Ook Léon Jacobse bij kandidaten clubtitel De IJssel Ministerie voert kansloze rechtszaak tegen Moordrechtse Milieuvereniging Geld kwijt na wisseltruc Super Zespunt Bingo Wonen met zorg langs de Hollandsche IJssel ERSTE STEEN GELEGD OP 15 MAART 201 Schaken Raad van State - zitting HART VAN HOLLAND MOORDRECHT 23 MAART 2011 39 Mooi project in 'de mooiste gemeente van Nederland' Moordrecht - Na een overtuigende zege tegen Pim te Lintelo behoort nu ook Léon Jacobse, met nog acht speelronden te gaan, tot de kansheb bers op het clubkampioenschap bij De IJssel. Al in de opening won hij een pion en dwong hij zijn tegenstander tot een dubieus stukoffer. Ondanks de investering van veel bedenktijd luk te het de heersende clubkampioen niet de bakens te verzetten. Jacobse bleef goed bij de les en veroverde in de slotfase zelfs een tweede stuk. Meer dan genoeg voor de definitieve winst. De twee andere titelkandidaten, Hans Lodeweges en Frank Visser, kwamen remise overeen. Rien Duine verloor van Mick van den Berg en bij Gerard van der Wouden tegen Aad van den Berg was het al snel remise. Hans Kortrijk kreeg te gen Teus Boere een kansrijke stelling, maar kon die niet in winst omzetten. Het bleef bij een pionnetje voordeel en daarnaast het nodige tijdvoor- deel. Dat laatste was uiteindelijk beslissend. Willem Schouten boekte tegen Peter Koolmees zijn vierde zege op rij. Winst was er ook voor Marianne Schoonderwoerd tegen Jaap van Walsem. In de totaalstand gaat Hans Lodewe ges nu aan de leiding, gevolgd door Frank Visser, Pim te Lintelo en Léon Jacobse. Voor het toernooi om de Zilveren Dame twee inhaalwedstrijden: Sjaak in 'tVeld klopte Leen Boonstra in de uurpartij, maar dolf het onderspit bij het kortere denkwerk, 5-4 voor Boonstra. Jerome Jacobse verloor met 2-7 van Lotte van der Wouden. Alleen bij het snelschaken was hij de sterkste. Den Haag/Moordrecht - Een uiterst flauwe poging om een bezwaarmaker buitenspel te zetten. Dat is volgens de Moordrechtse Milieuvereniging de rechtszaak die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innova tie is gestart bij de Raad van State. Volgens het ministerie is de ver eniging niet-belanghebbend in een rechtszaak over een ontheffing van de Flora- en Faunawet. Die onthef fing is vereist om te kunnen begin nen met de bouw van duizenden woningen in het project Wester- gouwe. Wie niet een belang heeft in een zaak, mag daar ook niet over pro- eederen. In de ogen van het minis terie kan de vereniging in de zaak over Westergouwe niet als belang hebbende worden gezien, omdat de verenigingsstatuten te algemeen zijn. Ze gaan wel over bescherming van natuurwaarden, maar die na tuurwaarden worden niet nader aangeduid, aldus het ministerie. Bij het plan Westergouwe gaat het om de bescherming van de kleine modderkruiper, een kleine vissoort, en de dwergvleermuis. In de statu ten van de vereniging worden die diersoorten niet genoemd. De vereniging noemt dit laatste een onzinnige eis, die ook niet door de Raad van State wordt ondersteund. Die heeft al vaker milieuverenigin gen als belanghebbende erkend, terwijl die nog algemener statuten hanteren. Het verwijt van het mi nisterie dat de vereniging eigenlijk alleen maar procedeert, vindt de vereniging ook een slag in de lucht. De Raad van State stelt aan be zwaarmakers de eis dat ze niet al leen maar procederen. Ze moeten ook andere activiteiten verrichten waaruit blijkt dat ze hun doelstel ling uitvoeren. Het ministerie vindt dat de vereniging alleen maar pro cedeert. Maar volgens de vereniging heeft het ministerie gewoon zijn huiswerk niet gedaan. Zo zorgt de vereniging onder meer voor lessen over natuur op een school, infor meert burgers, organiseert excursies en wandeltochten en is er een wei devogelgroep opgericht. Volgens de advocaat van de milieu vereniging is het ministerie eigenlijk bezig met een proefproces om te proberen de eisen voor bezwaarma kers aan te laten scherpen. Of dit gaat lukken, is zeer de vraag. De uitspraak volgt binnen enkele weken. Moordrecht - Een 68-jarige man uit Capelle aan den IJssel is woensdag 16 maart rond het middaguur be stolen van zijn geld. Hij werd aan gesproken aan De Smidse ter hoogte van de Primera door een onbekende man die geld wilde wisselen. De man uit Capelle pakte zijn portemonnee en de onbekende man pakte daar muntgeld uit. Later bleek dat de man ook bankbiljetten uit de portemon nee had gestolen. Het slachtoffer werd later aangesproken door een vrouw die vertelde dat de man op dezelfde wijze ook geld van haar had gestolen. Volgens haar reed hij in een zwarte auto met een Duits kenteken. De man was tussen de 40 en 50 jaar oud, had zwart haar en een stevig postuur. De politie vraagt getuigen of andere slachtoffers, contact op te nemen via 0900-8844. Moordrecht - In gebouw De Zespunt aan de Molenlaan 1a wordt 25 maart een Superbingo gespeeld. Er worden twaalf ronden gespeeld; per ronde zijn drie prijzen in natura te winnen. De bingo begint om 20.00 uur. Vrijdag 15 april en 20 mei staat er wederom een bingoavond op het programma. Moordrecht - Wethouder Jan Verbeek heeft dinsdag 15 maart samen met burgemeester Gert-Jan Kats de eerste steen gelegd voorde bouw van een bij zonder wooncomplex aan het Westeinde. Woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda gaat het pand verhuren aan de Gemiva-SVG Groep. De planning is dat het complex, gebouwd door Frans Vink Bouwbedrijven, in het voorjaar van 2012 gereed is. Door Rien Lindhout In het gebouw met vier woonlagen komen op de verdiepingen 21 ap partementen voor mensen met een verstandelijke handicap die indivi dueel wonen onder de zorg van Ge- miva. Op de begane grond is plaats voor zeven personen die in groeps verband wonen en intensieve zorg nodig hebben. Bouwer Frans Vink memoreerde hoeveel werk er is verzet om op het Westeinde te kunnen bouwen. Al in 2005 werd de eerste grondaankoop gedaan, in 2008 een tweede en vanaf dat moment werd er daad werkelijk gepland. "Bijzonder veel dank aan alle betrokken ambtelijke instanties en de gemeente Zuidpias in het algemeen, voor de open, co- operatieve houding en inzet bij de Burgemeester en wethouder leggen de eerste steen. een ingrijpend proces zijn. "Naast de bewoners komt er een team van medewerkers voor de opvang." Ook hoopt Hoogervorst op vrijwilligers om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Peter de Klerk sprak namens Moza- iek Wonen van een 'feestmoment' en roemde de samenwerking met alle partners. "Vergeet niet dat dit gebouw een A+ label voor energie zuinigheid heeft." Verbeek kwam in collegiale samen werking met burgemeester Kats voor de officiële eerste steen. Als wet houder van 'de mooiste gemeente van heel Nederland' vond hij het ge weldig dat aan de realisatie van dit complex allerlei ondernemers en in stanties uit Zuidpias hadden meege werkt. "Het thema van het college is dat iedereen mee moet kunnen doen met of zonder beperking en daarom- is de bouw van deze zorglocatie zo geweldig." Daarna volgde de eerste steenlegging en was er gezelligheid voor genodigden, omwonenden en toekomstige bewoners. realisering van dit project." Dat zelfde gold, aldus Vink, ook voor de gebruikers. Namens Gemiva stelde Ruud Hoo gervorst dat drie maal scheepsrecht is. Gemiva gaat aan het Westeinde haar derde locatie in Moordrecht in gebruik nemen. "Het is een prach tige plek en een mooi gebouw dat bij onze cliënten zeker in de smaak zal vallen. De mensen die er komen wonen, weten dat op dit moment nog niet, Gemiva wijst de mensen Woonzorgcomplex in wording, aan." De verhuizing zal te zijner tijd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 39