B.DEJONG B. DEJONG Lijnkamp’s Kledingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 380 38r I I Catsweg 102. BEHANGER IJ VERHUIZINGEN i ■B MEUBILEERING MEUBILEERING ZaanGlasbeek, Wed. j. van der, Jan van der Heijdenstraat 12. Zaan, J. C. van der, kuiper, Vrouwesteeg 10. Zadelhoff, F. W. J. A. van, kantoorbediende, Burg. Martenssingel 111. Zandbergen, E. van, schoenmaker, Wijdepoort 13. Zandijk, E., bleekersknecht, Heerenstraat 33. Zandijk, F., fabrieksw erkerLethmaetstraat 1. Zandijk, Wed. G„ Houtmansplantsoen 12. Zandijk, H., tuinder, Boomgaardstraat 73. Zandijk, Ja., Prinses Julianastr. 12. Zandijk, P., fabrieksarbeider, Boomgaardstraat 24. Zandijk, Wed. W., Wilhelminastraat 54. Zandvoort, H., in verfwaren, enz., Wijdstraat 25. Zandvoort, Wed. H., Turfmarkt 89. Zandvoort, K., koopman, Groenendaal 3. Zandvoort, P., sigarenmakerPretoriaplein 45. Zandvoort, R., in verfwaren, borstelwerk enz., Nieuwehaven 218. Zanen, C., aannemer, Burg. Martenssingel 107. Zanen, C. W., onderwijzer, Zoutmansplein 8. Zanen, H., aannemer, Graaf Florisweg 30Ó. Zanen Muller, H. van, Krugerlaan 49. Zanten, A. M. van, Kattensingel 92. Zanten, D. van, tuinder, Ridder van Catsweg 55. Zanten, J. A. van, tuinder, Ridder van Catsweg 59. Zanten, J. A. van, tuinder, Ridder van Catsweg 53. fAARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Zappeij, C., fabriekswerkerParkstraat 5. Zappeij, R., sjouwerman, Jaagpad 43. Zeegers, D., houtzager, Boomgaardstraat 12. Zeelte, B., zaalopzichterGroenendaal 43. Zeeman, G. A. M., gasfitter, Mr. D. J. v. Heusdenstr. 35. Zeepfabriek „De Hamer”, voorheen T. P. Viruly Co., Buurtje 1. Zeeuw, A. de, sjouwerman, Heerenstraat 153. Zeeuw, A. H. de, depothouderKarnemelksloot 33. Zeeuw, Ga., E. M., Nieuwehaven 227. Zeeuw, J. E. J. de, pakhuisknecht, Pretoriaplein 36. Zeeuw, J. T. de, agevt Levensverz., Lethmaetstr. 24. Zeeuw, J. T., sigarenmaker, Boomgaardstraat Zeeuw, M. de, naaister, Keizerstraat 81. Zeeuw, P. de, sjouwerman, Keizerstraat 94. Zeeuw, S. A. de, banketbakkerTurfsingel 76. Zegers, B. A., koperslagerKanaalstraat Zegers, Wed. J., Dubbelebuurt 10. Zegers, J. A. W., winkelier, Dubbelebuurt 10. Zegveld, A., smid, Keizerstraat 5. Zegveld, B., koster R. K. Kerk, Aaltje Baksteeg 6. Zeidenrijk, A., sigarensorteerder, Boelekade 82. Zeltenrijch, H., koetsier, Ridder van Catsweg 132. Zeltenrijch, J. L., blikslager, Ridder van Catsweg 124. Zeltenrijch, W. J., koopman, Chr. de Wetstraat 6. Zevenhoven, L. van, wagenmaker, Spoorwegstraat 2. Zeverboom, G., Derde Kade 35. Zeverboom, G. J., gasfitter, Ridder van Catsweg 186. Zeverboomvan den Berg, Wed. J. J., Geuzenstraat 31. Zeverboom, J. J., los werkman, Geuzenstraat 11. Zeverboom, P., schipper, Bogen 50. Zeverboom, Th., sigarenmaker, Derde Kade 36. Zeverboom, T. N., suikerwerker, Gouwe 85. Zeverboom, W., pakhuisknecht, Ridder van Ziekenhuis, Van Iterson, Krugerlaan 130. Zielhorst, C. A. F., sigarenmaker, F. W. Reitzstraat 16. Zielhorst, J., reiziger, F. W. Reitzstr. 46. Zielhorst, W. S., sigarenmaker, Vierde Kade 100. MARKT 53-62 TEL. 398 GOUDA Wulffraat, Wed. H., Nieuwe Markt 25. Xanten, A. J. van, expediteur, Gouwe 162. Xanten, G. R. A. van, expediteur, Gouwe 162. Ypelaar, Wed. A., Bockenbergstraat 26. Ypelaar, A., sleepersknecht, Varkenmarkt 11. Ypelaar, G., loodgieter, St. Josephstraat 10. Ypelaar, G., sigarenmaker, Cornells Ketelstraat 28. Ypelaar, G. S., letterzetter, Ridder van Catsweg 172. Ypelaar, J., koekbakker, Lombardsteeg Ypelaar, Wed. J., Krugerlaan 17. Zaan, A. van der, kuiper, Baanstr. 25. Zaan, H. J. van der, werkman, Raam 128. Zaan, J. van der, smid, Boelekade 107. Telefoon 47 FIRMA 10. 10. 21. MEUBELEN BETIMMERINGEN FIRMA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 191