88 89 7 Overbosch, (E.) ryksveearts Isle klasse, Markt.A 65. Overeijnder, (H.) grutter, Peperstraat K 221. Overeijnder, (G.) koopman. Hoogstraat A 118. Overgaauw, (L winkelier, Onder de Boompies P 209. Overman, :H stukadoor, Gouwe C 79 Palms, (J.) winkelier, Raam O 214 Pals, (J W. P. van Ede van der) in modeartikelen, Markt A 107. Pannevis, (A) stadsaanplakker, Spieringstraat F 11 Pannevis, (wed. J geb H van Walsum, Houtmansgracht M 198«. Pavoordt, (J. A H. van de) Korte Groenendaal 1 11. Pavoordt, (J. C van de) wagenmaker en antiquar, Kleiweg E 30. Pavoordt, (F G van de) Doelesteeg L 180. Pavoordt, (J. van de) in (joud en zilver, Dubbelebuurt B 3. Peek^'H’/hhL *T*f-^0UC]’ pil™r en iuwee^en- Korte Tiendeweg D 81. Peelers, (A.) kuiper, Boelekade R 46. Peelers, (F H bleekerij -de Pelikaan," Fluweelensingel R 333. Peelers, (J W.) spekslager, Gouwe C 170 Peeters, (M.) bleekerij -het Amsterdamsche Wapen," Bleekerssingel R 144 Peelers, (R P broodbakker, Kleiweg E 78. Peeters, (M.) in tabak, sigaren en gedistilleerd, Waalstraat A 172 Peeters, (P.) Kattensingel Q 73 Peeters, (dames) confeclionneuses, Turfmarkt II 172. Perdyk, (J.) scheepmaker, Turfsingel P 38e. Perk, (Mevr, de wed.) Bleekerssingel R 110. Peskens, J A L Turfsingel P 37a. Petter, (A. D) 1ste luit.-adjudant der infanterie, Fluweelensingel R 334. Pieters, (L. J kaashandelaar, Dubbelebuurt I. 9. Plnkse. (P. C brocdbakker. Kleiweg E 3 Pinto, (Dr. J. B. dei Karnemelksloot R 171. Poel, (A G. tl van der; kapitein der infanterie, Fluweelensingel R 373. Poel, (Mevr, de wed van der) Wachtelstraat P 186. Poelje, (J. I. A) hulponderwijzer, Westbaven B llll. Polak, (S S.) borstelfabrikant, Korte Tiendeweg D 76. Polak. (S. H.) in manufacturen, Hoogstraat A 13u. Polak, (S II in qoud en zilver, Korte Groenendaal I 173. Polei, (W H.) steenhouwer, Zak L 233. Pensioen, (D A.) koperslager, Lange Tiendeweg D 43 Pooksma. (C M.) tapper, Roosendaal M 10. Pool, (A. T. van derj kuiper, Gouwe C 29. Poot, CW bouwman, Korte Akkeren P 233. Post, (C G. van der) in tabak en sigaren, Hoogstraaj A 125. Posthumus, (S.) hoofdonderwijzer 2de armenschool, Plantsoen C 94d. Potharst, (J J.) uitdrager, Varkenmarkt M 167. Potuijt, (J bouwman, Karnemelksloot R 27i. Pouw, (G pastoor H Joseph kerk. Gouwe C 239. Prijdekker, (C machinist. Spieringstraat F 33a. Prince, (C J. C firma Jan Prince Cie, Turfmarkt H 87. Prince, (C. C H.) firma G Prince Sf Zonen, Turfmarkt H 102. Prince, (F.) loodwitfabriek -het Klaverblad," Kattensingel Q 109. Prince, (Gfirma G Prince If Zonen, Ooslhaven B 87 Prince Zonen (G.) pottenbakkerij en touwslagerij, Turfmarkt H 103. Prince, ij F. C firma E Prince, Kattensingel Q 109 Prince Cie. (Jan) potten- en pijpenfabrikanten en steenkolenhandelaars Prince, (W.) stadsomroeper. Bogen O 129. (Turfmarkt H 87. Mulder, (W.) stoker. Lage Vest O 337a. Mullart, (A.) winkelier, Lombardsche water G 86. Mullart, (P.) touwslager, Varken maakt M 162. Mullem, (J. J.) bezemmaker, Bleekerssingel R 128. Muller, (j.) stationchef bij de Hynspoorweg-maatschappyStation S 38. Muller, (G. A.) burgemeester van Langeruigeweide, c. s. Fluweelensingel Muré, (E. H.) regiments-kleermaker, Zeugstraat G 73. (R 362. Natzijl, (Hmandenmaker, Doelensteeg L 168. Nederhof, (F.) uitdrager, Lage Vest O 346 Nederhorst, (H J.) timmerman en aannemer. Tuifmarkt H 230. Nestelrode, (Pkoopman in turf enz., Bogen O 118. Neut, (W. van der) winkelier, Peperstraat K 222. Neuts, (M.) schrijnwerker. Raam O 438 Neuwieler, (Mevr, de wed Westhaven B 301a. Neuwieler, (J A.) 2de luitenant-kwartiermeester. Westhaven B 301a. Nichtlng, (C.) bleekerij -de Jiijzende Hoop," Fluweelensingel R 339. Niel Scbuuren, (C L. W. van) Fluweelensingel R 341. Nieuwenhuizen, (Ckleimolenaar, Moordrechtsche Verlaat P 103. Nieuwenhuizen. (Jolieslager, Turfsingel P 19. Nieuwenhuizen, (Jschepenjager en handelaar in paarden, Jaagpad Q 51. Nieuwenhuizen, (Jschepenjager. Jaagpad Q 58. Nieuwenhuizen, (J. II.i Gouwe C 64 Nieuwland, (G winkelier, Porlomonnai N 2336. Nieveler, (I.) in manufacturen. Markt A 64 Njjhofl, (Mej J J Hoogstraat A 116a. Nobel, (D bouwman, Willis S 13. Nobel, (J.) schipper, Bogen O 133. iQ 128c. Noothoven van Goor, (J M firma G. B. v. Goor Zonen, Crabethstraat Nortier, (Aboekhouder aan de gasfabriek, in bieren, Gouwe C 31. Ogier, (wed. M. J.) in effecten, Turfmarkt II 227. Ojjé, (C. van) winkelier, Kleiweg E 2 Okkerse, (C.) bouwman, Vissertje, S 27 Olifiers, (A.) in modes, Hoogstraat A 119. Oliliers, (N.) in goud en zilver, Markt A 33. Olman, (M. J.) commissionnair in goud en zilver, Turfmarkt II 229. Olij, (A.) kantoorbediende, Fluweelensingel, R 318. Omgert, (J.) in kruidenierswaren, Kleiweg E 38a. Oorschot, (J. van) in wild en gevogelte, Bleekerssingel R 146. Oortman, (L. B) kleermaker, Raam O 41 Oosten, (P. J. van) kleermaker, Turfsingel P 38. Oosterling, (wed J vleeschhouwer, Lemdulsteeg M 156. Oostrum, (A. G.) bakker, Turfmarkt H 161. Opterbeek, (Me. Peperstraat K til Os, Azn. (A van) kleermaker, Kleiweg E 81. Otto, (H W bloemist, Korte Akkeren, P 260. Ouden. (P. den) timmerman, Gouwe C 22. Oudenallen, (J van) in galanterUn, Spieringstraat F 31. Oudenhoven, (A van den) messenmaker, Speldenmakerssteeg G 71. Oudijk, (Mevr, de wed. A.) Bleekerssingel R 118rf Oudijk, (C bouwman, Moordsche Tiendeweg T 42. Oudijk, (G. A.) architect, Bleekerssingel R 118d. Oudijk, (Jsleper, Groeneweg L 110. Oudshoorn, (P van) leesbibliotheek, bindery, schrijfbehoeften enz. Klei- Ouweneel, (D.) in aardappelen, Turfmarkt II 60. (weg E 36. Ouweneel, (L schipper, Spieringstraat F 47.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 46