LITI E I Voorlichtingsmiddag over vasculitis, ziekte van Behcet, arteriitis temporalis SANDERS Hart van Holland BERICHTEN INBRAAKBEVEILIGING! üt t BROUWER DE KONING Opa Hertog Uitvaartverzorging van den Bogerd 010 - 522.2790 UITVAARTVERZORGING UITVAAR ORGING OIO-5216016 079 -3426070 Rommelmarkt Kiwanis Vrouwen- Bijbelkring Hart van Holland 6 november 2002 pagina 3 LIONSCLUB ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE organiseert ook dit jaar weer een BOELHUISVEILING in La Baraque op zaterdag 16 november I ieberichten I heeft. TEL. 0182-615055 Opbaargelegenheid o.a.: Zevenhuizen: Schoolstraat 18 Hoekeindseweg 50 2665 KE Bleiswijk Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd Uitvaartbegeleidster: Marian van den Bogerd Jeanne Matze Uw verdriet is onze zorg BEVEILIGINGEN Alarmsystemen incl. meldkameraansluiting Camera- en toegangscontrole-systemen BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf Raadhuisstraat 9 2751 AT Moerkapelle tel. 079-5933656 fax 079-5932349 E-mail: ini o@advocathnkantooksandeks.ni. Internet: www.advocatenkantooksanders.nl 29.000 exemplaren ten bate van Poliklinieken Suriname Gezellige sfeer, interessante veilingstukken op het gebied van curiosa, sieraden, antiek, munten etc. Opgave van aan te bieden kavels: 0180-633618 0182-618080 Deze ruimte is beschikbaar gesteld door de Haij Van der Wende advocaten Boskoop Inbraak in woning: In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 oktober werd er ingebroken in een woning aan de Julianastraat. Om binnen te komen werd het slot van de voor deur via de brievenbus geopend. Uit de woning is een portefeuille, een zonnebril, wat kleingeld, een rijbe wijs en zijn enkele strippenkaarten gestolen. De politie stelt een nader onderzoek in. i Als wij groot zijn, lieve Opa willen wij net zo zijn als u Wij waren blij als wij naar a toe gingen- iedere keer, tot aan nu! U wilde altijd met ons spelen, j boekjes lezen, enzovoort. Bij u konden wij ons niet I vervelen, u vond dat een kind niet stoort! Opa, wij kunnen u niet missen, waarom is het, dat u niet meer leeft. Wij hebben vrienden, hele rissen, f maar niemand die zo'n Opa Dag lieve Kleinkinderen Achterkleinkinderen UITVAARTVERZORGING Voor Zevenhuizen en Moerkapelle Met eerbied en respect BOEKWEITAKKER 1 - 2743 DL WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Moerkapelle: Aula begraafplaats "Westhage" Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Aanrijding: Een 9-jgirig meisje uit Boskoop liep op woensdag 30 okto ber rond 12.40 uur vermoedelijk let sel aan haar stuitje op nadat zij op de Zuidkade een aanrijding had met een passerende auto bestuurd door een 40-jarige automobiliste uit Bos koop. Óp het moment dat de auto mobiliste een groep fietsers inhaal de waarvan het meisje deel uit maakte, sloeg deze op haar fiets linksaf een inrit in. Een aanrijding was vervolgens niet meer te voorko men. Het meisje is overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Politie houdt verdachten van inbraak op heterdaad aan: De politie hield op donderdag 31 oktober rond 1.50 uur in en nabij een apotheek aan de Zijde een 42-jarige man uit Schiedam en een 43-jarige man uit Vlaardingen aan. Beiden werden door de politie op heterdaad betrapt bij een inbraak in de apotheek. Op het moment dat de politie arriveerde wilde één van de verdachte nog net via een verbroken raam naar buiten klimmen. De andere verdachte werd in een bij de apotheek staande auto aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten. De politie stelt een nader onderzoek in. Politie houdt drie verdachten van ramkraak aan: De politie wist op donderdag 31 oktober rond 03.10 uur nabij een boekwinkel aan de Koninginneweg drie mannen aan te houden die kort daarvoor met een auto de glazen voorpui van de win kel hadden vernield om vervolgens sedert 1962 Uitvaartleidster: mevrouw B. Molenaar-Brouwer de Koning Uitvaartleider: de heer H.J. Uiterwijk Gespecialiseerd in thuisopbaring. Dag- en nacht bereikbaar onder nummer: 0182-501230 Meidoornstraat 37 - 2851 TR Haastrecht Speciale uitvaartverzekeringsbemiddeling - Grafmonumenten Codicil op aanvraag beschikbaar. MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT De Rietvoorn 23, 2661 KC Bergschenhoek Stevensstraat 68. 2841 CW Moordrecht Begrafenisverzorging voor Benthuizen - 3 B'hoek - Moerkapelle Moordrecht - Zevenhuizen - Zoetermeer en omstreken Uitvaartverzekeringen - Spaarfonds - Wilsbeschikkingen - Grafstenen y*** f I "««k «MM f i —1 I M—i i Gouda - De rommelmarkt een initia ls van Kiwanis Club Gouda aan de est 13-19 is geopend op zaterdag 9 November van 9.00 tot 13.00 uur. De eden zetten zich belangenloos in, odat de gehele opbrengst kan wor- en bestemd voor een goed doel. Voor meer informatie: 0180-638168. Bergschenhoek - In de Nederlands Hervormde kerk aan de Kerkstraat 1 wordt dinsdag 12 november een kof fieochtend gehouden. Marleen Ramaker spreekt "Omgaan met twij fel". Vanaf 9.00 uur is er koffie. Om 9.30 uur begint het programma. Er is kinderoppas. Voor meer informatie: 010-5214626. -1 r N K A v 'f O O R Arbeidsrecht Huurrecht Appartementsrecht Bouwrecht Ondernemingsrecht Aansprakelijkheidsrecht Contractenrecht Familierecht Afspraak op uw kantoor- of huisadres mogelijk, ook buiten kantooruren de Lepelaar 4 2751 CW Moerkapelle Mob. 06 - 22 93 41 79 Emmapakk 10 2595 ET Den Haac, Tel. 070 - 383 14 45 Fax 070 - 383 11 91 De Diagnosegroep Vasculitis, onder deel van de Vereniging van Vaatpati- ënten organiseert in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam een voorlichtingsmiddag over vas culitis, de ziekte van Behget en arte riitis temporalis. Vasculitis is een verzamelnaam voor veel verschillen de ziektes, waarbij steeds sprake is van een ontsteking van de bloedva ten. Twee voorbeelden van vasculi tis, die uitgebreid aan de orde komen, zijn de ziekte van Behget en arteriitis temporalis. Patiënten, naasten, familieleden en andere belangstellenden (ook zorgverle ners) zijn welkom. De toegang is vrij. De voorlichtingsmiddag De voorlichtingsmiddag wordt geor ganiseerd in het kader van de Week van de Chronisch Zieken 2003. De Vereniging van Vaatpatiënten richt zich op lotgenotencontact, voorlich ting ten behoeve van patiënten en belangenbehartiging, in dit kader is het de eerste keer dat de Diagnose- groep Vasculitis zich presenteert. De middag wordt zaterdagmiddag 9 november gehouden van 13.00 tot 16.00 uur (zaal open 12.30 uur) in het Erasmus MC, centrum locatie, collegezaal Cl 13 aan de Dr. Molewa- terplein 40 in Rotterdam. Sprekers zijn dr. P.L.A. van Daele, internist immunoloog, verbonden aan het Erasmus MC: algemene inlei ding over vasculitis; dr. P.M. van Hagen, internist immunoloog ver bonden aan het Erasmus MC: ziekte van Behcet, verschijnselen, diagno se, behandeling en P prof. dr. J.H. Bolk, verbonden aan de afdeling inwendige geneeskunde van het Leids Universitair Medisch Cen trum: arteriitis temporalis, ver schijnselen, diagnose, behandeling. Na de lezingen kunnen er vragen gesteld worden aan de aanwezige specialisten. De Vereniging van Vaatpatiënten is een landelijk werkende patiëntenor ganisatie die zich bezighoudt met voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging ten behoeve van vaatpatiënten. De Diagnose- groep Vasculitis is dit jaar opgericht en richt zich in het bijzonder op vaatpatiënten met de ziekte van Behcet, arteriitis temporalis, de ziekte van Buerger, de ziekte van Henoch Schönlein, de ziekte van Takayasu. Aanmelding (noodzakelijk): Schrif telijk: Vereniging van Vaatpatiënten, postbus 123, 3980 CC Bunnik. Telefo nisch: 030-6594651. Of via e-mail naar info.vwp@shhv.nl onder ver melding van naam, postadres, tele foonnummer en aantal bezoekende personen. Bij de hoofdingang staat aangegeven waar men precies moet zijn. goederen uit de winkel te stelen. De drie, een 31-jarige man uit Den Haag, een 24-jarige man uit Spijkenisse en een 23-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, zijn ingeslo ten. De politie onderzoekt of de drie ook verantwoordelijk zijn voor een ramkraak uitgevoerd op identieke wijze bij een boekwinkel aan de Pas sage-in Waddinxveen, rond 02.30 uur. Daar wisten ze nog uit de han den van de politie te blijven. Politie houdt verdachte van woning inbraak aan: De politie hield vrijdag 1 november rond 6.40 uur aan De Zijde een 40-jarige Rotterdammer aan. De man werd er van verdacht kort daarvoor gepoogd te hebben in te breken in een woning aan de Rid- derbuurt. Een getuige zette de poli tie op het spoor van de verdachte. De verdachte zegt ook verantwoor delijk te zijn voor een ook die nacht gepleegde inbraak in een woning aan de Berkenweg. Bij die inbraak werden een laptop en een mobiele telefoon gestolen. Ook zegt hij ver antwoordelijk te zijn voor twee inbraken in woningen aan de Burge meester Colijnstraat en de Juliana straat. Deze inbraken werden gepleegd in de nacht van 24 op 25 oktober. Hierbij werden ondermeer geld en sieraden gestolen. De ver dachte is ingesloten. De politie stelt een nader onderzoek in. Politie treft bij controle vuurwapen aan: Bij een controle door de poiitie in een opslagruimte aan de Dorps straat werd op vrijdagochtend 1 november een grendel geweer aan getroffen. Bij verder doorzoeken trof de politie in de auto van de 34-jarige eigenaar uit Waddinxveen ook nog een ploertendoder en een busje traangas aan. De politie nam de goe deren in beslag en maakt proces-ver baal op tegen de Waddinxvener. Regio Resultaat grote Europese verkeers controle: Tussen zaterdag 2 novem ber 22.30 uur en zondag 3 november 3.30 uur vond in de regio een grote Europese verkeerscontrole plaats. Op zeventien locaties in de regio werd het verkeer gecontroleerd. Er werden 3714 alcoholbaastesten uit gevoerd. Dit resulteerde in 43 aan houdingen van autombobilisten die te diep in het glaasje hadden geke ken. Na de ademanalyse werd aan 38 daarvan een proces-verbaal uitge reikt. Van vijf bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd. De hoogte uit slag was 690 ug/1. Verder werden nog 30 bekeuringen uitgedeeld voor ondeugdelijke verlichting, 1 keer voor een gladde band, 2 keer voor een lekke uitlaat en grijs kenteken, 1 taxivervoerder zonder vergunning, twee auto's die zonder BPM waren ingevoerd en één automobilist moest nog een boete aan justitie betalen. Aan deze grootscheepse controle deden naast 93 agenten ook andere rijksdiensten als Douane en Koninklijke Marechaussee mee. Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Boskoop, Bent huizen, Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud-Ver laat en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Drukkerij Elgersma Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Tel. 0180-632289* - Fax. 0180-633503 e-mail: hartvanholland@box.nl www.hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 12.00 uur Sluitingstermijn advertenties: Maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar materiaal (indien gereserveerd) tot dinsdag 10.00 uur. De uitgever stelt zich NIET verantwoor delijk voor eventuele onjuistheden in telefonisch opgegeven advertenties!! Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en inge zonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Voor klachten over de bezorging van Hart van Holland in Zevenhuizen en Moerkapelle: Drukkerij Elgersma, telefoon 0180-632289. Overige klachten: Netwerk VSP telefoon 040-2628018

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 3