Groot Gouda, vrijdag 21 december 1945

ö GROOT GOUDA ALGEhlEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K Redactie L J A v d Steen hoven Mr A A J Rijksen NUMMER 110 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda VRIJDAG 21 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et H V C 5 5 0 0 24 5 in Vriendenschaar 5 4 0 1 22 10 8 Elinkwijk 5 4 0 1 14 9 8 Unitas 4 2 2 0 12 4 fi U V V 4 2 1 1 11 9 5 Veiox 5 2 0 3 9 9 4 Hilversum 4 1 1 2 10 13 3 Gouda 4 1 1 2 fi 10 3 Sliedrecht 5 1 0 4 6 13 Hercules 4 0 1 3 5 19 S V W 5 0 0 5 0 20 0 3de klasse B Laakkwartier 5 5 0 0 15 5 in Scheveningen 5 4 0 1 12 9 8 G S V 5 3 1 1 11 6 7 O N A 5 2 1 2 17 11 5 G D A 5 2 1 2 15 14 5 Wcsterkwartier 5 2 1 2 13 13 5 V 5 1 1 3 16 16 3 Fonegido 5 1 1 3 14 25 3 Cromvliet 5 1 0 4 7 15 Olympia 5 0 2 3 9 15 2 4e de klasse H Hillegersberg 4 4 0 0 22 5 8 D E H 4 4 0 0 23 3 8 V N D 4 3 0 1 12 6 5 Hillesluis 2 2 0 0 7 3 4 N H S 4 2 0 2 9 13 4 Steeds Volh 4 2 0 2 7 10 4 S l O D 5 1 1 3 7 19 3 Schiedam 3 1 0 2 9 12 Florissant 4 1 0 3 9 17 2 Hermandad 2 0 0 2 3 7 0 G V R A J O 3 0 0 3 7 10 0 DONK 3 0 0 3 9 17 0 OVERPEINZINGEN k eetéeaM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht ilnK e iiiowesi Plaatselijke mist gedeeltelqBbcwolkt Geen regen Matige in de Zuidwestelijke provincies tijdelijk krachtige Z O wind Vrij koud Wat is er in Gouda te doen Vrijdag 21 December 8 uur Beursklok Oudheidkundige kring Die G oude Arch A A Kok over De restauratie van stad en dorp met lichtbeelden Reunie Vrijdag t m Woensdag Marijntjc Gijsens jeugd Het verraad Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Donderdag Vooruit met de Geit Thalla Theater Vrijdaa L m Woensdu De rebel WAT GEBEURDE ER 21 December paar dagen liever thuis zouder blijven en Kerstdagen Maandag 31 Dec eti het bij de Duitschers zoo g Miefde sla Nieuwjaarsdag 1944 Duitschers veroveren Mondschau en worden er weder uit verdreven Doorbraken bij Malmedy Luik Keulen en Nijmegen Het 7e Amerik leger op verscheidene punten door de Siegfriedlinie De weg Athene Pireaus van Elastroepen gezuiverd Uit NoordFinland wordt gemeld dat de Russen op verschillende plaatsen in wanorde terugtrekken ik niet meer Een diep medelijden grijpt daan maar we zijn en blijven Hol 1939 genomen heeft van het Duitsche volk uiteindelijk gewonnen en deze gedachte Vele Duitschers heb ik al gesproken 1 moet onze haat bekoelen Zij zijn over SPORTNIEUWS De wedstrijden voor Zondag a s Voor a s Zondag zijn om de vo nde voetbalwedstrijden vastgesteld 2de kl B Gouda Elinkwijk r i tr r 01y Pia TonegidoG S V O N A Cromvliet 4de klasse H D O N K O V V Verder in de afd Gouda van de N V B 1ste klasse A Gouda 4 UNIO 1 Waddinxveen 2 O N A 4 Haastrecht 2DONK 2 Jste klasse B Olympla 3 G S V 3 11 uur 2de klasse A O N A 5 Bergambacht 2 11 30 u Amm S V 2 Gouda5 DONK 3Oudewater 2 12 u Stol wijk 2 Olyrapia 4 2de kl B G S V 4 Nieuwkoop 1 11 n 3de kl B Boskoop 4 DONK 5 3de kl C Gouda 6 Nieuwkoop 3 12 Ui Alie wedstrijden voor zoover niet anders aapgegeven vangen te 2 uur aan DE VOETBALSTANDEN Na de Zondag j I gespeelde wedstrijden is de stand in de afdeelingen waarin de Goudsche clubs spelen als volgt 2de klasse B DE STAATKUNDIG GEREF PARTIJ BIJEEN Woensdagavond j I hield de a£ J Gouda der S G P een vergadering Ontspanningsvereemging van de m gebouw Daniël Voor een goed 2L F vVonk en Vlam een cababezette zaal hield de Weled Heer i retavond voor het personeel en de vermaak meer dan voor den oor lek ra daar alle artisten amateurslog allerwege wordt gevonden In Y en men zijn verwachtingenzijn verder betoog riep hij op tot s met al t ehoog moest spannen terugkeer naar de wet en tot de Het vervolgens voor het voetlichtfietuigcnis gebrachte programma was echter De fouten die in het verleden door f h t J ïe S G P mochten jn gemaakt f waarm natuurlijk Hans Piershebben betrekking op luin optre komische effecten zorgden niet op het aloude beginsel I f afgewisseld met muzi Bij de beantwoording der gestelde ale eH vocale prestaties waarbij Wie nidruk artikel 36 der Ned f f j hT S S Gdoofsbel onverkort gehandhaafd tJ tT f ZJ t 2 vende n ontspanningsavond vanaf recht kwam in verband met het heden kaarten verkrijgbaar zijn a l feit dat de Engelschen en Amerif 1 20 Dezen avond welke op 25 kanen Parijs als leave center Otó De avond wordt in Kunstmin den de danslustigen in een tropi ehouden Een introducé is toege § che atmosfeer hun hart ophalen s a n Op 1 Januari vindt in de waarbij de muziek wetd verzorgd welfde zaal n Nieuwjaarshal plaats door de Rhythm Players mij aan teijkens en telkens weer als ik aan hun ellende denk Want ellende schreeuwende ellende is het dat nu bezit Sergeant H G de Gruijl vroeger gewoond hebbend Erasmiisstraat 5 en thans ingedeeld H Q Squadron Staffordshire Yeomanry schrijft ons het volgende Het is avond en ik loop als HoUandsch sergeant door de straten van wat eens Hannover was Links en rechts zie ik puinhopen ellendige overblijf selen van wat vroeger huizen waren Ergens uit een huis dat de bombardementen zoo goed en zoo kwaad doorstond klinkt een symphonic van Beethoven door geoefendehariden gespeeld op een echt Duitseh klavier Het is wondermooi maar het maakt me weemoedig en ik denk aan Holland waar het nu goddank zooveel beter is dan hier Op de hoek van een straat vraagt een kind mij om een boterham Ik heb er geen en treurig vervolgt het zijn weg Ik denk plotseling aan een schets die in 1944 in het illegale blfid Het Parool verscheen met de titel Honger Het had mij m n ónderduikerstijd diep aangegrepen omdat wij thuis en half Holland ook hongerden en ik haatte het vervloekte volk dat oi is liet hongeren en kou lijden en ik wenschte dat zij hetzelfde zouden ondervinden Nu is het zoover Nu hebben zjj het de eenmaal zoo machtigen Maar nè haa maar hun woorden en gedachten zijn alle hetzelfde de toekomst ligt zwart voor ons lederen dag zie je drommen menschen van huis en haard verdreven je ziet krijgsgevangenen die voor een wa tje per dag slecht eten en 10 sigaretten Sondermischung je wordt er misselijk van per week moeten werken bedelende kinderen en naar een handvol kolen zoe STADSNIEUWS Bokhoven van Zeist Ud der 2e Kamer der St Gen een rede getiteld Wat nu vragen bleek spr persoonlijk voor stander te zijn van federatieve sa lenwerking met de groote Chr partijen mits en hierop valt de Hij schetste de houding der bevx lking in het algemeen en concludeerde dat wereldzin en lust tot Mijft I ecember om 8 uur aanvangt vordt bet Kerstbal gehouden voorafgegaan door een cabaretprogram G S V NIEUWS Ket bestuur van G S V verzoekt ons mede te deelen dat voor den kende moeders die hun kinderen toch nog een beetje warmte willen geven hier waar het reeds 12 graden gevroren heeft en waar de Duitschers zooals in heel Duitschland het geval is dit jaar geen kolen krijgen We houden razzia s onder het volk dat es nicht wuszte en das den Krieg nicht wollte Toch doe ik het niet graag en ofschoon ik weet dat vele jonge kerels in Holland mij benijden om deze job Toch geloof ik dat ooi zij na een Janders wij kunnen niet haten Wij zijn nu vrij en een heerlijk Kerstlicht stroomt ons tegemoet Wij hebben venjagen hoofdschuddend zouden over peinzeir Wij moeten het doen omdat het noodakelijk is maar de door haat verblinde moffen deden Tiet uit liefhebberij Inderdaad dan moet je wel diep gezonken zijn Ik ben gelukkig mensch gebleven ondanks 5 jaar onderdrukking en schreeuwende honger Ik ben mensch gebleven en met mij het overgroote deel van ons toffe Nederlandje De Duitschers moeten echter zichzelf weer terugvinden Gelukkig zijn vele reeds op het goede pad en bekennen zij ruiterlijk dat ze verkeerd gedaan hebben Laten wij dan van onze kant ridderlijk zijn en onze haat begraven Alles vergeven kunnen wij ze nooit daarvoor hebben ze tè veel mis wonnenen en voor hen straalt dit jaar geen Kerstlicht Misschien wel nooit meer Deutschland einmal über alles Trots loop ik als Hollandsch sergeant door de straten van de eens zoo trotsche stad Hannover Trots maar toch met een beetje weemoed Holland immer über alles Hannover 11 December 1945 VONK EN VLAM VIERT FEEST Woensdag 19 en Donderdag 20 Dec bracht de Ontwikkelings en huisgenooten van de Lichtfabrie kers Mej J Binnendijk zoowel letterlijk als figuurlijk den charmanten boventoon voerde Jammer was het dat De klanken uit Hawaii niet In zijn openingswoord wees de voorzitter de heer Tuijthof op het doel der vereeniging en riep bij voorbaat de clementie van het pu hebben veroverd Na afloop van her in een vlot tempo afgewerkte programma kon geven Speciaal willen wij nog vermelden Het kroegje in Montmartre waar de sfeer wel zeer goed getroffen was en in welk milieu zelfs een Engelsch liedje tot zijn STAALTJE VAN GIFHANDEL R van de Boschwcg verkocht shag tegen f 15 per 100 gram Ook Mej V geb K van den Jan Philipsweg deed 50 gr over voor £ 7 50 HET SPAARDERSBAD MET DE FEESTDAGEN In verband met de feestdagen zal het Spaardersbad Gouda gesloten zijn op Maandag 24 Dec de beide Onder het motto Vacantievreugd voor de jeugd wordt aan meisjes en jongens tot 15 jaar gedurende de Kerstvacantie gelegenheid gegeven in het Spaardersbad te zwemmen tegen den populairen prijs van 15 cent n l op Vrijdag 28 Dec van 9 12 uur meisjes en van 2 4 uur jongens op Woensdag 2 Januari van 9 10 30 uur meisjes en van 10 30 12 uur voor jongens Vrijdag 4 Januari van 9 tot 12 uur voor meisjes en van 2 4 uur voor jongens NIEUWS VAN DE CENTRALE JEUGD BEWEGING Voor de boven 16 jarigen Dec 7 30 uur Voordracht De Blauwe Vogel van Maeterlink door Martin Veerman Bij dezen avond worden de ouders endonateurs ook verwacht Dec 7 30 u gezelligenr aDeze avonden zijn alle in het schoolgebouw van de O L S no 1 Groeneweg tegenover de Neutrale school Beneden 16 jarigen 22 Dec 2 30 uur Weeshuis Sport en Spelmiddag 6 Dec 2e Kerstdag 2 30 uur school 1 Kerstprogramma tot des avonds 9 uur 29 Dec 2 uur Weeshuis Afleggen van het proef spel Denk er om potlood mede te nemen Taoak Sabrang voor Nederland helpt Indië Tanah Sabrang het land aan den overkant was de titel van de flim welke gisteren avond werd vertoond In het kader van de actie Nederland helpt Indiê Deze film is opgenomen voor de Javaansche bevolking en bedoeld als propaganda ilm voor de overplaatsing van avanen uit het overbevolkte Java naar Zuid Sumatra en andere buitengewestan Daardoor is het een uitzonderlijke film in onze oogen maar anderzijds gaat er een zekere bekoring vanuit ondanks het trage op de Javanen Ingestelde tempo De couleur local maakt dat het geheel ook voor ons iets interessants geworden is Daar de flln in het Javaansch gesproken wordt was de toellchiing van den heer W 3Bitter niet alleen noodzakelijk maar ook verhelderend waar het ging om ypisch Javaansche gebruiken en gewoonten te verklaren De Wajangfiguur Semar met 2ijn clownerie ten toon spreiden werd ons nu duidelijk gemaakt Als omlijsting an de film trad hetKront jong ensemble Djalak Wajartg op o l v den heef Will van den Akker dateenige aardige nummers ten beste gaf De heer Nederhorst voorzitter van het Goudsche Comité sprak een woord van welkom tot de vele aanwezigen eo dankte allen die voor het slagen van dezen avond hun beste krachten hadden gegeven In de pauze werd een collecte gehouden welke het mooie bedrag van f 207 75 opbracht Het ComitC kan op een geslaagden avond terugzien