92 93 (D 28. Sliedrecht, (H.) schoenmaker, Dubbelebuurt L 4. Sloof, (F.) stoelenmatter, Spieringstraat F 86. Sloot, (J. S. van der) kleermaker, Oostbaven B 41 Slotemaker Pzn., (Lfirma Slotemaker Sfi c°, Oostbaven B 34 Slotemaker C", in kunst minerale wateren, Westhaven B 199. Slothouwer, (wed.) geb. A Kluitman, Keizerstraat K 112. Sluijs, (Ch. van der) Turfmarkt H 224. Sluyter, (C.) kleermaker, Keizerstraat K 122 Sluljter, (fl.) brugwachter, Haastrechtscbe brug S 1. Sluijter, (J.) schoenmaker, Keizerstraat K 91. Smeets, (G. J. G broodbakker, Gonwe C 99 Smelt, (Corns. S. Bfirma van Vliet y Smelt, Fluweelensingel R 30Gc. Smit, (G.) schipper op Bodegraven, Zeugstraat G 73. Smit, (H.) sluiswachter, Mallegatsluis B 122 Smit, (J.) metselaar en tapper, Kleiweg E 43. Smit, (J. Bpijpenfabrikant, Nieuwe Haven N 199 Smit, (J H.j catechiseermeester, Gouwe C 180 Smit, (Agemeente-ontvanger, Westhaven B 147. Smits, (J M.) spekslager, Turfmarkt II 173. Smits, (W. F.) burgemeester van Nieuwerkerk, Peperstraat K 226. Snel, (Gtouwspinner, Turfsingel P 90. Snel, (N. Francois) Gouwe C 234. Snel. (Mr. P. J.) advokaat, Markt A 53 Snel, (Mevr, de wedgeb Francois. Gouwe C 234. Snelleman. (A.) timmerman, St Anthontestraat G 104. Snelleman, (A. N.) pijpenmaker, Lange Groenendaal 1 48. Soest, (G. van) klompenmaker, Doelesteeg I. 184. Soest, (W. van) verver, Dubbelebuurt L 12. Soet, (A.) schipper. Gouwe C 84. Soet, (L.) smid. Peperstraat K 66. Soeter, (W. G.) bode van een begrafenisfonds, Zeugstraat G 18. Sonsbeek, (Mevr de wed J. van) Markt A 144b. Soos, (W.) tapper en in garens, Markt A 108. Spaandersman, (M.) rjjksambtenaar, Bloemendaal S 34. Sparnaaij, (Fschilder, Zeugstraat G 82. Sparnaaij, (F. S.) firma F. S. Sparnaaij y Zonen, Gouwe C 78. Sparnaaij, (J.) firma F. S. Sparnaaij If Zonen, Gouwe C 78. Sparnaaij Zonen, (F S.) pijpenfabrikanten, Gouwe C 78. Spierings, (J H.) in steenkolen, Kattensingel Q 128. Spit, (C. G) fabrikant, Kattensingel Q 145a. Spit, (C.) firma Spit y de Vletter, Kattensingel Q 124. Spit de Vletter, garenfabrikanten, Kattensingel Q 124. Spoor, (T.) vleeschhouwer, Raam 0 278. Spruit, (F) bouwman, Jaagpad Q 1. Spruyt, (M.) heel- en verloskundige, Turfmarkt H 171. Spruijt, Jzn (M.) suikerbakker, Waalstraat A 44 Spruijt, (wed J L. M.) Gouwe C 156 Spruijt, (wed.) geb. G. v. Poelgeest, in garen en band, Lange Tiendewe Staal, (M. J. van der) in groenten. Korte Groenendaal I 2. (D 28 Staal, (wed P. van der) in groenten, Korte Groenendaal I 2. Staal, (P. S. van der) commissionnair in effecten, Gouwe C 85. Stam, (F. A.) winkelier en aanzegger, Westhaven B 142. Stappershoef, (wed E.) tapster, Stoofsteeg A 80. Star, (A. van der) Turfmarkt H 106. Stavel, (D. van) uitdrager, Raam O 358. Schalen, (A. G. van) meubelmaker, Boelekade R 89a. Scharleman, (F. T.) uitdrager, Vogelensang M 113. Scheer, (Htapper. Gouwe C 39. Schelden, (F. van der) winkelier, Lange Tiendeweg D 54. Schelden, (Mej, de wed. van der) Lange Tiendeweg D 36. Schelden, (Mej. P. C. van der) vroedvrouw, Keizerstraat K 117. Schell, (M. M L.) kapitein der infanterie, Dubbelebuurt B 3. Scheltema, (Mevr, de wed. A. M.) Fluweelenslngel R 353. Scheltema, (J. N remonstrantsch predikant Gouwe C 103 Schenderen, (P. van) kuiper, Bogen O 134. Schenk, (L in galanterien, Hoogstraat A 123. Schenk, (V W. D in manufacturen, Markt A 149. Schiedon, (A.) barbier. Stoofsteeg A 79a. Schieveen, (J. A.) kleermaker. Markt A 71 Schieveen, (G.) tapper, Markt A 71. Scholenaar, (P. G.) in goud en zilver, Korte Tiendeweg D 2. Scholsz, (W. J. M.) kastelein -Tivoli." Spoorstiaat R 11. Scholsz, (G.) Spoorstraat R 11 Scholten, (B.) kapper en in narfumerien, Gouwe C 236. Scholten, (D.) in groenten, Naanerstraat II 18. Scholten, (.1. P.) wagenmaker, Naaijerstraal H 23, Schoneveld van der'Cloet, (A) Oostbaven B 39. Schoonderwoerd, (E i tapster, Lange Noodgodsteeg B 59. Schophuizen, (Mej. H C.) vroedvrouw, Turfmarkt A 47 Schouten (Mevr wed,) geb A. J. Schouten, Gouwe C 191 Schouten, (Mej. A hulponderwijzeres, Spieringstraat F 49 Schouten, (C. A) kaashandelaar. Westhaven B 119. Schouten, (J.) in boter en kaas, Westhaven B 139 Schouten, (J.) in granen, Gouwe C 97 Schouten, Azn(J.) metselaar, Galgeveld C 87. Schouten, (J W.) kaashandelaar, Oostbaven B 88. Schouten, (Mej. de wed. G.) Spieringstraat F 49 Schouten, (M schoen- en laarzenmaker. Naaijerstraal II 15. Schouten, (P.) pottenbakker, Raam O 155. Schouwenburg, (J. Th van) directeur der telegrafie, Oostbaven B 79. Schrave, (M.) bleeker, Boelekade R 59 Schriek, (M.) pottenbakker. Gouwe C 195. Schriek, P. C.) hulponderwijzer, Kuipersteeg K 204. Schuilenburg, (G schoenmaker, Spoorstraat Q 162 Schuilenburg, (L.) Korte Tiendeweg D 6 Schuling, (J.) barbier en aanzegger, Lange Groenendaal I 21 Schumer, (J.) amanuensis der armk'imer, Gouwe C 3a. Schuurmans, (J. A.) reiziger, Markt A 105. Schwarts, (W F.) sigarenfabrikant, Grooneweg L 100. Seibert, (A. R distillateur. Gouwe C 173. Seijlters, (D.) vleeschhouwer, Korte Groenendaal 1 7. Sibbes, (J C.) poffertjesbakken, Gouwe C 80. Sietholï, (wed. J ten) Hoogstraat A 155. Slkkens, (Mevr, de wed) Oostbaven B 74. Sikkens, (J. A 2de luitenant der infanterie, Oostbaven B 74. Simons, (B. Chorlogiemaker, Gouwe C 86 Simons, (N keurmeester van hel vleesch, Lange Groenendaal 1 53. Siroopfabriek. (de Goudsche Sago, Aardappel en) Kantoor Gouwe C 226. Slappendel, (Jscheepmaker, Turfsingel P 28. Sliedrecht, (E.) timmerman, Gouwe G 218.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 48