57 56 WIJK T. N°. 45 tot 50. Hooge Schielandsche N“. ft 19 20 11 12 13 14 15 16 18 N°. 1 2 3 8 9 10 N°. 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 32 33 36 37 38 39 40 41 43 44 43 46 N°. 43 45 46 47 49 50 50« J. T. Martin, machinist. en Goudkade. W. Noomen, spoorwachter. G. van Eijk, bouwman. J. van Eijk, E. Hoogendoorn, K. Anker, B. Matse, A. den Boon, veehouder. 21 22 23 23a J. Anker/ 23^ F. H. Beumer, colporteur. 23c M. C. van Hofï, mandenmaker. 23rf M. Valk, schipper. 23c H. Hofstede, visscher. 23/ A. P. Hendriksen, bloemist. 23<z A. Zwanenburg, arbeider. Zeedijk. NAMEN EN BEROEPEN. T. Koster, spoorwachter. C. Verwaal, spoorwerken. M. Boer, bouwman. P. Boer. J. de Bruin, arbeider. J. Dijksman, stoker. I T1 Martin rn zich wiet. N°. 1 tot 10. Einde Jaagpad tot de Spoorbrug. NAMEN EN BEROEPEN. J. van Roon. arbeider. J. Matse, K. .1. v. d. Meer, schepenjager. W. Verleun, veehouder. J. Kuif, spoorwachter. T. Zuiddam, brugwachter.. N°. 11 tot 34. Spoorbrug, Broekweg NAMEN EN BEROEPEN. A. Houdijk, bouwman. D. van Rhijn, C. van Rhijn, Wed. Wildschut—Geertsen, H. Straver, werkman. M. W. Koot, arbeider. A. den Braber, C. Bredie, N Vermaal, houtzager. A. C. v. d. Weijden. bouwknecht. J. van Breukelen, werkman. F. Kerkhof, houtzager. P. Maree, smid. D. Wildschut, werkman. A. de Jong, houtzager. N”. 35 tot 44. Moordsche Tiendeweg. 35 C. Slootjes, molenaar. 36 J. Blonk, bouwman. vuu tiici, otcsnc/. A. Compeer, arbeider. D. Hogenelst, W..van der Pouw, bouwman. D. van Ingen, veehouder. G. Verkerk, bouwman. N. J. Both, veehouder. N°. 30 tot 46. Bloemendaalsche weg tot het tolhek. 30 A. de Bruin, tolgaarder. 31 A. Bouwman, bouwman. 31a N. Both, tuinman. C. Okkerse, bouwman. C. van der Laan, arbeider. P. Jansen, koopman. Wed. van Vlaardingen—Begeer. Joh. Ma. Jansen. G Jansen, koopman. C. Visser, spoorwachter. Wed. A. Moons -van Wissen. A. Bijman, bouwman. A. Braam. It. H. Visser, rijksambtenaar. S.D. Boon, stationschef, agent steen- 46® E. J. Wientjes, opzichter, (kolen. 464 A. Bosman, restaurateur. wachter. 18c A. Spek, spoorwegwerker. 1,1 W. C. Visser, kastelein. N. Boom, spoorwachter. N°. 21 tot 29. Oude Gouwe. B. van der Wal. spoorwachter C. van Vliet, molenaar. G. Plomp, tolgaarder. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 13 Wed. D. Nobel—Kool. 14 T. de Groot, bouwman. 15 Wed. A. van der Laan—de Zeeuw. 13a N. Boere, arbeider. 16 Wed. C. Houdijk—Kool. 17 Wed Bunnik—Vergeer. 17a A. de Graaf, bouwman. 174 S. de Korle, arbeider. 18 L. van Duijvendijk. scheepmaker. 18a D. van Dam, arbeider. 184 J. H. van der Hammen, rijksveld- NAMEN EN BEROEPEN. 37 L. Oorschot, arbeider. 38 W. Boere, 39 G. Verheul, warmoezier. 39« D. Baars, arbeider. 41 R. Lexmond. bouwman. 41a J. Lexmond, werkman. 42 C. Oudijk, bouwman. 44 C. Verkleij, arbeider. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 234 W. van Vliet, bleeker. 24 25 26 27 28 29

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 37