H. van Gendt, Organist. I C. Spit. 21 20 I J. Middel. J. H. de Jamaer. ISRAËLIETEN. L. M. Rood. Koster. A. Ketellapper. Secretaris. B. Bruinvisch, Koster. F. Urbanus. G. Schaap. J. J. Verdries. P. de Jong. C. van Eeuwen. P. Hazebroek. J. van Berkel. J. C. Th. Gandvuurder. Ouderlingen. J. Teekens, J. Broer. G. van Wingerden. Diakenen. J. Baartman Jr. H. Haverkamp. Beambten. H. Haverkamp, Voorlezer. S. B. van Leer, Voorz. E. M. Monasch, Thes. Beambten. G. Bik, Koster. Room soli-Katholiek Armbestuur. C. van Dillen. IB. F. C. Verbeeck. L. J. Ruijgers. ;J. W. Peeters. N. de Graaff. A. Jaspers. Kerkeraad. A. J. van Dantzig. M. S. Cats. M. Cohen. J. M. van Minden. N. van Buuren, Secretaris. Kerkbestuur. J. A. Trijbits. N. van Buuren, Secretaris. Leeraar. M. A. Trijbits. N. van Buuren, Bestuurders. G. P. van Werkhoven. A. P. Foesik. OUD-ROOMSCH KATHOLIEKE KERK. H. JOANNES DE DOOPER, OP DE GOUWE. Pastoor. J. Boot, Koster. H. Vermeulen, Organist. J. H. de Jamaer. S. B. van Leer, President. J. A. Trijbits. E. M. Monasch. S. M. Sanders. S. van Creveld. Israëlitisch Armbestuur. E. S. Cats, President. A. J. van Dantzig, Thes. CHRISTELIJK GEREF, GEMEENTE. Predikant. ROOMSCH KATHOLIEKE KERK. H. MARIA HEMELVAART, OP DE HAVEN Bedienende Geestelijken. P. C. Th. Malingré, Deken J. G. Bongaerts, Kapelaan. en Pastoor. I P. de Hoog, Kapelaan. Kerkmeesters. J. F. Daalmans. J. C. L. F. Busch. Beambten. W. van der Sloot, Koster. H. Ruijgers, Organist. KERK VAN DEN H. JOZEPH, OP DE GOUWE. Bedienende Geestelijken. G. Pouw, Pastoor. j P. B. Sas, Kapelaan. R.Th.H.Lucassen, Kapelaan. Kerkmeesters. J. T. van Sark. P. A. de Ridder. Beambten. W. Konincks, Organist.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 12