Echte Gouflsclie Siroopvafels 8 8 8 8 Erven M. SPRUIJT Jzn. turfmarkt fi 73, Aardewerk, Porcelei n, glaswerk, Borstelwerk, Sponzen. Zeemleder, Dweilen en aanverwante artikelen. 8 Wijdstraat A no. 40. Wülstraat A no. 40. o o markt JI 93, naast „Hotel DE ZALM’ T. ZAAL Azik, Gonfiseur, Specialiteit in de Goudsche Sprits. 5 0 0 0 0 0 0 D MAGAZIJN VAN Gr O X Allerwege bekroond en verkrijgbaar. Op gericht 1822. 242 109 600. I I 5 8 en Chatenier (mej A. G J. du) opzichteres.kaarsenfab. Kelzerstaal K 176 Citteit (B. P. van) hoofd te burgerschool voor meisjes, Regentesse- plantsoen N 320. Claes (wed.) geb. van Velzen Gouwe C 33a. Clemens (wed.) geb. van Luik Turfmarkt H 122. Codec (P.) melkslijter Wilhelminastraat M 113. Cohen (A.) koopman Vrouwesteeg H 199. C miturius (W.) gep. maj. O I. leger Crabethstraat Q 222. Commissariaat van Politie Markt A 149. 116. Cools (R. H winkelbediende Markt A 38. Coomans (A.) muzikant Ussellaan R 619/r. Cornelissen (W. Fslagersknecht P. C. Bothstraat S 124. Cos (N.) gem. ontvanger Wachtelstraat P 233. Cosijn (A C.) collect staatsloterij Gouwe C 9. 81. Coster (A. C.) fabrikant Wachtelstrart P 220. Coster (J fabrikant Gouwe C 76. Coster en Zonen (J.) fabrikanten van kaas- en boterkleursel Gouwe C 76 Coumou (W. F.) onderwijzer Kattensingel Q 137. Cozak (F.) fabriekswerker St. Anthoniestraat G 123. Cramer (B. J. A.) meubelmaker Vrouwesteeg H 191. Cramer (J. J.) tandarts Westhaven B 162. Crebas (J. H.) broodbakker Oosthaven B 13. Crebas (T.) in kruidenierswaren Wfldstraat A 163. djfiwfl 40. Cremer (A. F.) leeraar H. B. S en gymnasium Crabethstraat Q 263. Creveld wed. van) geb. van Meer vleesclihouwerij Lange Grrnenendaal I 13. Croes (J. B. G,) kleermaker P. C Bothstraat S 112. Crommelin (M.) directeur papierstuefabriek Oosthaven B Cusveller (L.) stadskaas Aaltje Baksteeg C 199 Daalmans (wed. J. F.) Fluweelensingel R 645 Daalmans Co. bleekerij „de Rijzende Zon" Fluweelensingel R 649. 95. Daems (wed. 11 J geb. van Emden Ussellaan R 608 Dam (firma A café restaurant Het Schaakbord" Kleiweg E 9ö. 80. Dam (A. van) touwslager Nieuwehaven N 177 Dam (A. van) arbeider Vierde Kade R 309. Dam (A. van) arbeider Derde Kade R 423. Dam (A. van) timmerman Karnemelksloot R Dam (A. J. van) koopman Nieuwe Haven N 127a. Dam (A. P. J. van) hofmeester Boelekade R 208. Dam (C. J. van) fabriekswerker Jeruzalemstraat F 2. Dam (C. J. van) koopman Stoofsteeg A 70 Dam (D. van) schoenmaker Doelesteeg L 233.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 123