Groot Gouda, maandag 14 januari 1946

V ILIV IV Goede dag voor O N A en D O N K G S V i an de tweede plaats verdronsen Donk slaagde er gisteren in haar eerste overwinning in dit seizoen te behalen Met 3 0 wist zij Siod te verslaan en zich daardoor eenige plaatsen omhoog te werken Zal deze vooruitgang blijvend zijn In de 3e klasse B leed G S V een 6 1 nederlaag tegen Scheve ningen en werd van de tweede naar de derde plaats verdreven Ona deed het hier beter door R V C dat zich in de middengroep weet te handhaven met 7 4 te verslaan Olympia kan niet van de laatste plaats wegkomen en verloor opnieuw thans met 5 0 van G D A In de 2e klasse B tenslotte wist H V C haar voorsprong te behouden door Gowia met 4 2 te verslaan Gouda zal alle zeilen bij tapeten zetten om zich in het midden te handhaven Open brief aan H M de Koningin Aanklacht tegen Jataansche terrioristen GOUüA H V C 2 4 Direct na liet begin ontwikkelt zich een snel en aantrekkelijk spel Gouda is htt gevaarlijkst en al spoedig blijkt dat de achterhoede van de bezoekers uit het goede hout gesneden is Toch is het De Bruijn die wanneer de keeper na een uittrap niet vlug genoeg op zijn plaats terug is de roodwitten de leiding jeeft 1 0 Een HVC aanval volgt waaruit de linksbuiten een schot lost tegen den binnenkant van den paal en tot veler verbazing en onder protest van de Qoudaspelers beslist de scheidsrechter doelpunt 1 1 Het spel golft snel heen en weer en wanneer Hommels een keurige pass geeft aan Walthie is het met n goed schot 2 1 De strijd is meest gelijk verdeeld en het aanzien tën volle waard Even voor de xust wanneer de linksbuiten van HVC een corner neemt verzuimt Gerritsen den bal te vangen en glijdt deze over zijn handen in het doel 2 2 De bezoekers komen hierdoor wel heel gemakkelijk aan den gelijkmaker Na de hervatting komt de thuisclub het eerst aln bod doch heeft pech wanneer een goede kopbal van De Bruijn net langs den verkeerden kant v n den paal vliegt èrits blijkt inderdaad wel een keeper van klasse te zijn en maakt verschillende schoten van de Oouda voorwaartsen on schadelijk Wanneer de HVCers doorbreken werpt Gerritsen zich naar den bal maarkan r niet bij en Kraak profiteert hiervan 2 3 Opnieuw aanvallen van HVC doch de Gouda backs waarvan vooral Jo de Jong een prima partij speelt weten deze af te slaan Gouda weet tenslotte gesteund door haar halflinie weer in het offensief te komen doch hoe men ook zwoegt de Amersfoortsche achterhoede wil van geen wijken weten Een doelpunt komt juist aan den anderen kant wanneer de rechtst uiten der gasten een bal krijgt en inschiet 2 4 Hiermede is het pleit beslist Mede door het zwaie veld zijn de spelers vermoeid geraakt en komt spoedig het einde Rest nog te vermelden dat scheidsrechter Dr V Dijk zich wegens spierpijn een kwartier voor het einde liet vervangen door dhr jelders Er was een groote publieke belangstelling een gelijk spel had de verhouding beter weergegeven maar HVC kwam vrij gelukkig aan enkele doelpunten en gaat na acht wedstrijden nog zonder verliespunten fier aan den kop va n deze interes santé 2e klasse afdeeling R V C O N V 4 7 Als om 2 30 uur scheidsrechter Dijkman beide elftallen in het veld blaast hebhen R V C en O N A 2 invallers voor Flier en V Willigen n l D de jong en H Bouwer Het terrein is zwaar bespeelbaar De eerste 15 min een geliij opgaanden strijd vele mooie aanvallen stranden op buitenspel Na 20 min maakt Evers na een mooie aanval 0 1 Na slecht wegwerken vai een der O N A achterspelers maakt de R V C l buiten na 5 min gelijk 1 1 Direct hierop maakt Biesheuvel 1 2 Tot de r4ist wordt niet gedoelpunt Na de rust is O N A direct in den aanval en doelpunt Biesheuvel na een mooie aanval 1 3 O N A blijft sterker Sporadisch is R V C in den aanval Bij een aanval van R V C loopt de keeper te ver uit en weet de r buiten tedoelpunten 2 3 Het is weer BiesheuveJ welke er direct hierop 2 4 van maakt Als ongeveer 25 min na de rust de RVC rechts buiten in buitenspelpositie den bal krijgl toegespeeld blijft de O N A achterhoede staan De scheidsrechter laat doorspelen en het is 3 4 O N A gaat nu nog beter aanpakken en na een mooie voorzet van Evengroen kopt D de jong onhoudbaar in 3 5 Enkele minuten later is het dezelfde speler welke er 3 6 van maakt Nu komt R V C weer even los en na een snellen aanval is het de midvoor die er 4 6 van maakt Even voor het einde is het Biesheuvel die doorbreekt en met een pracht schot dat de doelverdediger stopt maar niet in zijn macht kan krijgen dan is De Jong er bij en heeft maar voor hel inschieten 4 7 Daarmede komt het einde van dezen in goede verstandhouding gespeelden wedstrijd De leiding was bij scheidsrechter Dijkman in goede handen G D A ULYJVIPIA 5 0 Olympia in een gewijzigde opstelling spelend heeft tegen G D A in Loosduinen een verdiende nederlaag geleden In het veld waren de rood zwarten niet veel minder dan hun tegenstanders maar voor doel brachten zij er niets van terecht De gevaarlijkste man in d Goudsche voorhoede was de 48 jarige veteraan Horneman die na 20 minuten spelen voor M Duys inviel en als rechts zoowel als linksbuiten nog goed werk verrichtte Het terrein was uitstekend bespeelbaar en het vrij talrijke publiek kreeg mede hierdoor een vluggen wedstrijd met mooi open spel te zien De gevaarlijke G D A linksbuiten Peeters was de beste speler van het veld en stichtte met zijn snelle rennen en goede voorzetten voortdurend verwarring in de Goudsche verdediging Na 10 minuten begaat M Duys eenovertreding binnen de beruchte lijnen enhet is de G D A keeper die de toegestane penalty benut 1 O Nog geen 5 minuten later ligt de bal ten tweede male achter Mallon als de G D A links binnen met een schuiver weet te scoren 2 0 Olympia zet dan eenige aardigeaanvallen op doch het beslissende schot ontbreekt zoodat de uitstekend op dreefzijnde G D A defensie steeds kan ingrijpen Aan den anderen kant weetMallon een schot in den uitersten hoektot corner te verwerken Als Hagendijk even later denkt dat een ver naar voren gespeelde bal ac hter zal gaan is linksbuiten Peeters er als de kippen bij omeen goede voorzet te geven welke onhoudbaar door den Loosduinschen midvooj wordt benut 3 0 Nog is hetG D A niet genoeg en even voor de rust is het wederom haar midvoor die na een misverstand in de Goudsche gelederen weet te doelpunten 4 0 Na de hervatting gaat de strijd meer gtflijk op en en aan beide zijden moeten de keepers eenige malen handelend optreden Na een kwartier wordt Muyiwijk door Haak vervangen Horneman probeert dan met een b ogscot te doelpunten maar de bovenlat brengt redding Een voorzet van denzelfden speler biedt een prachtige kans aan Lafeber om althans de eer te redden ma hr ook deze ziet geen kans te scoren Het woord is dan weer aan de thuisclub Na fraai opbrengen van haar rechtsbinnen komt de bal wederom bij Peeters die een goeden voorzet geeft welke wederom door den midvoor wordt benut 5 0 Olympia tracht nog wel het spel te verplaatsen maar resultaat heeft dit niet zoodat het einde van dezen sportief gespeelden wedstrijd aanbreekt met een 5 O nederlaag voor onze stadgenooten Wil Olympia de onderste plaats nog ontloopen dan zal zij heel wat flinker moeten aanpakken Vooral de rood zwarte vo rhoede vat haar taak te licht op waardoor doelpunten uitblijven D O N K S I O D 3 0 Direct na den aftrap neemt Donk de bal over en onderneemt een serie aanvallen welke echter niets oplever en Dan probeeren de gasten het maar vinden in de Donkverdediging een struikelblok Donk probeert het met lange trappen over de vleugels en heeft bijna succes als de midvoor alleen voor den keeper komt doch zijn schot gaat over de kruising Direct di arop is het J de Boer die het probeert doch ook zijn schot faalt De Siod veste wordt finaal belegerd doch met man en macht houdt men het doel schoon Met gelijken stand gaat de rust in O O Na de rust is het spel ruwer de gasten valen fanatiek aan doch ook Donk gooit er een schepje op Eindelijk hee t de thuisclub succes als Brouwers na stug doorzetten weet te doelpunten 1 0 Dat is voor Donk een sein en na goed samenspel doelpunt van der Bosch met een onhoudbaar schot 2 0 Siod geeft het echter niet op en probeert het telkens weer doch hun schoten gaan ver naast 10 min voor het einde heeft Donk na een snellen aanval van rechts nogmaals succes als J de Boer ineens inschiet S Nadat beide clubs het enkele malen probeeren waarbij het zware veld hen parten speelt blaast de scheidsrechter die er nog wel eens naast was het einde Standenlijsten Istc klasse N V B District 1 gesp gew gel verl pnt v t Ajax 7 6 10 13 35 11 Volenw 6 5 1 O 11 27 16 H D V S 7 5 O 2 10 27 16 D O S 7 4 0 3 8 20 18 A D O 7 4 O 3 8 20 22 R F C 6 3 O 3 6 11 14 Emiaa 8 3 O 5 6 19 22 Xerxes 6 2 O 4 4 16 20 t Gooi 7 2 O 5 4 17 22 V S V 8 2 O 6 4 16 33 U E D O 7 l 0 6 2 11 25 District 2 1 D H C 8 5 2 1 12 20 15 2 Feyen 7 M 2 1 10 23 13 3 Sparu 8 5 0 3 10 16 14 4 Haarl 7 4 1 2 9 32 14 5 Bl Wit 7 3 2 2 14 19 6 V U C 7 4 0 1 8 12 15 7 D W S 7 1 3 3 5 11 J3 8 Neptunes 7 1 3 3 5 10 17 9 Storm V 6 2 P 4 4 17 24 10 D F C 7 1 2 4 4 16 26 ll H B S 7 1 1 5 3 17 24 Nederland België 26 22 Gabriels viel sterk tegen Op de laatste seance van het vierdaagsche tournooi tusschen Nederland en België de belangstelling voor de Zondagmiddag partijen was ongekend groot won Nederland twee partijen en België eveneens zoodat de voorsprong van 4 punten v Zaterdagavond behouden bleef en Nederland tenslotte met 2622 punten dezen landenwedstrijd won UIT DEN OMTREK M X RDRECHT GASTVOORSTELLING R K TOONEELVER GOUDA 60sti Uitvoering Zaterdagavond j l werd in de goedgevulde zaal van het Café t Posthuis alhier door de R K Tooneelvcreen ging Gouda voor ds 60ste maal ten tooneele gebracht het oer komische blijspel De Loge Alle dames en heeren hebben zich uitstekend in hun rollen weten te verplaatsen waardoor deze opvoering een groot succes werd Dat het publiek zich amuseerde bleek wel uit de luide bijvalsbetuigingen toen het scherm voor de laatste maal sloot De bekende Indonesische expert op nïiSincieel gebied Mr Mas Slamet valt in een open brief aan Koningin Wilhelmina de Indonesische Republiek aan die hij beschuldig van het schaamteloos propageeren van die theorieën welke alle vrije menschen meenden te hebben vernietigd en uitgeroeid tusschen 7 Mei en 15 Augustus 1945 Hij vraagt de Koningin menschen naar Indië te zenden die een breede kijk en grooten moed hebben om snel te handelen in de tegenwoordige verwarring delen in de tegenwoordige verwarring De open brief besluit Majesteit Uw volk werd bevrijd van het groep Heil Hitler De strijd voor de vrijheid is niet slechts een strijd voor mij of voor de Nederlanders alleen Het moet zijn van de geheele menschheid die vocht tegen Hitler Mussolini en de Japanneezen Mijn volk lijdt nog onder de kreten van Merdeka en de gebalde vuist van de misleide jeugd en het egoisme van de zoogenaamde leiders die in de dagen van leed verraders waren Meer dan twee maanden ben ik vastgehouden door jongelieden van mijn eigen volk Ik ben persoonlijk getuige geweest van al de wreedheid en menschelijke ellende waartoe geestelijke verwarring en lage hartstocht kunnen voeren Maar er is geen grief en bitterheid in mijn hart Nadat hij uitdrukking had gegeven aan zijn REEUWUK DOOR HET US GEZAKT Twee jongens die naar school gingen een van de familie B en een van de familie v d W waagden zich op het ijs in de afd Mid delburg ondanks het feit dat de plaats was afgezet met takken Zij zakten er door Daar de sloot daar zeer diep en breed is verkeerden beide jongens in groot levensgevaar De heer H Groenendijk mocht hit gelukken de jongens met de daar aanwezige reddingshaak van de Reddingsbrigade uit hun benarde positie te redden BESMETTELUKE ZlEKTh Een tweede geval van besmettelijke zi kte dyphterie is ter gemeente secretarie aangegeven DE ZANGVEk HOSANNA De zangvereeniging Hosanna aan de Reeuwijkschebrug hield haar eerste jaarvergadering onder leiding van het voorloopig bestuur Na behandeling van het jaarverslag van den secretaris werden eenige zangnummers onder leiding van den directeur den heer Ertmann en eenige voordrachten en samenspraken ten beste gegeven Een cadeau in natura werd aan den direéteur overhandigd Al m t ai is het een gezelligen avpnd geworden Zes nieuwe leden traden tor de vefeeniging toe D e avond werd met het zingen van een Ps n dankgebed door Ds p Warmenhoven gesloten R K VOETBAL EN ATHLETIEK VERElENIGING OP OUDE TERREIN De heropgerichte R K Voetbalen Athleti kvereeniging die aan vankelijk eè n nieuw voetbaltcrreinzou innemen aan den Nieuwdorperweg zal toch weer op haaroude sportterrein aan den Reeuweltorugkeeren BINNENLAND Opdracht voor een belangrijk aantal zakenvliegtuigen Tusschen de N V Frits Diepen Vllegtulgente Tilburg en de N V Nederlandiche Vliegtuigenfabriek Fokker te Amsterdam zijn besprekingen gaande over den bouw van een belangrijk aantal zakenvliegtuigen Gezien de werkgelegenheid en de mogelijkheden voor export die met het tot stand komen van een dergelijke order zijn gemoeid is het zeer te hopen dat de thans in dit verband gaande zijnde regeerings bemoeingen tot een goed einde qebracht zullen worden droefheid ovei de ontwrichtende chaos cnder het Indonesische volk verklaart Mr Slamet dat hij gelofte gedaan heeft zijn uiterste best te doen om mee te werken aan het herstellen van een vrije gemeenschap den menschen waardig Hij is naar die Nederlandsche autoriteiten gegaan die voor mij te benaderen waren maar zelfs hier was weinig hulp en de vooruitzichten waren donker aldus Mr Slamet Daarom wend ik mij nu tot U Majesteit draagster van het gezag die mijn volk in zijn groote lijden kan heipen Toen uw gezag hier niet bedreigd werd heb ik dikwijls tranen geschreid toen in uw naam duizenden van mijn landgenooten naar verafgelegen kolonisatiecentra we rden gezonden Ik heb nooit gedroomd dat zelfs grooter leed zou komen a er het rijke en gezegende land van Java Maar wie zal ooit het lot beschrijven van de milHoenen die omkwamen onder de Japanriers en van de muloenen die nog de lidteekens dragen en die nog lijden aan de gevolgen van martelingen De brief eindigt Ik schrijf met het zelfrespect van een Indonesiër die zich gedurende de japansche bezetting ondanks bedreiging en intimidatie naar eer en geweten gedragen heeft en die nu bedreigd wordt door hinderlagen ondergang en dood