313 Paauw, J. A. I ■■■nan B. DE JONG Lijnkamp’s Kledingmagazijn fcLARKT 50 62 TEL. 393 6OU DA Lijnkamp’s Kledingmagazijn h£ARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Oudshoorn, N., klerk Belastingen, Wachtelstraat 20. Oudshoorn, P. van, koopman, Vorstmanstraat 51. Oudshoorn, W. van, koopman, Prins Hendrikstraat 85. Oudsten, Wed. G. j. den, Varkenmarkt 3. Oudsten, J. H. den, winkelbediende, Zwarteweg 30. Oudsten, P. C., gieter, 4e Kade 92. Oudsten—van Baren, Wed. W. den, 2e Schoolstraat 1. Outermans, A., onderwijzeres, Zoutmansstraat 16. Outheusden, mej. C. K., muziekonderwijzer es, Kamemelksloot 32 OuweneelGassman, Wed. E., Regentesseplantsoen 16. Ouweneel, G., schipper, Nieuwehaven 229. Ouweneel, I., schipper, F. W. Reitzstraat ia. Ouweneel, Mej. J. C. E., leer ar es muziekschool, Regentesseplantsoen 16. Ouweneel, L., Turfmarkt 47. Ouwerkerk, A., kellner, St. Josephstraat 62. Ouwerkerk, C. van, letterzetter, Prins Hendrikstraat 39. Ouwerkerk, C., grondwerker, Goudkade 8. Ouwerkerk, G. W. van, Boomgaardstraat 106. Ouwerkerk, T. P. van, kantoorbediende, Keizerstraat 27. Ouwersloot, J., brugwachter gaarder, Goejanverwellendijk 7. Overal, S., machinist, Singelstraat 11. Overbeek, A., bleekersknecht, Boelekade 193. lil B? DE JONG Oudijk, A., Kattensingel 45. Oudijk, G., koopman, Doelenstraat 7. Oudijk, G. A., melkrijder, Moordrechtsche Tiendeweg 4. Oudijk, N., koopman, Doelestraat 9. Oudijk, N., tuinier, Moordrechtsche Tiendeweg 4. Oudijk, Wed. N., Boelekade 92. Oudijk, W. M., los werkman, Geuzenstraat 12. Oudshoorn, A. L., van, koopman, Raam 95. Oudshoorn, D. van, koopman, Kleiwegstraat 27. Oudshoorn, D. van, scheepstuigerRaam 93. Oudshoorn, D. van, letterzetter, P. C. Bothstraat 64. Oudshoorn, F. van, sigarenmaker, Snoystraat 36. Oudshoorn, G. van, stucadoor, Vlamingstraat 8. Oudshoorn, J., drukker, Noorderstraat 5. Oudshoorn, L. van, lompenkoopman, Scheltemastraat 24. Overbeek, P., boerenarbeider, Broekweg 3. OverboschOosthoek, Wed. E., Bleekerssingel 1. Overbosch, Dr. H. W., rijksveearts, Bleekerssingel 1. Over de Linden, C., stoker, Lethmaetstraat 53. Over de Linden, Wed. R., Snoystraat 2b. Overeijnder, A., bedrijfsleider, Snoystraat 48. Overeijnder, P. G., verzekeringsagent, Westhaven 50. OvergauwLeeuwenburg, Wed. L., Gouwe 147. Overhand, D. M., kaaspakhuisknecht, Jan Philipsweg 11. Overhand, L., districtsbestuurder vakvereeniging, Erasmusstraat 4. Overkamp, J., timmerman, Nieuwehaven 179. Overkamp, J. C„ behanger, Gouwe 232. Overkamp, J. F., los werkman, Tuinstraat 55. Overkamp, M. M., Boelekade 20. Overkamp, P., steenhouwer, van Strijenstraat 42. Paauw, J. A. van der, sigarenmaker, Cornells Ketelstraat 33. Paauw, P. J. van der, Lange Willemsteeg 13. Paauwe, E., chauffeur, Crabethstraat 62. Palm, L. van der, wegwerker, Wilhelminastraat 35. Palsgraaf, D., tuinman, Peperstraat 104. Palsgraaf, D., opperman, Willem Tombergstraat 39. Palsgraaf, G., bankwerker, Groenendaal 56. Palsgraaf, W., landbouwer, Walvisstr. 24. Pam, M., bediende, Achter de Vischmarkt 72. Pannevis, P., directeur van de sleepbootdienst, Turfsingel 70. Papendorp, j. G. L., kantoorbediende, Hoogstraat 4. Paris, Ae. M., modiste, Gouwe 1. Pater, C. de, sluisknecht, Pretoriaplein 35. Pater, D. de, pottenbakkerPr. Hendrikstraat 48. Pater, D. de, pottenbakker, Prins Hendrikstraat 40. Pater, G. de, kantoorbediende, Boelekade 111. Pater, J. de, bakkersknecht, Cornells Ketelstraat 69. Pater, J. de, sigarenmakerParkstraat 2. Pater, J. de, pottenbakker, Lethmaetstraat 61. Pater, L. J. de, bediende apotheek, 2e Schoolstraat 21. Pater, P. H. de, kleermaker, Regentesseplantsoen 4. Pater, W. C., concierge, West Haven 5. 312 firma ■BKSSMS MEUBILEERING QROOTE VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCO3 RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- GORDIJNEN :-l EIS MEUBILEERING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 157