I I J" SANDERS I E VOMI- contact- middag Jaarvergadering Christen unie Rijnwoude Vrouwen-Bijbelkring GLOBAL BERICHTEN Mantelzorgcafé BROUWER DE KONING Capricorn Beveiligingen Nesselande - Arke/Pollux jJPf 010 - 5222790 UITVAARTVERZORGING FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten Hart van Holland 13 februari 2002 pagina 3 Dames-topvolleybal in Zevenhuizen zondag 17 februari om 15.00 uur Sporthal Swanla, B. Klinkhamerweg 85, Zevenhuizen Toegang gratis Famili' Maria Boele-den Hartog TEL 0182-615055 o.a.; Uitvaartverzorging ygn den Bogerd Hoekeindseweg 50 A 2665 KE Bleiswijk iy® dag en nacht bereikbaar bgg 06 - 12509217 Uitvaartbegeleidsters: Marian van den Bogerd - Kind Jeanne Matze - Koch MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT UÏTVMRTVERZORGING De Rietvoorn 23 - 2661 KC Bergsehenhoek Uw verdriet is onze zorg Begrafenisverzorging voor Benthuizen - 3 B'hoek - Moerkapelle Zevenhuizen - Zoetermeer en omstreken Boskoop Waddinxveen Benthuizen Zevenhuizen Ni €375, BOXSPRING €140,- NASA €375,- NASA €375,- €35,- BEDDEN OP MAAT SENIORBEDDEN BEDDEN VOOR STARTERS Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur 29.000 exemplaren eze ruimte is beschikbaar gesteld door de Haij Van der Wende advocate I Graag willen wi j u danken I voor uw medeleven na het I overlijden van onze moeder, j oma en overgrootmoeder Het heeft ons goed gedaan te weten dat zij voor zovelen iets j heeft mogen betekenen en wat voor plaats zij innam, I ook bij u, i Zij maakte graag een praatje, I had altijd een luisterend oor j en belangstelling voor alles l en iedereen. Het verdriet zal bij ieder van ons een plaats moeten krijgen. Wij hebben er vrede mee, maar missen haar. kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen i februari 2002. i Nieuwerkerk aan den IJssel. UITVAARTVERZORGING Voor Zevenhuizen en Moerkapelle Met eerbied en respect ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Zevenhuizen; Schoolstraat 18 Moerkapelle: Aula begraafplaats "Westhage" Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Uitvaartverzekeringen - Spaarfonds - Wilsbeschikkingen - Grafstenen n V O C A T E •^Arbeidsrecht Huurrecht Appartementsrecht Bouwrecht Ondernemingsrecht Aansprakelijkheidsrecht Contractenrecht Familierecht Afspraak op uw kantoorof huisadres mogelijk, ook buiten kantooruren E-MAIL: info@advocatenkantooksanders.nl Internet: www.advocatenkantoorsanders.nl de Lepelaar 4 2751 CW Moerkapelle Mob. 06 - 22 93 41 79 Emmapark 10 2595 ET Den Haac; Tel. 070 - 383 14 45 Fax 070 - 383 11 91 Regio - Het Steunpunt Mantelzorg houdt op vrijdag 15 februari tussen 10.00 en 12.00 uur het mantelzorgca fé. Mensen die zorgen voor een naaste met een ziekte of handicap, hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar steun geveh en kunnen er even uit zijn in een gezellige omge ving. De koffie is gratis. Het doel van deze bijeenkomst is het bieden van een plek aan mantelzor gers waar zij elkaar ondersteuning kunnen bieden, waarbij lotgenoten- ervaringen en informatie uitge wisseld kunnen worden, onder bege leiding van een deskundige. De bijeenkomsten worden iedere derde vrijdag van de maand gehou den en vinden plaats in café Résistance, bij het Verzetsmuseum in Gouda, Turfmarkt 30. Men hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Onder invloed: Een 58-jarige man uit Waddinxveen is 5 februari rond 19.45 uur aan het Noordeinde aange houden wegens het rijden onder invloed. De man blies 635 ug/1 op het ademanalyseapparaat. De man kreeg een procesverbaal en een rij verbod van zeven uur. Woninginbraak: In een woning aan de Reijerskoop werd op donderdag 7 februari tussen 07.30 en 16.30 uur ingebroken. Men kwam de woning binnen door de ruit van de achter deur in te gooien. Weggenomen wer den huissleutels en een digitale camera. De politie heeft een buurt onderzoek ingesteld. MishandelingEen 16-jarige jongen uit Waddinxveen heeft aangifte gedaan van mishandeling op zater dag 9 februari. Hij stond rond 16.00 uur met vrienden naar de carnavals optocht te kijken toen er onenigheid ontstond met een ander groepje jon geren. De Waddinxvener werd op zijn oog geslagen en moest naar het ziekenhuis om te worden behan deld. Zware mishandeling: Op zaterdag 9 februari om 01.00 uur is de Politie Hollands Midden naar een café op de Kerkweg-oost in Waddinxveen gestuurd voor een vechtpartij c.q. zware mishandeling. In het café trof fen de agenten een gewonde 22-jari- ge man uit Waddinxveen aan. De man was in zijn gezicht geslagen met een bierglas en had meerdere ver wondingen in het gezicht. De gewon de man werd door de ambulance dienst naar het ziekenhuis overge bracht. Toen agenten aan de voor kant van het café waren om enkele getuige te spreken brak er in het café opnieuw een vechtpartij uit.Enkele agenten hebben zich hier op bezig gehouden met het handha ven van de rust. De 26-jarige ver dachte van de zware mishandeling afkomstig uit Waddinxveen heeft zich diezelfde nacht nog bij de poli tie gemeld en is aangehouden. Het slachtoffer heeft later aangifte gedaan van zware mishandeling. Inbraak in woning: In de late middag of avond van zondag 10 februari werd er ingebroken in een woning aan de Koningin Julianastraat. Een klein raampje van de woning werd opengebroken. Uit de woning werd geld en een autosleutel gestolen. De auto bleef echter onberoerd. Diefstal porseleinen voorwerpen: Dinsdagavond 15 januari tussen 18.00 en 21.00 uur zijn bij een inbraak aan de Boutensstraat ver schillende porseleinen voorwerpen ontvreemd. De spullen zijn meege nomen vanuit een woonwagen waar bij een grote ravage werd aangericht in de woonwagen. Meegenomen zijn een porseleinen carrousel en een porseleinen clown. Mogelijk hebben getuigen gezien dat deze voorwer pen werden ontvreemd. Zij kunnen dit melden bij het politiebureau in Nieuwerkerk a/d IJssel. Regio - De VOMI (Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guinea- gangers) houdt dinsdag 19 februari een contactmiddag in zorgcentrum Laurens aan de Sinclair Lewisplaats in Ommoord. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. Muzikale omlijst wordt verzorgd door het Molukse muziekgezelschap Sapa Sangka. In de pauze wordt een verloting gehou den. Benthuizen - De ChristenUnie Rijn woude houdt een openbare vergade ring op maandag 18 februari in dorpshuis De Tas aan de Dam 3. Dick Stellingwerf, lid van de Tweede Kamer-fractie van de ChristenUnie spreekt over het thema "Politiek dicht bij de burger". In de bespre king kunnen allerlei politieke zaken aan de orde komen. Regio - De Vrouwen-Bijbelkring te Bergsehenhoek organiseert 19 febru ari een open-koffieochtend. Betty Sijtsma houdt aan de hand van een sedert 1962 Uitvaartleidster: mevrouw B. Molenaar-Brouwer de Koning Uitvaartleider: de heer H.J. Uiterwijk Gespecialiseerd in thuisopbaring. Dag- en nacht bereikbaar onder nummer; 0182-501230 Meidoornstraat 37 - 2851 TR Haastrecht Speciale uitvaartverzekeringsbemiddeling - Grafmonumenten ^^^^^^^^CodiciHrjraanvraa^teschikbaa^^^^^^^^^^^^^^ SOFTSPRING MATRAS VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN OP WIELEN POWERSPRING MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT NEKROLKUSSEN GEZONDHEIDSMATRAS Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht industrieterein Moordrecht diaserie een presentatie. Het onder werp van deze ochtend is 'Oekraïne, in de schaduw van Tsernobil'. In deze presentatie worden, behalve zendings- en hulpverleningsactivitei ten, ook de cultuur, natuur en histo rie van het land getoond, ledereen is welkom. Voor meer infor matie: 010 521 46 26. Lieve Yasmin, heel hartelijk gefeliciteerd met je 6e verjaardag. Opa, oma en Pluisje Hoera, Marinda, Arnold en Marijn worden 3, 4 en 5 jaar. H.G. van opa en oma Verkade sneeuwkettingen, bergschoenen mt 47 noren mt 32 voetbalsch mt 34 0180-632936 Lieve Arnold, gefeliciteerd met je verjaardag. Martin Bianca Lars. Fijne dag toegewenst! t.k. wasmachine Miele combinatie €'68,- 0180-632676 t.k. Quinny geheel compl. blauw met geel 375,- 0182-610402 Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Boskoop, Bent huizen, Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud-Ver laat en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Drukkerij Elgersma Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Tel. 0180-632289* - Fax. 0180-633503 e-mail: hartvanholland@box.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 12.00 uur Sluitingstermijn adverten ties: Maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar materiaal (indien gereserveerd) tot dinsdag 10.00 uur. De uitgever stelt zich NIET verantwoor delijk voor eventuele onjuistheden in telefonisch opgegeven advertenties!! Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en inge zonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Voor klachten over de bezorging van Hart van Holland in Zevenhuizen en Moerkapelle: Drukkerij Elgersma, telefoon 0180-632289. Overige klachten: Netwerk VSP telefoon 070-3209898

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 3