99 98 7* Want, (Gebr. van der) pypenfabrikanten, Kuipersteeg K 86. Warendorlf, (C JKleiweg E 6. Week, (Anton) horlogemaker, Korte Groenendaal I 6. Week, (H J.) firma Weck Jurgens, Markt A 152. Week Jurgens in manufacturen. Markt A 152. Weijde, I J. van der) tapper. Vlamingstraat 0 323. Weijde, (B. van der; boekbinder, Karnemelksloot R 159a. Weüer, (E van de) bouwkundige, Gouwe C -227. Wejjer, (P J firma C H. Steenmeijer, Gouwe C 26. Welter, iF.) commies by de pl. belasting, Karnemelksloot R 2545 Welter, (Louis, kapper en in parfumeriën, Oosthaven B 43. Welter Jzn (L in glas, kristal, aardewerk en meubelen, Gouwe C 254 Wennekes, (wed II broodbakkerij, Gouwe C 102. Wennekes iH. J.) in granen, Gouwe C 190. Werf, iC B v. dj sigarenmaker, Boelekade R 89a Werk, (P de) tapper, Raam O 52. Werkhooven, (A. W. van; stalhouder, Kleiweg E 104. Werkhooven, (G P. van. wagenmaker, Lange Tiendeweg D 40 Werkhooven, (J P. van) expediteur van van Gend Loos, Kleiweg E 7 Werkinrichting tot wering der bedelarij, Groeneweg L 77. Wernink, (Mevr de wedj Markt A 144. Wernink. (Mevr de wed.) geb. C Peelen, Kattensingel Q H>6a Wernink, (W. C.) fabrikant en koopman, Bleekerssinge, R 118b. Werve, iB H van de) zaakwaarn. en deurwaarder, Zeugstraat G 11. Wessels, (B J.> loodgieter. Gouwe C 228 Westrate. (G rjjksveldwachter. Turfsingel P 58. Weurman, (F i in granen. Markt A 66. Weurman—Belonjé, (J i instulrice, Gouwe C 28. Wiekert, (A. L commissaris van politie, Turfmarkt II 230a. Wielders, (J logementhouder, Lange Groenendaal I 62. Wierdels, (wed j B. C.i in manufacturen, Markt A 66 Wierst, (T. G van) korenmolenaar, Vest O 367. Wigmans, (Mej H Gouwe C 244 W'(jk, (A. van, winkelier, Veerstal B 130. Wijckhuize, (J. L.) handelaar. Gouwe C 175. Wijland. (A. vanj hulponderwijzer Gouwe C 46 Wijngaarden, (H. van) in bieren en sigaren, Korte Tiendeweg D 93. Wijngaarden, (J. J. van) koekbakker. Kleiweg E 8. Wijnmalen, (Mej. L. J.) onderwijzeres handw., Turfmarkt H 36. Wijnrox, (Mej P P. Mhulponderwijzeres, Achter de Vischmarkt I 128 Wilde, (C. dei verver, Gouwe C 233. Wilde, (P de) genees- en heelkundige, Fluweelensingel R 306a. Wildenburg, (A T.) broodbakker, Achter de Vischmarkt 1 133. W'ildenburg, (W F) commissionnairGouwe C 168. Wildt, (J H de) 2de luitenant der infanterie, Vest 0 533. Willemars, (A J sigarenmaker, Zeugstraat G 8oa. Willemse, iC E goudsmid, in kristal, glas en aardewerk, Tiendeweg D 25. Willemsen, (P.i ópz in de ijzergieterij van Cosijn Sf C’, Raam O 371. Willigen, (C. O. van) vleeschhouwer, Nieuwe Haven N 139. Willihen, (H van spekslager, Groenendaal I 88. Willik. (A v. d) melkboer, Rozendaal M 13a. Wiltenburg, (W. F.) kleermaker, Raam O 481. Wingerden, (B. van) metselaar, Raam O 304. Wingerden, (G van) metselaar, Karnemelksloot R 238. Wingerden. (H. van) kleermaker. Gouwe C 50. Woerlee, (wed. A naaister, Kleiweg E 9. Woerlee, (G M schoen- en laarzenmaker Markt A 157 Woerlee, (M smid. Turfmarkt H 47. Wolf, (H van deri vleeschhouwer, Kleiweg F 44. Wolf, (J. van der) koopman, Karnemelksloot R 180. (huis C 110. Wolf, (J. van der) commissaris van het schuitenveer op Leiden, Provenlers- Wolff, (F. H. A.) stalhouder en drogist, Markt A 144. Wolff en Buijn, apotheek. Markt A 144- Wolff, (M. M.) vleeschhouwer, zeugstraat G 43. Worminghous, (G. M.) Komijnsteeg K 53 Wolver, (G passementwerker, Nieuwe Haven N 240. Wouden, (N. van der> tuinier, St-Anthoniestraat G 126- Wout Kzn., (G.) Jaagpad Q 29 Wulf, ij F T Gouwe C 250. Wulffraat—de Haas, (Mej S. W.) vroedvrouw, St-Anthoniestraat G 122 Xanten, (T C van) schipper op Delft en Schiedam, Gouwe G 171 Vpelaar Jzn <J zeilmaker, Westhaven B 143. Ypelaar, (P.) Kattensingel Q 111 Ypelaar Pzn.. (P garenfabrikant. Jaagpad Q 27. Llssel de Schepper, <Dr H directeur siroopfabriek, Gouwe C 220 IJsselsteijn, (A garenfabriekant, Spoorstraat Q 157. IJsselsteijn, (C.) firma A Jonker Sf 'Lonen, in steenkolen, Raam O 439 IJsselsteijn, (G.) in garen, band en manufacturon, Blauwstraat H 2. IJsselsteijn, J garenfabrikant, Crabethstraat Q 128/r. IJzendoorn, (Mr. A A. van Bergen) burgemeester, Westhaven B 146 IJzendoorn, (Mej N M Oosthaven B 109 Zanden, (wed J van den Karnemelksloot R 173. Zandvoort, (J in garen en band Nieuwe Haven N 158. Zanen, (H. van) koopman, Wachtelstraat P 183. Zanger, (A de) in aardappelen. Turfmarkt H 170. Zeegers, iW F H hoofdonderwijzer. Gouwe C 24. Zeeuw, (A de) timmerman, Keizerstraat K 96. Zeeuw', (H de’ kleermaker, Wachtelstraat P 127. Zegers, (GTurfmarkt H 47 Zeijlen, (F C van, firma van Helden if van Zeylen, Gouwe C 193 Zekveld, (Cschipper, Kieiwegsteeg N 4a. Zeland, (F van) kuiper, Turfsingel P 58. Zeldenrygh, (W J broodbakker, Bogen O 131. Zeldenrijk, (J. C in droogerij'en en verfwaren, Markt A 139 Zieleman, (wed H in kruidenierswaren, Korte Groenendaal 1 10. Zijnen, (G J. Steens) directeur stearine kaarsenfabriek. Oosthaven B 73 Zimmerman. (G. P H.) 1ste luit, der infanterie, Waalstraat A 162. Zoet, (J C. A) barbier en sigarenmaker, Zeugstraat G 72 Zoet, (J kleermaker, Jeruzalemstraat F 4. Zoete, (S de) in petten. Gouwe C 257. Zonne. (P. A.) koster der remonstrantsche kerk, Raam O 48a. Zuidam, (C.l melkboer. Westhaven B lil. Zuidatn, (P.) wagenmaker. Lange Groenendaal I 89. Zuiderhoek. (Mej. C E Gouwe C 11 Zuidwijk, (W J voerman, Karnemelksloot R 162. Zuijdam, (Mej. A. J A hulponderwijzeres, Gouwe C 5a. Zutphen, (G. van) bode Friessche levensverzekeringmaatsch, Kattensingel Zutphen, (W. K. van) muziekmeester, Turfmarkt ij 164. Q 112 Zutphen, (wed. J. van) Keizerstraat K 125. Zwalm, (J. van der) in tabak-en sigaren, Dubbelebuurt B 13

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 51