Groot Gouda, dinsdag 11 juni 1946

Zeilfestijn op de ReeuwQksche plassen Ondanks buien van zwaar weer uitstekend geslaagd Ajax NEC en NAC kampioen LSC PEC en RBC moeten degradatie wedstriiden spelen Hej Both wint een hooMpr a Voor het eerSt sedert de bevrijding werd gedurende de Pinksterdagen op de Reeuwijksche plassen de Goudsche zeil week gehouden waaraan zeilers uit ge Na de rast toen Gouda den wind mee kreeg kwam er een geheel ander elftal in het veld dat beziela was om den week aebouden waaraan zciiers uu yc achterstand zooveel mogelijk weg teh fj j g Alkmaar tot B gt Gouda met Snelwiek een REGENBOOG KLASSE yLegir met Beneventurn II hoofdpn de meerdere moest erkennen was het H J de Jong Aegir H berg met Middelkamp wint de 6e ronde v Gonda Kunst de beste amateur Pracht prestatie van G Bijl Zooals gewoonlijk zagen in het begin de diverse craks om beurten de leiding nemen Na een 20 tal ronden kwam er eenige teekening in den strijd Middelkamp liep tezamen met de Korver Lakeman en nog enkele renners uit Toen er nog 58 ronden te verrijden waren lag Middelkamp a 100 meter voor op Lakeman en V d Star terwijl de overigen verder van den leider aflagen Van de belde Goudsche renners die mee reden gaf Hofstede nadat hij een premie In de wacht had gesleept spoedig op v Vliet was echter geregeld In de kopgroep te vinden Na een 60 km veireden te hebben moest hij echter opgeven Wel een droevig einde na een zoo goed begin Enkele jachten vanuit het peleton geleld door C Pellenaar hadden aanvankelijk wel eenig succes maar liepen al spoedig weer op niets uit alleen Bijl en Matena de laatste moest echter opgeven in den loop van den strijd hielden de achtervolging vol Toen er nog een 20 tal ronden Ie verrijden waren waren de leiders nog steeds dezelfde en hadden zelfs kaas gezien om op alle renners met uitzondering van Bijl die nog in de baan waren een ronde voorsprong te nemen Bijl had toen een ronde voorsprong te nemen I Haag lO T RadcmBker BUthoven Met nitzonderlng van den hckkeslulter afd I z n na de wedstrijden die op de beide Pinksterdagen gespeeld z n alle kampioenen en bekkeilulters bekend In West 1 behaalde Ajax bet kampioenschap door een niet verwachte flksche 8 3 verwinning op ADO en dat nog el op het AOO terreia Wei een prestatie een kampioen waardig Oe voor de onderste plaats van belang zijnde wedstrijd RFCVSV eindigde in een 3 3 gelijk spel VSV is practlsch baiten schot geraakt terwijl t Goot 10 en RFC 11 punten heeft beide raet nog één te spelen wedstrijd t Gooi zal het tegen Xerxes wel iets eenvoudiger hebben dan VSV dat tegen Ajax moet of t Gooi het echter zal redden betwijfelen we nog In afd II zijn de bovenste en onderste plaats reeds bezet door Haa lem en VUC De gespeelde wedstrijden veranderen daardoor hoogstens de volgorde Toch htbben de Pinksterdagen eenige verras Ingen opgeleverd Nadat Neptunus eerst Blauw Wit de voet leelijk had dwars gcxet en Woensdagavond OHC met 2 0 geslagen had heeft ze gistere tegen DWS een 2 2 gelijkspel uit het vuur gesleept Voorwaar een prestatie voor een club die voor het eerste jaar in de eerstcklasse uitkomt Naast deze Neptunus sacceuen heeft gisteren ookStormvogels het goede pad waar ze de laatste weken op is niet verlaten 2 stuurde een volledig Haarlem met een 3 1 neckriaag naar huis Het Nqmeegsche NEC heeft gisteren op een wel erg eenvoudige manier het kampioenschap verkregen Doordat haar concurrente Go Ahead zoo vriendetijk was in Almelo met 3 1 van Heracles te verliezen werd NEC ofschoon ze zelf niet speelde kampioen in afd III De onderste plaats wordt door PEG ingenomen die gisteren met 5 3 doorEnsch Boys geslagen werd De groote strijd tusschen NAC en BW U geëindigd in een benauwde 1 0 overwinning voor NAC die hiermee voorde eerate maal de kampioensvlag in de eerste klasse hijscht evenals NEC in afd III De race tusschen NAC en BW die bij het begin der competitie reeds begon en waarvoor BW aanvankelijk favoriet was is dus tenslotte in een overwinning voor NAC geëindigd Zooals te verwachten was kon RBC het tegen Eindhoven niet bolwerken Met 4 0 moest ze het onderspit delven terwijl ze door deze nederlaag tevens de onderste plaats in haar schoenen kreeg geschoven Helmond heeft het gisteren NOAD gezien haar kleine 2 1 nederlaag schijnbaar niet erg gemakkelijk gemaakt Vlissingen had met RKTVV zooals de uitslag 6 2 wel aantoont aanmerkelijk mipder moeite In district V is de roode lantaarn LSC in de handen gedrukt zooals wel te verwachten was kon LSC het tegen Be Quick niet bolwerken met een 3 0 nederlaag werd ze naar huis gestuurd Vclocltas kreea thuis met 2 0 vanSneek klop terwijl HSC die Heerenveen ontving nogal flink van zich heeft afgebeten en ilechts met 1 0 in Heerenveen haar meerdere moest erkennen Achilles heeft te en Frisia haar tanden nog eens op elkaar gezet een 2 1 overwinning was de belooning voor de Assenaren DebeslissingswedstrijdSVW SHedracht is zooals wel min of tdeer te voorzien was geëindigd in een Sliedrechtoverwln nlng 31 zoodat SVW haar plaats in de tweede klas nog zal moeten verdedigen o m tegen Scheveningen dat gisteren de promotiecompetitie meteen 1 0 nederlaag tegen VDL inzette Roermond maakt door haar 4 1 overwinning op Miranda nog kans haar plaats in de eerste klas te behouden De Goudsche 4e klasser Donk heeft gisteren in Rotterdam tegen VNO met niet minder dan 5 1 het onderspit moeten delven Gottda 2 UVS 2 3 3 Deze belangrijke wedstrijd voor het kampioenschap werd door een groot aantal toelchouwers b gewoond Al direct bij den aftrap blijkt dat Gouda meer last van zenuwen heeft dan de Leidenaars Dezen zetten al direct door snel en fraai openspel een stevig offensief in Zij maakten al spoedig 0 1 Bij Gouda laat de Waal zich vervangen wat een geduchte verzwakking bcteekende 1 heeft de invaller midhalf ook hard gewerkt Door een handsgeval van Noortander krijgt UVS een penalty toegewezen welke wordt benut 0 2 Steeds komt UVS door goed spel voor het Gouda doel wat haar dan ook nog een darde doelpunt oplevert Vanaf dit moment gaat Gouda de zaken beter aanpakken speciaal de rechtervleugel Schoon derwoerdKoster ging zich meer weren doch vooriooplo nog zonder succes Eindelijk krijgt Ifsselsteia den bal buiten het strafschopgebied te pakken passeert handig eenige tegenstanders en scoort 1 3 waarna de rust ingaat met den stand die de juiste verhouding weergaf werken zoo mogelijk nog te winnen Van den aftrap werd UVS op eigen helft teruggedrongen Corner op corner werd genomen uit ééo daarvan welke door Koster goed voor doel geplaatst werd verkleinde IJsselstein met een keurigen kopbal den achterstand 2 3 Sporadisch kwamen de bezoekers voor het Gouda doel en dan wist de achterhoed en de halflinie welke er nu goed in was er wel raad mede Een kwartter voor het einde gaf linksbuiten v Veen keurig door naar Schoonderwoerd die goed in schoot doch de bal ketst van den staander weer het veld in waar hij opgevangen werd door IJsselstein die opnieuw doelpuntte 3 3 Na dit moment is het spel weer even verdeeld doch spoedig tracht Gouda nog een doelpunt te fabriceeren wat hun bijna gelokt was als niet de paal een goed schot van y Veen gekeerd had Onder groote spanning verstrijken de laaute minuten van deze sensationeele 2e helft Gouda 2 moet uit haar restecrende 2 wedstrijden nog I punt behalen om van het kampioenschap zeker te zijn een opgave die niet al te zwaar zal zija VND DONK 5 1 Donk dat met 5 invallers uitkomt wint den toss en speelt met den wind ia den rug Er wordt vlot gespeeld doch door een misverstand in de achterhoede kon de r binnen van VND doorbreken de toesnellende keeper redt keurig zij het ten koste van een blessure Hij probaert het nog doch dit wordt Donk echter noodlottig want in een aanval op het Donkdoel lost de mldvoor een goed houdbaar schot doch de Keeper kon zich niet meer voldoende bewegen 1 0 Nadat de keeper is vervangen door de r bniten de Boer komt Donk felo t ten en na een keurig opgezetten aanval mukt Slootjes den stand gelijk 1 1 Na de rust neemt VND de touwtjes in handen en er volgen 3 doelpunten binnen 10 min 1 Donk weert zich dapper doch Kan niet voorkomen dat uit een onhoudbaar schot van den m voor VND s 5e doelpunt ontstaat Donk verdedigt uit alle macht en de staad blijft onveranderd Een verdiende overwinning voor VND District I Xerxes tGooi afg RFCVSV 33 ADO Ajax 3 8 Ajax kamp EDODOS 2 4 District II Neptunus DWS 22 Storm vogels Haarlem 31 District III PEC Ensch Boys 3 5 PEC degr w sp HeraclesGo Ahead 34 District IV NAC BW 1 0 Elndhoven RBC 40 RBCdegr w sp l RKTVV Vlissingen 26 Helmond NOAD 1 2 District V Velocitas Sneek Be QulckLSC 30 LSC degr w sp AchiUe Frisia 21 HSC Heerenveen 0 1 2e Overwinning van Feijenoord op Curasao deze keer Columbia dat met 3 2 het onderspit moest delven Ruststand was 20 voor de Rotterdammers Het Peyenoord elftal dat momenteel op Curasao vertoeft heeft len Pinksterdag haar tweede overwinning behaald Nadat de eerste keer Aruba in Peyenoord Gisterenmiddag is voor de zesde maal de ronde van Gouda voeden Goed 1 uur startten de amateurs om tn 49 ronden dat is circa 55 km hun krachten te me tea Reeds direct na den start liep J Kunst it Amsterdam uit en vergrootte in den loop van den strijd zijn oorsprong steeds meer om na 30 ronden een ronde voorsprong te nemen op alle overige rennerf Doordat hij enkele malen van flets moest verwisselen kregen Kettenls en Verbroekx belden uit Den Haag die een behoorlijken wedstrijd reden gelegenheid een gedeelte in te k open waardoor zij tenslotte bijaa een ronde achter lagen zoodat Kunst wel op overtuigende wijze de overwinning behaalde Hij legde de 55 km af In den fraalen tijd van 1 uur 28 min 20 sec De hoofdschotel van dezen middag was de wedstrijd voor de profs en onafhankelijken die 110 ronden moesten afleggen overeenkomend D t een afstand van ca 120 km De renners A Vooren J Lambrlchs en H Seyen verschenen niet aan den start de eerste twee daar ze meereden in de ronde van Luxemburg de laatste doordat hij zijn sleutelbeen gebroken had Echter verscheen wel Lakeman en de Ruiter belden uit R dam Dordrecht en van Hoek van Holland tot Loosdrecht aan deelnemen Door de onverwachte windhoos van Zaterdagmiddag sloegen een zestigtal scheepjes om Gelukkig was de aangerichte schade gering en voor den avand viel lagen alle gezonken en omgeslagenzellbooten weeraan deüwal Van de 170 deelnemers die aetn de wedstrijden deelnamen kwam het meerendeel van buiten Vijf sleepbooten brachten in den loop van Zaterdag de deelnemers door de Kattenslngel en Karnemelksloot naar het Reeuwijksche sluisje dat voor het schutten van een dergelijk vloot veel te klein bleek misschien kan de gemeenteraad van Reeuwijk eens in overweging nemen de kolk te verbreeden en te verdiepen Ongetwijfeld zal dit aan de gemeente ten goede komen Het wedstrijdprogramma In totaal namen 14 klassen aan de wedstrijden deel MeJ A Both was de ecnigste die mei haar 12 voetsjol een hoofdprijs wist te bemachtigen In alle andere klassen kwamen de hoofdprijswinnaars van bolten Een hoofdprijs werd gewonnen wanneer men in 3 wedstrijden het hoogst aantal punten behaalde De pnjscn bestonden uit platcelen wandborden en medailles In tegenstelling met vorige malen werden de wedstrijden zoowel op de Elfhoevenplas als op de s Gravenbroekschc plas gehouden hetgeen ofl etwijfeld de de zeilers meer in den smaak gevallen zal zQu dan de toeschouwers die nu geen compleet beeld kregen Op elke plas zeilden nu 7 klassen in plaaU van vroeger 14 De prijswinnaars Klasse A VLAKJACHTEN S M v d Meer Alkmaar met Trewens drie 1ste prijzen tevens hoofdprijs W Ritman de Kaag met Goesting twee 2e prijzen een 3e en een 4e pr Cbr A Balder de Koenen A dam met Merlin twee 3e en een 4e pr T Brinks de Kaag met Pierewiet een 2e en een 4e prijs A de Man Aegier H berg met Valk een 2e prijs en C G Vink Loosdrecht met Roy een 5e prijs Klase B KLEINE B M s J C van Leeuwen Noord Zuid met Kromme Aar hoofdprijs J Struijk Elfhoeven met Wahe een Ie 2e en 3e prijs L Sieverts de Leede Kaag met Vennemeer een 2e en twee 3e prijzen Klasse C VERGROOTE B M s J Brunt Witte Huis Loosdrecht met Roerdomp III hoofdprijs A de Hoog R dam met Stern een Ie en een 3e prijs M H van Tok Elfhoeven jnet Aqua Birda een 2e twee 3e en een 5e prijs N J van Schelven Jr Gouda met Hilda V een 2e een 3e en twee 4e prijzen J van Dijk de Kaag met Symon de Danser een 2e en een 5e prijs H van Hees Gouda met Marjolijn V een 4e en een 5e prijs R Pels Gouda met Daphnia een 4e prijs en W Idsenga Elfhoeven met Rising Hope een 5e prijs Zonneweelde hoofdprijs B Markus de Koenen A dam met Bulle Brega twee Ie een 3e en een 5e prijs Klasse D OLYMPIA JOLLEN J H J W Uylenbroek Aegir H berg met Arabella een 2e 3e en 4e prijs W van Noordt Gouda met Daisy een 2e en een 4e prijs A Hofkamp Gouda met Blacky een 3e en een 4e prijs A J Gram de Koenen met Arand een 3e prijs J Verkuijlen Aegir met Musstafa 4e prijs P H W Velthuijs de Kaag met Boroer en Jac F Stap A dam met Paraat beiden een 5e prijs Klasse E VERGROOTE B M s Toerklasse Mej H Brunt Witte Huis Loosdrecht met Roerdomp 11 hoofdprijs W J C Steenland Gouda met Zomerdroom een Ie en drie 2e prijzen J W Schmidt Alkmaar met Watergeest een Ie een 2e en twee 3e prijzen L van 3e prijs Klasse T J Hofland J Bos Hollandia met Leede lil twee 2e prijzen Roodenburg met Buizerd twee 3e pr Klasse G 12 VOETSJOLLEN F Daniels Aegir met Mistal hoofdprijs J v Dijk de Kaag met Rietvoorn een 1ste en éen 2e prijs J B Wielingg de Koenen met Tippeltje een 1st en een 3e prijs Klasse H KLEINE B M s T H S Scheffers de Koenen met MahJongg hoofdprijs F Laagwater de Koenen met Piasjager twee Iste een 3e en een 4e prijs B E Ott A dam met t Geusje een 2e 3e en 4e prijs Klasse J VERGROOTE B M s J v d Smit Jr Witte Hein met Snip Snip 11 hoofdprijs i F xP an Dijk Jr de Koenen met Thomas de Gauwdeif een Ie een 2e en een 4e prijs E J Both Gouda met Annie II een 3e prijs 1 Met gelijk aantal prijzen O de Roos Klase K OLYMPIA JOLLEN wedstrijden met minimale verschillen P Schipper Jr Witte Huis A Hoekwater Elfhoeven met Holl GlorieH wtee 2e én twee 3e prijzen A LJ V d Veer Elfhoeven met Anita een 3e prijs I Klasse I VERGROOTE B M s P G Prins Witte Huis met Jax H hoofdprijs K van Dijk Aegir met Pax een Ie en twee 2e prijzen J C V d Post Elfhoeven met Oronje twee 4e prijzen O R Kreulen Gouda met Secona een 4e en twee 5e prijzen Klasse M KLEINE B M s Mevr C van Dokcum K Z C met Tegenvlaag hoofdprijs C Schoonderwoerd Elfhoeven met Mick een 2e en een 3e prijs J J van Wijngaarden Elfhoeven met Njord een 3e pr H C Poimart Elfhoeven met Harton M een 2e en een 5e prijs A v Leeuwen Elthoeven met Robin Hood II 4e prijs Klasse O PAMPUSKLASSE A de Groot Jr Aegir met Fusie hoofdprijs B Ouwerkerk de Kaèg met Eider twee Ie en een 3e prijs J H t Sieverts Leede met Windekind drie 3e prijzen Klasse P 12 VOETSJOLLEN Mej Annie Both Gouda met Najade II hoofdprijs H J de Ruijter Nieuwe Meer met Lucky Strike een 1ste eetï 2e en twee 3e prijzen J W Oster Aegir met Duimèlot een 1ste en e en 2e prijs Mevr C C v Tienhoven Gouda met Robbertje II een 4e en een 5e prijs Mej E van Noordt Gouda met Alvertje een 4e prijs Bijl had toen een achterstand van ra 1 minuut op de kopgroep In een 10 taI ronden zag hij echter kaas deze achter staad in te loopeux en zich daardoor aan t sluiten waar ook de achterblijvers steeds blJ bleven T den delaasteronden gingen Pellenaars en Schoutema er nog van door waarbij de eerste kans zag een halve de tweede eCn vierde ronde in te loopen Na een spannende eindsprintwerd Middelkamp tenslotte winnaar De uitslagen lulden Profs K Th Middelkamp Kicldrechi 3 uur 12 min 23 sec op halve wiell 2 Lakeman R dam 3 G Bill Den Haag 4 C V d Star Den Haag 5 C Pellenaars Ter Helde 6 A Schoutema opéén of meer ronden 7 K Dictvorst A dam 8 C Wijdenes Eindhoven 9 B Daenen Den Haag 10 A C Kuipers Den Haag De uitslag bij de amateurs luidt 1 J H Kunst A dam in 1 uur 28 min 20 sec Op één of meer ronde 2 Kettcnls Oen Haag 3 E Verbroekx Den Haag 4 J H Duys Den Haag 5 Geerlof Den Haag 6 W Wiersma A dam 7 P v Eikelen R dam 8 K A de Vries R dam 9 Fërdar Den Gemeenschappelqke Iqst voor den Gemeenteraad Naar wij vernemen zullen voor de ko mende Gemeenteraadsverkiezing in Gooda de Anti Rev Parilj de Chr HUt Uaie en de Staatk Ger Partij uitkomen mtt een gemecnschappelQke candldatenlijst BINNENLAND De haringpr zen Zooals de minister van landbouw visschertj en voedselvoorziening op een pcriconferentie bekend maakte zal de prijs vaa de haring van 200 tot 400 gulden per kantje worden teruggebracht tot 35 gulden per kantje Dit is de reedersprijs De consumentenprijzen zijn voor gezouten haring per stuk f 0 08 gestoomde of gerookte haring per stuk f 0 10 gemarineerde haring of rolmops per stuk f 0 10 Deze maxlmnm prezen worden Woensdag 12 Juni vaa kracht Scherper toezicht op Jutefnit Reeds meermalen ia bekendgemaakt dat Jutezakken tegen bepaalde prijzen minstens viermaal de vervangingswaarde door de fabrikanten grossiers e d au hun afnemers op rekening dienen te worden gesteld en dat deze zakken te allen t de het eigendom van de leveranciers blijven Nogmaals worden belanghebbenden er op gewezen dat de door het Rijksburein voor Textiel voorgeschreven staaagddregeling nog onverminderd van kracht Is Door een aantal leveranciers wordca echter bepaalde producten inclusief emballage verkocht Dit euvel doet zldi vooral voor bij de veevoederfabrikantea die veevoeder in katoenen fust afleverca Het gevolg van deze handelw ze U dat afgezien van oneerlijke concurrentie de zakken niet bij de Ieverancien tcnigkomen waardoor deze telkens nlcniic aanvragen voor een toew zing Jntefust Indienen waardoor de distributie vu zakken in de war dreigt te loopen Momenteel wordt door de CentrakTextiel Inspectie C T I scherp toezicht gehouden op het naleven van de betref fende voorschriften Bij geconstateerde overtredingen zijn sanctiemaatregelen te verwachten Toewijzingen voor sniker rooi detaillisten Het Centraal Distributiekantoor deelt mtdi dat de detaillisten zich In de week van 9 t m 15 Juni bij de plaatselijke dlstrlhutlediensten moeten vervoegen ter verkrijging van toewijzingen voor suiker A 015 De toewijzingen A 015 wordeo uitgereikt op basis van een achste maal het aantal in de week van 26 Mei tot 1 Juni Ingeleverde rantsoenen en zijn oamiddelHjk geldig voor het koopen vaa suiker Een vroegere gevangene van Digoel keert terug naar N Indlë De Melbourne Herald schrijft Over eenige dagen vertrekt de 52 iarige Muchtar Luthfi die elf jaren in een concentratekamp op Nieuw Guinea heeft doorgebracht omdaj hi zich niet wilde onderwerpen aan het Nederlandsche gezag als Ned bestuursambtenaar naar Ned Indië Luthfi gaat samenwerken met de Nederlanders omdat naar zijn mee ning een democratische Indonesische Republiek representatief voor alle deelen van den Archipel alleen tot stand kan komen door bemiddeling van de Nederlanders en door de m lossing van hun beloften Indien de Nederlanders hun beloften betreffende de Indonesische onafhankelijkhed houden dan wil ik met hen meewerken zoe verklaarde Luthfi Luthfi zal optreden als advi ur voor Islamietische zaken van den Ned Resident te Makassar Politiek en wetenschappelijk is Luthfi een der vooraanstaande Moslims geweest van Indonesië Hij heeft zes jaar gestudeerd aan de eerste Islamietische Universiteit El Azhar te Cairo zeven maal is hij als pelgrim naar Mekka gereisd Doordat hij aan de Universiteit te Caïro éen mede student van den kroonprins van Saoedi Arabia was heeft Luthfi gedurende het rootste deel van 1929 te Mekka geWerkt ais politiek adviseur van koning 1 Saoed Voor zijn activiteit van de thans niet actief optredende P M I O nesische Mohammedaansche L a heeft Luthfi tot aan zijn bevrijding door de Australiërs 11 jaar doorgebracht in het concentratiekamp van Tanah Merah Digoel en Hij is van meening dat een ware Republiek Indonesia alleen gevestiga kan worden door tusschenkomst van het Nederlandsche Regeeringsapparaat en in een sfeer van orde discipline