WIJK Q. 47 46 N°. N°. N°. NAMEN EN BEROEPEN. lil H. C..G. Spit, fabrikant. 108 109 111 163 161 165 167 168 318 330 76 77 160 162 320 321. 322 323 321 325 327 331 332 333 331 333 336 337 338 79 81 83 81 85 86 87 88 89 90 91 92 93 91 95 96 97 N°. 112 113 111 115 116 117 118 12! 122 123 121 125 126 28 29 30 31 32 33 31 98 99 100 102 103 101 105 106 130 131 132 133 131 135 136 137 138 139 140 111 112 36 37 38 39 10 41 42 43 41 45 46 49 50 51 52 53 55 56 NAMEN EN BEROEPEN. 58 Wed. de Jong—Snel. 59 B. de Jong, touwslager. i\.1 rtw j. W. M. Kromme, schepenjager. N. P. Zuijdveld, koopman. 59a P. van Dam, arbeider. 61 -- 6-2 63 64 63 66 68 71 71a 72 74 I. IJsselstein. G. van Hofwegen, A. Sanders, J. Annaars, W. I. de IMooij, smid. L. Stolk, stoker. H. Boumans, bleeker. J. Nieuwenhuizen, koopman. 11. van Vlietj arbeider. C. van der kieij, bouwman. ,1. Gerritsen, bleekersknecht. T. Bos, arbeider. J. Stolk, hennepbeuker. J. Verborg. arbeider. R. E. Merlijn, werkster. Wed. de Man—Snaterse. Wed.Schoonderwoerd—van Gel- deren. H. Verdries, smid. N. van der Kieij, bouwman. W. J. v. Hofwegen, fabriekwerker. W. Bokhoven, timmerman. Wed. K. Hendriks—Evers. J. Konings, kuiper L. H. Zwartjes, pottendraaier. H. D. Brink, kantoorbediende. D. L. Jongerheld. arbeider. 34« J. Nederhof. bouwman. .1. van Leeuwen, arbeider. .1. G. Kromme, schepenjager. J. W. M. Kromme, Wed. A. A. Sonsheek—v. d. Pol. C. van der Vlist. behanger. Wed. J. v. d. Kemp—Smeekens. C. van Hofwegen, besteller. H. van Hofwegen, schepenjager. H. de Jong, schoenmaker. A. van Hofwegen, schepenjager. F. van Hofwegen, schepenjager Putten, bleekersknecht. Hofwegen, schepenjager. NAMEN EX BEROEPEN. Q. A. Barendse, bleeker. N. van Vliet, hennepbreker. S. Sluiter, fabriekwerker. P. C. Vermeulen, bakker. J. WijnhotT, touwspinner. Wed. Straver—van der Eng. K. van Eijk, bleeker. B. Okkersen, arbeider. N. van Hertum, touwspinner. J. Wegman, pottendraaier. A. Hunik. werkman A. Gorissen, spoorwerker. J. van der Kaa, touwspinner. N°. 130 tot 198. Kattensingel tot de Spoorwegstraat. J. F. Eereninck, kleermaker. A. Smit, letterzetter. W. .1. Zuijdwijk. D. van Rhijn, bouwman. Ma. Aa. van Eijsden B. Poortman, koopv. kapitein. J. Hogendoorn, arbeider. J. D. Koelman, timmerman. .1. C. Usselstijn, garenfabrikant. S. Steensma, bloemist. E. van der Kleijn, fabrikant. T. J. Koobs, hoofdopz. H. S. M. B. .1. van den Berg, predikant. 143a J. Boot, koster. 144 A. Limacher, schoenmaker. 144a H. Andrufs, hekelaar. 143 146 147 148 149 132 134 133 136 137 138 139 NAMEN EX BEROEPEN. 33l.<z P. v. Bruinessen, colporteur. A. Vergeer, arbeider. A. van Dam, touwspinner. K. van Es, arbeider. A. H. van der 7,via\m, werkman. J. v. d. Laan, arbeider. ,1. van Donk, touwspinner. H. van Vliet, arbeider. 338a C. van Willigen, bakker. 33» 346 341 342 343 344 343 346 N°. NAMEN EN BEROEPEN. 318b P Knoop, fabriekwerker. 319 G. .1. de Jong, schipper. 319a B. Keiler, bakker. 3194 P. Huurman, touwslager. 319c A. Sluiter, schoenmaker. 319<f L. Rietveld, fabriekwerker. Wed. v. d. Loos—van Maaren. J. van Heek, smid. G. N. Flamman, ketelmaker. D. van Harten, tuinman. J. Sloof, stoelenmatter. J. de Hoop, bouwman. Wed. Speksnijder—van Triet. C. Knoop, arbeider. 331a G. Uithol, tuinman. 3314 P. Hoogendijk, stoker. 331c T. Uithol, arbeider. 33111 H. M Leeflang, touwspinner. 331c W. F. Linnekamp. kopergieter. 331/ J. den Hertog, kistenmaker. .1. Eijkhofï, varensgezel. P. Rietkerk, Wed. J. Annaars—de Bruin. C. van Vliet, besteller. P. Bisschep, kapt, stoomboot. P. de Jong, schepenjager. B. van Vliet, arbeider. J. I.. Jaspers, bleeker. A. Jaspers, N°. 75 tot 97. Kattensingel tot de Winterdijk. 73 L. Jaspers, bleeker. W. de Jong. J. de Jong, aannemer. 77a P. H. Hulsman, reiziger. 78- Wed. II. v. d. Ring- Messer. K. .1. de Beun, touwslager. D. Verdoold, veehouder. J. de Jong, timmerman. II. Straver, fabrikant. H. E. van der Roer, onderwyzer. J. A. L. Peskens. C. J. Heetman. touwslager W. F. G. van Essen, koopman. W. Kwinkelenberg, fabriekwerk. Wed. den Haag—Brugman. Wed. Bron—van Buuren. E. Vossaert, hekelaar. C. van der Tuijn bleekersknecht. Wed. de Zeeuw—van den Berg. .1. Zeltenreich. tapster. Wed. van Eijk—Egkelenboom. W. van Eijk, bouwman. N". 98 tot 129. Winterdijk. J. Th. Jaspers, bleeker. A. Wijnhoff, touwspinner. G. Wijnhoff, C. Vermeulen, bleeker. G. Straver, arbeider. C. van Eijk. C. G. v. Schoneveld, tuinman. Wed. Blom—Pannehakker. 16711 J. Hofman, bouwman. 133 C. van Vliet, arbeider. P. v. d. Hondel. bleekersknecht. W. J. de Vos, bleeker. o. DUUl, IIUÖUVI A. Limacher, schoenmaker. II. 7LUUIU1O, /fOllClUUZ A. C. van Doornik, smidsknecht. J. van der Kind, bleekersknecht. N. Nabhe, looiersknecht. Mej. M. van Oosterhout Hess. K. Annaars. letterzetter. C. van Eek, particulier. E. T. J. Hoskijn, fabrikant. J. A. Herlaar, smid. C. C. W. Loges, biljardmaker. C. van Hagen. M. van Deth. J. Ouderkerk, metselaar. H. Ouderkerk, gymn. onderwyzer. J. P. van Catz, fabrikant. G. van Zutphen, beamble bij de bank van leening. J. van Rijswijk, touwspinner. B. van Wingerden, metselaar. G. van der Klis, touwspinner. Wed. G. Spit—de Jong. 6 7 8 9 10 II 12 13 14 13 17 ‘20 ■21 ■22 •24 •23 23a J. van der Louw, werkman. 26 S. van den Berg, timmerman. W. A. Zieleman, koopman. N". 1 tot 74. Jaagpad tot de Kattensingel. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 1 Th. Spruit, bouwman 2 C. Verhoog. 3 D. de Jong, mandenmaker. ia H. van Reede, touwslager. F. van Hofwegen, schepenjager P. van Eisen, kuiper. H. van Putten, bleekersknecht. G. van Hofwegen, schepenjager. C. Streng, arbeider. L. Dirks, botermaker. Wed. D. v d.Weüden—v. Vianen. Wed. van Hofwegen—de Bruin. T. Gibbon, stoker. G. Verdouw, bouwman. L. W. Annaars. schepenjager. Wed Verdouw-den Ouden. T. Sanders, schepenjager. C. Veenendaal, K. Borsl, stuurman. P. Liepelt, varensgezel. •236 .1. M. v. Hofwegen, fabriekwerker. •27

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 31