A F F Leverini van Steendruk- en Bindwerk. AD VERTENTIËN. MUZIEK- BK PLA&THANDELo PLAATSING VAN ANNONCES IN ALLE COURANTEN. Zak- en ScW-Portefenilles, PiiotograDlne-AllJiims. enz. 100 Veranderingen en Verbeteringen. OMP., BINNEN- en buitenlandschen boek- en KANTOORHANDEL 8cn pOOF^ pNEN. (KLEIWEG, wijk E No. 100.) Alle soorten van SCHRIJF- en STEMPEL INKT, enz. enz VOORHEEN VAN 45 Bladz 10, 14 en 18: De HeerC. J van der Grijp overleden. De Uitgevers verzoeken dringend van elke misstel ling mededeeling. IS, 34, 36 en 38 De Heer J Baartman Jr, •21, Roomsch Kath Armbestuur: staat C lees de Heer A H.van Dillen. 23, 34, 43, 46 en 30: De Heer T. Draver, vertrokken 31, Garnizoen, bij te voegen: 2de Luit-Kwart. J A.Neuwieler vertrokken: de 2e Luitenant H. A Potter en de 1ste Luitenant ingenieur .1 Hemkes. 32, Schutterij, benoemd: den Oden Febr 1877. tol 1ste Luit-Adj A van Reedt Dortland, tot Iste Luit. C G van der Post, S. F. Teeling, tot 2de Luit. C W v n. Velde, P. Goe- df.waagen, J. A. P. Montijn, G Prince Jr Kiesvereeniging Gemeentebelang: tot bestuurslid de Heer K JONKER Zwaluw, (P van der) kleermaker, Komijnsteeg K 33 Zwaneveld, (J commissionnair, Raam O 141. Zwaneveld, (W kleermaker, Korte Tiendeweg D 98.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 52