Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

Het uitstel van de Vredesconferentie Het Dep van Buitenl Zaken heeft bericht ontvangen van de Fransche regeering dat deze het verzenden der uitnoodigingen voor de Vredesconfe rentie die per 1 Mei te Parijs zon plaats vinden heeft vertraagd aangezien de beslissing over den be ndatum door den Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken hangende is De Ministers van BuiteniandscHe Zaken van de Groote Vier zullen op 25 April te Parijs bijeen komen om te trachten de ontwerpen voor de Vredesverdragen gereed te maken De Volkenbond zal ontbonden worden De president van den Volkenbond dr Carl Hambro heeft Donderdag aangekondigd dat een resolutie tat 1 ontbinden van den Volkenbond unaniem door de 34 Statenleden is aaiw genomen Vechtliistig als altijd Gisteren heeft zich te Lista in het Zuiden vaifTioorwegen een vechtpartq afgespeeld tusschen Noorsche militaire bewakers en e bemanning van een Duitschen mijnenveger Deze was tï ruggeKeerd van mijnopruimingswerkzaamheden toen de Noorsche bewakers bespeurden dat er aan boord iets gaande was In roeibooten gin gep zij pp den oorlogsbodem af maar werden door de Duitschers geweeri Terugkeeryid met versterking we den de Noren door de Duitschers b scihoten Eerstgenoemden beantwoordden het vuur en wisten aan boord te komen Het bleek dat het herrenvolk een bacchanaal had aangericht 14 opvarenden waren stomdronken en vijf waren volkomen buiten bewustzijn Aan boord bevond zich nog vijftig liter jenever en een volledige d stilleerinstallatie De Duitschers werden allen in a rest gesteld en de mijnenveger werd door de Noorsche marine overgenomen West II Blauw Wlt DFC DHCHaarlem NeptijnnsHBS VUC Sparta Feijenoord DWS Oost III Ensch Boys Enschede QulckHerades AGOVVTubantla Go AheadWageningen Be QuIck NEC Zuid IV NOAD RBC RKTV De Baronie Willem 11 Eindhoven HelmondLonga Vlis ingen BVV Noord V Achilles Heerenveen LSC HSC FrisiaGVAV Leeuwarden Be Quick Velocitas Veendam Zuid VL Juliaaa De Spechten VVVMaurlts Brabantia Blljerheide LlmburglaMVV Roermond Sportcl Emma 2e kl B Hercules UW SliedrechtUnitas Ellnkwijk Gouda Vriendensch ifVC 3e kl B Scheventngen GSV Westerk wartler Tonegido Olympia GDA Crom vlietLaakkwartier Ona RVC 4e kl H OW DONK VNDHllle gersberg Hellev slulsNHS FlorisantGVRAJO 4e kl F Waddinxveen Lekkerkerk StolwijkBergambacht Ammerst SVdudewater Haastrecht Lekkerkerk Moor drechtSchoonhoven HANDBAL A S Maandag 2en Paaschdag wordt op het Vlres Sportterrein a d Waaiersluis handbal wedstrijden gespeeld tusschen Vires et Celerltas Olympla dea Haag Heeren Vires et Celerltas Olympia den Haag Dames Aanvang der wedstrijden 1 attr HOCKEY Wedstrijd vervalle De voor 2e Paaschdag vastgestelde wedstrijd GMHC IVictoria V heeren zal niet doorgaan Uitslagen Damwedstrqd Stedenwedatr d Gouda AIfen a d R n De Damver Gouda geconüjineerd met de Damver Damlust speelde een wedstrijd tegen A D D gecombineerd met H D C uit Alfen a d Rijn De onderlinge uitslagen luiden als Volgt A A de Iong G C Zijlstra A 0 2 A v d Berg D M d Groot H 2 0 P v d Llnden G G Zijlstra A 0 2 M Zijlstra D L esse A 1 1 M V Vliet G I V Ofwegen A 2 0 C Molenaar D T Lagerwey A 1 1 Hazelbach G L Zwilnen H 0 2 P Tom D H Michelse H 2 0 Th V d Veer Gl J Dissel H 2 0 Joh L BoI D H V Egmond A 1 1 Totale uitslag is dus 11 9 voor de Gouda Damlust combinatie Maakt Spanje Atoombommen Volgens Radio Moskou heeft een vooraanstaande Fransche persoonlijkheid wiens naam niet wordt onthuld verklaard dat de Spaansche atoomfabriek zich bevindt in de streek van Portugalete niet ver van Bilbao De fabriek zou gelegen zijn op een hoog plateau aan het gezicht geheel door de rotsen onttrokken in een volkomen verlaten gebied dat door de Pol n van Franco waaronder vele DuitscM Nazi s streng zou worden bewaakt WEER IN VOODCAADfBetrBkkinflOiils u inr Kvrr klnaco 2 X per week 100 betrekkingsaElk beroep Rljks Ge M maand f 10 per 3 mnd Zffld postwissel uitg J P Kaland p fbox 301 Den Haag WEGGPLOOPEN een Herdtff hond klenr bruin lang basrl Hij luistert naar den naa Bf Tegen belooning terug te beeofflfn A Sckoonderwoe rd ben Haastrecni Te koop gevraagd electrisch Glazourmolent met of zonder motor Dames en Heerenporiemonnaies Dames en lieerenportefeuilles Fo B A Vcriijl Ledor on Siaalworonhandel Morkl 20 Gauda Dansschool Bron Mul Maandag 22 April 2e Paaschdaê GROOT PAASCHBAl in de zaal Kunstmin Boelekade Aanvang 8 uur Muzikale medewerking van 6478 Aanbieding onder nummer bureau van dit blad £ eut coói i hat maast g lazan bladlnGo l n omga Bindt 1 uur MEiSJE gevraagd voor halve dag Tevens een in goeden staat xijn wandc wagen evraagd 7U óia Rk UuH Siacf Gevraagd EENIGE MEISJES voor de MANGELAFDEELING N G Roest Burgemeester Martensstraat 2 Terstond gevraagd nene ilSiUDSTEI in gezin zonder kinderen waarvan de vrouw rnst asoet nemen genegen en in staat alle huiselijke bezigheden te verrichten eventueel een of twee maanden als noodhulp Br onder no 6474 bur v d blad TEEKENS V Baerlestraat o Net pe l on 47 jaar tlmmerffl zoek enige bezIghcdfW Onverschillig wat Brieven no 6473 bureau v d blaa Gevraagd per 29 April nét meisje voor den winkel De Bmija 2 agestraat 54 oüdtf Als hulp ia de huishbuding wordt in een klein gezin een beschiaiii MEISJE gcTOcbt niet beneden de 20 jaar intern Prettige omgevlrg Brieven ooder np 63 Van Burk s Advertentlcbareau Kleiweg 39 Te koop pricbtioi LiBil l j ook genegen te rullen voot Te bevr hedenavond jj Lange Tlendeweg Adverteert in Groot Goud s 3e klasse B Scheveningen 14 26 Ohrmpia 5 14 Laakkw 14 20 GDA 14 12 GSV 13 16 RVC 15 10 Westerkw 14 16 Cromvilet 14 8 ONA 14 13 Tonegido 15 7 4e l lasse H Hillegersberg 13 23 DONK 8 6 VND 11 18 NHS 11 6 DEH 12 16 Hellev sluis 7 5 Florisant 13 15 OW 8 3 Siod 11 8 GVRAJO 10 O 2 winstpunten in mindering Hoe staat het met de competitie Programma voor Tweeden Paaschdag In afd 1 hebben de 2 favorieten Ajax en de Vole i ckerselkaar2maalbekampt in beide gevallen was het resultaat een deeling der punten 5 5 en 1 1 Ajax heeft echter met twee wedstrijden minder het zelfde aantal punten als de Volcwijckers die een paar misstappen begaan hebbeo zoodat Afax wel de kampioensvlag zal gaaa hijschen daar er zich tusschen de overige clubs alieeu nog maar theoretische kamploens candidaten bevinden De strijd om de onderste plaats zal llch wel afspelen tusschen VSV en t Gooi waarbij t Gooi wel de meeste kans zal maken De stand in deze afd Is Ajax 13 2i Xerxes 12 8 Volewijckers 15 24 RFC 12 8 Hermes DVS 13 16 EDO M 9 DOS 14 16 VSV 15 9 ADO 16 19 t Gooi 13 4 Emma 15 15 De kopgroep van afd II heeft in den loop van het seizoen al heel wat veranderingen meegemaakt Op het oo genblik zijn er vier kampioenscandidatcn Feijenoord die zich enkele malen leelijk vergaloppeerd heeft maakt practisch geen kans meer Maandag a s zal er misschien wat teekening in den kop komen daar op dien dag OHC en Haarlem te Delft den srrijd tegen elkaar zullen aanbinden Wil DHC een kans houden op jft kampioenschap dan zal ze moeten winnen ofschoon DHC 4 punten meer heeft dan Haailem hepft zp ock 3 wedstrijden meer gespeeld zoodat een overwinning Haarlem een mooie stap dichter bij het kampioenschap brengt Stormvogels zal noq een paar keer flink uit de bus moeten komen als e de onderste plaats wil ontloopen zooals ook uit onderstaand staat e blijkt Haarlem 12 15 DFC 14 13 DHC 15 19 HSS 15 14 Sparta 14 17 Neptunus 12 10 Blauw Wit 15 18 VUC 14 10 Feiienoord 15 15 Stormvogels 13 8 DWS 13 13 Nadat Go Ahead enkele weken de bovenste plaats aan resp Be Quick en NEC had afgestaan heeft ie haar afgeloopen Zondag weer ingenomen door een 42 overwinning op Tubantla waarmee ze op het oogenblik de minste verllespuntcn in die afd heeft Voor de roodc lantaarn zijn momenteel J serieuze candidaten zoodat het zoowel in den kop als in den staart nóg spannend kan worden wat ook uit onderstaanden stand blijkt Go Ahead 14 19 Tubantia 15 13 Be Quick 14 18 Enschede 14 UNEC 15 19 Heracles 13 10 AGOVV 13 16 Wagenlngen 14 9 Ensch Boys 13 16 PEC 3 6 Quick 15 16 4e klasse P Ukkerkerk 14 23 Bergambacht 12 10 Gouderak 16 20 Stol wijk 10 10 W veen 13 14 Schoonhoven 12 10 Haastrecht 12 11 Oudewater 12 8 Ammerstol 12 10 Moordrecht 10 8 Ofschoon Gouda dit jaar geen kampioenen zal tellen zijn er toch ook geen hekkeslulters en dit valt zeker als we nog eens naar het begin van de competitie kijken mee Ofschoon er In de 2e klasse en 4e klasse H nog verschillende kamploenscandidaten zijn zal het er toch nu op uitloopen dat H V C en Scheveningen met de eer gaan strijken terwijl de staartplaats waarschijnlijk wel ingenomen zal worden door S V W en zeer zeker door G V R A J O die in de tien tot nu toe gespeelde wedstrijden nog niet één puat heeft weten te bemachtigen In de 3e klas en in de afdceling der rayon clubs heeft Scheveningen nog 3 punten en Lekkerkerk 2 punten noadlg om kampioen te worden terwijl beiden nog 4 wedstrijden moeten spelen zoodat hierover wel geen twijfel meer zal bestaan Zijn er voor de onderste plaat noj diverse candidaten het zal er wel op uitloopen dat Tonegido en Moordrecht aan het kortste eind trekken Wat de wedstrijden van Maandag betreft het volgende Gouda gaat een i ezoek brengen aan Elinckwijk en zal uit een heel ander vaatje moeten tappen als de afgeloopen Zondag wil ze een punt I mee naar huis nemen Olympia ontvangt G D A waarbij we het maar op Olympia zullen houden gezien de prestaties van de laatste weken De Haagsche club RCV komt naar de Walvisslraat waar het een zware dobber zal hebben ook maar één punt te be machtlgen G S V zal In Scheveningen een harde dobber hebben om e gelijknamige club een punt afhandig te maken terwijl D O N K dat bl O V V te gast Is minstens één punt mee naar huis neemt Het volledige programma luidt Ie kl West I Hermes DVS RFC Volewijckers Xerxes EDOAjax Emmat Goal VSV DOS In afd IV zullen er nog eenlge harde nooten gekraakt moeten worden voor de kampioenscandidaat bekend is r zijn zooals de stand uitwijst op het oogenblik 6 gegadigden waarvan Willem II en Eindhoven elkaar Maandag te lijf gaaa in Tilburg Zoo druk als het in de bovenste regionen is zoo rustig is het onderaan waar RBC moederziel alleen Staat Longa 14 22 Helmond 13 8 BW 15 23 RKTVV 14 8 NAC 15 23 Bar LNL 16 10 Willem 14 19 Vllssingen 14 6 NOAD 13 17 RBC 13 2 Eindhoven 13 16 In de tweede Zuidelijke afd is het inden kop waar Limburgia en MVV elkaar de eer betwisten heel wat rustiger A s Maandag zal het tweede treffen plaats hebben tusschen MVV en Limburgia dat wel eens beslissend zou kunnenworden Gedrang om den staart is er in het geheel niet Roermond zal tenminste enkele malen flink uit haar slof moeten schieten als ze de onderste plaats nog wil ontloopen De stand luidt i MVV 15 22 PSV 16 16 Limburgia 16 23 VVV 15 12 Maurits 14 16 Bleijer heide 15 12 uliana 15 17 Spechten 16 11 Emma 16 17 Roermond 16 7 Brabantia 14 15 In de NbordeMjke afd heeft Heerenveen het kampioenschap voor het grijpen De onderste plaats zal daar nög wel eenige spannende kampen te zien geven daar er 6 clubs zijn die op deze weinig benijdenswaardige plaats terecht kunnen komen zooals ook blijkt uit Meeren veen 14 21 Veendam 14 12 Leeuwarden 13 17 Velocitas l HGVAV 13 16 Achilles 12 9 Sneek 13 16 Frisia 13 9 Be Quick 14 16 LSC 12 7 HSC 14 12 De s anden van de afdeellngen waarin de Goudsche clubs en rayon clubs spelen luiden als volgt i 2e klasse B HVC 16 28 Gouda 15 13 Unitas15 25 Velox 15 9 ElinkwijR 13 19 Slledrecht 15 7 UW 14 20 Hercules 13 4 Vriendensch 15 17 SVW 15 4 Hilversum 15 14 Corrie heeft een broertje gekregen die we Douwt Hendnkus noemen I F KuylT I KuylCathelKralingsche Veer 13 April 1946 Antilopestraat 65 Heden opening van pi FHOFVFM Hotel Café Rettaurant U L 1 I V I V V I 2e Paaschdag Thé Dansant Des avonds groot balmet fraaie prijzea Prima Dansorkeat Eigeour D P TEUNB Verloofd RINA POOT en T P Viruly Co s Stoomzecpzicderq De Hamer N V te Gouda vraagt voor haar afd secretariaat zoo spoedig mogelijk SIMON LEUVENINK Gouda 2e Paaschdag P C Bothstraat 59 Groenendaal 75 een aaok vrouwelijk bediende 17 ó 18 jaar bekend met stenografie en in het bezit Het behandelen van fijngoed is èf als Schravie hèt doet STOOHWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn IBoeiekada 171 a 1 73 GeudaJ I UaatschuwUfi C in diploma typenBrieven met volledige inlichtingen aan de Directie Door de AMERICAN CLEANING SERVICE Gouwe 3 5 Gonda M DE STROETE NIET gecolporteerd Onderhond en aanleg van tuioen Lazaruakade 53 Goada Men zij gewaar schuwd STOOMEBIJea VERVERIJ Net alleen staand persoon 47 jaar niet onbemiddeld zoekt alleenstaand Juffrouw eveneens niet onbemiddeld poor samenwoning Huwelijk niet uitgesloten Br onder no 6472 bar v d bl De AdékO Wafelbakkerij vraagt 2jongeDS en een halfwas Aanmelden Net Jonsmensch geirraasd voor hop en kantoorwerk zaamheden Flnweeleoslngel 88 Gouda Lange Noodgodsteeg 3 Gouda Tc koop aangeboden een Gevraagd schrijfmachine Tc bevragen Raam 161 actk e verkoopers voor geïllustreerde weekWadea Aanmelden i Lange Tlwideweg 13