r B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp's Kleedingmagazijn i85 184 ■i MEUBILEERING i 4 BEHANGER IJ VERHUIZINGEN MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA J I B. DE JONG H I I MEUBILEERING Verfmalerlj (Electrische). Stiikerwerkfabrieken. Vrachtrijders. Verhuizingen. Tandartsen. Vroedvrouwen. Tuiniers. Vuurvaste Steenfabriek. Vleeschhouwers. Gebr. Nachtegaal, Goudkade 16. Technische Bureaux. Wafelbakker. F. W. van der Steen, Turfmarkt 27. Telefoondienst. Wagenmakers. Terrazzo Vloeren. Wagenverhuurders. Timmerfabrieken. Timmerlieden (zie ook Aannemers). F FIRMA ffiBH E. Arends, Gouwe 218. Firma Pieter Broer, Nieuwe Gouwe O.Z. I. Gebr. Dercksen, Karnemelksloot 51. W. L. van Andel, Bleekerssingel 23. L. E. Bicknese, Crabethstraat 4. J. J. Cramer, Westhaven 43. H. F. Deur, Westhaven 51. J. Haddérus Oostingh, Oosthaven 56. Fa. van Berkel Weurman, Kleiweg 9. J. H. de Wilde, Kattensingel 85. C. Ooms, Ridder van Catsweg zr. J. C. van Wingerden, Bleekersssingel 13. Rijks Telefoondienst. Centraal Bureau Achter de Vischmarkt 13 en Station Staatsspoorwegen. Gesprek 4 10 ct. J. Hoogendoorn, Wllhelminastraat 18. Timmerfabriek „Gouda", Jaagpad 29-32. N. V. v./h. H. J. Nederhorst, Turfmarkt 8. J. H. de Wilde, Kattensingel 86. Veeartsen. G. Hupkes, Gouwe 21. Dr. H. W. Overbosch, Bleekerssingel 1. A. Gravesteijn, Houtmansgracht 10. Firma B. de Jong, Gouwe 89. E. Lafeber, Houtmansgracht 25. L. N. Poldervaart, Turfmarkt 1. H. J. van Schalen, Wijdstraat 23. W. Vermij, Nieuwehaven 55. H. J. Vonk Co., Kleiweg 27. N. V. T. van Vliet, Zeugstraat 78. J. de Wit, Gouwe 207. A. H. van der Wolf, Kleiweg 74. K. Annaars, Kattensingel 48. A. Dekker, Vest 35. E. Lafeber, Houtmansgracht 25. E.P. BenschopWoerlee, Keizerstraat 84. S. A. Gorter, Oosthaven 19. C. Laurier, Wilhelminastraat 78. L N. Poldervaart, Turfmarkt z. J. P. v. d. Voorde, Nieuwehaven 163. Waterleiding. Goudsche Waterleidlng-Maatschappij, Kantoor Turfmarkt 36. J. J. van Velzen, Gouwe 83. M. van Velzen, Turfmarkt 43. Fa. C. C. Krom, Markt 2 Firma J.v.d. LindenGzn., Turfmarkt 136. C. Jansen, Nieuwehaven 322. J. van Gent, Nieuwe Haven 272. A. de Graaf, Turfmarkt 63. J. Hoogendoorn, Wllhelminastraat 18. C. G. F. de Jong, Peperstraat 112. G. van der Horst, Turfmarkt 40. P. de Jong, Jz., Kuiperstraat 25. A. M. de Korte, Gouwe 15. Nieuwveld Co., Peperstraat. Wed. G. M. Peeters, Markt 20. Fa. J. Slegt, Boelekade zrz. W. Sliedrecht, Kleiwegstraat 19. W. Vonk, Peperstraat 44. Uitgevers. A. Brinkman Zn., Markt 31. G. B. van Goor Zonen’s Uitgevers Mij., Kleiweg 25. N. V. Drukkerij v/h. Koch Knuttel, Turfmarkt 106. Joh. Mulder, Oosthaven 33. Werkmansgoederen. .De Kleine Winst”, firma S. L. Cats, Winkel Korte Tiendeweg 22, fabriek Zeugestraat 2. A. L. J. v. d. Veer, Lange Tiendeweg 1-3. J. Gravesteijn, Karnemelksloot rr. Th. Holker, Groenendaal 83. J. P. v. d. Voorde, Nieuwehaven 163. A. van der Weijden, Nieuwsteeg 7. Fa. Zevenhoven de Jong, Spoorstraat 2. L. N. Poldervaart, Turfmarkt 1. W. Boekesteijn, Derde Kade 18. J. van Elk, Karnemelksloot 117. S. den Hertog, Wijdstraat 22. J. Moerman, Groenendaal 74. E. Smit, Gouwe 38. T. van der Neut, Graaf Florlsweg 78. Uitspanningen. Fa. W. Bruijne, Bleekerssingel 82. Firma A. Dam, Kleiweg 15. J. van Dijk, Ridder van Catsweg g. L. Erberveld, Lange Tiendeweg 88. N.V. Mij. „Grevo”, Kleiweg 101. Hotel „de Zalm”, Achter de Waag. Wed. J. van Vliet, Karnemelksloot 8. Veehandelaren. A. D. Horneman, Fluweelenslngel 32. J. Horneman, Ridder van Catsweg 254. J. Amesz, Naaijerstraat 18. W. Boom, Derde Kade. D. van Dam, Keizerstraat 59. J. E. van Dongen Bolding, Vest 29. J. M. Endenburg, Veerstal 28. A. Fokkers, Fluweelensingel 62. P. D. Bak, Turfmarkt 16. G. J. Bergsma, Westhaven 38. W. A. Blom, Kleiweg 32. N. Blonk, Lange Tiendeweg 78. J. W. Brakel, Gouwe rra. W. F. Cornelissen, Groenendaal 20. L. A. van Collum, Groenendaal 38. M. Folkertsma, Gouwe 7. P. Jansen, Groenendaal 33. J. de Jong, Wilhelminastraat 48. C. Kaars, Westhaven 36. J. A. Kaars, Lange Tiendeweg 67. W. A. Kaars, Groenendaal 61. G. AHoutman, Groenendaal 80. Wed. S. P. van der Klein, Gouwe 45. J. P. van Leeuwen, Keizerstraat 58. H. Liepelt, (Paarden en Varkens), Korte Tiendeweg 14. G. J. Lugthart, Spieringstraat 97. J. J. Lugthart, Bogen 61. N. Nibbering, (Paarden), Keizerstraat 86. B. Rietveld, Wachtelstraat 46. J. Spoor, Groeneweg 45. B. B. van der Sprong, Karnemelksloot 16. C. Teekens Oz„ Lange Tiendeweg 49. J. J. Teeuwen, Gouwe 169. A. Veldkamp, Spieringstraat 87 en Groe nendaal 9. H. H. Verhoef, Lange Tiendeweg 28. M. van Vliet, (Paarden), N. Markt 16. QROOTE VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS BB FIRMA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 93