Timmers Sport-Fitness officieel geopend Kleur platenactie bij Bac Historisch Centrum dinsdag open Kaarten bij Zang en Kleur Oud papier Xinderkleding- en speelgoedbeurs voor het Hobbelpaard ■priggf Bei voor QUI een gratis I informatie- pakket! 25e jaargangx. nummer 991 x, 18 september 200; CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. DEZE WEEK Ajax-prominenten in Waddinxveen Zie pagina 15 IN HET HART VAN HOLLAND: Diamanten huwelijk echtpaar B reedijk Zie pagina 19 'Hoe schoon ons Boskoop is' Zie pagina 13 WOON EN TUINPLEZIER: VOLGENDE WEEK IN HART VAN HOLLAND STUDIO 'ïmTIE ZEVENHUIZEN- MinFRKAPELLE NESSELANDE sportmogelijkheden bij Timmers Sport-Fitness, van streetdance tot aerobics en nog veel meer. Natuur lijk zijn er ook nog steeds de judo- groepen. Bij de sportschool van Jan en Elly Timmers staat gezelligheid voorop. Zij vinden het belangrijk dat ieder een zich op zijn gemak voelt en hel pen daarom ook met de keuze voor de beste persoonlijke manier van sporten. Er kan zowel individueel als in groepsverband worden getraind en dat in eigen tijd en tempo. Het is een gegeven dat er in Neder land te weinig bewogen wordt. Bewegen is echter wel gezond, goed voor lichaam en geest. Bij Timmers Sport-Fitnessclub wordt met het nodige enthousiasme en een hoge mate van betrokkenheid in een groot aantal verschillende manieren van bewegen les gegeven, steeds door deskundig medewerkers. Nog een extra reden om een bezoek te brengen aan de geheel nieuwe sport accommodatie. Open dag gemist? Tijdens de officiële opening van dorpshuis Swanla zal er opnieuw een open dag zijn. Zevenhuizen - Het Historisch Cen trum Ons Verleden is dinsdag 24 september van 19.00 tot 21.00 uur open voor publiek. Deze avond staat in het teken van de reeds enkele maanden lopende tentoonstelling over oude land kaarten. ledereen is welkom. Naast het bezichtigen van de lopende tentoonstelling kan men zich laten informeren over stam boomonderzoek in de genealogi sche ruimte. Op de bovenverdieping zitten de heren Van de Bos en Dekker klaar om het een en ander te vertellen over de droogmakerijen rond de Rotte en directe omgeving. De Jan C. Lunenburg Stichting is aanwezig met, voor de laatste keer, de tentoonstelling over de molens van Aarlanderveen. Deze tentoonstelling zal na de openstel ling van 24 september worden ver vangen door een nieuwe tentoon stelling over de industriemolens in de stad Amsterdam met foto's vanaf het jaar 1888 tot circa midden 1900. Voor meer informatie: 06- 53385372. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 20 september een kaartavond (kla verjassen en jokeren). Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. ledereen is wel kom. Zevenhuizen - De oud papier con tainer van christelijke basisschool De Eendragt en de Wereldwinkel staat donderdag 26 en vrijdag 27 september op de parkeerplaats bij de Eendragt. Er kan papier gebracht worden donderdag van 12.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 13.15 uur. Een verzoek 1 van de organisatie: papier graag gebundeld en/of in stevige dozen aanleveren. Moerkapelle - De activiteitencom missie van peuterspeelzaal het Hobbelpaard houdt vrijdag 27 september van 13.00 tot 17.00 uur eri van 19.00 tot 21.00 uur een kin derkleding-, speelgoed- en schoe- nenbeurs in het speellokaal aan de Raadhuisstraat 40a. Er is volop keuze in alle kindermaten. De opbrengst is bestemd voor de Sin terklaas-en kerstactiviteiten bij de Peuterspeelzaal. 'e doneren kleding, speelgoed en schoenen (schoon en in goede staat) kunnen van maandag tot en 'net donderdag van 08.30 tot 11.15 uur en op dinsdag en donderdag van 13.15 tot 15.30 uur ingeleverd rorden bij de leidsters of (in over- ,e, bij Ingrid Vollebregt thuis l activiteitencommissie). De over gebleven spullen zullen worden geschonken aan een goed doel. >93322tmeer informatie: 079" Zevenhuizen - Het was anderhalve week feest bij Bac. Het nieuwe baby en kindermerk Bakito kreeg de volle aandacht. De winkel en een gedeelte van de etalage waren omgetoverd met bubbles en bellen, het thema van dpze winter. Iedereen die deze weken iets kocht kreeg bellenblaas, kauwgum of snoepjes. Tijdens de feestweek was er een kleurplatenactie. Veel kinderen heb ben hun best gedaan. De prijsuitrei king was zaterdag 14 september. De winnaars zijn Gwen van Wijk, Amber Hol en Paul de Vos; uit han den van Martijn van Keeken van Bakito kregen zij een waardebon en snoep. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Er werd zaterdag 14 september een sportieve opening verricht door burgemeester Westendorp. Met behulp van een fitnessapparaat veroorzaakte hij een luide knal waarbij een giganti sche ballon al zijn confetti losliet. Met deze handeling was de officië le opening van Timmers Sport-Fit ness een feit. Daarna was er open huis. Er kon uitgebreid gekeken worden in het geheel nieuwe onderko men van de sprotschool van Jan en Elly Timmers, vaste huurder van het vernieuwde dorpshuis. Ondanks het feit dat het dorpshuis nog geen offi ciële opening heeft gehad is Tim mers Sport-Fitness alvast van start gegaan. Er was al ruime belangstel ling voor de nieuwe mogelijkheden op sportief gebied. Jan Timmers is al geruime tijd actief in het dorpshuis. Sinds 28 jaar is hij judoleraar en sinds ongeveer negen jaar was er op gezette tijden gele genheid tot fitnessen. Nu er echter de beschikking is over een eigen ruimte is de fitness dagelijks geo pend. Over openingstijden en prij zen en lidmaatschap is informatie verkrijgbaar aan de balie van het nieuwe sportcentrum. Er zijn vele

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1