NUTSSPAARBANK SCHOONHOVEN EEN BONDSSPAARBANK SPAARBANK SINDS 1826 UW de kapperszaken en meubelzaken Lā€” Nutsspaarbank van Winkelsluiting Gesloten zijn TELEFOON 01823-2358 - Giro 5498 VOOR Geopend zijn 13 12 Vrijdagavond de winkels tot 21.00 uur De markt wordt gehouden Op woensdagmorgen, op het Doelenplein. Op maandagmorgen de textielzaken Op dinsdagmiddag de tabakszaken Maandag de gehele dag Op woensdagmiddag de zuivelzaken de slagerijen de groentezaken de kruidenierszaken de boekhandelaren de rijwielzaken de schoen- en lederwarenzaken de elektriciteitszaken Het hieronder gegeven algemeen overzicht vertoont feite lijke afwijkingen, aangezien de laatste maanden een ten dens naar de volle maandagsluiting kenbaar wordt. Deze ontwikkeling is in gang en valt niet vast te leggen. Op beide kantoren JEUGDSPAREN Maandag en donderdag van 45 uur KANTOOR Koestraat 74 Geopend maandag t/m vrijdag 10ā€”1 JEUGDSPAREN SPAARBUSJES ZILVERVLOOTSPAREN AMBTENARENSPAREN PREMIE SPAARPLAN CLUBSPAREN BEDRIJFSSPAREN TERMIJNSPAREN SPAARGIRO OVERBOEKINGEN SALARISINNING PENSIOENINNING AOW - AWW DEVIEZEN REISCHEQUES REISVERZEKERINGEN ENZ. van 10-1 uur en van 24 uur Vrijdagavond van 78.30 uur BIJKANTOOR Alb. Plesmanstraat 1a Geopend maandag en donderdag van 24 uur. Koestraat 74 tel. 2358, Alb. Plesmanstraat, tel. 3086. Geopend van maandag tot vrijdag van 10.00- 13.00 uur en van 14.00- 16.00 uur. Alb. Plesmanstraat van maandag tot donderdag 14.00 - 16.00 uur. Jeugdsparen beide kantoren maandag en donderdag van 16.00 - 17.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Schoonhoven | 1968 | | pagina 8