I Mantels, Japoustoffen, Tapijten. BAHLMAX5 Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japoustoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAIILMAA A Co., M VRKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. 142 143 Garenfabrieken. 65 Chamotte fabriek. Gebr. Nagtegaal, Goudkade 16 Electriciens. Chemische Wasscherg. Borstelhoutmaker. J. Radder, Karnemelksloot 43 Chemische Wasscherg en Stoomververij, Fluweelensingel 22 Correspondenten le klasse Ned. Bank. Wed. Knox Dortland, Turfmarkt 28 Goudsmeden. F. X. Daudt, Zeugstraat 62 Wed. van Deth, Groenendaal 19 G. N. P. van Hootf, Wijdstraat 10 Gasfitter. N. S. Polak, Lange Tiendeweg 18 Geneeskundigen. T. van Tilburg, Kattensingel 58 B. A. Verzijl, Korte Tiendeweg 1 A. J. J. Vos, Turfmarkt 120 Booinkweekers. T. A. van Berkel, Kleiweg 9 A. de Groot, Kleiweg 79 Erven M. M. van Loon, Dubbelebuurt 13 P. D. Muylwijk, Turfslngel 9 J. M Palsgraaf, Groenendaal 46 Polak Co. Lange Tiendeweg 18 J. F. W. Turion, Lange Tiendeweg 24 J. van der Valk, Wijdstraat 8 F. H. Weurman Jr., Peperstraat 58 Expediteurs. Distillateurs. H. Duijnstee, Markt 49 Firma L. J. Florijn, Gouwe 147 J. J. Liesker, Vest 73 en 75 M. J. Oosterling, Vest 54 A. J. Usselstijn, Vest 60 Dienstverrichting (Goudsche). N. van Leeuwen Co., Blauwstraat 17 G. Moleman, Graaf Florisweg 6 H. en P. Schoemaker, Ridder vanCatsweg45 en 47 Doctoren (zie Geneeskundigen.) Drogisten. Anton Coops, Wjjdslraat 29 C- C. Krom, Markt 2 Wolff Co., Westhaven 11 J. Zielstra, Westhaven 1 G. Veltman, Raam 240 C. Vergeer, Raam 154 Firma Vermeij, Oosthaven 35 G. Verweij, Nieuwebaven 17 R. J. Vuyk, Groenendaal 86 F. H. Wildenburg, Lange Tiendeweg 96 Café’s. Fotografen. N. Broekhuijzen, Kattensingel 19 Th. de Krujjs, Fluweelensingel 75 W. J. van Zanen, Oosthaven 20 Commissionnairs in Effecten. J. B. Biezenaar Jz., Gouwe 48 Dortland Co., Westhaven 22 T. Goedewaagen Zonen, Achter de Waag 37 Hoffman Co., Minderbroedersteeg 6 Wed. Knox Dortland, Turfmarkt 28 M. J. Ogier Co., Oosthaven 53 Correspondenten van Hypotheek banken. Hoffman Co., Minderbroedersteeg 6, (van de R< tterdamsche) te Rotterdam. Boon CoStation S.S. Van Gend Loos, Wjjdslraat 26 M. C. F. Kabel, Lange Tiendeweg 33 N. V. Reederjj „de IJsel” Stoombootdienst J. Pot Co., Decoratieschilders. P. J. Bertels, Kleiweg 61 H. C. van Staveren, Nonnenwater 7 De Goudsche Glucosefabriek, Fabriek van de fijnste kwaliteit Glucose, Kristal-en Bonbon- siropen, Massé of Druivensuiker, Zwarte Siropen, Aardappelmeel, Sago enz. Directeur J. Breebaart Lzn. Kantoor Rotterdamsche Veer 9 Wed. Knox Dortland, Turfmarkt 28, (de Arnhemsche) te Arnhem, van de Nationale Credietbank te Arnhem, de Residentie Hypo theekbank voor Nederland te’sGravenbage en de Bataafsche Hypotheekbank te Am sterdam. M. J. Ogier Co., Oosthaven 53, (van de Utrechtsche) te Utrecht, van de Algemeene Hypotheekbank te Amsterdam, (van deMaas- trichtsche Hypotheekbank „Nederland”) te Maastricht en de onderlinge Hypotheekbank „Nederland” te Arnhem. W. H. Bellaart, Varkenmarkt 29 J. B. van Catz Zoon, Kattensingel 55 A. van Dorst, Varkenmarkt 29 J. van Galen, Varkenmarkt 23 Naaml. Venn. .Goudsche Mach. Garenspin- nerjj”, M. A. J. Kortenoever directeur, H. C. Kortenoever, G. Prince en J. de Snoo, commissarissen. Kantoor Turfsingel 38. Firma Hoogendoorn, Varkenmarkt 29 Firma E. van der Kleijn, Kattensingel 36 J. Kortenoever Zoon, Lazaruskade 1 G. Prince Zonen, Kantoor Turfmarkt 114 Firma G. Soos, Nieuwsteeg 4 F. S. Sparnaaij Zonen, Kantoor Gouwe 198 Spit de Vletter, Kantoor Kattensingel 61 A. LIsselstijn, Spoorstraat 9 Borstelmakers. T. Anders, Kleiwegstraat 21 B. H. Gerbrands, Bogen 4 R. Gerbrands, Bogen 6 N. C. Uitendaal, Nieuwebaven 21 Boterkleurselfabriek. J. Coster en Zonen, Gouwe 196 •C. P. Backers, („Vredebest”) Wjjdstraat 39 C. Bezemer (,Het Schippershuis”) Veerstai 12 C. P. Beijleveld, Dubbelebuurt 1 W. Bruijne, Bleekerssingel 86 ‘Firma A. Dam Het Schaakbord") Kleiweg 13 A. P. J. van Dam, Zeugstraat 94 L. L. van Dorst (,De Beurs”) Markt 42 E. W. Dumernlt, Kleiweg 22 *H. A. M. Duijnstee (.De Zon”) Markt 49 .1. van Dijk, Ridder van Catsweg 9 J. C. den Edel (,1’Esperance”) Boelekade 42 ‘J. A. C. de Goeij (.De Gouden Wagen”), Kleiweg 97 A. de Groot, Gouwe 234 ‘Hotel .la Station”, Crabetbstraat 66 Wed. D. Huurman, Veerstai 40 ‘Wed. C. H. W.Kahlef.De Romein”) Katten singel 96 J. van der Kist, Gouwe 186 ‘J Kruisheer Welgelegen")Spoorstraat 2 Maastrichtsch Bierhuis, Lange Tiendeweg 83 E. H. van Mild, Veerstai 34 Wed. G. M. Peeters, Markt 20 ‘C. van Vliet („Belvedère”), Markt 45 ‘J. Woudenberg, („de Harmonie”) Markt 39 Wed. H. van Wijngaarden, Korte Tiende weg 12 Tevens Restaurants. Dr. J. H. Bakker Niemejjer, Oosthaven 41 P. Bejjers, Bleekerssingel 23 Dr. B. J. Broekhuizen, Crabetbstraat 1 B. G. J. Evers, Oosthaven 11 Dr. A. C. A. Hoffman, (Homoeop.), Bleekers singel 59 Dr. F. H. G. van Iterson, Westhaven 62 Dr. P. J A. Levedag, Oosthaven 51 Dr. A. Montagne Iz., Crabetbstraat 9 Dr. J. G. Rups, Lange Tiendeweg 54 Dr. R. Reddingius (Oogarts, Korte Noodgot- steeg 8 Dr. W. Schilperoort (Keel-,Neus-en Oorarts), Korte Noodgotsteeg 8 M Sprujjt, Turfmarkt 34 H. J. de Voogt, Fluweelensingel 59 G lucosefabriek Broodbakkers. G. van Ardenne, Turfmarkt 86 T. Balk, Nieuwebaven 201 L. E. Beszelzen, (Electrisch) Gouwe 170 L. Binnendijk, Nieuwebaven 171 J. A. Blom, Turfmarkt 32 L. van Bocbove, Westbaven 57 C. van de Boogert, Raam 348 A. de Bruin, Nieuwebaven 256 H. Brouwer de Koning, Spieringstraat 145 G. P. Brouwers, Gouwe 197 Coöperatieve Broodbakkerij, Raam 116 Coöperal. Broodbakkerij (R K.) Turfmarkt J. H. Crebas, Oosthaven 3 S. van Creveld, Wijdstraat 7 Gebrs. Dercksen, Karnemelksloot 51, Hoog straat 12, Westbaven 48. N. M. Engelbregt, Gouwe 161 G. J. Goedewaagen, Gouwe 56 L Groenendaal, Gouwe 49 Zaak van de Groot, Kleiweg 50 W. G. M. Hemmelder, Karnemelksloot 195 P. J. van der Klein, Zeugstraat 38 W. Kranendonk, Korte Tiendeweg 15 Machinale Broodbakkerij, Spieringstraat 115 J. L. Mimpen, Kuiperstraat 44 P. Noordegraaf, Spieringstraat 143 W. C. van Oei, Groenendaal 64 J. Punselie, Spieringstraat 93 Firma Th. de Ruwe, Lange Tiendeweg 23 J. N. van Schalk, Spoorstraat 3 J. Schultz, Raam 290 Firma A. Slegt, Nieuwebaven 31 A. M. Smit, Gouwe 25 J. A Smit, Kattensingel 97 G. Th. Steenland, Kleiweg 81

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 73