1 BAIILT1AW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Melkinrichting (Goudsche) Turfsingel 33 21 Melkinrichting (Nieuwe Goudsche), Kleiweg 8 en Nieuw steeg 2 Melkinrichting „Ons Ideaal”, Karnemelksloot 60 232 233 1 4 1 27 Messemaker (Ma.) Wijdstraat 13 Mets (P. J.) winkelier, Spieringstraat 33 Metselaar (wed. J. A.) geb. J. Middag, Vischsteeg 4 Meulen (E. van der) sigarenfabrikant, Westhaven 46 Meurs (erven A. van) slijterij, Oosthaven 37 32 Meurs (J. F. C. van) gep. kapt. O. I. L. Hooge Schlelandsche Zeedijk 3 Meurs (N. P. A.) goudsmid, Markt 71 MICHAËL (Gez.) in modes, Kleiweg 91 Michaelis (C.) schoenmaker, Boelekade 132 Micbgelsen (H. W. B.) smid, Groenendaal 124 Middelbeek (F.) kaasexport, Groenendaal 72 171 Mastrigt (mej. G. van) Lange Tiendeweg 26 Mastrigt (G. W. van) smid, Nieuwsteeg 9 Mastwijk (wed. A. van) geb. van Rossum, Karnemelksloot 56 Mathol (wed W. geb. M. Coomans, kasteleines, Veerstal 38 Mathot (mej.) modiste, Markt 48 Matse (wed. B.) geb. Rietveld, bouwvrouw, Moordr. Tiendeweg 2 Matse (wed. J.) geb. Semeyn, Ridder van Catsweg 60 Matse (C.) bleekersknecht, Jaagpad 38 Matze (G. J.) kaasknecht, Ridder van Catsweg 26 Meer (Jac. van der) gep. maj. der int. Regentesse plantsoen 12e Meer (K. J. van der) scbepenjager, Turtsingel 72 Meer (N. van der) bierbottelaar, Gouwe 83 306 Meer (wed. P. P. van der) geb. Driessen, Gouwe 24 Meerkerk (H. van) koopman, Nobelstraat 10 Meerten (C. N. van) klompmaker, Vrouwevestesteeg 16 Meeteren (J. van) arbeider S.S., Ridder van Catsweg 154 Meewezen (S.) fabrlekswerker, Tuinstraat 65 Meiboom (D.) Mil, Tehuis, Peperstraat 54 Meide (B. van der) fabrlekswerker, Scheltemastraat 12 Meide (L. van der) boekdrukker, Vrouwesteeg 9 Meijer (A. H.) hoedenmagazijn „Transvalia,” Markt 68 Mejjer (H.) tapper, Boschweg 1 Meyer (S.) fabrlekswerker, Jan Philipsweg 11 Meijer (W. F.) directeur werkinrichting, Groeneweg 31 Meyeren (C. van) melkboer, Heerenstraat 151 Meylink (L.) sigarenmaker. Graaf van Bloisstraat 4 Meilof (H. A.) schipper, Prins Hendrikstraat 107 Meilof (W.) schipper, Van Strijenstraat 20 Melkert (C.) postbeambte, Nobelstraat 63 Melkert (L.) schoenmaker, Bogen 53 Melkert (P. J.) pakhuisknecht, Geuzenstraat 27 Melkert (W.) barbier, Kuiperstraat 47 Menet (wed. Tgeb. Lugthart, Lange Tiendeweg 77 Menge (J. C.) gep. magazijnmeester, Bleekerskade 31 Mensch (J. van) timmerman, Tuinstraat 46 Mensch (J. van) kantoorbediende, Krugerlaan 59 Mensch (J. van) bakker, Boelekade 82 Mensch (P. van) timmerman, Karnemelksloot 17 Merkesteijn (D.) schuitenjager, Goejanverwellendjjk 9 Mes (A.) schipper, Robaarsteeg 7 Mes (N.) schipper, Houtmansgracht Middelkoop (C.) timmerman, Derde Kade 70 Middelkoop (G. van) timmerman, Krugerlaan 21 Middelweerd (J.) pakhuisknecht, Lange Noodgotsteeg 27 Middelweerd (W. J.) pakhuisknecht, Bleekerssingel 15 Mighout (A.) mandenmaker, Jaagpad 28 Mikkers (A.) pakhuisknecht, Robaarsteeg 31 Mikkers (H.) verversknecht, Baanstraat 10 Mikkers (H.) huisschilder, Boomgaardstraat 36 Mikkers (J.) pottenbakker, Vlamingstraat 34 Mild (E. H. van) winkelier, Veerstal 34 Mimpen (J. L.) broodbakker, Kuiperstraat 44 Mimpen (M. J. L. M.) bakker, Corns. Ketelstraat 77 Mink (A. de) koperslager, Nieuwehaven 101 Mink (A. I. de) letterzetter, Spoorstraat 51 Mink (B. de) letterzetter, Prins Hendrikstraat 121 Mink (P. de) Crabethstraat 59 Mink (P. de) in agenturen, Fluweelensingel 43 274 Moerbeek (R. G.) gep. kolonel InfTurfmarkt 116 tfjQ 201 Moerkerk (R.) hootdcommies ter secretarie, Turtsingel 64 Moerman (J.) kleermaker, Fluweelensingel 77 Moes (M.) stoker, Bogen 14 Mogendorff (J.) koopman, Lange Tiendeweg 5 271 Mogendorff (N.) koopman, Karnemelksloot 35 137 Mol (A. de) pakhuisknecht, Gouwe 121 Mol (A. de) timmerman, Lethmaetstraat 13 Mol (D. de) pakhuisknecht, Bleekerssingel 47 Mol (G. J. de) letterzetter, Snoystraat 39 Mol (G. J. de) timmerman, Willens 13c Mol (G. J. de) fabrlekswerker, Prins Hendrikstraat 43 Mol (J. de) kleermaker, Piersonweg 1 Mol (J. de kleermaker, Turfmarkt 69 Mol (J. de) winkelier. Doelenstraat 13 Mol (J. G. de) onderwijzeres, Groenendaal 76 Mol (L. de) fabriekswerken, Groenendaal 27

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 118