A B. DEJONG DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kledingmagazijn 294 295 BEHANG ER IJ VERHUIZINGEN MEUBILEERING E5E MEUBILEERING MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Loendersloot, P., scheepstimmerman, Noorderstraat n. Loendersloot, P., timmerman, Lethmaetstraat 44. Loendersloot, W., zeilmaker, Vorstmanstraat 52. Loendersloot, W. M., sigarenfabrikant, Cornells Ketelstraat 49. Loeve, C. J. J., winkelchef, Gouwe 145. Loeve, G., los werkman, IJssellaan 53. Logegebouw, Gouwe 77. Lok, A. A., bloemist, Naaierstraat 6. Lok, H., letterzetter, Bockenbergstraat 51. Lokum, G., schoenmaker, L. Noodgodsteeg 37. Lokum, G., fabriekswerker, Boelekade 219. Lokum, J. A., boekdrukkerPretoriaplein 15. Lom, A. H. L. von, Molenwerf 28. Lombard, A. S., in sigaren, Wijdstraat 17. Lommerde, A., opperman, Achter de Vischmarkt 26. Lommerde, A., aardewerker, Scheltemastraat 16. Lompen- en Metaalhandel, Onderlinge, Stoofsteeg 34. Loo, H. J. van der, brugwachterF. W. Reitzstraat 13. Loo—Enghardt, Wed. C. P. van der, Westhaven 71. Loo, H. v. ’t, metselaar, Jeruzalemstr. 2. Looij, L. C. de, schilder, Robaarsteeg 35. Looijaard, B. C., kleermaker, Raam 153. Looijaard, C., koopman, Drapiersteeg 34. Looijaard, C. J., Vorstmanstraat 32. Looijaard, J., fabriekswerker, Kanaalstraat 10. Looijaard, P., fabriekswerker, Baanstraat 46. Loon, A. M. M. van, loodgieter, Mr. D. J. van Heusdestr. 23. LoonKoeman, Wed. B. van, Noothoven van Goorstraat I. Loon, C. van, wissellooperP. C. Bothstraat 23. Loon, C. van, directeur kaarsenfabriek, H. S. Zeedijk 11. Loon, H. P. van, touwslager, Ridder van Catsweg 140. Loon, H. Th., van, sigarenmakerLethmaetstraat 66. LoonHolthuizen, Wed. J. van, Komijnsteeg 53. Loon, J. van, melkrijder, Scheltemastraat 1. Loon, J. van, timmerman, Cornells Ketelstraat 45. Loon, J. van, boekbinder, Derde Kade 37. Loon, J. van, sigarensorteerder, Raam 94. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA Lijke, Th. van de., magazijnbediende, Snoystraat Lijster, D. de., z. b. Grabethstraat 59. Lijster, H. J., koopman, Vlamingstraat 12. Linde, P. van der, assuradeur, Kleiweg 110. Linden, A. C. van der, typograaf, F. W. Reitzstraat 3. Linden, A. H. van der, banketbakkerTuinstraat 50. Linden, C. J. van der, metselaar, Karnemelksloot 155. Linden, Wed. G. J. van der, Oosthaven 70. Linden, H. van der, magazijnmeester, IJssellaan 201. Linden, Gz., Firma J. van der, oliehandel, verfwaren en vensterglas, electrische verfmalerijTurfmarkt 136. Linden, J. van der, stukadoor, Snoystraat 64. Linden, Wed. J. F. van der, Nieuwehaven 142. Linden, Mej. J. J. van der, Oosthaven 39. Linden, J. L. van der, gem. werkman, Nieuwehaven 332. Linden, Th. van der, bakkersknecht, De La Reijlaan 8. Lingen, G., fabrieksarbeider, Lemdulst eg 17. Lingen, M. J., machinist, Tuinstraat 53. Linnebank, W. J. E., winkelier, Kleiweg 14. Linschoten, Mej. N., Crabethstraat 15. Linthorst, A. A., fabrieksarbeider, Pretoriaplein 50. Lippmann, J. H. A., boomkweeker, Ridder van Catsweg 61. Lissendorp, K., pakhuisknecht, Lethmaetstraat 57. Lit, D. van, koopman, Aaltje Baksteeg 9. Lit, G. van, los werkman, Gouwe 57. Litvan den Bosch, Wed. J. van, Prins Hendrikstraat 44. Lit, M. van, koopman, Achter de Vischmarkt 25. Lit, T. van, vrachtrijderBockenbergstraat 14. Loef, J., vogelhandelaarKleiweg 69. Loef, Wed. J. J., Graaf van Bloisstraat 13. Loef, WrijwielbewaarderBockenbergstraat 94. Loekemeijer, C. handelsreizigerDe la Reijlaan 32. Loendersloot, C., metselaar, Boelekade 117. Loendersloot, C., timmerman, P. C. Bothstraat 71. Loendersloot, J., timmerman, Bockenbergstraat 65. Loendersloot, J., los werkman, Wilhelminastraat 32. Loendersloot, J., zeilmaker, Lethmaetstraat 13. Telefoon 47 22. i MEUBELEN BETIMMERINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 148