BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnunimer 210. BAHLMAO Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. i3 12 No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. Catsweg (zie Ridder van). 19 23 Boompjes (zie Onder de). Boschweg. ONEVEN NUMMERS. 4 4 EVEN NUMMERS. 26 I 16 18 20 22 24 37 39 41 77 79 3 5 7 9 11 13 15 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 45 51 53 55 57 59 61 65 67 69 71 73 75 77 79 85 87 89 91 95 99 103 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 4 6 8 10 12 14 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 46 48 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 74 76 78 9 11 13 15 P. Jongeneel, schipper H. Jonkman, bezemmaker A. v. Vliet, arbeider W. F. Blok, fabriekswerken J. J. Zjjlstra, schipper J. Terlouw.baanspinner P. W. van Asten 13 S. P. de Jong, pakhuisknecht 15 J. F. Singer, fabriekswerker M. J. L. M. Mimpen K. Kramp, arbeider 81 A. Vermeulen, loopknecht A. Brunt, verver W. F. Wlllemse, schipper J. van Dam, koopman M. van Welzenis, schepenjager J. van der Speld, tabriekswérker D. M. Gibbon, sjouwerman 26 P. Nootenboom, sigarenmaker L. van den Heuvel, fabriekswerker A. Jansen, verver C. Verwed, houtdraaier E. D. Doeland, typograaf P v. Leeuwen, timmerman, Wed. P. P. Barneveld-van Wilgenburg J. Bakker, sigarenmaker J. H. Versteeg, timmerman M. Boot, schoenmaker J. de Jong, stoker A. van der Klein, wegwerker A. de Wit, koekbakker L. G. de Bruyn, kleermaker A. de Frankrijker, arbeider A. Scbarloo, stukadoor F. J. L. Berkhout, timmerman G. Woudenberg, hoofdag. v. pol. D. Zegers, houtzager C. van Mourik, klompenmaker FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 4=7. Verhuizingen met éigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. H. Meijer, tapper en arbeider F. C. Wittenburg, mandenmaker L. W. van Asten, fabriekswerker P. C. Kuylenburg, metselaar H. Remeijer, bloemist H. K. de Waal, los werkman C. Vet, olieslager G. Brinkman, sjouwerman J. de Korte, stoker J. B. van der Pool, touwslager A. v. d. Laan, arbeider P. Blok, touwsplnner P. van Bruinessen, colporteur J. D. Verhoef, fabriekswerker A. Perdjjk, arbeider A. Bos, fabriekswerker J. H. Prevoo, fabriekswerker J. Bunschoten, fabriekswerker T. Bos, arbeider A. de Wit, timmerman Wed. H. L. de Jong—Lorjé R. E. Merlijn, werkster Wed. J. Straver—Vonk C. Kortenoever, bouwman Bnltsteeg (zie Geertje den) Cappenersteeg. ONEVEN NUMMERS. 5 J. Hoogendoorn. timmerman 7 G. Zuidam, arbeider 9 L. J. de Pater, koekbakker 17 J. G. Züleman, fabriekswerker 19 P. van Eijck, metselaar EVEN NUMMERS. 2 L. A. de Bruün, kleermaker L. van Leeuwen, kruidenier 6 Wed. B van Leeuwen—van Vegten 10 Wed. M. Schoonderwoerd—Verhaar P. van den Berg, püpmaker 30 L. 32 H. van Waas, sigarenmaker Bothstraat (zie P. Broek weg. 1 A. Houdjjk, bouwman 2 G. Th. van Rhijn, bouwman 3 J. Kortlever, arbeider S. S. 4 M. Hamoen, bouwman 5 G. van Eijk, bouwman 6 W. J. van Eijk, arbeider 7 H. van Eijk, bouwman Buurtje. 3 G. A. Scholten, sigarenfabrikant 4 Zeepziederjj .de Hamer" 5 S. Broekhuizen, sluisknecht 7 A. Dekker, arbeider A. van der Laan, schoenmaker K. Berkhout, dekknecht A. van den Hondel, tapper io P. Jongeneel, schipper 17 J. C. van Leeuwen, timmerman 19 C. M. Hendriks, sigarenmaker 21 H. Prang, fabriekswerker 23 L. de Knecht, boomkweeker A. Mikkers, los werkman A. C. Steenwinkel, smid Wed. Zielemans—v. d. Voorden G. Ypelaar, fabrieksarbeider J. Verhart, arbeiper P. O. Koets, arbeider G. Aret, fabriekswerker J. van Delft, metselaar J. S. van Waas, stoffeerder C. A. van der Klis, loodgieter W. F. Blok, stoker H. Zandfjk, metselaar M. Verschut, arbeider J. Verhejj, koopman J. Koolmees suikerbakker Wed. J. Verlaan—Blom H. Laurier, pypmaker M. D. van Dijk, bleekersknecht A. IJsselstein, arbeider J. van Elk, tuinman B. Vergunst, koopman J. van der Starre koopman EVEN NUMMERS. Wed. J. de Jong—Goudriaan C. Holthuijsen, pijpmaker A. van Schie, veldarbeider B. Noordergraaf arbeider H. Kooi, arbeider A. Koolwijk, arbeider J. H. Bohres, kleermaker W. N. van den Berg, hekelaar M. de Jong, bleekersknecht J. Straver, bleekersknecht H. Verwaal, houtzagersknecht H. van Dijk, werkman D. Schinkel, koopman W. Keijmel, fabriekswerker W H. Versteeg H. Mikkers, schilder Wed. G. Castelijn—de Wilde K. F. Hammer, kistenmaker J. de Ruyter, bleekersknecht G. van der Neut, broodbakker M. A. Heerkens, koopman A. Pruijsen, arbeider K. v. d. Wolf, los werkman E. Hopman, sigarenmaker R. Hopman, sigarenmaker Th. Simmers, fabriekswerker F. van Leeuwen, los werkman J. Idsinga, schoorsteenveger H. Idsinga, H. de Bruin, borstelhoutmaker A. Musquetler. huisschilder G. Willemse fabriekswerker J. Verwaal, werkman Wed. J. ue Jong—van den Berg 12 P. van den Berg, püpmaker 14 Wed. v. d. Wouden—v. d. Meulen 16 A. de Hoop, behanger 18 A. M. van der Pool, kistenmaker 20 F. Bookbolt, koopman 22 J. Schoonderwoerd, fabriekswerker 24 C. Nieuwveld, pijpmaker 26 D. Verhoef, tuinman FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. NAMEN EN BEROEPEN. Cornells Ketelstraat. ONEVEN NUMMERS. P. van den Berg, schoenmaker J. Schouten, bankwerker J. Kerper, timmerman R. van der Brug, letterzetter M. Zuidam, kleermaker Marrigje Both H. Both, arbeider en winkelier 17 J. van Nul, winkelier M. L de Jong, sigarenmaker 21 J. Goudswaard, politie agent B. J. J. van Ovost, koekbakker 25 D. van Slraaten, banketbakker 27 A. J. Oosterling, pakhuisknecht 29 A. O. Boot, pakhuisknecht 31 H. Verboom, metselaar 33 J. T. Signer, sjouwerman 35 C. van der Laan, boerenarbeider J. van den Berge, sigarenmaker W. van Bekkum, agent van politie H. Klein, bakkersknecht 43 J. Gerwig, wegwerker S.S. 45 G. Verdouw', koopman 47 G. Bomhof, tuinman 49 W. M. Loendersloot, fabriekswerker 51 J. Stolwijk, bakkersknecht 53 G. N. de Jong, fabriekswerker 55 Wed. N. Buitenhuis—Karreman 57 J. L. Kuis, suikerwerker 59 A. G. Oudjjk, bouwman 61 J. H. Stilting, korporaal-tamboer 63 J. van der Laan, spoorwegarbeider 65 B. J. van Raaij, broodbakker 67 J. P. Wegenwijs, bakker 69 J. de Pater, bakkersknecht 71 N. Rijs, timmerman 83 A. Brunt, verver 85 A. P. Janssen, telegrafist EVEN NUMMERS. G. van Hoorn, wever 6 B. Okkerse, schippersknecht 8 W. van Breukelen 10 P. van Vliet, hennepbeuker 12 A. Th. Polet, steenhouwer 14 A. H. Prins, los werkman 16 J. Berlijn, sigarenmaker 18 F. J. Piket, schilder 20 G. Bakker, tuinman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 8