Buudsch Accountantskantoor AccountantswerkzaamhedEn. Firma H. A. DIE5TELH0RST, Belast zich met alle omplete A^eubileering - in alle Houtsoorten en Stijlen. - TelEphoon Interc. 167. FIuwEElEnsingel 40. BILJART- EN MEUBELFABRIEK, KLEIWEG 37, GOUDA. BAHLMAJVN Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Teekeningen en prijsopgaaf worden gaarne op aanvraag verstrekt. □nder DirEctiE uan E. 0. ZWEEHEUELD, Lid Ie Klas van de nationale Organisatie van Accountants. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 220 Koster (T.) spoorwachter, Kanaal 1 Koster (W.) Blauwstraat 19 Kousbroek (wed. H. R.) geb.Graalman, boekhandel, Dubbelebuurt 3 Koutstaal (L.) brievenbesteller, Groeneweg 44 Kouwenberg (A. J.) klerk gasfabriek, Gouwe 94 Kraaijenbrink (A.) houtzager, Ridder van Catsweg 124 Kraafieveld (G. J.) koopman, Aaltje Baksteeg 3 Kraan (A.) koopman, Keizerstraat 78 Kraan (C.) boomkweeker, Boomgaardstraat 76 Kraan (G.) koopman, Willens 29 Kraanen (R.) steenhouwer, Bockenbergstraat 40 Kraats (S. H. van der) boekbinder, Zeugstraat 30 Kramer (3, F.) leeraar H. B. S., Krugerlaan 71 Kramer (T. N.M.) fabriekswerker, Nieuwe Markt 10 Kramp (G.) agent van politie, IJssellaan 107 Kramp (K.) arbeider, Ketelstraat 79 Kranenburg (A. van) metselaar, Ridder van Catsweg 210 Kranenburg (Mr. F. H.) advocaat en procureur, Gouwe 101 31 Kranenburg (wed. J. van) geb. Wakkee, Bleekerssingel S7 Kranenburg (J. van) cand. notaris, Bleekerssingel 57 Kranendonk (J.) fabriekswerker, Lethmaetstraat 17 Kranendonk (W.) broodbakker, Korte Tieodeweg 13 Kraneveld (C. H.) kofliehuishouder, Kleiweg 11 80 Kreeft (A.) koopman, Turfsingel 23 Kreeuwen (W.) koopman, Turfmarkt 11 277 Krebs (N. F.) pottenbakker, Heerenstraat 19 Kreffer (C. A.) magazijnbediende, Korte Tiendeweg 7 Kreke (J. van der) machinist, Van Persijnstraat 3 Kremp (J. C.) pakhuisknecht, Geertje den Bultsteeg 8 Kreveld (S. van) broodbakker, Wjjdstraat 7 267 Kreveld (S. van) vleeschhouwer, Groenendaal 38 Kreveld (wed. S. van) geb. van Meer, Groenendaal 38 Kriek (J.) houtzager, Onder de Boompjes 19 Krijgsman (K. F.) koopman, Jaagpad 14 Krimpen (A. van) arbeider, P. C. Bothstraat 44 Krimpen (C. van) firma L. van Krimpen Zoon, Turfmarkt 111 Krimpen Zoon (L. van) granen, Gouwe 146 Krimpenfort (H.) in manufacturen, Kleiweg 17 Kroeders (G. H.) schoenmaker, Spieringstraat 105 Kroeders (W.) loodgieter, Nieuwehaven 59 Kroeze (C. A. J.) 2e luit, infanterie, Oosthaven 15 Kroft (A. van der) kellner, Spoorstraat 35 Krom (C. C.) drogerijen, verfwaren en vensterglas, Markt 2 tfirt 113 Krom (mej. E. C.) in damesbandwerken, Wjjdstraat 15 Krom (J. J.) winkelier, Wijdstraat 27

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 112