GEBRs. DE RAADT. MANUFACTUREN. Gouda. Westhaven 8. Koffie, Thee Cacao. „In ’t Vergulde Lam” Wollen, Gewatteerde en Molton Dekens Hospitaal-Doek. Bed-Spreien Veeren en Kapok Bedden, Matrassen. M. J. KAMPHUIZEN, GOUWE 14. GOUWE 14. SPECIALITEIT IN en Neemt eens proef met onze Coloramathee a so cents per 5 ons. 8 BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 112 Dr. A. Montagne, H. J. Nederhorst Sr. penningmeester, N. F. Cambier van Nooten, G. Prince, L. Koole Wz. gem. bouwmeester, J. A. P. Montijn secretaris, Jos. T.J. Cuypers Amsterdam en W. Kromhout Czn. te Rotterdam architecten. Roei- en Zeilvereening „Gouda”. J. Reijers voorzitter, J. Olman secretaris, M. H. Bouters penningmeester, Mr. F. H. Kranenburg commissaris afd. zeilen, W. Zuijdam, commissaris afd. roeien, G. F. W. van de Velde, commissaris Clubgebouw en vaartuigenloods nabij de Reeuwijksche Brug. Roode Kruis (Het). Afdeeling Gouda. M. J. ten BoschScholtens voorzitster, C. Saltzer secretaresse, N. J. Schelling penningmeesteresse, J. M. Saltzer, E. C. de Backer, P. W. van Amerom en M. van der StraatenSpruijt. Schaakclub „Messemaker”. A. J. Schilt voorzitter, M. Lakerveld secretaris, A. Rabouw Jr. penningmeester. Clubavond Dinsdag 812 uur. Bovenzaal Café „Harmonie”. Schildersgezellenbond. Afdeeling Gouda. J. F. Potharst president, F. J. Piket secretaris, Corn. Ketelstraat 18, A. de Weger 2e secretaris, P. J. Verboom pen ningmeester, C. Perdijk en A. Verkaik commissarissen, F. Snaterse bode. Schoenmakers-Vereeniging „In tyds gezorgd”. J. H. v. d. Vegt voorzitter, J. H. Verkerk 2e voorzitter, J. A. Roepers ie secretaris, E. Bout 2e secretaris, B. v. Tongerloo ie penningmeester, A. Groenendijk 2e penningmeester, L. Melkert, D. Steenwinkel en L. Kalmeijer. Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Afdeeling Gouda. Ed. van Dantzig voorzitter, E. van der Werf secretaris, B. Sterk penningmeester, F. Lafeber. Ed. van Dantzig Az. Sociale Actie (Plaatselyk Comité der Katholieke). District Gouda (omvat tende bijna alle Katholieke Vereenigingen behalve de Kiesv. in en rondom Gouda). J. P. G. Tack voorzitter, H. S. H. van Pelt 2e voorzitter, J. C. Rietveld secretaris, Vlamingstraat 6, H. C. Werning penningmeester, A. de Mol commissaris, J. A. Küpers geestelijk adviseur. Sociëteit „Ons Genoegen” in de Boelekade. H. Knuttel voorzitter, Mr. F. H. Kranenburg onder-voorzitter, J. van Kranenburg secretaris, C. van Veen Az. 2e secretaris, J. L. van Eijk penningmeester, JE. Steensma 2e penningmeester, P. de Boer, C. J. M. Kroon en A. J. IJsselstijn Az. Contributie f 10, Sociëteit „De Réunie” op de Oosthaven. Mr. M. M. Schim van der Loeff voorzitter, F. P. Wethmar secretaris, N. F. Cambier van Nooten, penningmeester, A. H. Spruijt en Dr. P. J. A. Levedag. Contributie f 20,Entree f 10, Sociëteit „Vredebest” op de Markt. J. Breebaart Lzn. voorzitter, W. J. van Zanen secretaris, H. Berlijn penningmeester, H.J. Nederhorst Jr, H. H. van Heuveln, K. J. Klijweg eere-lid. Contributie f 10, Soep (Bereiding en Uitdeeling der Economische). G. Prince voorzitter, Dr. P. J. A. Levedag vice-voorzitter, A. H. Spruijt penningmeester, F. van der Straaten, C. J. M. Kroon, T. A. Lambrechtsen van Ritthem, W. A. Hoyng, H. Eyssen, R W. H. Pitlo, F. P. Wethmar, Dr. K. Büchli, H. J. de Voogt secretaris. De benoodigde gelden worden gevonden door inschrijving der ingezetenen a f 3,— per lijst. Voor deze lijst (39 briefjes) deelt de commissie gedurende de wintermaanden portiën voedzame soep uit.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 58