J; io3 TO2 der Sanden. HULPBANK. Th. Revet, Secretaris. D Ruijter, Boekh.-Secretaris. Th. Binnendijk, Commissaris. M. Woerlee, H. van Willigen, M. Schouten, Voorzitter. B. Belonje, Vice-Voorzitter. G. H. Flux, Secretaris. A. Sliedrecht, ic Penningm. D. Hoogendijk. H. Enno van Gelder. Dr. W. Julius. A. A. Kock. Mr. D. N. Brouwer. C. D. Julius. J. F. M. Temminck. R. P. M. van Alderwerelt van Rosenburgh. A. F. Cremer. C. M. Puijk. J. Heij. A. J. van Maatschappij tot Nut van’t Algemeen. Departement Gotcda. J. H. van der Voort. W. J. Fortuijn Droogleever. Penningmeester. Dr. L. A. Kesper, Secretaris. LEESBIBLIOTHEEK VAN HET DEPARTEMENT. Commissarissen. J. W. Haverkamp Begemann, Voorzitter. Dr. D. Terpstra, Secretaris. P. C. van der Meulen. A. H. Kulik, Voorzitter. D. Hollestelle, Vice- Voorz. J. C. Brandt, Secretaris. H. Rabouw, PenningmeesterI Het doel is gelijk aan dat der vereeniging voor timmerlieden. Spaarkas. Beheerd door het Burgerlijk Armbestuur. Ambachtstand-Vereeniging. Bestuur. C. M. Borsteegh, Voorzitter. W. G. v. Geelen, Vice- Voorz. T. C. de Moor, Secretaris. Metselaars-Vereeniging „Onderl. Hulpbetoon”. Bestuur. van der Smede, Commiss. W. Bouwman, J. van den Berg, I G. de Gruil. SPAAR- EN Commissarissen. M. J. Fortuijn Droogleever. Voorzitter. P. C. v. d. Meulen, Vice-Vrz. J. J. Braggaar. J. F. M. Temminck. G. C Fortuijn Droogleever. A. van Reedt Dortland. R. P. M. van Alderwerelt van Rosenburgh. Zittingen van ontvangst van aflossingen aan de Hulpbank Zaterdagavond van 6.J—7J uur: inleg Spaarbank Zaterdagavond van 8—10 uur; voor uitbe taling van voorschotten Hulpbank Maandagavond 8—9 uur; teruggave inleg- gelden Spaarbank Maandagavond van 8—9 uur Spaarbank inleggers genieten 3% ’s jaars rente. Dr. D. Terpstra Voorzitter. Dr. W. Julius. Mr. D. N. Brouwer. H. W. F. Bonte. Vereeniging voor Timmerlieden, onder de zinspreuk: "Zorg voor <Ie toekomst". Bestuur. B. Hoogerwaard, Voorzitter, i J. de Jong Az., i' Commiss. Th. Revet, Secretaris. J. Klopper, 2' P. van Eik, Penningmeester Het doel is: onderlinge geldelijke bijstand in geval van ziekte of overlijden- Contributie 10 ets. per week. 60 leden. Schoenmakers Zieken- en Begrafenis-Fonds. onder de zinspreuk: "Helpt u zelven”. Bestuur. P. W. van Eijk, 2C Penningm. J. Steenland, Commissaris H. J. van Beugen, Kleermakers-Vereeniging „Onderl. Hulpbetoon”. Opgericht Februari 1859. Bestuur. J.J.Grootendorst, Voorzitter. J. G. v. Dam, Vice- Voorzitter. J. S. v. d. Sloot, i' Schrijver. T. Wiezer, Penningmeester. K. van Vliet. Het doel is onderlinge geldelijke bijstand in geval van ziektebovendien worden de leden op koslen van liet fonds begraven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 64