Groot Gouda, maandag 27 mei 1946

19 31 19 31 18 27 17 25 16 20 19 20 18 12 17 10 18 8 18 8 17 4 HlLVi AVfl 18 30 Strijdk Partij RadioJ tèn sf Weero 21 10 I Coll€g Palla J ting i Gouda irerliest ¥ aii Unitei Was het samenspel van Gouda iets beter geweest en bad Gouda een beetje minder pech ge ad dan had er wel een puntje voor Gouda op over kunnen schieten aaa geestdrift ontbrak het hen niet GSV besloot de competitie met een goede 3 1 overwinning op GDA GVRAJO heeft een goeden dag gehad ze behaalde n l in Gouda haar eerste overwinning Was dat wel noodig DONKheeren AVF bijt Or p vroolij tot vr dracht zang FamiH Room 1240 Reno aa vmStei Kampioenschap van Ajax en aarlem in zicbt BW en NAC in de eindsprint Juliana de Icampioen in afd V i WEST I De Volewijckers Hermes DVS 9 3 EDO ADO A A Emma RFC 2 0 DOS Xerxes 1 3 t Gooi Ajax 1 2 WEST II Neptunus Blauw iWit 1 1 VUC Stormvogels 0 2 DWS Haarlem 1 2 Sparta HBS 3 2 OOST Ensched Boys AGOVV 5 2 Wageningen Quick 1 2 Be Quick Go Ahead 0 1 PEC Hera op in Y J van d I l DISTRICT II Tweede klasse B SVW Hilversum 2 0 Sliedrecht Hercules 2 2 Elinkwijk Velox 1 2 Vriendenschaar UiVV 5 3 Gouda Unitas O 3 Unitas kampioen Derde klasse B GSV GDA 3 1 Gouda Unitas 0 3 Unitas was reeds Zaterdag door het afwijzen van door Elinkwijk en H V C iiïgediende prote ten kampioen geworden door deze fkerheid speelt haar ploeg rustig en weet het spel volledig ie ontplooien Gouda mist Van t Hul op de midvoorplaats en heeft het daardoor noodig geoordeeld verschillende spelers een andere plaats te geven wat niet bepaald een gunstige oplossing is geweest Wel weten deyrood witten in het veld een meerdeimid te demonstreeren doch in de voorhoede vlot het niet hoewel direct gezegd moet worden dat men absoluut geen geluk had Aanvankelijk gaat de strijd vlug op en neer en het talrijke publiek geniet van aardige momenten Na een kwartier is Unitas gelukkig wanneer na een boogballetje van Frank Wels de midvoor van dichtbij Gerritsen passeört Gouda probeert dezen achterstand ongedaan te maken doch vindt hierbij de Unitas achterhoede met keeper Rousse aan het hoofd in goede conditie Na de hervatting is de thuisclub opnieuw in den aanval en Unitas wordt zelfs teruggedrongen corner na corner volgt waarbij de kampioenen niet over pech behoeven te klagen Wanneer een kwartier is gespeeld wordt Hommels minder fair aangevallen hij reageert hierop met n overtredi ig en wordt het veld uitgezonden Gouda speelt moedig verder doch haar voorhoede is nu nog zwakker Het gevolg is dat de halflinie mee naar voren trekt zoodoende worden nog enkele kansen verkregen maar niet benut vooral Multem treuzelt hierbij nog al eens met schieten Kort voor het einde voegt Unitas 2 doelpunten aan de score toe eerst een vlugge doorbraak van Van Zuidam die voorzet en Frank Wels listig overgeeft aan Van Dijk en daarna uit een pass van spil v Brouwershaven door Ruisen benut De aangestelde scheidsrechter had zijn trein gemist zoodat de wedstrijd nu door dhr v d Kraats werd geleid Na afloop heeftr Gouda s voorzitter Unitas gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap en bood zoowel spelers als leiders een echt Goudsch product aan GSV GDA 3 1 Degroen witten witten gisteren ondanki Invallers voor C Brem en H v Harten éta laatsten wedstrijd in een overwinning om te zetten zoodat zi de 3e plaats met 22 punten bezetten Direct na het beginsignaal nemen de groenwitten het spel in handen en ontIcetenen eenige gevaarlijke aanvallen die Biets opleveren Ook de gasten probeeren het eenige malen maar vinden de achterhoede der groen witten in bfhoorlijke conditie Bij een GS aanval z t Stouthard goed voor en een tikje van Hammer naar Vermeer is voldoende om deze te laten doelpunten 1 0 Hierna komen de Loosduinrrs fanatiek opzetten en raken de GSV verdedigers eenige malen de kluts kwijt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan Bij een GOA aanval stompt Brem op keurige wijz een goed gericht schot van linksbinnen K oppert corner Uit de goedgenomen corner maakt Koppiert met een prachtigen kopbal den gelijk maker 11 Na de thee krijgen de weinige bezoekers iea futloozen wedstrijd te zien met GSV het meest in den aanval Nagoedsamen pel van Hammer en Nuvelsteln ziet eerstgenoemde speler kans voor de tweede maal doejiman v Doorn het nakijken te geven 21 Van de zijde der Loosdulners worden alle pogingen in het werk gesteld om den stand wederom op gelijken voet te brengen maar de defensie der groenwitten geeft geen krimp Wanneer GSV met goed en vlot samenspel de achterhoede der gasten handen vol werk geeft hegordeelen de Loosdulners een situatie verkeerfT de bal wordt te zarht terug gespeeld en Hammer is er als de kippen bij om het Vierde klasse F Lekkerkerk Stolwijk 2 1 Moordrecht Haastrecht 0 3 Qouderak Schoonhoven afg Bergambacht Ammerst SV afg Vierde klasse H DONK GVR Ajo 2 3 DEH Hellevoetsluis afg NHS OVV 1 0 gest SIOD VND 1 2 leder voor de 3e maal achter v Doorn te plaatsen 3 1 Hierna geloven de groenwitten het wel en wordt er op hoopelooze wijze verder geknoeid Dit neemt niet weg dat GDA er nog faaatiek op zit ze Jbouden het spel echter te kort waardoor resultaten uitblijven zoodat de stand toca scheidsrechter Cortlevcr die goed leidde einde blaasde geen verandering meer ondergaan had Donk GRVAJO 2 3 Direct na den aftrap probeeren de gasten de Donk verdediging doch deze is op haar hoede totdat na ongeveer 20 min I len de midvoor met een strak schot de leiding geeft 0 1 Donk pakt nu wat beter aan en tot aan de rust golft het spel op en neer waarbij legio kansen om zeep worden geholpen Na de rnst weet v d Bosch uit een voorzet van rechts ineens onhoudbaar te doelpunten 1 1 Donk blijft in de meerderheid doch het succes komt aan den anderen kant als de r binnen der gasten doorbreekt en doelpunt 1 2 Donk belegert nu de veste der gasten tot Slootjes doelpunt 2 2 Donk zet nu alles op alles doch de keeper der gasten verdedigt zijn heiligdom op waardige wijze Even voor bet einde breken de gasten door de bal wordt onvoldoende weggewerkt en voor men het weet ligt de bal In het doel 2 3 Donk valt verwoed aan doch de tijd is te kort en Donk heeft onverdiend verloren 2e klasse B 3e klasse B Unitas 20 35 Scheveningen 18 32 HVC 20 32 Laakkwart 18 24 UW 19 27 GSV 18 22 Elinckwijk 17 22 Wesferkw 18 22 Vriendensch 20 21 Olympia 18 17 Hilversum 19 18 ONA 18 16 Velox 19 17 Crom vliet 18 14 Gouda 20 17 GDA 18 14 Sliedrecht 19 8 RVC 18 12 Hercules 18 7 Tonegldo 18 8 SVW 19 6 4e klasse H 4e klasse F VND M 25 Lekkerkerk 17 26 Hlllegersberg 15 25 Gouderak 1721 Florissant H 17 Haastrecht 17 21 DEH 13 15 Stolwijk 15 16 Hellevoetsl 12 13 Schoonhoven 15 15 SIOD 15 15 Amm SV 16 14 OW U 7 W veen 17 15 DONK 12 7 Moordrecht 15 12 NHS 14 7 Bergambacht 17 12 GVRAJO 13 S Oudewater 16 10 D O S I Jodan Boys I 3 1 De Boys hebben 3 Invallers maar zijn niettemin htt meest in den aanval zonder echter te kunnen doelpunten Na een half uur spelen weet de Rotterdamscbe midvoor met een zuiver schot te doelpunten Ruststand 1 0 Ongeveer 15 min na de pauze ziet de scheidsrechter een buitenspel geval over het hoofd waarvan de Rotterdammers gretig proflteeren 2 0 Hierna kreeg van Wijk eea penalty ie nemen die hij recht in de handen van den keeper schoot Dezelffie speler geeft dan vlak hierna den bal goed door aan Keppel deze passeert Xnige tegenstanders en het is 2 1 De R damsche llnksblnnen maakt dan aan alle onzekerheid een eind door met een prachtigen kopbal den stand op 3 1 te brengepi Jodan Boys II J G B II 5 0 Dr Beel ontvaogt opdracht ioi kabioetsvorming H M de Koningin heefi hedenmorgen Dr L J M BEEL in gehoor ontvangen en hem de opdrachiverslrekilol helvormen van een kabinei dai geachl mag worden hef verirouwemvan de Tweede Kamer Ie genji ien Dr Beel heeft H M verzochi deze opdrachi in beraad ie mogen houden INTREDE Ds J J KONING Na des voormiddags door Prof Dr S F H J Berkelbach van der Sprenkel uit Utrecht in de geheel gevulde St Janskerk bevestigd te zijn met de tekst uit Joh 10 vers 16 Het zal worden ééne kudde één herder deed des namiddags om 4 uur Ds J j Koning gekomen uit Hoogvliet zijn intrede als 5e predikant bij de Herv Gemeente hier ter stede De Kerk was geheel gevuld toen ds Koning door zijn 4 collega s en de overige Kerkeraadsleden benevens door zijn bevestiger en Ds Verheul dien hij hier ter stede opvolgt werd binnengeleid Na het votum werd Ps 97 vers 1 en 7 gezongen waarna de Gemeente haar geloof beleed met de w©orden van de Geloofsbelijdenis van Nicea terwijl als antwoord hierop gezongen werd Gez 50 het laatste vers Vervolgens las Ds Koning 2 Cor 5 vers 11 21 en Ps 90 en gaf als tekst op Ps 90 de verzen 7 en 11 Want wij vergaan door Uwen toorn en door Uwe gerechtigheid worden wij verschrikt yie kent de sterkte Uws töorns en Uwe verbolgenheid nadat Gij te vreezen zijt Het is een eigenaardig iets voor mij aldus begon Ds Koning om vanuit een intieme dorpsgemeente mij nu aan de Goudsche Gemeente te moetfen maar ook te mogen voorstel In een bijzonderen dienst als deze kan God vaak niet aan het woord komen Met een forsche 9 3 overwinning op HDVS hebben de Volewijckers gisteren het seizoen besloten 2 hebben nu 1 punt meer dan Ajax die nog 2 wedstrijden n l tegen ADO en VSV moet spelen en daar dus 2 punten uit moeten halen wat we haar wel toe kunnen vertrouwen ofschoon ze gisteren tegen t Gooi maar een magere 2 1 overwinning konden bevechten RFC werd door haar 2 0 nederlaag tegen Emma nog meer in het hoekje gedrukt EDO bevocht tegen ADO een 4 4 gelijk spel en is nu wel buiten schot Xerxes versloeg DOS met 31 Voor Haarlem werdt het door haar 21 overwinning op DWS en de fraaieprestatie van Neptunus die Blauw V it een punt ontfutselde een goeden dag het kampioenschap kan haar practisch niet meer ontgaan Sparta behaalde een normale ofschoon krappe 3 2 overwinningop HBS terwijl Stormvogels die deonderste plaats liever aan VUC laat de laatste met eea 2 0 nederlaag liet zitten DUtrict 1 District 2 Volewijckers 20 32 Haarlem 17 25 Ajax 18 31 Blauw Wit 19 25 HDVS 18 23 Sparta 18 23 ADO 18 20 DHC 19 19 Xerxes 17 17 Feyenoord 2 1 9 Bmiua 19 17 DWS 17 17 DOS 19 17 DFC 19 17 EDO 18 13 Neptunus 17 16 VSV 18 12 HBS 19 15 t Gooi 18 10 Stormvogels 17 13 RFC 17 8 VUC 18 11 Nog fortuinlijker dan Haarlem was Go Ahead die zelf met 1 0 van Be Quick won terwijl Ensch Boys AGOVV met een zware 5 2 nederlaag naar huis stuurde PEC begon het blijkbaar tameHjk benanwd te vindea en speelde tegen Heracles met 22 gelijk Quipk behaalde een normale 21 overwinning op Wageningen en NEC een 4 2 overwinning opEnschedei In afd IV blijft de spanning er tot den laatsten wedstrijd toe in BW sloeg Willem II met niet minder dan 4 1 terwijl NAC een goede prestatie leverde door Longa uit te schakelen en zelf de kans te behouden Ze sloeg Longa roet 20 Door den zweren regenval werden de andere wedstrijden afgelast District 4 BW NAC Lonoa NOAD Eindhoven Willem 2 Baronie Helmond Vllssinqen RKTVV RBC District 3 19 25 19 25 18 23 22 21 19 18 17 19 16 15 II 17 8 Go Ahead NEC AGOVV Ensch Boys Quick Be Quick Heracles Tubaatia Enschede Wageningen PEC len en door Christus tot rechtvaarüo heid gerdiepen Hij stierf in onze plaal anders waran wij in den toorn vet gaan Vanmiddag komt Christus met ZBn gast tot ons De noodkreet van onzen teksl blijft ons nabij maar door den H Geest komt God zoolang wij in de wereld zijn tot ons Ik hoop dat God onder ons kan wonen en werken aldus besloot Ds Konirtg Vervolgens sprak hij een kort woord tot zijn bevestiger dankte Burgemeester James voor zijn aanwezigheid richtte zich tot de velen uit Hoogvliet die aanwezig waren om tenslotte de Gemeente op haar taak te wijzen hetgeen dat ze gehoord had door te geven opdat Gods Zegen zich mocht uitbreiden ook tot degenen die hier niet aa nwezig konden zijn Namens den Kerkeraad de Classis en de Kring heette vervolgens Ds Q Elzenga zijn collega hartelijk welkom Het zou in strijd zijn met de stijl van dezen dienst als hier vele toespraken werden gehouden maar het zou onvriendelijk zijn als we niet in het kort in het openbaar zouden getuigen dat we blij zijn met dezen dag aldus spr Op verzoek van Ds Elzenga zong de Gemeente Ds Koqing Ps 134 vers 3 toe waarna de dienst met hef zingen van Gez 83 no 1 3 en 6 werd beëindigd Na afloop bestond er gelegenheid Ds en Mevr Koning de hand te drukken waarvan velen gebruik maakten Dit is van invloed geweest op de tejkstkeuze De tekst spreekt ieder aan Bij ons allen zit de angst voor het gansch andere deze angst beheerscht ons geheele doen en laten Het besef dat de wereld mOet vergaan is veel algemeener geworden en dit maakt onze tekst veel actueeler dan een 10 tal jaren geleden Oo c de Kerk moet uitroepen O Heer wij vergaan door Uwen toorn Wat brengt de Gemeente de Kerk van haar opdracht terecht In ons eigen volk is een afgrond van goddeloosheid eh ook internationaal worden de vragen steeds grooter Toch laat God ons niet los Ik heb geen lust in Uw dood maar dat gij U bekeert en gaat leven Gods toorn doodt wel maar maakt tegelijk levend In Israël wordt onze eigen geschiedenis geteekend aldiA de yoorganger God redt wanneer Israël tot God kom t maar wijken zij af dan is Gods toorn er in dien zm dat Hij zich terugtrok Thans is het niet anders en een wanhoopskreet klinkt op uit de wereld Dit legt op de Gemeente eeij groote verantwoordelijkheid We moeten ons eigen samenleven ook ons z g n Chr samenleven gaan zien onder Gods toorn Dan blijft er niet veel van over maar dit is het heerlijke dat God eeuwig dezelfde blijft Hij is rechtvaardig en daarom rechtvaardigt Hij zondaren en openbaart daaardoor Zijn gerechtigheid onder de menschen die allen tegenove r God gelijk zijn in Adam geval VERGADERING ST GER PARTIJ Zaterdagmiddag j l tradeneen openbare vergadering des 2 2 NEC Enschede 4 2 Zuid IV BW Willem II 4 1 Longa NAC 0 2 ZUID VI MVV Maurits 2 0 Limburgia Juliana 5 1 VVV Brabantia 1 3 NOORD GVAV LSC 2 0 Sneek Velocitas 2 0 Leeuwarden Veendam 2 3 Achilles HSC 2 1 Heerenveen Be Quick 6 4 In afd V zijn de beslissingen al gevallen zoodat de gisteren gespeelde wedstrijden weinig belang hadden Een goede prestatie leverde Veendam door Leeuwarden met een 3 2 nederlaag te laten zitten De kampioen Heerenveen behaalde een 64 overwinning op Be Quick Achilles HSC was voor Achilles terwijl GVAV LSC en Sneek Velocltas met een 2 O nederlaag naar huls stuurde Limburgja zou gisteren door haar 5 1 overwinning op Juliana kampioen zijngeworden ware het niet dat er nog een protest van MVV loopende Is waari i zal afhangen of er nog een beslissingswedstrijd gespeeld moet warden MVVstuurde Maurits met een 3 O nedeHaag naar huis terwijl Brabentia dé jeugdlee eerste klasser die danig haar staart roert een 3 1 overwinning op VVV behaalde District 5 District 6 Heerenveen 19 31 Llmbnrgla 20 28 GVAV 18 24 MVV 20 27 Leeuwarden 18 21 Brabantia 19 24 Sneek 17 20 Juliana 20 24 Be Quick 17 17 Maurits 18 20 Velocites 18 17 VVV 20 18 Veendam 19 16 Emma 19 17 HSC 17 13 PSV 18 16 Frisia 17 13 Bleyerhelde 19 14 Achilles 17 13 Oe Spechten 19 13 LSq 17 9 Roermond 2Ö 11 Het Nederlandsch Elftal Naar wij vernemen zal het Nederlandsch elftal dat op Hemelvaartsdag ten tweede male dit jaar den strijd tibgen de Belgen gaat opnemen eerst Donderdagochtend naar Antwerpen afreizen DE ROODE DUIVELS Het elftal der Belgen dat op Hemelvaartsdag te Antwerpen tegen het Oranjeteam zal uitkomen is als volgt samengesteld doel Meert Anderlecht achter Paverick Antwerp Panneye Tilleur midden Puttaert Union St Gilloise Vermeulen Mechelen Devos Beerschot voor Lemberechts Mechelen Van Varenbergh Anderlecht Decleyn Mechelen Van den Audenaerde Antwerp Melis Gent Reserves Boogaerts White Star Aernaudts Berchem Sport Henriet Charleroi Gevard Luik Staatkundig Geref Partij afd Gouda in het Kerkgeboiiw der Geref Gem de Weleerw Heer Ds H Visscher Chr Ger Predikant te Rotterdam en de WelEd Heer J v Bochove lid der Tweede Kamer van Zeist Als eerste spreker trad op Ds Visscher die de vergadering opende met het laten zingen van Ps 25 2 het lezen van Ezechiël 9 en gebed Spreker wenschte zich hoofdzakelijk te plaatsen op het Theologische standpunt t a z van de komende verkiezingen van de Prov Staten omdat de tweede spreker de practische zijde zou willen belichten Allereerst zette spreker uitéén de beginselen van onderscheidene partijen en die van de Staatk Ger Partij en plaatste zijn aandachtig gehoor voor de noodzakelijkheid om God noodig te hebben ook in de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten Hietgeen toch in verband staat jrret Hg samenstelling van de Eerste Kamer Spreker wekte op om te stemmen op lijst 2 niet omdat de candidaten van de S G P v n natuur beter zijn dan de candidaten van andere partijen want het gansche menschelijk geslacht ligt vanwege de val in het Paradijs verdoemelijk voor God s aangezicht maar uitsluitend omdat zij Nederland wenschen geregeerd te zien naar Gods Woord Vervolgens wees spreker nog op het diepe verval van Zaterdagmiddag j l traden op inNeerlands volk en op de zonde vanVorstenhuis en volk Hij bracht verban met den fijd waarin Ezechiëlleefde en dezen tijd daarin de Übermensch steeds driester opkomt en gezien de vooruitgang der Communisten achtte spreker het Russische gevaarniet denkbeeldig Spreker besloot zijnrede met te wijzen op Christus inwien de mensch zich geborgen moetweten zal t wel zijn voót de Eeuwig b heid Ronde van Spanje In de Ronde van Spanje werd gisteren de 18e etappe over het traject Santander Reluosa afgelegd In het algemeen klassement nam Lambricks de derde plaats in met een totaaltijd van 110 uur 3 min 12 sec achter de beide Spanjaarden Langarica 109 uur 44 min 29 sec en Costa 109 uur 47 min 8 sec Na het zingen van Ps 74 18 en 19b bepaalde de tweede spreker zijn gehoor bij Ps 11 en in verband hiermede wees hij op den toestand waarin ons land verkeert o a de uitvloeiselen van den wereldoorlog z a e Ned Staatsschuld het moreel van het volk de zedeloosheid van de militairen en de onverschilligheid ten aanzien van de Heilige Schrift Spreker besprak daarna de samenwerking met Rome en bewees uit citaten van 1871 en 1872 dat Dr Kuijper in dien tijd fel gekant was tegen coalitie Helaas later moest de coalitie dienen om het liöeralisme te vernietigen en werd het ware beginsel verloochend Alhoewel volgens spreker op vele punten de S 6 P het eens is met de A R P toch I kan zij niet met haar samengaan g zien de door laatstgenoemde party geschrapte 21 woo den van Artikel 36 onzer Ned Geloofsbelijdenis welk artikel de S G P onverkort wenscht te aanvaarden Ook deze tweede spreker wekte op tot stemming van de candidaten der S G P en wel lijst 2 De vergadering werd gesloten met het zing en van Ps 84 3 en gebed Leest Groot Goadal