Prima HiDirnia ei SJiamrock StaWfi, A. HOLLANDER RECLAMES S. D. BOON CO., Huis- en Rijtuigschildersvak Steenkolen-Depót Staatsspoor. •c 43 conditiën leveren op uiterst billijke prijzen en BAHLMAA'N Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. 172 J Adres voor het Schilderen van gerekend kunnen worden. Concurreerende berekeningen. TELEPHOONNUMMER 33. ALS: PROMPTE EN VLUGGE BEDIENING. Kachelkolen, Macbinekolen, Haardkolen, Nootjeskolen, Engelsehe Anthracietnootjes, Belgische Anthracietnootjes, Geklopte en Ongeklopte Gascokes, Bruinkoolbriquetten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Bestelkantoren: Magazijn „de Avondster”, M. M. van Loon, Dubbele Buurt 15, Karnemelksloot 86, Turfsingel 55. Alle bestelkantoren zijn telefonisch met het Magazijn verbonden. HUIS- EN RIJTUIGSCHILDER Boelekade 36-38, tegenover Sociëteit „Ons Genoegen”. Bruijn (K. M. de) kleermaker, Zeugstraat 42 Bruijn (L. A. de) kleermaker, Cappenersteeg 2 Bruijn (L. G. de) kleermaker, Boomgaardstraat 102 Bruijn (T. de) melksljjter, Lange Dwarsstraat 40 Bruijn (W.) melksljjter, Zeugstraat 54 Bruün (W. N. de) reiziger, Piersonweg 3 Brujjne (J. de) opz. van Rijnland, Fluweelenslngel 109 189 Bruijne (W.) koffiehuis- en stalhouder, Bleekerssingel 86 Bruünel (C. J.) spekslager, Gouwe 23 234 Brujjnel(G. C.) vleeschhouwer en spekslager, Markt 57 (^0240 Bruijniks (N.) smid, Groenendaal 93 Brufiniks (S.) tapper, Groeneweg 59 Brujjniks (W.) fabriekswerker, Kuiperstraat 38 Bruijstens (F.) fabriekswerker, Raam 10 Bruijstens (J.) bleeker, Karnemelksloot 85 Brujjstens (J. F.) kleermaker, P. C. Bothstraat 10 Bruikman (wed. C.) geb. Zujjdwijk tapster, Walesteeg 23 Bruikman (C-) metselaar, Muilepoort 1 Bruikman (J. B.) broodbakker, Raam 19 Bruin (A. de) melksl(jter, Heerenstraat 138 Bruin (A. de) vrachtrijder, Wachtelstraat 33 Bruin (C. de) bierbottelaar, Raam 171 Bruin (C. de) sjouwerman, Goejanverwellendijk 5 Bruin (D. de) kaaskooper, Oosthaven 62 Bruin (H. de) borstelmaker, Boomgaardstraat 68 Bruin (I. de) kantoorbediende, Oosthaven 70 Bruin (J. de) touwspinner, Lemdulsleeg 20 Bruin (J. de) touwslager, Raam 62 Bruin (J. de) spoorwegarbeider, Stejjnkade 54g Bruin (J. de) arbeider, Goejanverwellendijk 4 Bruin (J. de) stukadoor, Boomgaardstraat 17 Bruin (J. A. de) huisschilder, Tuinstraat 50 Bruin (L. de) arbeider, Vorstmanstraat 24 Bruin (L. de) houtdraaier, Houtenstraat 13 Bruin (M.) heter, Groeneweg 50 Bruin (P. de) metselaar, Wjjdepoort 13 Bruin (P. de) touwslager. Jan Kottensteeg 24 Bruin (P. de) boomkweeker, Willens 43 Bruin (R. G. de) bouwman, Groeneweg 75 Bruin (T. de) arbeider, Groeneweg 68 Bruin (W. de) arbeider, Karnemelksloot 145 Bruinissen (P. van) colporteur, Boschweg 29 Brummeler (C. ten) Wachtelstraat 51 Bruns (J. L.) heeren- en damesconfectle en magazijnen van manufacturen Turfmarkt 142 en 144 8 en het verrichten van alle werkzaamheden, welke onder het I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 88