Groot Gouda, vrijdag 31 mei 1946

BELGIE NEDERLAND 2 2 DE EERSTE HELFT In de eerste helft golfde het spel op en neer en een overwicht aan een van beide zijde viel niet op te merken De eerste kans en een goede kreeg Draeger toen Wilkes in de vierde minuut den bal prachtig opbracht en voorzette aan Draeger die echter miste De Belgen antwoordden met een gevaarlijken aanval van Lemberechts en De Cleyn die evenmin iets opleverde Geleidelijk werd het Nederlandsch elftal iets sterker Meert moest verschillende malen ingrijpen en tipte een schot van Kuppen over de lat Het kleine Nederlandsche overwicht beteekende allerminst dat gevaarlijke situaties zich alleen voor het Belgische doel voordeden integendeel eens moest Kraak hoog opspringend den bal op een critiek moment boven de toestormende Belgen wegstompen en vlak daarop was De Cleyn zoo vriendelijk van korten afstand den bal in zijn handen te schieten Even later bracht Van der Linden redding door het leer over de achterlijn te trappen toen Kraak uit zijn doel gespeeld was De Nederlandsche voorhoede liet zich overigens niet onbetuigd Herhaaldelijk bedreigde zij het Belgische doel en vooral de linkerhelft van de Bel gische verdediging moest alle krachten inspannen om den vleugel Holleman Wilkes in bedwang te houden Eenmaal kon Meert slechts ten koste van een hoekschop redden Het snel op en neergaande spel gaf den wedstrijd een spannend karakter het is zeker dat er iet of wat nerveus onrustig gespeeld werd en steeds weer leidde dit tot botsingen en vrije schoppen Maar van unfair spel was gelukkig geen sprake Zoo verstreek de eerste helft en men kon reeds gaan denken dat de rust met blanken stand zou ingaan toen er iets gebeurde dat men een Hollandsch kwartiertje maar dan een heel kort zou kunnen noemen Drie minuten voor de rust kreeg Wilkes den bal goed door Roozen aangegeven en met een voortreffelijk schot laag in den hoek passeerde hij Meert tot groote vreugde van de Nedertandsche kolonie 0 1 En de geestdrift nam nog toe ioen nauwelijks anderhalve minuut later volgens hetzelfde recept het tweede Nederlandsche doelpunt tot stand kwam Roozen kreeg ditmaal den bal van Holleman gaf wederom door naar Wilkes die opnieuw met een hard en scherpge plaatst schot scoorde O 2 NA DE RUST Onmiddellijk na de rust bleek de zoo verkregen voorsprong van twee doelpunten geen weelde voor het Oranje team te zijn maar een voorsprong dien het hard noodig had om tegen den Belgischen druk een eervol resultaat te bevechten Want in deze tweede helft waren de Belgen eens zoo gevaarlijk ils voor de rust Zij speelden vuriger sneller zetten feller door en hadden ongetwijfeld het beste van het spel Hun volharding werd beloond en al zeer spoedig Want reeds bij éên hunner eerste aanvallen na de hervatting loste Lemberechts een prachtig schot zoo hard en snel dat Kraak al gepasseerd was voor hij het besefte 1 2 Door dit succes geprikj eld kwamen de roodhemden krachtig opzetten Kraak moest om erger te voorkomen een hoekschop veroorzaken en even later leek hij in een moeilijke situatie de kluts even kwijt te zijn Uit een kopbal van Van Vaerenbergh ving hij den bal wel maar niet klemvast wel bemachtigde hij het leer op Van een specialen A N P vö laggever In een wedstrijd waarin zij vele psychologische nadeelen hadden spelen op vreemd terrein ten aanschouwe van een publiek dat zjjn favorieten uiteraard fanatiek aanmoedigde tegen een Belgisch elftal dat de nederlaag van Amsterdam als een smaad voelde dien het tot eiken prijs wilde uitwisschen hebben de Nederlandsche voetballers een alleszins bevredigend en eervol resultaat behaald door een gelijk spel te bevechten Het Igische team was ongetwijfeld beter en speelde veel sterker dan op 12 Mei in het Olympisch Stadion en dat de onzen na de Amsterdamsche overwinning zich tegen zulk een ploeg hebben kunnen handhaven levert het bewijs dat in een 200 korten tijd van voetbalherbouw reeds vertieugende resultaten zijn bereikt nieuw maar ditmaal achter de doellijn 2 2 Zoo hadden de Belgen vijf minuten na hun eerste doelpunt gelijk gemaakt En nu stond ons Oranje elftal voor een uiterst moeilijke taak Het ha zich te verdedigen tegen een uit zichzelf reeds vurig spelenden tegenstander die bovendien werd aangemoedigd door de laaiende geestdrift van het Belgische publiek dat de zoozeer begeerde revanche in zicht zag komen Dat onze spelers de physieke en geestelijke kracht hebben gehad tegen dezen dubbelen stormloop stand te houden strekt hun tot eer r kwam na deze eerste periode weer een tijd waarin het spel meer gelijk op ging Voor beide doelen kwam het tot spannende momenten Holleman kreeg na een kwartier een fraaie kans uit een voorzet van Draeger maar zijn kopbal miste Kraak moest weer ingrijpen en verwerkte een Belgisch schot tot corner Meert greep bijna mis bij een kalnl schot van Wilkes En kort daarna bedierf Roozen toen Wilkes hem op kleinen stand van het doel de bal voor de voeten legde n prachtige kans door zacht in te schieten zoodat Meert vallende nog kon redden Twintig minuten voor het einde kwamen de Belgen weer duidelijk in de meerderheicl De druk op het Nederlandsche doel werd nu en dan benauwend en het leek zelfs of er een Belgisch doelpunt in de lucht hing Dat het zoo ver niet is gekomen is voor een groot deel de verdienste van Kraak die eenige malen op voortreffelijke wijze redding bracht Voor een ander deel was het gebrek aan schotvaardigheid oorzaak dat de Belgen hun overwicht niet in doelpunten konden uitdrukken Zoo verstreek de tijd onder groote spanning Nu en dan brachten Nederlandsche aanvallen lucht maar daarna moest onze achterhoede weer alle zeilen bijzetten Een hard schot ging rakeling langs het Nederlandsche doel Kraak dook eenige keeren uit een kluwen van speler op den bal veilig in de armen en een paar i dji rceerden de Belgen nog een hircschop Maar zij hadden daarbij geen succes en toen het eindsignaal klonk had ons elftal in een zwaren wedstrijd een gelijk spel 2 2 bevochten DE SPELERS Bij de Nederlanders heeft Kraak ondanks zijn ongelukje weer gedaan wat van hem verwacht werd hij was goed zonder meer In de achterhoede boterde het vanmiddag niet al te best Potharst heeft een goede partij gespeeld Van der Linden was minder waarschijnlijk ondervond hij hinder van een blessure die hij even voor den rust had opgeloopen Paauwe en De Vroet deden weinig voor elkaar onder terwijl de niet minder zwoegende ICüppen iets beneden de verwachtingen bleef Ze stonden in het magische vierkant dat ditmaal wel wilde kloppen en hadden hierdoor handen vol werk In de Nederlandsche voorhoede moet weer Wilkes het eerst genoemd worden Op zijn spel viel evenmin als in Amsterdam iets aan te merken een prachtig voetballer zoowel technisch als tactisch snel en met een verrassend hard schot Holleman heeft goede dingen gedaan zijn snelheid vergoedt enkele technische tekortkomingen De bal die hij geen drie meter voor doel hoog over kopte had zeker een doelpunt moeten worden Zijn voorzetten waren meerendeels zeer goed Draeger deed zijn best bevredigen deed hij echter niet De oranje benjamin Rijvers zwierf weer over het veld met een onver moeid enthousiasme We zagen hem bijspingn in de achterhoede om een oogenblik later weer in de buurt van de Belg cornervlag op te duiken Hij heeft een zeer nuttige partij gespeeld vooral nuttig tegen het stugge stop perspil systeem der Belgen Roozen voldeed niet Natuurlijk hij were bewaakt en zwaar bewaakt maar als hij eens aan zijn bewaking ontsnapte bracht hij er ijiet bar veel van terecht Bij de beoordeeling der Nederlanders over de geheele linie moet echter in aanmerking worden genomen dat hier tegen een ploeg werd gespeeld die veel en veel beter partij gaf dan in Amsterdam en het gezegde Een elftal speelt zoo sterk als de tegenpartij het toelaat is hier zeker van toepassing Bij de Belgen was de rechterzijde weer de sterkste zijde De vijf wijzigingen hebben het geheel gemaakt tot een gaed combineerende ploeg met n technische welopgevoedheid Keeper Meert was goed schuld aan de Nederlandsche doelpunten had hij niet Pannaye liet zien dat zijn spel in Amsterdam waarschijnlijk slechts een tijdelijke inzinking was Paverick de Belgische aanvoerder speelde een rustige stoere partij voetbal Vermeulen kweet zich uitstekend van zijn taak We hebben hem niet uit het doelgebied weg gezien Vporal zijn kopwerk was uitstekend Van de beide kant halves was Puttaert de beste hoewel Devos ook op een goede partij kan terugzien In de Belgische voorhoede kwam steeds het grootste gevaar van den rechtsbuiten Lemberechts den besten man van het vijftal Ook Van Vaerenbergh kan op een goeden wedstrijd trugzien terwijl De Cleyn dezelfde levendige gevaarlijke middenvoor van Amsterdam is gebleven Van den Audenaerde toonde zich technisch een knap voetballer met zwer ver allures Het ontbreekt hem aan een goed schot op het juiste mornent De linksbuiten Melis viel weinig op er werd ook weinig op hem gespeeld Grootsche dingen heeft hij niet gedaan De wedstrijd droeg een forsch doeh fair karakter en was voor den Zweed schen scheidsrechter Eklind moeilijk te leiden Een enkele beslissing uitgezonderd kan men het met zijn streng beleid volkomen eens zijn MEENINOEN De C 1 e y n De Belgische middenvoor De uitslag is wat geflatteerd voor de Hollanders Wilkes was uw beste man De 2 Nederlandsche doelpunten waren fouten in het stopper spil systeem Wilkes De uislag is zeer juist Ik vond V d Audenaerde den besten Belg Paauwe De Belgen hadden wat meer verdiend Lemberechts en v d Audenaerde waren de beste Belgen Herberts voorz Keuze comm en lid Techn Comm Wij zijn tevreden omdat wij na zulk een moeilijk seizoen in onze beide wedstrijden tege p de toch sterke Belgen ongeslagen zijn gebleven Hanse lid Belg Keuze comm De Belgen hadden wat meer verdiend want het Belgische overwicht in de tweede helft was sprekender dan het Nederlandsche in de eerste helft Wilkes en Rijvers zijn zeer goede speleiy Eklind scheidsrechter De uitslag geeft de krachtsverhouding goed weer Voetbalnitslagen Eerste klasse District I RFC Emma 2 1 BDO DOS afg District II tot 5 unl District III District IV Neptanos DHC uitgesteld Enschede AGOVV 4 3 NOAD Lonfla2 2 RBC De Baronie 3 2 Eindhoven RKTVV 5 1 Vlissiogen Helmond 0 0 District V Leeuwardcn Achilles 2 3 District VI Maurits Brabantla 3 1 Bleyerhelde PSV 4 6 2e klasse B HercuIcS BIitickwijk 3 2 4e klasse F Waddinxveen Lekkerkerk uitgest tot 1 luBi Moordrecht Stolwijk I O Oude water Arnm SV S 3 Haastrecht Schooo hovcn 2 4 4e klasse H Hillagersbcrg HellevoeUltits 2 3 GVR AiaNHS 2 4 OVV FIorissaat a DONK VND 2 3 VOETBAL DoBk VND 2 3 VND trapt af en komt direct voor het Donk doel doch Se venhoven bezweert het gevaar Hierna ontwikkelt zich een gclljkopgaanden strijd met wisselende kansen Na 25 minuten spelen breekt B de Boer door en weet met een onhoudbaar schot den keefiter der gasten te passecren 1 0 VND zet nu gevaarlijk op en menigmaal moet doelman v Vliet zijn talenten toonen Even voor de rust weet C Bakker na goed doorzetten den voorsprong te vergrooten 2 0 Met dezen stand gaat 4 rust in Na de rust pakt VND energiek aao Donk verdedigt met man en macht maar kan toch niet verhinderen dat de eechts binnen der gasten la buitenspelposltle doelpunt 2 1 Dit werkt als een domper op Donk en even later breekt de Itnks blnnen van VND door en brengt den stand op 2 2 Nog geen vijf min later weet de raidvoor der gasten uit een corner met een fraaien kopbal zijn club de Uidlng te geven 2 3 Dit wordt Donk te bar en zij werpt zich met veel clan in den strijd die gaandeweg ruwer wordt Na ongeoorloofd aanvallen tn het doel gebied krijgt VND een penalty ioege wezcn die doelman v Vliet echter weet te keeren Aanval op aanval op de VND veste volgt de Donk voorhoede is echter niet bi machte den gelijkmaker te scoren te Gouda Onder auspiciën van de Nederlandsche Wandelsport Bond organiseert de Sporten OatspanniDgsvereeniglog K B O te Gouda een Avond vlerdaagsche die gehouden zal worden op Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Juni B s over de afstanden v 3 x 15 Km en Zaterdags 20 Km in de omstreken van Gouda eze Avond vierdaagsche wordt in geheel Nederland gehouden en is bedoeld als propaganda voor de wandelsport Sportvrienden en vriendinnen laat het ook en goede propaganda zijn in en om Gouda Deelgenomen kan worden door burgers zoowel vrouwelijk als mannelijk minimum leeftijd 14 jaar Militaren en Semi Militlaren Roode Krnis Polltie enz zij wandelen individueel daa wel een vereeniging of korps vertegenwoordigende In groepen van minstens 10 pers waaronder één leider Deelnemers sters die de Avond vierdaagsche voor de eerste maal volbrengen ontvangen het N W B Avondvierdaag sche Kruis Zij die voor de 2e of 3e maal deelnemen en de tochten tret succesvol brengen ontvangen een cijfer 2 of 3 De vereeniging groep of korps waarvan de deelnemers sters in groepsverband hebben deelgenomen en zonder uitvalltrs sters de avond vierdaagsche hebben volbracht ontvangt een groeps of korpsprljs Aan vecniginaea groepen of korpsen bestaande uit minstens 15 personen leider Inbegrepen is 10 pCt uitvallers sters naar beneden afgerond toegestaan Deelnemers sters aan een avondtocht ontvangen een speciaal ontworpen herinnering Voor hulpverleentng bij eventuecle ongevallen zal worden zorggedragen door de leden der E H B O vereëniging Af deeling Gouda De start zal plaats vinden bi Gebouw Amlcitia aan de Singelstraat alhier en wel Woensdag Donderdag en Vrijdag om 7 uur en s Zaterdags ooi half drie Voor inschrijvingen en inlichtingen kan men zich wenden tot den heer W Jansen Phllipsweg 16 Gouda Na 10 ual worden de Inschrijfkosten voor deelneming aan de Avond Vier daagsche en aan de Avondtochten verhoogd Inschrijfkosten worden niet terugbetaald V aadelaars verzuimt deze tochten niet maar laat het een groot succes worden voor Gouda en Omstreken Er wordt alle zorg aan besteed UtrecHt Willcsden 5 2 De uitslag van den gisteravond te Utrecht in het Stadion aldaar oespeelden voetbalwedstrijd tusschen een Utrecbtsch a elftal en een elftal uit Wlllesden Engeland luidt 5 2 in het voordeel va het Utrechtsche elftal Ruststand was 2 2 Slijkbitls verbetert record op 1500 meter Bq de gisteren gehouden athletiék wadstrliden te Amsterdam beeft onK nati Ble kampioen Slijkhnis het op zijn BUB staande record op de 1500 meter hardtoopen net 2 4 sec verbeterd en gebracht op 3 min 53 6 sec Bi de 100 meter voor dames erdonze stadgenoote S v d Meer 3e Indea fraaien tijd van 12 9 sec Eerste was mei G Koudijs in 12 4 sec Schulte wint de ronde van Alphen aan den Rijn Onder zeer groote belangstelling en bijzonder gunstige weersomstandig heden is gistermiddag de zesde ronde van Alphen a d Rijn gereden Dank zij de voortreffelijke organisatie had de wedstrijd een vlot verloop Jammer was het dat in het hoofdnummer 100 km 133 ronden waarvoor 47 profs onder wie de beide Engelschen Wally en Summers hadden ingeschreven betrekkelijk weinig strijd te zien gaf doordat Ger rit Schulte de Korver en Arie Vooren al spoedig een ronde uitliepen en dezen voorsprong ondanks hardnekkige pogingen van Pellenaers Boeyen Verhaak en Reuter niet meer afstonden Schulte wist tenslotte nog een ronde uit te loopen en won onbe dreigd in den tijd van 2 uur 26 min 25 sec als tweede arriveerde de Korver die de achter hem komende groep van 5 renners eveneens met een ronde achter zich liet Bij de nieuwelingen die 30 km aflegden werd winnaar H Brinkman Maasland in den tijd van 50 min 14 seconden De 60 km voor amateurs werd gewonnen door C Kleefstra Amsterdam in 1 uur 31 min 27 sec Profs en onafhankelijken legden 100 km af De uitslag luidt 1 G Schulte 2 uur 26 min 25 sec op één ronde 2 A de Korver op twee ronden 3 A Vooren 4 W Reuter 5 F Vethaak 6 C Boeyen 7 W Kuypers op drie ronden 8 Pellenaers en 9 Heslinga Buitengewone prestatie van Lambrichts De jury van de ronde van Spanje heeft een buitengewone premie van 200 peseta s toegekend aan den Ne derlandschen wielrenner Lambrichts die tijdens de 23e etappe het stoute stukje heeft uitgevoerd om na een rit van 40 km die hij tengevolge van een ongeluk alleen moest rijden de kopgroep weer in te halen Lambrichts is er zoodoende in geslaagd zijn klassement na het volbrengen van deze etappe te behouden UIT DEN OMTREK HAASTRECHT llitreikhig Schoenenbonnen De distribntiedienst Haastrecht maskt bekend dat zij van wie bet T D No eindigt op het cijfer 6 in aanmerking kunnen Icomen voor een schoenenbon Aan kinderen geboren na 31 Dec 1944 dofli voor 7 Aug 1945 zal ook al is het laatste cijfer van hun T D niet aangewe n onmiddellijk een scboenenbon worden verstrekt Er dient rekening mede te worden gehouden dat aan hen die na 31 Dec 1944 een bon voor gewone of beroepsschpenen hebben ontvangen thans geen schoenen bon zal worden uitgereikt Door het publiek dient te worden meegebracht de 2e distributiestamkaart en la legvel ga gb ge gd of ge 605 De uitreiking zal plaats vlndfcn te Berkenwoude op Maandag 3 Juni 1946 van 9 11 uur Vlist op Maandag 3 jonl 1946 van 2 3 uur Stolwljkop Dinidsg 4 luni 1946 van 9 12 en 2 3 30 uur Haastrecht op Woensdag 5 Juni 194o van 9 12 en 2 3 30 uur Goudcrakop Donderdag 6 Juni 1946 van 9 12 en 2 3 30 uur Na uitreiking zal niet plaats kunnen vinden Vergnaning verleend De minister van Handel en Ni verheid heeft aan J HoHaer te Reeuwljk vergunning verleend tot het vestigen van een reparatiebedrijf van roei en zeiljachten l hetperceel Platteweg H 249 Bevolking Reenw k Het Centraal bureau voor da statistiek heeft het bevolkingscijfer pet 1 Jano 1946 vastgesteld op 5011 personen