Groot Gouda, vrijdag 31 mei 1946

ZSTELVERDEELING PROVINCIALE STATEN 1 a o 3 O ii6 39 46 u CU 39 46 Vl Q a 39 46 t z a Ü 39 46 a ja U 39 46 6 39 é CS J C 3 39 46 Q 6 J9 46 a I 39 46 8 hl O 39 46 a D U 39 46 Ui u o I 39 46 u S a a o 39 46 hl 4 X 4 O 39 46 tl a D s o u CU 39 4 8 CU V CP S 39 46 e2 39 46 O O O O O O O O O O 64 64 82 82 77 77 45 45 62 62 47 47 35 35 45 45 50 50 41 41 2 4 5 2 3 2 3 3 2 1 N Brabant Z Hqlland N HoU nd Limburg Gelderland Over sel Drenthe Groningen Friesland Utrecht Zeeland 2 8 5 O 2 8 4 O O 6 5 O 4 2 5 3 2 2 O 3 O O 1 1 O O O 1 O 7 5 O 4 2 6 5 2 2 O 3 O O 1 1 O O O 1 53 53 5 6 2 2 O 1 16 16 29 24 14 14 2 10 18 19 30 24 8 7 6 18 3 11 10 5 7 7 5 3 9 5 40 39 3 4 O O 20 22 15 15 8 7 5 5 9 5 13 13 15 13 6 6 1 2 14 14 7 6 2 22 16 10 10 3 21 18 12 12 1 12 11 12 12 8 7 0 899 10 7601885444 OO 0 O O 1 O 42 42 Totaal 186 189 175 156 82 78 12 58 63 63 34 37 10 10 O O 20 O 590 590 Het resultaat van de Partij r d Arbeid voor 1939 is verkregen door optelling van de zetels der toenmalige partijen S D A P V D en C D U De overige partyen en groepen in 1939 waren NJS B R S A P lijst Bauwens Recht en Vrijheid Federatie van Transportarbeiders Actie Bouwman Troestrabeweging E iss R K Oevers en DissR K Lejeune Bif de Kamerverkiezingen in 1946 zijn de overige partyen Prot Unie Ned Bellamy Plartij en groep Rodrigues Lopez Ter vergelijking van de Statenverkizingei in 1939 met de Statenverkiezin ejn in 1946 zijn de cijfers van de S D A P V D en CD U tezamen gevoegd ter vergelijkiiïg met die van de Partij Van d Arbeid die van de Lib Staatspartij ter vergelijking van de Partij v d Vrijheid die van de Hjerv Ger Staatspartw die van de Protestantsche Unie de cijfers van de overige partijen met di van de Ned Chr Soc Corp Unie Aptiegroep Kath Jongeren groep Blommaert groep d Hert groep Jetten en Partij van Algèm Belang Kath Volkspartij Anti Rev Partij Partij v d Vrijheid Chri Hist Unie C P N De Waarh Partij V d Arbeid Staatk Ger Partij Overige partijen TOTAAL GELDERLAND 1946 1939 pCt 311 60 1L97 6 43 12 96 4 55 28 3 55 0 65 Tw K 161 260 61 043 32 815 66 158 23 213 144 349 18 099 3335 Pr St pCt 129 715 30 5 49 646 11 7 30 874 73 71 937 16 9 3 873 0 9 104 452 24 6 10 549 2 5 424 818 100 0 510 272 100 00 1946 Pr St pCt Zt 164 808 33 24 22 55 077 11 11 32 891 6 63 81 338 16 40 10 23 791 4 80 123 333 24 87 15 14 651 2 91 495 889 100 él Zt 2 6 O O O O 2 1 53 Anti Rev Partij Partij V d Arbeid N Chr Soc CU Actie gr Kath Jong Partij V d Vrijheid Staatk Ger Partij Christ Hist Unie C P N De Waath Kath Volkspartij Overige partijen TOTAAL NOORD BRABANT 1946 Pr St 19 756 48 475 1 044 6 436 6 374 2 414 15 859 12 561 409 528 1939 1946 pCt 3 78 9 28 0 20 1 23 1 22 0 46 3 04 2 41 78 38 Pr St pCt Tw K pGt 13 318 3 1 17 589 327 44 477 10 3 67 081 12 50 1 07 0 63 230 2 24 f77 67 0 32 5 735 1 863 13 431 345 570 11 576 0 4 3 1 80 4 2 7 3 405 12 327 12 020 416 773 1 694 430 235 100 0 536 624 100 00 522 456 100 64 Kath Volkspartij Partij V d Vrijheid C P N De Waarh Christ Hist Unie Anti Rev Partij Staatk Ger Partij Partij V d Arbeid Overige partijen TOTAAL OVERIJSEL 1946 1946 Pr St 86 056 17 241 34 723 44 682 42 281 8 092 82 607 Tw K 85 621 17 208 33 621 34 873 44 815 8 751 92333 4 492 pCt 26 61 535 10 45 10 84 1393 2 72 28 70 L40 pCtr Zt 27 26 1939 Pr St pCt 69 183 25 8 5 46 11 00 14 16 13 39 2 56 26 17 15 344 5 7 6 456 2 4 37 687 14 1 33249 12 4 7 512 23 8d 812 31 6 13 695 52 267 938 100 0 321 714 100 00 315 662 100 47 DRENTEw 1946 1939 PrSt pCt 41 342 39 6 19 195 13 169 5 129 14 293 1 806 9 535 1946 Pr St 52 233 24 990 20 036 7422 23 541 10 650 Zt 6 5 2 6 2 Zt 14 3 7 16 24 8 10 2uid h olland 1946 1939 Pr5t 161 048 40 316 80 487 191 735 359 114 102 842 31 129 74507 1946 Pr St 191 302 47 461 95 784 220 676 335 411 115 252 141 436 V pCt 15 4 3 9 7 7 18 4 34 5 9 9 3 0 7 2 Tw K 192 99 1 41557 99380 217 138 372 159 95 770 131337 15 441 pCt 16 56 3 56 8 54 18 62 31 92 8 21 11 26 1 33 pCt 16 67 4 14 8 35 19 23 29 24 10 05 12 32 Anti Rcv Partij Staatk Ger Partij Partij V d Vrijheid Eath Volkspartij Partij V d Arbeid Christ Hist Unie C N P De Waarh Overige partijen TOTAAL 1 04J 179 100 0 1 165 973 100 00 1 147 322 loo 82 NOORD HjOLLAND 1939 1946 1 1 1946 FiSt pCt Tw K pCt 1 Pr St pCt Zt Prot Unie 4 898 0 54 5 905 0 56 0 CN P De Waarh 70 019 83 194 679 21 10 204 559 22 49 18 Anti Rev Partij 88 408 10 5 92 563 10 03 84 759 9 32 7 Partij V d Arbeid 320 252 38 0 300346 321 56 283 676 31 18 24 Staatk Ger Partij 3 872 0 5 4515 0 49 5 085 0 56 0 Kiath Volkspartij 182 350 21 7 213 843 2B 18 215 769 23 72 19 Christ Hist Unie 58 295 6 9 38 736 4 20 50 051 5 50 4 Partij V d Vrijheid 59 667 7 1 64223 6 96 58 167 6 38 5 Chr Dem Volksp 1 808 0 20 0 Oven partijen 58 864 7 0 8 654 a94 841 727 100 0 jTQTAAL 922 457 lOOOP 909 779 100 77 LIMBURG 1939 PrSt pCt 19 590 82 199 051 833 1 770 0 7 3577 1 5 1946 Pf St 26 695 239 917 pCt 1253 7956 0 91 055 5 64 1946 Tw K 37 391 237 418 2 731 L633 16 835 pCt 9 12 81 99 Zt 4 9 O 2 O 5 529 1 89 17 210 3 9 5 88 1 12 15SW 03 2 413 081 Partg v d Arbeid Eath Volksi rtij Anti Rev Partij Christ Hist Unie CP N J c Waarh Qtoep Jettan Qveiii pextQcn 39 023 lOaO B224 lOQjOQ 292 640 100 45 rnatAÉJs Partij V d Arbeid Anti Re Partij Christ Hist Unie Kath Volkspartij Partij V d VrijTieid C P N De Waarh Overige partijen TOTAAL C P N De Waarh Kath Volkspartij Partij V d VtijTieid Chr EXem Volksp Christ Hist Unie Partij V d Arbeid Anti Rev Partij Partij V Alg bel Overige partijen TOTAAL Partij V d Arbteid Anti Rev Partij Christ Hist Unie Partij V d Vrijheid CJ N X e Waarh Kath Volkspartij Staatk Ger Partij Overige partyen lOrAAÜ pCt 37 61 18 0 14 43 5 34 16 95 7 67 pCt 39 38 19J 6 12 05 5 78 15 79 7 12 0 72 Tw K 49524 24 100 15 149 7271 19366 8 954 907 18 4 12 6 4 9 13 7 1 7 9 1 125 771 100 0 138 872 100 35 104 469 100 0 GRONINGEN 1939 194Ö 1 1946 iii c pCt Tw K pCt Pr St pCt Zt 9 589 43 34 173 1456 37 921 16 44 10 004 4 9 12 965 S52 12 902 5 59 10 48 13 330 6 5 26239 11 18 24 177 1813 0J9 16 624 82 21363 931 25 588 11 09 99 008 48 5 83 355 3551 76 825 30 195 33 31 lé 41 604 20 4 52 858 22 51 21 76 10 1232 0 54 13 658 6 7 3310 L41 0 203 817 100 0 234 763 100 00 230 653 100 45 FRIESLAND 1939 1946 1946 Pr5t E Ct Tw K pCt 1 Pr St pCt Zt 82 218 395 88369 37 56 81 667 34 38 18 47 093 22 6 56390 23 84 55 434 23 68 n 36 474 175 36 999 15 64 41 387 17 68 8 100 3 9 11 096 4 7 12 039 5 14 486 3JL 23334 10 oa 26 765 11 43 13 153 63 15 637 6 01 15 360 6 56 1 024 05 1567 0 06 1 469 0 63 13L289 6A ï lfW 092 B07337 1QQ Q t3ias7 IQOQQ 234 121 100 bO