Zakkenroller gaat zes weken de gevangenis in Kerstkunstmarkt in Batavier Oudheidkamer open Opbrengst collecte Alzheimer Kerstinstuif Hertenkamp, veiligheid, verkeer- en geluidsoverlast houden Nieuwerkerkers bezig 18 HART VAN HOLLAND NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL 30 NOVEMBER 2011 Op de koffie bij de ouderenadviseur Kerstfeest bij Passage Trek in een Surinaamse maaltijd? KidsKerstdiner Nieuwerkerk aan den IJssel - Iedere eerste donderdag van de maand krijgen Nieuwer- kerkse senioren de gelegen heid op de koffie te gaan bij ouderenadviseur, Mattanja van Oudenaarden. Donderdag 1 december zijn de senioren van 14.30 tot 15.30 uur wel kom in De Batavier aan de Ba tavierlaan. Senioren kunnen elkaar voor de gezelligheid ontmoeten, maar ook vragen stellen aan de Ouderenadvi seur. Deze keer zal ook Lid- wien van Niel (Kwadraad) aanwezig zijn. Zij geeft uitleg over de cursus 'Op zoek naar zin'. Nieuwerkerk aan den IJssel - De christelijk-maatschappelij- ke vrouwenbeweging Passage houdt donderdag 8 december een avond in het teken van het naderende kerstfeest. Mieke van Oostveen vertelt verhalen en omlijst dat met kerstmu- ziek uit een speeldoos. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen 2,50 euro entree. De avond wordt gehouden in het hervormd kerkelijk centrum aan de J.A. Beyerinkstraat 53. Voor vervoer kan men bellen met Riet Reijm: 312402. Nieuwerkerk aan den IJssel - Het menu van het Kook- café van 't Blok staat vrijdag 2 december in het teken van Suriname. Irene Graanoogst bereidt deze avond roti. De maaltijd kost 7,50 euro; reser veren kan via 0180-315381 of anton@jeugdwerkzuidplas.nl. Wie mee wil helpen in de keu ken en in de bediening krijgt als dank een gratis maaltijd. Nieuwerkerk aan den IJssel - Voor het KidsKerstdiner in 't Blok maken de kinderen op vrijdag 9 december, onder be geleiding, een kerstdiner, dat daarna uitgeserveerd wordt voor ouders en familie van de jonge keukenbrigade. Voor de kok is het diner gratis, fa milieleden die aanschuiven betalen 5,- euro per persoon, exclusief drankjes. Het menu bestaat uit noe delsoep of meloen met ham vooraf, gebakken aardappels met beenham of lasagne als hoofdgerecht en een Grand Dessert tot slot. Een vegetari sche maaltijd is ook mogelijk. De koks worden om 16.00 uur verwacht; de dinergasten om 18.00 uur. Voor meer informatie en aan melden: 06-81477449 of brian@jeugdwerkzuidplas.nl. Burgers aan zet tijdens Qwieke dorpsavond. Nieuwerkerk aan den IJssel - "De Qwieke dorpsavond kent een andere opzet. Voorheen voerden wij als ge meente het woord en hielden pre sentaties. Nu is dat veranderd, wij staan wat meer op de achtergrond, het draait nu om jullie", aldus bur gemeester Gert-Jan Kats tijdens de openingsspeech van de Qwieke dorpsavond in het Comenius College in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er zijn drie hoofdonderwerpen waar de inwoners over kunnen praten. Deze onderwerpen worden per ta fel behandeld en zodoende is de aula van het Comenius College op te delen in een drietal groepen. Eén groep die praat over veiligheid, een groep die zich richt op de groen voorzieningen en een tafel die in gesprek gaat over verkeer- en ge luidsoverlast. Binnen de groenvoorzieningen is er direct een splitsing te zien. Aan tafel nummer vier zitten dertien betrokkenen die opkomen voor het behoud van het hertenkamp in Dor- restein. Het hertenverblijf zou gaan verdwijnen in het kader van de be zuinigingen. Het onderhoud kost geld en dat kan de gemeente niet missen. "Is het trouwens ook onze taak als gemeente om dit kamp te onderhouden?", vraagt burgemees ter Kats zich openlijk af. De discus sie laait direct op. "Wij willen als burgers best bijspringen, maar het hoeft niet compleet van ons af te gaan hangen", aldus Dirk Houwe- ling. Niet iedereen voelt zich veilig Het is niet alleen het hertenkamp dat lijkt te leven onder de Nieuwer- kerkers. Ook aan de tafel veiligheid wordt er druk gediscussieerd. Met name de jongeren lijken overlast te veroorzaken binnen de gemeente of beter gezegd, de bewoners een onveilig gevoel te geven. "Ik zie de jeugdoverlast alleen maar afne men", laat burgemeester Kats we ten. Aan de tafel is hier niets van te merken, de jongeren moeten het toch echt ontgelden. De frustratie is zelfs zo groot dat het plan om een knokploeg op te richten de revue passeert. Hiermee wordt benadrukt dat niet iedereen een veilig gevoel heeft in het dorp. "Wij trekken als gemeente echter wel veel geld uit voor het veilig maken van Nieu werkerk", vertelt wethouder Jan Verbeek die ook is aangeschoven. Volgens de aanwezigen is dat dus niet genoeg. Het drukst lijkt het te zijn rondom de tafel verkeer- en geluidsoverlast, leder komt zo met zijn eigen pro bleem naar de dorpsavond. Hierbij variëren de onderwerpen van fout geparkeerde auto's in de blauwe zones tot de overschrijding van de maximum snelheid in hun straat. Een ander punt dat behandeld wordt zijn de voorrangsregels voor fietsers, die lijken overal te ver schillen en dat leidt tot onduidelijk heid tijdens het fietsen. Vanuit de gemeente komt het bericht dat zij het plan heeft om voor uniformiteit te zorgen zodat deze onduidelijk heid zal verdwijnen. Op dit moment krijgen fietsers alleen op de zoge naamde hoofdfietspaden voorrang. In tegenstelling tot de Qwieke dorpsavond onlangs in Oud-Verlaat is het in Nieuwerkerk druk. De bur gers laten hun stem blijkbaar graag horen. Nieuwerkerk aan den IJssel - De 30-jarige man zonder vaste woon- of ver blijfplaats die maandag 27 november werd aangehouden op verdenking van zakkenrollen en later bekende, is donderdag 24 november veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. De man had die maandagmiddag in het winkelcentrum Reigerhof de portemonnee gestolen van een 55-jarige vrouw uit Nieuwerkerk. Op camerabeelden was te zien dat de man de pincode van de vrouw- afkeek toen zij bij een pinautomaat stond. Daarna sprak de man in een supermarkt de vrouw aan. Samen met een handlanger wist hij de por temonnee van de vrouw uit haar tas te pakken. De vrouw had kort daarna door dat haar portemonnee was gestolen en ging snel naar haar bank, die vlakbij was. Zij zag de man toen bij een pinautomaat staan en samen met omstanders wist zij hem te pakken. De politie heeft de man meegenomen naar het politiebu reau en verhoord. Het bewijsmate riaal tegen de man stapelde zich op en hij kon niet anders dan zijn daad bekennen. De politie weet inmiddels ook wie de handlanger van de man is en hij staat gesignaleerd. De omstanders die hebben geholpen om de man aan te houden krijgen van de politie een bos bloemen als dank voor hun kordate optreden. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) is zaterdag 3 december open van 14.00 tot 17.00 uur. Te zien is de wisseltentoonstelling '200 jaar Burgerlijke Stand. Lief en leed in Nieuwerkerk aan den IJssel'. De Oudheidkamer is te vinden aan de 's-Gravenweg 6a in de monumenta le boerderij Nooit Gedacht. De toe gang is vrij. Voor meer informatie: 0180-312228. Jubileum^scheerkom van chirurgijn en vroedmeester Arie van Leerdam, die van 1850-1899 bijna 150 'on echte kinderen' aangaf. Nieuwerkerk aan den IJssel - Open Atelier Nieuwerkerk houdt zaterdag 10 december de eerste kerstkunst markt van 12.00 tot 17.00 uur in De Batavier. Het thema is 'de kerstbal het goede doel in'. "Omdat we de kans krijgen ons zo te presenteren vonden we dat we iets konden terug doen door een goed doel te steunen", zegt een van de organisatoren. Aan de kerst- kunstmarkt is een prijs verbonden: hoeveel kerstballen zitten er in de mand? Er is een aanbod van kunst zinnige en sfeervolle artikelen in veel verschillende technieken zoals keramiek, schilderijen en aquarel len, engelen, hangers voor de boom of raam, kerststukjes, glas in lood en glasfusing. Inner Wheel zorgt voor koffie, thee, koek en gebak. De opbrengst van de dag gaat voor een groot deel naar het hospice IJsselThuis. Nieuwerkerk aan de IJssel - De onlangs gehouden collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Nieu- werkerk 1640,- euro opgebracht. De organisatie bedankt gevers en col lectanten voor hun medewerking. Regio - In de adventstijd houden de katholieke parochies van Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen en Capelle aan den IJssel, samen met die van Om moord Zevenkamp en Alexanderpolder een kerstinstuif. Zaterdag 10 decem- bervan 13.00 tot 16.00 uur vindt het festijn voorde vierde keer plaatsin de nieuwe Open Hof aan de Hesseplaats 441 in Ommoord. Het thema is 'licht in de duisternis'. Er wordt medewerking verleend door de koren uit de diverse paro chies en samen met hen worden de aloude kerstliedjes gezongen. Alles onder het genot van een glaasje glühwein, kop erwtensoep en lekker broodje, koffie, thee en limonade. Er is een kerstmarkt, knutselen voor de kleintjes, een loterij ,een cake- sale en nog veel meer. De toegang is vrij, er wordt een deurcollecte ge houden voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Ambulance Wens, een stichting die zorgt dat mensen in hun laatste le vensfase nog een wens in vervulling kunnen laten gaan. llHinnnmi' Door Bart Jansen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 18