klikken Vil Van de vloer eten Zomerse kinderkledingbeurs Expositie Vrouwen in Beeld Cursus tuinieren Flower Power Lentedisco voor 30-plussers Leren twitteren Ontdek de pleegouder in jezelf onze website Lezing over reptielen Open Dag TC Zevensprong HART VAN HOLLAND NESSELANDE 23 MAART 2011 25 UW TREKHAKEN SPECIALIST klik dus snel naar Seat Ibiza III HB 3 drs. Bwj. mei 2002 Vanaf 382,- "S3* Mazda 2 HB 5 drs. Bwj. juni 2003 "3 Vanaf 435,- Nissan Micro HB 3 drs. 3 Bwj. feb. 2003 Vanaf 435,- Citroen C4 HB S drs. Bwj. juni 2004 Vanaf 449,- Ford Focus II HB 5 drs. Bwj. sep. 2004 Vanaf 460,- VW Golf 5 en 6 HB 3 en 5 drs. Bwj. nov. 2003 Vanaf 469,- Kijk op www.trekhaken.nl Tennis I5! isi' Vanuit Nesselande Slechts 5 min. Nesselande - In het tijdelijke gebouw van Het Tangram, bij Kindeluster II, op de kruising van de Laan van Avant Garde en de Laan van het Surrealisme, vindt op zaterdag 26 maart van 9.00 tot 13.00 uur een kinderkledingbeurs plaats waar men terecht kan voor allerhande tweedehands zomerkle ding en schoenen voor kinderen. Voor kleine kinderen is er een ruim en gevarieerd aanbod, maar ook grote jongens en meiden kunnen hun slag slaan. Het aanbod is dermate groot dat men, ook wanneer men wat la ter op de ochtend arriveert, nog goed kan slagen. Deur open om 8.30 uur. Parkeren voor de deur; metro op loopafstand. Nesselande - Een opvallend tafe reel zaterdag 19 maart in de C1000 Nesselande, picknickende peuters op de vloer van de supermarkt. Organix, een nieuw kindervoe- dingmerk, organiseerde samen met C1000 de kick off van een lande lijke reeks picknicks. Wie kent niet het aanzicht van een kind dat tij dens het boodschappen doen op de vloer van de supermarkt gaat zit ten, omdat het niet de hele winkel door wil met z'n ouders? Peuters in Nesselande konden zaterdag - mét toestemming van de ouders - op de vloer van de supermarkt picknicken met de tussendoortjes van Orga nix. Nesselande - Trees Wasch-Utama organiseert in samenwerking met de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV) de expositie 'Vrouwen in Beeld'. De kunstwerken zijn te zien tot en met zondag 27 maart in Cultureel Centrum Orion aan de Wollefoppenweg 91a. Veiling en Bazaar De kunstwerken en unieke Indone sische ambachtelijke- en handwerk- producten worden geveild voor het goede doel, het SRTV-project Sisters for sisters Indonesië. De veiling en bazaar vinden plaats op zondag 27 maart van 15.00 tot 17.00 uur. Nesselande - In de Kristal gaat don derdag 31 maart een cursus tuinie ren van start. Aanvang 19.30 uur. Inschrijven kan via 010-251 89 88, www.curzusenzo.nl of op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur bij de balie van De Kristal aan de Cypruslaan 404. Nesselande - De Kristal verandert zaterdag 26 maart in een Danspa leis waar 30-plussers van 21.00 tot 00.45 uur 'uit hun bol kunnen gaan' tijdens de 'Flower Power Lentedisco'. Voordat de voetjes van de vloer gaan, geeft 'liefdesprofessor' Rik Roelfszema in de ruimte van Wonio een luchtige lezing over liefde in de lente. De toegang tot de lezing is vrij, maar het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf aanmelden is gewenst. Verzoeknummers De Flower Power Lentedisco is niet alleen bestemd voor inwoners van Nesselande; ook inwoners uit buur gemeenten zijn welkom. Favoriete dansnummers kunnen vooraf wor den aangevraagd. De toegang be draagt 5,- euro voor bezoekers-in 'lentedisco-outfit'; anders 10,- euro. Voor aanmelden en indienen ver zoeknummers: nesselande30plus- disco@gmail.com. Voor meer informatie: 073-6154444 of srtv@srtv.info. Nesselande - In Buurthuis Alexan- derpolder aan de Remmet van Mil- plaats 15 gaat woensdag 30 maart een cursus 'Social Media' van start. Met 'Social Media' delen mensen verhalen, kennis en ervaringen op internet.4 Dit doen zij door zelf be richten te plaatsen ofte reageren op berichten van anderen. In deze cur- Rotterdam - Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen van allerlei leeftijden die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Jaarlijks wonen zo'n 25.000 kinderen voor kortere of langere tijd bij pleegouders, waarvan op dit moment ruim 1100 in de regio Rotterdam. Toch weet 59% van de Neder landers niet wat pleegzorg is en denkt 66% van de ondervraagden zelf niet in aanmerking te komen voor pleegouderschap. Terwijl iedereen van 21 en ouder zich kan aanmelden. mag www.hartvanholland-online.nl In de regio Rotterdam zijn nieuwe pleegouders altijd hard nodig. Piet Toet, manager Pleegzorg bij Flexus- Jeugdplein: "Heel veel mensen we ten niet dat zij ook pleegouder kun nen worden. Gezinnen met twee vaders of twee moeders komen in aanmerking en bijvoorbeeld ook alleenstaanden, ouderen, mensen met weinig geld, mensen die zelf geen kinderen hebben, noem maar op. Zelfs met een drukke baan kun je pleegouder worden: bijvoorbeeld een weekend per maand of tijdens vakanties. Door een klein stukje van jezelf te geven, kun je een kind enorm helpen." FlexusJeugdplein hoopt in de regio Rotterdam ten minste 150 gezinnen te motiveren om zich aan te melden voor het pleegouderschap. Oproep aan allochtonen Een deel van de kinderen die in de regio Rotterdam pleegzorg nodig hebben, hebben een niet-Neder- landse culturele achtergrond. Voor hen is niet altijd een gezin beschik baar met eenzelfde achtergrond of geloofsovertuiging. FlexusJeugd plein richt zich daarom met de cam pagne ook vooral op deze doelgroep met de slogan: 'Voor pleegkinderen in alle kleuren zoeken we pleegou ders in alle kleuren'. Voor meer informatie: www.pleegzorg.nl. Gouda - De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie in Gouda en omgeving, organiseert voor woensdag 30 maart om 20.00 uur een lezing over rep tielen. Er worden korte filmpjes ge toond over reptielen die op diverse plaatsen in Nederland zijn waar te nemen, zoals ringslangen en muur eo "O CD 3 N# MM» T mm rs e jn# CD* O s 3 OS CD CD 3 a "53 O mm 4£3 CD UI CD 7T 7*- CD sus leert men om te gaan metpopu- laire media als Hyves, You-Tube, Fa- cebook, Twitter en Linkedln. Verder leert men een Blog bij te houden en hoe men moet chatten. Voor meer informatie en aanmelden, op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur: 010-2518988 of via www.cur- zusenzo.nl. Oud Verlaat - Tennisvereniging TC Zevensprong, gelegen aan de Zeven- huizerplas, organiseert voor zaterdag 26 maart een Open Dag voor jong en oud. Belangstellenden kunnen tus sen 11.00 en 16.00 uur kennisma ken met de vereniging, die beschikt over zeven kunstgrasbanen waar het hele jaar gebruik van gemaakt kan worden. De vereniging verzorgt te vens tennislessen voor spelers van alle leeftijden. Kennismaken met de vereniging kan ook iedere maandag vanaf 19.30 uur en op de woensdag ochtend. Voor meer informatie: www.tczevensprong.nl. hagedissen. Belangstellenden zijn welkom in het natuurcentrum, gelegen achter de Prinses Sophieflat aan de Ridder van Catsweg ter hoogte van de bloe menkiosk. De toegang is vrij. Voor meer informatie: 0182-618 037. Zevenhuizen Nesselande Jaap Eindhoven Noordeinde 25a Werk vanTrees Wasch-Utama.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 25