Groot Gouda, maandag 24 december 1945

S i iduUda Cf VOETBAL Gouda Elinkwijk 3 3 Direct gaat Gouda tot den aanval over Rozeuuoui kiijyi het leer toegespeeld passeert handig een tegenstander en met n laag schot buiten het bereik van den E keeper Is het 1 0 Opnieuw geeft de thuisclub den toon aan welke reeds na 5 min succes heeft door een schuiver van Hommels Elink wijk is niet ontmoedigd en probeert het spel te verplaatsen doch dit lukt haar vooralsnog niet want de rood witten keeren steeds terug Hierbij worden verschillende schoten gelost zonder dat deze doelpunten opleveren want de verdediging van E heeft er goed het oog in Na een klein half uur spelen is het offensief minder geworden en gaat de E voorhoede een woordje meespreken zij vinden ook het achtertrio van Gouda in goede conditie vooral de Jong werkt goed weg en hoewel Boef na zijn blessure van enkele weken geleden nog voorzichtig speelt is hij zeker voldoende Tenslotte weet de vlugge midvoor door te breken en met een flink schot 2 1 maken Even later wordt aaa Elinkwijk we i gens hands een strafschop toegewezen welke Gerritsen ten kost van een corner fraai weet te keeren Uit de hoekschop volgen eenige benauwde oogenblikken voor het Goudsche doel maar herhaalde malen weet de keeper te redden waarna de rust aanbreekt Na de rust wordt Elinkwijk gevaarlijk en G Jansen maakt voor de bezoekers 2 2 waarna de midvoor van E die naar wij dachten in buitenspel positie zijn club de leldinf geeft 2 3 De spanning blijft en onverwachts komt de gelijkmaker wanneer Otte vanger een voorzet van Walthie benut 3 3 Er zijn nog 10 minuten te spelen en er wordt over en weer getracht het winnende doelpunt te maken Stoppelenburg doet wat te onstuimig en de doelverdediger van Elinkwijk V Elk raakt geblesseerd en wordt vervangen door V Rhee In de laatste minuut doelpunt Rozcboom nog uit een voorzet van links doch dit wordt wegens buitenspel niet toegekend Deze aardige wedstrijd eindigt dan ook met 3 3 en de uitslag geeft de verhouding goed weer eenige goed opgezette aanvallen echter zonder succes Ook de Hagenaars doen eenige snelle aanvallen welke niets opleveren Wanneer J g atcwi en net ininatiet in handen nemen k ijgt Vfmeer de kans en plaatst het leer achcer doelindn E Schieving 0 1 Vanaf dit moment is G S V iets sterker maar de To negidomcnschen trachten door te veel op den man ie zitten dit te forceeren met het gevolg dat Slaman en kort daarop H Brem geblesseerd raken Weer onderneemt G S V een aanval en de bal wordt door C Brem in de touwen gewerkt 0 2 Dit is echter de Hagenaren schijnbaar al te bar W Thoms maakt zich vrij en plaéfkst de bal keihard in de linkerbenedenhoek 1 2 Wanneer G S V wederom aardige kansen krijgt blijkt de voorhoede der grofnwitten niet tot doelpunten in staat Tonegldo in den aanval weet den stand op gelijken voet te brengen 2 2 Ongeveer 10 minuten zijn nog te spelen GS V probeert weer de leiding te nemen Er worden vaak goede kansen verspeeld aangezien de groen witten geen goede schietcapaciteiten bezitten Op eea moment breekt G S V goed door en weten dan inderdaad de leiding te nemen De midvoor brengt den stand op 2 3 waarmede de rust wordt ingegaan Na de thee worden vruchtelooze aanvallen opgezet en vindt er even op den rand van het strafschopgebied een vrije schop plaats welke door W Thoms keihard werd genomen maar op meesterlijke wijze door Brem wordt gestopt In den stand komt geen wijziging meer Jammer dat de wedstrijd van de zijde der Hagenaars te forsch werd gespeeld hetgeen de groenwitten een zestal geblesseerde spelers kostte UIT DEN OMTREK R E E U W IJ K KERSTWIJDINGSAVOND R V C Olympia 4 2 Ook in dezen wedstrijd zijn onze stadgenooten die met een geheel gewijzigd elftal in het veld kwamen er niet in geslaagd op één of beide punten beslag te leggen R V C heeft direct het beste van het spel eh het Olympia doel komt talrijke malen in gevaar Er zit spoedig een R V C doelpunt in de lucht en als keeper Schoonderwoerd zich na een kwartier bijna Iaat verschalken doch de bal nog juist voor de doellijn weet te bemachtigen wijst de scheid irechter naar het midden I O De thuisclub blijft in het offensief slechts sporadisch wordt er op de R V C helft gespeeld De Olympia verdediging waarin Spek een prachtige partij heeft gespeeld vecht voor wat zij waard Is doch kan niet verhinderen dat R V C door haar linksbinnen den stand op 2 0 brengt Even later passeert de Haag sche spil op handige wijze eenige Olympianen en schiet onhoudbaar voor Schoonderwoerd in 3 0 Met dezen stand breekt de rust aan De thee heeft Olympia blijkbaar goed gedaan want na de hervatting pakken de roodzwarten onmiddellijk flink aan en de hoop in het Olympia kamp herleeft als Krom een als schot bedoelden voorzet van Rietveld benut 3 1 Na een kwartier i het met het Olympia overwicht gedaan Aan beide zijden worden de keepers eenige malen op de proef gesteld hetgeen hen goed afgaat tot de R V C rechtsbuiten een gevaarlijken Haagschen aanval met een schot besluit dat Schoonderwoerd te machtig is 4 1 Olympia blijft goed volhouden en een kwartier voor het einde heeft zij succes als Lafeber met een goed schot den achterstand verkleint 42 De Goudsche middenlinie gaat nu ook naar voren en lles wordt op den aanval gezet Tot doelpunten komt het echter niet meer R V C heeft verdiend gewonnen Rest ons te vermelden dat scheidsrechter Cortlever nog al eens met den buitenspel regel overhoop lag en dat het veld buitengewoon zwaar was er waren te voren reeds drie wedstrijden op gespeeld Ona Cromvliet 5 2 Op eeui zwaa terrein Is het Ona gelukt over Cromvliet te zegevieren al was van goed spel geen sprake Ona heeft een invaller Cromvliet is volledig Ona trapt af il direct in den aanval en als het spel vijf minuten oud is weet van Willigen een mooi doorgespeelden bal te benutten 1 0 Direct hierop maakt Cromvliet gelijk 1 1 Ona blijft het beste van het spel houden Een kopbal van Biesheuvel verdiende een beter lot Tien minuten voor de rust breekt van Willigen mooi door en ouhoudbaar voor den kecpci kogelt hij in 2 1 Na de rust heeft Ona het voordeel van den wind en na vijf minuten weet van dep Broek en mooi doorgespeelden bal van Biesheuvel te benutten en het is 3 1 Nu valt Cromvliet aan maar de schoten gaan rakelings naast Ona mag van geluk spreken dat de stand ongewijzigd blijft Ongeveer 20 minuten na de rust weet Filer op schittereude wijze een kogel te houden ten koste van een corner Welke niets oplevert Ona zet weer eenige aanvallen op Bij een daarvan maakt een achtzrspeler van Cromvliet hands De strafschop door Evers genomen wordt onberispelijk ingeschoten 4 1 Dan komt Cromvliet weer los De linksbinnen weet door alles heen te spelen en Flier onhoudbaar te passeeren 4 2 Het spelpeil gaat tengevolge van moeheid zakken Biesheuvel blijft doorzwoegen en lost nog enkele fraaie schoten Als er nog 10 minuten te spelen is geeft Evers een mooien voorzet welke v d Broek op kalme wijze weet te benutten 5 2 Ona onderneemt nog eenige mooie aanvallen maar een resultaat blijft uit Ona heeft een in goede verstandhouding gespeeldcn wedstrijd verdip gewonnen T O N F J LDO G S V 2 3 Beide elftallen stellen zich op de Hageaars volledig en G S V voor P Nuvelstein en invalle trapt af en ontketend Tegen het Tolhek Een motorrijder komende uit de richting Bodegraven reed in volle vaart tegen het tolhek aan den OudReeuwiik schen tol De bestuurder smakte daarbij tegen de straat maar kwam wonder boven wonder met den schrik vrij Geslaagd Aan de R K Naaischool te Reeuwiikdorp slaagde voor het diploma lingerie de dames L Mourits J van MeurI A Schiebroek J Hogenelst T de Knoop H van Veen L van Leeuwen en A an Leeuwen Collectief Arbeidsovereenkomst De besprekingen oni rent het afsluiten van een collectief arbeidscontract in den landen tuinbouw zullen voor dit ravon gehouden worden op 27 December a s te Gouda Tot voorzitter en secretaris benoemd In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van Polder Sluipwijk werd tot voorzitter benoemd de heer P van der r i l n t secretaris de heer C Lafeber te Reeuwijk ken menschen spreken va k de waarheid en rollen door je ruiten DAMLUST P Zwart P Schouten 0 2 M Zijlstra C Molenaar afgebr J de Bode N Gewiards 0 2 A Rodenbach P Tom 0 2 A Boer J C d Bruijn 2 0 A Kooy W Verhoeven 2 0 A V Eeuzekom S Schrooder afgebr P Schouten J L Bol 0 2 G IJselstein A v d Berg 0 2 PTom A V d Berg 1 l P Verboom P Zwart 2 0 De doktersdiensten op eersten Kerstdag worden waargenoraeo door Dr Bik Bleekersingel ei D P de Boer Gouwe 115 Tweede Kerstdag Dr C van Elk Kattensingel 79 en Dr H Reedijk Crabethstraat 15 HAD DE NAAM ZOO N AANTREKKINGSKRACHT Bij de lieer Kastelein in de Groenendaal laveerde K uit de Geuzestraat door een van de winkelruiten Werkte de naam van den gedupeerde misschien zoo magnetisch dat K die in de olie was meende zich weer opnieuw van biimenbrandstof te kunnen voorzien Ook bij A op den Kleiweg ging een groote spiegelruit eraan Hie was het t wilde spel van kinderen oorzaak Kleine kinderen en dron ORANJE HOTEL Het doet ons veel genoegen melding te kunnen maken van de opvoering van het bekende tooneelst uk Oranje Hotel door üe Vet Haagsche Spelers onder leidingvan Pierre Baüedux Zie verder de agenda ië in DOOd BURGELlJKE STAND Geboren Adriana Francina en Alida Sina drs v C v Achthoven en G M Rietveld Vorstmanstr 8 Petrus Johannes zn v J Th Brugman en C Snel Wésterkade 8 Catharina dr v J A de Bruijn en C v Wijk N Haven 192 19 Dec Jan zn v J Aldershof en G G de Wal W haven 38 Ondertrouwd C G Gerts en C Boer G D van Leeuwen en E M J L Oostermeijer HKlomp en J A Kerper Het kan niet worden gezegd dat de ontvangst van Van Mook in Nederland buitengewoon hartelijk is geweest De aanleidifln hiertoe behoeft niet ver te worden gezocht Velen zijn allerminst met het beleid van Vdu Muok ingenomen Wij denxen hieroij aan htt luchimaktnde aitikel van P of Gtrritson m de Nieuwe Eeuw en de Tweede Kamerdebatten van Vrijdag j l waarbij het minister Logemann niet gemakkelijk werd gemaakt Meerdere kamerleden staan op het standpunt dat Van Mook heeft gefaald en dat er op zijn plaats een man noodig is van meer wijsheid beleid en moed Vanzelf sprekend was men evenmin ingenomen met de berichten van de Regeering welke berichten uit den koker van den heer Van Mook komen Uit particuliere correspondentie hebben wij persoonlijk kunnen vaststellen dat de situatie op Java geheel anders is dan de heer Van Mook ons doet voorkomen Nederlandsche vrouwen worden aan boomen vastgebonden en door extremisten d m v handgranaten gedood Aan voedsel Is bijna niet te komen Slakken orden verkocht è f 1 en meer per stuk In Batavia worded vrouwen op straat op klaarlichten dag gevangen genomen en wekenlang practlsch zonder voedsel in cellen opgesloten Donderdagavond werd in de Nederl Herv Kerk te Reeuwijk dorp een Kerstwijdingsavond gehouden onder leiding van Ds H Roelofsen Hieraan werkten verschillende vereni gingen mede Ds Roelofsen opende met gebed en sprak er zijn vreugde over uit dat zooveel jonge menschen waren opgekomen De kerk was dan ook geheel gevuld Voorlezing werd gedaan van Lucas 1 26 35 terwijl na gemeenschappelijk zmgen van Ps 98 2 de Gem Zangvereeniging het lied Hoe zal ik U ontvangen ten gehoore bracht Door mej J Paul werd daarop een Kerstgeschiedenis voorgelezen Door D van Buren van de Jongelingsvereeniging werd een voordracht ten beste gegeven waarna ook de knapenvereeniging zich liet hooren Mej Br de Vos hield een voordracht op rijm gevolgd door de Zangver met het hed Vol van pracht en Nu sijt wellecome Na de pauze werden nog op zeer verdienstelijke wijze tiederen en voordrachten ten beste gegeven waarop Ds Roelofsen de bijeenkomst met dankgebed sloot Militieplichtigen Te Reeuwijk zijn voor de lichting 1945 per sonen die geboren zijn in 1925 een 40 tal dienstplichtigen ingeschreven Cursus L T B De cursusavonden van den LTB Boeren en Tuinders is ook toegankeliik voor LTleden en LT arbeiders Te water Na afloop der zangrepetitie s avonds te ongeveer 10 uur geraakten de dames y en V alhier op den Nieuwdorperweg te water doordat zij met het stuur in elkaar haakten De dames zaten weldra midden in de sloot maar zij zwommen naar den wal en kwamen behouden op het droge Dergelijke berichten zijn algemeen bekend en zij hebben Ir H van Swaay te sGravenhage aanleiding gegeven tot het schrijven van een geschriftje met bovenstaanden titel Hierin neemt hij stelling tegen de bestaande onjuiste en onvolledige voorlichting over Ned Indië De onjuiste berichtgeving heeft onzen naam in het buitenland vooral in Engeland en Amerika zeer geschaad en hij pleit voor een betere i I Er is groote geheimzinnigheid over hetgeen in Indië gebeurt en Ir Van Swaay isvan meening dat Van Mook ernstig in zijntaak tekortschiet Hem moet het vertrouwde volkomen ontzegd worden De wierkelijke vijand zit niet in het binnenland van Java doch In de vesting Batavia enhter in Nederland Het zijn degenen die toegelaten hebbenen nop toelaten dat op de meest schandelijkewijze het krachtige en hard werkende deelvan Nederland dat In de tropen een weldadige arbeid heeft verricht in discrediet wordt gebracht en dat voor het overige onsvolk onvoldoende en tendentieus wordt voorgelicht De schrijver staat op I et standpunt dat Indië nog niet rijp is voor zelfbestuur Dat er een goed georganiseerd nationalistenleger bestaat trekt hij in twijfel Van de Stichting tot Voorlichting van het Nederlandsche Volk welke onlangs is opgericht verwacht hij niet veel Schrijver staat ophet standpunt die niet de Regeering ons doch wij de regeering moeten voorlichten Hij vraagt voorlichting individueel of door aaneengesloten groepen van hen die met de toestanden in Ned Indië op de hoogte zijn eerste klas deskundigen op het gebied van land en volk Het zeer lezenswaardige brochuurtje vdr Ir Van Swaay telt 12 bladzijden Het i voor zoover wij weten niet in den bo 6khandel verkrijgbaar doch het adres Wn Ir H van Swaay is Stadhouderslaan ïo Den Haag en ongetwijfeld zal hij aanvr g trs een exemplaar kunnen doen toekomen De van der Hoogt prijs uitgereikt op de vergadering van de Maatschappij der Ned Letterkunde teLeiden Op voorstel van de da rvctor ingestelde commissie is de v n derHoogtprijs toeéS fid adp Bep Vuyk voor hsi k dat op deMolukken in hJed Indië eelt engetiteld is Het laatste huis Uithet boek spreekt een pioniersgeestdie veraf den dapperen sfejd tegende natuur heeft aa ngebonden opeen onderneming i an Kajapoetz olie Deze prijs w ird M aan Ida erhardt gegeven vopir den dichtbundel Het Veerhu s met verzen die getuigen vah een harmonisch samenleveh n et het Nederlandsche landschap in al zijn nu anceermg van lente zomer herfsten winter Dr Heeroma verwierflezen prijs met zijn verzctspoêae samengebracht in den bundel Wmd en Vuur i Tot Vooftitter benoemd £ tZ n e Wethouders is Wethouder j éallerirtg aangewezen als In h f k 0 Eelctr Bedrijf en het Bouwbedrijf terwijl Wethouder J u u f aangewezen als voorzitter van het Waterleidingsbedrijf