KLIKKEN MAG www.edplaizier.nl Schuifkasten op maat Snelste stijging werkloosheid Gemeente verkoopt geen in Zuid-Holland strooizout aan de deur Hartstichting zoekt 'Hartlopers' voor Benelux Run Tuin-en terreininrichting Km www.open-maatwerk.nl Van nQYem&ef decemhfir verstrekken wiij de Haij van derWende Bremmer wm advocate n HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 30 NOVEMBER 2011 www.hartvanholland-online.nl Stichting Dier Retour Thuis in de regio. OPEN Maatwerk - Rotterdam Nesselande Waddinxveen Lederwaren en Reisartikelen 'Bij aankoop vanaf €20,- ten speculaaspop* 'Bij aankop vanaf €50,- een boteramandeCstaaf* Wij aankoop vanaf €80,- un foteramandeOetter* \VAV\Y.BREMMER\V'ADDIXX\TEN.\*L. Opémntotwden: Regio - De werkloosheid in Zuid-Holland loopt harder op dan landelijk. In september werden in Zuid-Holland 2,2meer niet-werkende werkzoeken den geregistreerd dan in augustus. Hierdoor is de daling van de eerste helft van het jaar weer tenietgedaan. In heel Nederland bleef het aantal werk- zoekenden nagenoeg constant met een stijging van 0,1% in september ten opzichte van augustus. Zuid plas - In de gemeente Zuidpias wordt strooizout aan de deur verkocht. De gemeente is hierover benaderd door inwoners en waarschuwt op haar website ervoor dat het niet om een gemeentelijk initiatief gaat. Dat blijkt uit de Economische Ba rometer van de provincie Zuid- Holland. De barometer peilt pe riodiek de economische situatie in Zuid-Holland aan de hand van indicatoren op het terrein van de arbeidsmarkt, bedrijvigheid en wo ningmarkt. De cijfers die worden geanalyseerd zijn afkomstig van ondermeer het UWV en het CBS. Met name de werkzoekende mid den- en hoogopgeleiden heb ben het moeilijk in Zuid-Holland. Terwijl landelijk de werkloosheid voor deze groep werkzoekenden het afgelopen jaar terugliep, steeg de werkloosheid in deze categorie juist in Zuid-Holland. Een verkla ring lijkt onder meer te liggen in de bezuinigingen en taakstellingen bij het grote aantal overheidsinstellin gen in Zuid-Holland. Bedrijvigheid In de jongste economische barome ter is te zien dat de orderontvangst in Zuid-Holland en de groei in de Rotterdamse haven na een relatief goed tweede kwartaal stagneert. Het aantal faillissementen in Zuid- Holland neemt langzaam af, maar blijft vrij hoog. Na de positieve verwachtingen over de groei van de orderontvangsten voor de eerste twee kwartalen van dit jaar, ziet Zuid-Holland voor het derde kwartaal een duidelijke ken tering. De bedrijven in Zuid-Holland verwachten dat de orderontvangst in het derde kwartaal gelijk blijft. De goederenoverslag in de Rot terdamse haven is over de eerste negen maanden van 2011 met een bescheiden 1,7°/o toegenomen. Het derde kwartaal heeft dit groeicij fer opgekrikt. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal de groei zal afnemen. Woningmarkt Het door het CBS berekende prijs indexcijfer 1 geeft aan, dat de prijzen van de woningen op de woningmarkt sinds januari 2009 in Zuid-Holland sterk zijn afgeno men. In de periode juni 2009 tot juli 2010 bleven de prijzen volgens dit prijsindexcijfer constant, om daarna weer verder te zakken. De gemiddelde verkoopprijs lag in ja nuari 2009 op 242.466 euro en in september op 2011 240.159 euro, 1% lager. Echter op grond van de prijsindex blijkt dat de woningprij zen in werkelijkheid met 7°/o zijn gedaald. Landelijk was deze daling overigens met 8% iets groter. Sinds september vorig jaar lijken de prij zen in Zuid-Holland in vergelijking met Nederland iets minder hard te dalen. De woningverkopen liggen ondanks een klein herstel nog 40°/o onder het niveau van voor de kredietcri sis. Voor meer informatie: www.zuidholland.nl. De gemeente heeft haar inwoners be gin november wel in de gelegenheid gesteld om eenmalig gratis strooizout af te halen bij de gemeentewerven. Maar als dit gebeurt, wordt dat ge meld op de gemeentelijke website. De gemeente roept haar inwoners op om melding te maken bij de po litie zodra iemand aan de deur komt om strooizout te verkopen en zich voordoet als medewerker van de ge meente. Regio - In het centrum van La Roche-en-Ardenne gaat woensdag 2 mei de eerste Benelux Run van start; de langste non-stop estafetteloop ter wereld met een lengte van 810 kilometer. De tocht eindigt op 5 mei in Delfzijl. Tij dens de loop is het mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld de Hartstichting. 'Hartlopers' kunnen zich laten sponsoren door familie, vrienden of bedrijven. Voor individuele lopers geldt een minimale sponsorbijdrage van 200,- euro. Deelnemen met een team is ook mogelijk. Het sponsor bedrag voor een team van twaalf lo pers bedraagt minimaal 2012,- euro. Bij de finish ligt een prijs klaar voor het snelste 'goede doelen team' en voor het team met de hoogste op brengst. Aanmelden kan tot zaterdag 31 december via b.vandermeer@hart- stichting.nl of 06-51028360. Voor meer informatie: www.hartstichting.nl of www.beneluxrun.nl. Vermist Wit met lichtbruine Jack Russel, teef je, doof, gechipt, 10 jaar, pas verhuisd vanuit Rotterdam; Ereprijsveld, Nieu- werkerk aan den IJssel.Veelkleurige poes, kruising raskat, pluizige oren en staart, halflangharig, 7 maanden oud; Korenakker, Waddinxveen. Gevonden Geheel zwarte kat; Bredeweg, Moer- kapelle. Bruin schaap, klein formaat, rasonbekend;Van Hasseltweg, Moer- kapelle. Gecastreerde geheel witte kater; flat De Els, Nieuwerkerk aan den IJssel. Beige Perzische? Kat, jon ge kat; Linge, Nieuwerkerk aan den IJssel. Zwarte kat, witte tenen voor, sokken achter, bef, gechipt (staat op telefoonnummer in Leiderdorp) 'Gijs'; Europalaan, Nieuwerkerk aan den IJssel. Zwarte kat, witte voeten, bef, kin, kraag, tussen voor en achterpo ten, circa 6 maanden oud, loopt circa 4 weken rond; Henegouwerweg, Waddinxveen. Grijze valkparkiet met een gele kop, rode wangen, zijkan ten vleugels wit; Prins Bernhardlaan, Waddinxveen. Ongecastreerde brui ne kater met beige vlekken, wit befje, jonge kat, loopt rond vanaf begin ok tober; Recreatiepark, Middelburgse- weg, Waddinxveen. Rood met witte kat; Recreatiepark, Middelburgse- weg, Waddinxveen. Zwart hondje met klein beetje wit, kruising, reutje, halflangharige krullerige vacht; Gou- webos, Waddinxveen. Witte fret met een grijze streep op rug; Trompstraat, Waddinxveen. Voor meer informatie: 0184-661509 en www.dierretour.nl. Barbizonlaan 82 2908 ME Capelle a/d IJssel telefoon 010-2204400 fax 010-2204499 Hyifi Frank Kien 06 46 102 334 Jeroen van Ameijde 06 53 584 355 iTISjU iBJJTLl Enit Alle topmerken lederwaren en 1 ,h. Bridge - loinrböet O.Wy «-»"» Eastpocl - Erp'it - K.pling - Con».™ - Cloodio Feme, Castelijn Beerens - Knirps etc. Passage 216 - Waddinxveen Tel. (0182) 63 34 77 'Gok* ni* °P aanbrêdii AAVDAG GESI-OTEN. DINSDAG 89 VRIJDAG g.OO - 'ngon. - 18.00 l.-r.TR. ZATERDAG S.W - 17.00 VER. DONDERDAG KOOPAAOND IC

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 3