Groot Gouda, donderdag 21 maart 1946

Wr S EENDRACHT P GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse numm 10 et AD DONDERDAG 21 MAART 1946 NUMMER 184 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Damclub De uitslagen de onderlinge competitie tijen luiden als volgt Mogen zij stemmen In het arfikel onder bovenstaand opschrift in ons nummer van gisterenavond is een storende fout geslopen In de derde alinea staat Het wordt mogelijk geacht dat alle gevallen op de tot dusverre gevolgde wijze tijdig kunnen worden doorgeven Dit moet zijn niet mogelijk H de Jong T Bak J Groenendijk N van Vliet P Bouter F Vogelsang D Stuurman Th v d Veer D Stuurman A A de Jong F Vogelsang P v d Pouw D V d Linde P Op den Camp N Meyer T Bak J Groenendijk Th V d Veer Vergeer s v Setten N Meyer P Bouter C J B Agenda Voor de Trekvogels Zaterdag 23 Maart 2 30 uur Vluchtmiddag metpraatje over Gouda door den heer Maaskant en verder buitenspelen Papier en potlood meebrengen Zondagmorgen 24 Maart 10 30 uur Instudeering lekespel voor het Vriendschapsfeest Voor de roode Wachten j Zaterdag 23 Maart 7 30 uur Gecombineerde Kern avond bij Tiny akv a p a Westerkade 30 Voor het K der Gewestelijk kaderweekend in de Waterhaan We starten gelijk met de anderen om 16 30 uur Zatermiddag vanaf het station Informatieadressen Han Sanders 2e Hyr v Alphenstraat 7 Annie Wannet Boelekade 199 na 6 uur Leger des Heils Kontnandant en Mevr Vlas leiden te Gouda Men deelt ons vanwege het Leger des Heils alhier mede dat a s Zondag drie belangrijke samenkomsten geleid zullen worden door Kommandant en Mevrouw B Vlas de vroegere leider van het Leger des Heils zoowel hier te lande als in Ned Indië Scxucclc problemen in naoorlogschen tijd Het bestuur van de sticjiting ten algem nutte tot het exploiteeren van consultatie bureaux voor geslachtskunde verzoekt ons mede te deelen dat de lezing van Dr W Storm uit Amsterdam in verband met de openbare vergadering van de Partij van den Arbeid niet op Maandag 25 Maart a s zal worden gehouden doch op Dinsdag 26 Maart a s in de bovenzaal van de Reune aanvang 7 30 uur De cursus op Maandag 1 April gaat gewoon door Burgerlijke Stand Geboren 18 Maart Gerrigje dv J V d Heuvel en P M Twigt Ie H van Alphenstraat 24 Teunis zv P Roodsant en A M de jong P C Bothstraat 78 Benno W zv E Blanken en C S Welling 4e Kade 18 Jacob C zv C Stoute en T Dazler Jan Philipsweg46 Bert R zv E den Haag en T v d Ree Vest 109 Douwe P zv P Douma en W V Arkel Varkenmarkt 23 19 Mrt Aart KI zv B de Jong en W Blom Ijsselldan 235 20 Maart Cornells zv A G Hogendoorn en N M Vermeulen 3e Kade 18 Cornelis j zv C Prinsenberg en M J Spruijt L Tiendeweg 41 Gehuwd 20 Maart C Pieters en J A Siil D Olthuijsen en C J Vos J Slaman en j H Dul J de Raad en D Kooijman M J H v Hofwegen en J M iKorevaar G Poot en N Prevo H W J Vervoort en M den Haan P Wassing en W J Castelein M A v Mourik en J de Jong H v Beest en J G Schotborgh D Berckenkamp en M v d Kleii G L de Bruijn en A J Janssen P F V Loon en W A Lakerveld 21 Maart C v Beuzekom en J N D v d Berg Damvcrg Damlust De uitslagen van de onderlinge wedstrijden van Damlusf luiden als volgt i C de Pater P v Dam 2 0 M Vermeulen A Rodenbach 2 0 M Zijlstra N Gerhards 2 0 A Beuzekom H van Eijk 02 P Zwart J Backer 0 2 A v d Berg S J fSchrooder 2 0 A d Frank rijkerA Boer 1 1 A Kooy P Zwart 1 1 P V Dam J Blokland 1 1 v DamP Zwart 2 0 A Boer P Schouten 0 2 T L Bol P Versloot 2 0 C de PaterA Boer 1 1 A d Frankrijker H van Eijk 20 P Stieker N Gerhards 0 2 P Stleker M Vermeulen 0 2 A Beuze komJ C d Bruijn MOORDRECHT Burgerlijke Stand Geboren Johanna d v G Gijsenbergh en N den Uijl Aria d v C van Blitterswijk en C den Beste Ondertrouwd T Hoogerwaard oud 34 j en G J van Dieren oud 27 j Gehuwd P Pols oud 26 j en A Oosterom oud 23 j Overleden W Palsgraaf oud 91 wed van M van Herk Zwerftochten door Zwitserland Maandagavond verzorgde den heer A Pieters oud directeur der Reisvereeniging een interessante lezing met lichtbeelden over het onderwerp Zwerftochten door Zwitserland Deze avond werd geboden door Het Nut Dep Moordrecht Goude De lezing werd door een goed bezette zaal met aandacht gevolgd WADDINXVEEN Twee jaar geëischt tegen L Hofstede De 19 jarige Waddinxveensche schipper L Hofstede stond gisteren te sGravenhage terecht voor het bijzonder Ger Hij had in 19 op 15 jarige leeftijd een ondergedoken desertedr uit de S S aan de Duitschers verraden daar deze hem in een café een pak slaag had gegeven Arrestatie volgde enkele dagea later De STADSNIEUWS Jo Vincent Die om den zang de zangeres vergeet uit De Zangeres van E Potgieter Men weet nauwelijks wat meer te bewonderen in deze begenadigde kunstenares haar prachtige stem of haar gloedvplle voordracht Jo Vincent weet als geen andere zangeres zich bi de ruimte aan te passen Wij hoorden haar eerder de ruime gewelven der Sint Janskerk met haar zilveren geluid vullen we hoorden haar nu in den Intiemcren Schouwburg met liederen van Surcell Schubert Wolf Capict e a Als ik al een enkel lied naar voren breng ter nadere bespreking betetkent dat zeer zeker niet een mindere waardeering voor de andere die zij dezen avond long Ontroerend werd Dido s lament uit Dido and Anenas voorgedragen nog gevolgd door het Faire Queen van Engelands grootste componist In I Schuberts Aaf dem Wasser zu siegen trof mij het snelle tempo de kabbelende golfjes die het bootje omspoelen Op het Rotterdamsche Conservatorium hoorde ik hetzelfde lied bijna eens zoo langzaam zingen als statige zwanen lm schimmer der spiegelnijer wellen Met een schitterende climax werden Caplet s Srlères ten gehoore gebracht als een voorspelling klonk het La vie étcrnelle gevolgd door het devote Ainsi soltil Wolf s liederen heb ik door vele kunjtenaars hooren voordragen maar zelden zoo schalks en opgewekt Jammer was het dat geen enkel Hollandsch lie op het programma stond Dit werd evenwel goed gemaakt doorde beide toegiften het WlegenÜed wel het meest onroerende van den geheelenavond en tot slot het bekende Zonnelied Een woord van bijzondere hulde komt Mevrouw van Eden toe voor haar zeer fijnzinnige begeleiding Goede vangst van de politie Eenige brutale diefstallen welke kortgeleden plaats hadden zijn nu door de politie opgehelderd A de G bankwerker uit Amsterdam werd In Rotterdam na een spannende jacht over de dakea van de Waterloostraat gearresteerd Tezamen met Chr K hadden zij onlangs in de Peperstraat alhier een motorrijwiel en een leeren jas gestolen terwijl öok de inbraak in de meubelfabriek aan de Keizerstraat op hun naam staat Van H J K uit de Komijnsteeg hadden deze beide jongemannen van goed 20 iaar eenige tips gekregen Voor een ervan was het na de voorbereidende verkenningen te laat waarop de beide andere Inbraken gepleegd werden Als bijzonderheid kunnen wij nog melden dat de Q juist oji 13 Febr j l uit de strafgevangenis te Rotterdam was ontslagen De motor was in A dam verkocht voor f900 en de jas voor f 90 in R dam De tip van K werd beloond met f HO De heler In A dam kreeg eveneens een bekeuring terwijl motor en jas aan den rechtmatigen eigenaar werden teruggegeven De G die eigenlijk uit Weesp komt staat aldaar als politiek delinquent te boek en met zijn arrestatie is dus een goede vangst verricht Collaborateurs staan terecht Gisteren werd door het Bijzonder Gerechtshof te Amsteidam de A damsche aannemerK de Rooy veroordeeld tot 15 jaar gevangeaisstraf Fegfen den aannemer C Werp werd 10 jaar geëischt fr Moeilijkheden bij de uitbetaling De minister van O K en W Prof G v d Leeuw heeft op vragen van den heer Swecns over de te late uitbetaling van salarissen au onderwijzend personeel geantwoord dat dit zijn oorzaak vond In de chaos io de uitbetalingen welke gepaard ging en met tekort aan personeel en machines De adhteritand zal echter poedlg ingehaald zijn Gouda van de deze week voor gehouden par D Rijnsburger 0 2 N Meijer 2 0 H de Jong 0 2 P Schouten 2 0 J Groenendijk 2 0 N van Vliet 1 1 A van Setten 1 1 J Heetland 2 0 J Meyer 2 0 P V d Pouw afg D Stuurman 0 2 J Heetland afg J Groenendijk 0 2 A van Leeuwen 2 0 H Tenwolde 0 2 C Bouter 0 2 G van Ardenne 0 2 A V Leeuwen afg J Heetland 2 0 N ran Vliet 0 20 2 Donk ontvangt N H S en ook hier is kans op winst voor de Goudsche ploeg Na een aanvankelijk slecht begin heeft Donk zich gaandeweg herstelt en deze wedstrijd kan wederom een stap in goede richting zijn Zal het dezen Zondag een overwinningsdag worden voor alle Goudsche clubs Er is zeker kans op Tenslotte de wedstrijden voor de Afd Gouda 1ste klasse A Haastrecht 2 Unio 1 2 30 uur Moercapelle 1 Waddiificveen2 Gouda 4 Vep 1 1ste klasse B Zwervers 2 Groot Ammers 1 G S V 3 Nieuwerkerk 1 11 30 uur Olympia 3 Gouderak 2 11 30 uur Moordrecht 2 Lekkerkeik 3 2de klasse A Gouda 5 Nieuwerk 2 11 uur Oudewaler 2 Olympia 4 12 uur Amm S V 2 Donk 3 12 ym Ona 5Stoiwijk 2 2de klasse B Boskoop 1 Nieuwkoop 1 Esto 1 G D S 1 Vep 2 Bodegraven 2 2 30 uur P Schouten Door de resultaten van de laatste weken is de spanning aan het hoofd van de ranglijst zeer gestegen Onderstaande stand geeft het gedrang om de eerste plaats aardig aan J Goudriaan 24 15 6 3 36 ptn Th V d Veer 23 15 5 3 35 P v d Linde 20 16 2 2 34 D V d Linde 20 16 2 2 34 5 P Op d Camp 24 14 5 5 33 H Tenwolde 20 12 6 2 30 D Stuurman 24 13 4 7 30 H de Jong 25 13 4 8 30 3de klasse A Nieuwerkerk 3 Groot Ammers 2 Schoonhoven 3 Oudewater 3 11 30 uur Haastrecht 3 Unio 2 12 uur Bergambacht 3 Lekkerkerk 4 12 uur Stolwijk 3 Schoonhoven 4 12 uur 3de klasse B Boskoop 2 Vep 4 12 u Moercapelle 2Waddinxveen 4 12 uur Unio 3Donk 4 Ona 6 Moordrecht 3 11 30 uur t G D S 2 Zwervers3 Donk 5 Boskoop 4 12 uur 3de klasse C Esto 2 G D S 4 12 u G S V 5Gouda6 4 uur Bodegraven 3Nieuwkoop 3 12 30 uur G D S 3Nieuwkoop 5 12 uur Openbare vergadering van het Humanistisch Verbond Door de oprichting van een Goudsche afdeeling van het Hamanistisch Verbond wordt voldaan aan de behoefte van velen o n te kunnen werKen in een organisatie rfie zich de verheffing van het geestelijk en zedelijk peil van ons volk ten doel stelt Het kerkelijk volksdeel vindt zijn geestelijk tehuis in de diverse kerken het niet kerkelijk deel heeft nog geen enkele binding Het Humanistisch Verbond wil trachten dit deel te organiseeren en te doen uitgroeien tot een gemeenschap die gedragen wordt door de normen van een diep doorleefde bezielde levensbeschouwing Zondagochtend om 10 30 u wordt in de bovenzaal van Ter Gouw een Openbare vergadering belegd Ds J P van Praag zal daar spreken over Het Humanisme in onzen tijd Op deze vergadering kan men alle gewenschte inlichtingen verkrijgen Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen aan om 2 uur Waterpolo Dinsdag j l werd slechts één wedstrijd gespeeld in de wintercompetitie Gouwe 41 A Z C comb welke dooT deze laatste met 4 1 werd gewonnen Daardoor kon de A Z C comb van de derde plaats naar de tweede opkhmmen in de afd heeren B De wedstrijd B Z P C I Gouwe zal opnieuw Vvorden vastgesteld Dmsdag 26 Maaft a s speelt A Z C comb tegen B Z C I in de afd B S Z P C I tegen Gouwe I en G Z C tegen Boskoop I in de afd A terwijl t afd C O Z V Il en S Z P C fl den strijd zullen aanbinden Groen Wit Nieuws SPORTNIEUWS Alle leden van G S V wordt medegedeeld dat er a s Vrijdag 22 Maarteen buitengewonen Ledenvergadering zal wordea gehouden in café rest Tergouw aanvang 8 uur Convocatie s volgen nog UIT DEN OMTREK Athlctickafd Dames Aangezien hedenavond het Medisch Sportkeuringsbureau geopend is voor onze damesleden verzoeken wij allen hiervan gebruik te maken dit geldt voor alle dames welke athletiek beoefenen Genoemde keuring zal woiden gehouden in het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Turfmarkt hoek Gouwe aanvang 6 30 u De kosten bedragen f 0 50 VOETBAL De komende voetbalwedstrijden Voor a s Zondag staat er weer een uitgebreid voetbalmenu gereed Gouda om met de 2de klasse te beginnen gaat naar Velox en het zal een spannende wedstrijd worden Beide ploegen zljaaan elkaar gewaagd en Gauda zal haar vorige nederlaag 1 3 zeker willen revancheeren Verleden week slaagde Gouda er in door haar overwinning op tT V V boven Velox te komen op de ranglijst Zou Velox ditmaal winnen dan wordt het stuivertje wisselen G S V moet het tegen G D A opnemen en zal ook deze keer de overwinning weten te behalen al zal er hard voor gewerkt mpeten worden O N A gaat naar Wesferkwartier waartegen de vorige maal een doelpuntrijk gelijkspel werd gespeeld 6 6 Ook hier doen beide clubs weinig voor elkaar onder maar de papieren van ONA staan toch even hooger genoteerd Olympia ontvangt Cromvliet en heeft tegen de hekkensluiters een goede kans op winst Vooral nu de Olympianen in de laatste wedstrijden getoond hebben toch nog wel iets in hun mars te hebben UucUdM Weersverwachting medeoedeeldi door het K N M l tot msrgentvond Wordt verwacht I Matige Zuidw wind Behoudens een tijdelijke opklaring meest half tot zwaar bewolkt Geen neerslag van beteekenis Vrij zacht Wat is er in Gouda te doenl Reunie I Vrijdag t m Woenidafl De geest van den Zwarte Piraat Thalla Theateri Vrijdag t m Woensdag Soldaten zonder uniform Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Storm over Beogalen Donderdag 21 Maart 8 uur Blauwe Kruis Nat Gen v Gouda e o A F J Portielje Jeugd en opgroei van roofdieren in Artis Zaterdag 23 Maart 4 30 n m Provi Parkwedstrijd van Vires et Celeritas in het V Bergen IJzerdoornpark Idem 8 uur Concordia Mondharmonicaver Crescendo ze S S er heeft evenwel kunnen vluchten toen hij per trein werd vervoerd De procureur fiscaal rekenlnjp fadend met de jeugd van verdachte en de ernst van het feit eischte twee Jaar door te brengen in een rijkswerkinrichting De verdediger bepleitte clementie Uitspraak op 3 April a s LAATSTE NIEUWS Het Belg Kabinet afgetreden Heden heeft de Belg Premier Spaak aan den Prins Regent het ontslag van zijn Kabinet aangeboden Deze heeft dit ontslag aanvaard met het verzoek de loopende zaken af te handelen Prinses Juliana naar Zwitterland Hedenmorgen is Prinses Juliana naar Zwitserland vertrokken BINNENLAND 50 opcenten op de Pers belasting Het college van Gedeputeerde Staten dezer próvmcie heeft besloten het getal opcenten dat ten bate van deze provincie in de gemeente Moordrecht zal worden geheven op de hoofdsom der personeele belasting voor het belastingjaar 1946 1947 ongewijzigd te handhaven op 50 dat eveneens op die belasting wordt geheven over het belastingjaar 1945 1946 Installatie Radioraad De Minister van Onderwijs Kunstea en Wetenschappen prof dr G van der Leeuw zal vandaag den nieuwbenoemden Radioraad installeeren AaivuUiog Bonnenli sf Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 604 algemeen 250 gram jam atroop e d 50 gram thee 3 doosjes lucifiera Boakaarten la Ib Ic 604 a 20 IV Hter melk b 20 en c 20 melk 3 liter melk 088 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 604 637 algemeen 250 gram jam stroop e d 639 3 doosjes lucifera Bonkaarten ld Ie 604 d 20 e 20 melk 6 liter melk 588 aardappelen 1 Kg aardappelen Tabakskaarten enz t 26 2 rantsoenen rook of shag tabak geco slg rfsigaret v 20 100 gram chocolade suikarwerken X 20 100 gram ld ld