Groot Gouda, maandag 17 juni 1946

NAC wint eersten kampioins wedstrijil tCooi moet degradatie weditrlidcn spelen Sitt Boyi promoveert De kampioeni competitie Is gisteren in Brunssam ingezet Llmborgia ontving er NAC De inwoners van Breda die over het algemeen over een betere techniek en tactiek beschikken konden het tegen de enthoatiaste Limburgianen tot een benaawde en min of meer geflatteerde 1 0 overwinnig brengen Deze stand was bij de rust reeds bereikt De laatste beslissing in de eerste klas is gevallen t Gooi die nog steeds een heel klein kans e had de onderste plaats te ontloopen is er definitief opgekomen zoodat ze haar plaats in de eerste klas Dog zal moeten verdedigen tegen AFC en TOG Dit is het gevolg van haar 3 2 nederlaag tegen Xerxes HDVS en ADO hebben de punten broederlijk gedeeld 3 3 was het resultaat van l s uur voetbal Een verrassing vormt de 4 2 nederlaag die Ajax tegen VSV leed Er zijn echter nog meer verrassende uitslagen te boeken In district II b v heeft de den laatsten tijd goed op dreef zijnde Storm vogels Sparta aan zijn zegenkar gebonden De uitslag was 1 0 De 2 0 overwinning van HBS op VUC is normaler dan de even groote overwinning die DWS op Haarlem behaalde Dt prestaties van de kampioenen in het Westen zijn niet overweldigend het zal echter we een sparen van krachten zijn De eenlge wedstrQd gespeeld in district IVtusschen Baronie en Eindhoven leverde een 4 3 overwinning voor Baronie op Meer noraaal ofschoon toch nog min of meer verrassend is de 4 2 nederlaag die PSV in eigen huis tegen Sportclub ELmma leed In de promotie en degradatie competitie heeft In afd I AFC een 3 1 overwinning op TOG behaald Labor Doe tinchem eindigde in een 3 2 overwinning voor Labor CBC speelde haar eersten wedstrijd tegen Goes gelijk LSC verloor met 2 1 van Friesland In afd VI heeft Roermond haar Ie klasseschap verloren dccInbvanKuppen is hierbij tevens de Ie klasse ingestapt SVW heeft de prom en degr compe tltle slecht ingezet 2Se moest met 2 0 den eer aan VOC laten terwijl Scheveningen met 6 0 LFC klopte Donk NHS eindigde in een ruime 6r2 overwinning van onze stadgenooten DONK NHS 6 2 Na dsn aftrap ontwikkelt zich een snel op en neer gaande strijd waarbij NHS iets in de meerderheid is Geleidelijk neemt DONK het initiatief over en na een mooi Groen Wit Jodan Boys 2 4 Binnen 15 min hadden de Boys een 2 0 voorsprong door v Wijk en Boot Lang zou deze voorsprong niet duren Uit een voorzet van links weet de linksbinnen der Rotterdammers prachtig te scoren en even later maakte de midvoor er 2 2 van De Boys pakken nu energiek aan eo het mocht Kcppel gelukken er 3 2 van te maken In de tweede helft waren de Gouwe naars overwegend in den aanval zonder echter dit overwicht in doelpunten te kunnen uitdrukken Keppel die dezen middag een uitstekenden wedstrijd speelde passeert eenlge tegenstanders zet dan goed voor en de klaarstaande v Wijk maakt er 4 2 van De Groen Witten trachten de Boys in te sluiten maar de Goudsche achterhoede en middenllnie laat zich niet vermurwen Door dexe overwinning hebben de Boys den laatste plaats verlaten NAC Geflatteerde zege vaa De eerste wedstrijd om het landskampioenschap is van speltechnische zijde bekeken beneden de verwachtingen gebleven Limburgia verloor met slechts 10 maar zoowel voor als na de rust zijn de Limburgers ruimschoots in de gelegenheid geweest de overwinning op hun aaam te breagen Gebrek aan schotvaardigbeid en doorzettingsvermogen deden tal van kansen verloren gaan De uitslag is onbevredigend daar ook de bezoekers beneden hun kunnen bleven ea na 15 minuten op zeer gelukkige wijze het eenlge en winnende doelpunt maakten Uit een scrimmage voor het Limbur giadoel werkte keeper Jacobs die het nogal met zijn zenuwen te kwaad bleek te hebben een kopbal van Engelsman onvoldoende weg waarna Bouwmeester geen fout maakte en scoorde Even hierna ging voor Limburgia een unieke kans verloren toen Kox met alleen Doelman Kools voor zich aarzelde en de bal hem ontnomem werd De strijd bleef op en neer gaan zonder zich tot groote hoogte te verheffen De NAC acJiterhoede waarin vooral v d Linde zeer traag speelde kwam meer dan eens in moeilijkheden De Limburgers wisten hier echter geen gebruik van te maken In de 2e helft ging het spel aanvangkelljk gelijk op Rijvers miste op zijn beurt een schitterende kans om de voorsprong te vergrooten Hierna wist Kools in het NAC doel op behoorlijke wijze eenlge malen een dreigend ge ar te keeren Uit een aanval van NAC brak Pirard door en loste een hard schot dat Jacobs die een weinig betrouwbaren indruk maakte met de grootste moejite tot een corner kon verwerken Limburgia werd nu beslist sterker NAC kroop door het oog van de naald toen vd Borg in vrije positie hard naast schoot In het laatste kwartier zetten de Limburgers alles op alles en forceerden een sterken druk op het NAC doel Het zoozeer begeerde doelpunt bleef echter uit en het eind kwam met een 1 0 overwinning van NAC dat hiermede meer kreeg dan zij verdiende Curasao klopt Feyenoörd Het Feyenoordelftal heeft haar laatsten wedstrijd op Cura BO niet tot een goed einde weten te brengen Integendeel met 40 werd ze door Curasao geklopt die daardoor tevens den kampioenstitel veroverde Een mooie prestatie bij hel 25jarlg bestaan van Curasao 2e Competitiedag GAC Zaterdag en Zondag j l vonden op het Ona terreln aan de Walvischstraat de wedstrijden om de 2e GAC Competi tiedag plaats De abnormale weersom standlghedei waren oorzaak dat de tijden voor de loopnummers ver beneden de normale prestatie zijn gebleven Uitzonderingen waren G Vreeswijk welke het hoogspringen met 1 60 de eerste plaats bezette en Leeuwenhoek en Eikelenboom welke wederom de 6 meter bij het verspringen bereikten Kok Schoonhoven v d Heuvel Gouda alsmede Revet van Gouda Bubberman van Schoonhoven en de Alphenaar Naber bewezen tot de sterkste Zuld Hollandsche loopers te behooren Enerveerende estafettes bij de ploegen van Vires et Celerltas Gouda en de Alphensche combinatie welke met bijna niet waarneembaar verschil door de finish kwamen Dank zij het opstellen van een 3 tat hoogspringpalen en een veelvoud aan kogelrlngen hadden de wedstrijden een uiterst vlot verloop De uitslagen luiden i Hardloopen heeren 100 m lekl A Leeuwenhoek A AVC 11 8 Blkelenboom AAVC 11 8 Ie kl B Boezaard DCV 12 2 Reserveploegen Mikteers Vires 12 3 400 m Ie kl A vd Heuvel Vires 57 2 Ie kl B W Flux Ona 56 9 Reserveploegen Oosterom Vires 61 6 800 m Ie kl A S Breekman AAVC 2 12 Ie kl B H vd Broek Ona 2 17 4 Reserveploegen J de Jong Ach 2 14 2 4 X 100 m Estafette Ie kl A Vlres et Celerltas 49 5 Gouda 49 6 AAVC 49 6 Ie kl B Nurmi 52 1 Ammerstol 52 2 Schoonhoven 55 9 Reserveploegen AAVC II 53 8 Achilles II 55 4 Achilles ni 56 1 100 m dames S vd Meer Vires 13 3 4 X 100 m dames Vlres et Celerltas 54 9 AAVC 59 5 4 X 60 m estafette meisjes Achilles 38 0 Jongens Ammerstol 34 8 Ana 37 6 4 X 80 m estafette jongens AAVC 41 1 Gouda 41 2 Schoonhoven 41 4 80 m meisjes A A Petersen Achilles 11 8 60 m meisjes B L Ouweneel Ammerstol 9 5 C de Haan Achilles 9 5 80 m Jongens K Kok Schoonhoven 10 0 A vd Heuvel Gouda 10 0 60 m jongens B G de Jong Ammerstol 8 5 Koudstaal Schoonhoven 8 5 E den Hoed Ammerstol 8 5 Hoogspringen Heeren Ic kl A G Vreeswijk Achilles 1 60 Ie kl B L Brusse DCV 1 55 Reserveploegen Sterk Achilles 1 50 Dames A Verkalk Achilles 1 25 Jongens L Kaptein Vires A L Jansen Gouda en A vd Berg Ona allea 1 40 Meisjes A Tljbout Vlres H A Slap pendel Achilles en C de Haan Achilles allen 1 05 m Verspringen Heeren Ie kl A Eikelenboom AAVC 6 17 Ie kl B Boezaard DCV 5 82 Reserveploegen J Mikkers Vlres 5 29 Dames F Hoogeveen AAVC 4 42 Jongens A H Naber AAVC 5 56 Jongens B L Bubbermaas Schoonhoven 5 26 Speerwerpen Heeren Ie A v Resteren Vlres 38 65 Ie kl B de Weeger Schoohh 30 95 Reserveploegen Wensveen Achilles 29 07 Dames G v Vliet Vlres 24 22 Jongens A Kwlnkelenberg Vires 30 80 Jongens B L Bubberman Schoonhoven 29 30 Kogelstooten Heeren Ie kl A W Janknecht Achilles 10 42 Ie kl B C Signer Gouda 10 14 Reserveploegen M Gebuls Vlres 10 07 Dames S vd Meer Vires 10 14 Jongens A A L Jansen Gouda 9 32 Meisjes A A Bos Vlres 7 58 Meisjes B C de Haan Achill 6 52 BINNENLAND Rel in intemeeringskamp Duindorp In het intemeeringskamp Duindorp is Zondagavond brand uitgebroken De Haagsche brandweer rukte met drie spuiten uit om dezen te bestrijden Omtrent de oorzaak van dezen brand deelen wij daar de toegang tot het kamp volstrekt onmogelijk is onder voorbehoud het volgende mede Ongeveer 6 ui r zou door een vijfhonderd geinterneerden een uitbraak poging ondernomen zijn Dezen zouden een overval hebben gepleegd op jÉén der uitgangen in de nabijheid waarvan een wapendfepot werd leeggeplunderd en daarna in brand gestoken De binnenbewaking zou onmiddellijk tot het herstellen van de orde zijn overgegaan daarbij geassisteerd door de buitenbewaking die somtijds gedwongen was om de hoofden der binnenbewaking heen te voeren Op het oogenblik is de toestand nog zeer onoverzichtelijk De bevoegde autoriteiten konden ons momenteel nog geen inlichtingen verschaffen Circa kwart voor tien scheen de brand bedwongen De gemeentepolitie heeft de omgeving van het kamp tot op grooten afstand afgezet terwijl snel in e n uitrijdende vrachtauto s den indruk vestigden dat er werkelijk van een alarmtoestand sprake was Naar men ons nader mededeelt vonden de ongeregeldheden te Duindorp haar oorzaak in het feit dat enkele gedetineerden de onbewapende binnenbewaking zijn gaan sarren toen één der bewakers met een klap reageerde ontstond een gevecht waarbij de N S B ers de bewakers met tafelpooten dakpannen en stukken ijzer te lijf gingen De binnenbewaking moest zich terugtrekken en riep de hulp in van de bewapende buitenbewaking die tot vuren overging waardoor één N S B er gedood en enkelen gewond werden Een detachement gezagstroepen dat in den loop van den avond arriveerde heeft inmiddels de orde hersteld DE MEERKERK OP EEN MIJN GELOOPEN Waarschijnlijk 12 slachtoffers Het stootnschip JVieerkerk van de N V Vereen Nederlandsche Scheep vaartmaatschapi J metende bruta 7995 ton eö netto SWft ton op w van Rotterdam via Antwerpen naar Austra lië Is Zondagnacht om kwart over 2 hl de Zeeuwsche wateren ter hoogte van den IVliddetisteenbank in de buurt van West Kapdle op een mijn ge loopen Het sdiip had geen loods aan boord en bevond zich buiten het vrij gegeven vaarwater De loodsboot van het Nederlandsche loodswezen te Vlissbi gen heeft 150 man onder wie 17 pas sagiers van boord gehaald en naar Vlisshigen gebracht De reddingsboot uit Breskens was op de plaats van het onheil aanwezig evenals enkele sle booten waaronder de Goliath uit Vlissingen Nadat de Vlissingsche loodsboot ongeveer honderd personen van i oord had gehaald zijn tien leden der bemanning onder wie de gezagvoerder op het schip achtergebleven Vijf hunner zijn daarna door de reddingsboot uit Breskens naar laatstgenoemde plaats overgebracht zoodat zich thans nog vijf personen aan boord bevinden Van de twee leden der bemanning de vierde machinist Jansen en de assistent machinist Verduyn die onmiddellijk na de explosie over boord zijn gesprongen is niets meer vernomen zoodat vermoedelijk twaalf slachtoffers zijn te betreuren twee Nederlanders en tien Lascaren Een heugeliflte dag op Schiphol en een mijlpaal in de K L M hi8torie Schiphol verwelkomde Zaterdag de 100 000ste K L M passagier sedert de heringebruikstelling van het vliegveld voor het Burgerluchtverkeer in Juh 1945 De ontwikkeling van het passagiersvervoer via Schiphol sedert 1945 toont het volgende verrassende beeld Juli 1945 55 passagiers Augustus 1945 138 pas September 1945 463 pas October 194 1418 pas November 19451924 pas December 1945 2623 pas Januari 1946 3620 pas Februari 1946 6348 pas Maart 1946 11631 pas April 1946 16080 pa Mei 1946 37057 pas GOEDEWAAGEN WEER IN DEN HAAG Zaterdagmorgen werd in Den Haag gevankeUjk binnengebracht df T Goedewaagen die deze week inDuitschland werd gearresteerd De P R A is onmiddellijk met het hooren van den arrestant bronnen Het zal vermoedelijk wel eenigen tijd duren voordat de zaak Goedewaagen ond is omdat Goedewaagen niet alleenals verdachte maar ook als getuige in verschillende processen zal moeten optreden Toewijzingen voor zachte zeep blijven geldig Volgens mededeelipg van het C D K blijven de toewijzingen 923 voor zachte zeep tot nader aankondigirig geldig Vreemde mogendheden Blijkens ontvangen bericht van het ministerie van buitenlandsche zaken zijn thans onderstaande vertegenwoordigers van vreemde mogendheden in Nederland gevestigd ambassades Groot Brittannië Westeinde 12 tel 117440 1 Vereenigde Staten van Amerika Be noordenhoutsche weg 7 telefoon 111835 9 België Nassauplein 38 tel 111288 China Alexanderstraat 14 16 telefoon 116604 en 115532 Frankrijk Nieuwe Uitleg 10 telefoon 114655 V S S U Andries Bickersweg 2 en 3 tel 334920 en 333887 LEGATIES Argentinië tijdel Hotel Kasteel Oud Wassenaar tel W 9047 Australië tijdel Hotel des Indes tel 115663 Brazilië tijdel Hotel Kasteel oud Wassenaar tel W 9045 Canada Sophialaan 1 a b tel 115963 Chili tijdel Hotel des Indes telefoon 115663 Denemarken Nassaulaan 2a telefoon 116677 Spanje tijdel Hotel des Indes telef 115663 Griekenland Alexanderstraat 17 tel 114058 Luxemburg tijdel Hotel des Indes Noorwegen Andries Bickerweg 4 telefoon 330294 Portugal tijdel Hotel des Indes tel 115663 Saint Siege H Stoel Camegielaan 5 telef 392342 Zweden Lange Voorhout 28 telefoon 117872 Zwitserland Lange Vijverberg 20 tel 116757 Tsjecho Slowakije Laan Copes van Cattenburg 1 tel 116878 Polen tijdel Kasteel Oud Wassenaar Kanselarij Alexanderstraat 25 CONSULATEN Amerika A dam Museumplein 19 tel 94790 Rotterdam Parklaan 38 tel 25236 België Amsterdam N Doelenstr 12 tel 41235 Rotterdam Pieter de Hooghweg 108 tel 123623 Canada Den Haag Sophialaan 1 a b Chili Den Haag v Alkemadelaan 21 China Den Haag Alexanderstr 14 16 Costa Rica Rotterdam Meent 106 4e etage tel 29090 A dam Roemer Visscherstraat 18 tel 86045 Denemarken Den Haag Nassaulaan 2 Amsterdam de Ruyterkade 139 tel 34145 Rotterdam Parklaan 22 tel 23123 Engeland Amsterdam Heerengracht 460 Rotterdam Parklaan 18 Den Haag Koninginnegracht t2a paspoortenbureau VOETBAL Kampioens co mpetitie Limburgia NAC O 1 Eerste klasse District 1 HDVS ADO 3 3 VSV Ajax 4 2 Xerxes t Gooi 3 2 District II Haarlem DWS 0 2 HBS VUC 2 0 Stormvogels Sparta 1 0 District IV Baronie DNL Eindhoven 4 3 District VI PSV Sportclub Emma 2 4 District II 4e klasse H Florissant Hillegers berg 4 2 DEH SIOD 0 2 OVV VND 2 1 DONK NHS 6 2 Promotie en degradatie wedstrijden District I AFC TOG 3 1 District III Labor Doetinchem 3 2 District IV TSC Helmondia 2 0 RBC Goes 2 2 District V LSC Friesland 1 2 District VI Sitt Boys Roermond 0 0 District II Derde klasse Scheveningen LFC 6 0 SVW VOC 0 2 De Musschen DCV 0 3 Vierde klasse VVSB Archipel 1 5 Rijswijk Ter laak 1 0 DDC Merwesteyn 0 1 Finland Den Haag Koninginnegracht 53 Amsterdam Rigakade 1 telef 48746 Frankrijk Amsterdam Heerengracht 280 tel 36535 Rotterdam Westersingel 91 tel 24499 Griekenland Rotterdam Parklaan 30 telefoon 24610 Honduras Rotterdam Parklaan 34 Hongarije A dam Heerengracht 206 Italië Amsterdam Heerengracht 609 telefoon 49540 Rotterdam Caland strHdt T Luxemburg Amsterdam Heerengr 503 tel 31486 Den Haag Oost duinlaan 16 tel 110204 Monaco Rotterdam Mauntsweg 26a Noorwegen Amsterdam Geldersche kade 10 telef 33527 Rotterdam Calandstraat 5 telef 28913 Paraquay Rotterdam Vijyerlaan Portugal A dam Olympiaplein 45 Roemenië Amsterdam Rafaelplein o Salvador Den Haag Nassauplein lö Spanje Amsterdam Z van Eeghen straat 16 n n Tsjecho Slowakije Amsterdam Oranje Nassaulaan 44 Turkije Den Haag Prinsessegracht 29 tel 112958 Uruguay Amsterdam Oostel Han delskade 33 Yougo Slavië Amsterdam Binnekant 46 tel 41645 Zuid Afrika Den Haag Wassenaar sche weg 4 tel 113102 Zweden Rotterdam Parklaan 5 tei 21917 Amsterdam Weteringschans 124 tel 30428 Het Palestijnsche Probleem Het Joodsch Bureau voor Palestina heeft in antwoord op de uitnoodiging van de regeeringen van Groot bnttannië en de Vereenigde Staten om zijn zienswijze over de aanbeveling van het rapport der Anglo Atner kaansche commissie van onderzoeKte doen kennen verklaard eenige juiste practische en durena oplossing van het dubbele probleem van Palestina en het Joodsche vouis de vestiging van Palestina a Joodsche Staat Het Joodsch Bureau dringt aan op zoo spoedig mogelijke verwerkeli KinB van de aanbeveling der commissie o honderdduizend joodsche slachtonep van de fascistische vervolging in rai stina toe laten en de discrimineerena regeling voor overdracht van 3n Palestina te doen vervallen N o lating van de eerste honderdduizew joden zal het Bureau ten volle berew zijn met de regeering van G n tannië en van de Vereenigde btaic over de verschHlende aspecten van Palestijnsche en Joodsche kwestie vai gedachten te wisselen Zwitserland Amsterdam Joh vermeerstraat 16 V A