tv Jk Moerdregt Nieuwe scheidsrechters voor Kempo Tahitu Kerstmarkt in Moerdregt Ouder-kindtoernooi TZM Bestemmingsplan Groene Zoom goedgekeurd Kerstmarkt voor Roemenië Floreant wint van Moordrecht Activiteiten en welzijn in Centrum Moerdregt Seizoen BRAinS loopt af Voetbal HART VAN HOLLAND MOORDRECHT/ZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 35 Zorgpartners Midden-Holland Alle deelnemende jeugdspelers kregen een medaille. Zuidpias - Het bestemmingsplan voor de Groene Zoom is tijdens de gemeen teraad op 27 november door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat om het deels open gebied tussen de kernen van Capelle aan den IJssel ■en Nieuwerkerk aan den IJssel van ongeveer 450 meter breed. De bedoeling is dat het landschap zoveel mogelijk wordt behouden zodat er een duidelijke afscheiding blijft bestaan tussen Capelle aan den IJssel en Zuidpias. Het vastgestelde plan is inmiddels een versie die al een aantal keer is gewijzigd door zienswijzen van om ringende bewoners en bedrijven. Be woners zagen op het oorspronkelijke bestemmingsplan tot hun verbazing voetpaden door hun achtertuin lopen en reageerden negatief op geplande nieuwe bebouwing aan de 's Graven- weg. Ook deze keer werd een groot aantal opmerkingen en klachten in geleverd naar aanleiding van het ter inzage gelegde bestemmingsplan. In totaal kwamen er meer dan twintig zienswijzen binnen die varieerden van zeer technische vragen over de Moordrecht - In Centrum Moerdregt wordt vrijdag 14 december van 13.00 uur tot 17.00 uur een kerst markt gehouden voor bewoners én voor mensen 'van buitenaf. Er zijn leuke kerstcadeautjes, prach tig handwerk en lekkernijen als pof fertjes, oliebollen en appelbeignets te koop. In de marktkramen worden Moordrecht - Won Moordrecht de eerste wedstrijd van het seizoen uit bij Floreant met 4-1, zondag 2 de cember gingen de drie punten mee naar Boskoop. hoogte van gevels tot de oproep om uitbreidingsmogelijkheden van be drijven in het te ontwikkelen gebied toe te staan. Vooralsnog lijkt het erop dat gemeente' en ondernemers nog niet tot overeenstemming kun nen komen over de mogelijke expan sie van hun bedrijvigheid. Een groot deel van deze zienswijzen heeft echter wel geleid tot, meestal zeer kleine, aanpassingen in het be stemmingsplan. Hierdoor konden alle politieke partijen uiteindelijk instemmen met de ontwikkeling van het grensgebied tussen Capelle en Nieuwerkerk. niet alleen kerstartikelen als bloem- stukjes, versieringen en speciale cadeautjes verkocht. Bewoners en bezoekers kunnen hier ook terecht voor kerstkaarten, sieraden en een verloting. Kinderen kunnen tijdens de kerstmarkt grabbelen. Ook is een levende kerststal. Voor meer infor matie: 0182-373844. De 0-1 ruststand was een goede weer gave van de verhoudingen. De tweede helft hield de Floreant defensie stand tegen het steeds verder opdringende Moordrecht. Eindstand 0-1. Moordrecht - Tom Tahitu en Roy Doets verzorgden zondag 25 no vember bij Sportschool Doets in Reeuwijk een scheidsrechtercursus Kata. Naast nieuwe deelnemers konden bevoegde scheidsrechters een hogere licentie te behalen. Na het theoretische gedeelte volgde een toets en daarna werd de prak tijk getoetst. Tot slot werden enkele kata's via een video beoordeeld en werd de uitslag bekend gemaakt. De zes nieuwe cursisten, waarvan vier van Kempo Tahitu, bleken al lemaal geslaagd voor Kempo- en Karate Kata scheidsrechter D. Twee scheidsrechters van Kempo Ta hitu werden bevorderd naar Kata scheidsrechter C. Moerkapelle - Tafeltennisvereni ging TZM hield donderdag 29 no vember een ouder-kindtoernooi. leder (aspirant-)jeugdlid vormde met één van zijn ouders of een oudere broer of zus een team en in een dubbelspelcompetitie wer den de krachten gemeten. Het duo bestaande uit de meest erva ren jeugdspeler Martijn Mauritz met zijn broer Bart werd kampi oen. Rens van Heeringen mocht met zijn vader de tweede prijs in ontvangst nemen, terwijl Thijmen Molenkamp met zijn vader derde werd. Moordrecht - De Stichting Hulp aan Roemenië/Moordrecht houdt vrijdag 14 december en zaterdag 15 december de jaarlijkse kerst markt onder de toren en in de kerk aan het Kerkplein. Vrijdag is de markt open van 14.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. De opbrengst is bestemd voor diverse projecten in zusterge- meente Baratos in Roemenië. Op de kerstmarkt zijn onder an dere kerststukken, kerstkransen, zelfgemaakte erwtensoep, rook worsten en advocaat verkrijgbaar. Op het voor de gelegenheid ge creëerde terras in de Dorpskerk kunnen de kerstmarktbezoekers terecht voor een kop erwtensoep, apfelstrüdel, punch en warme chocolademelk. Moordrecht - In de week van 10 tot en met 14 december vinden in Cen trum Moerdregt de volgende activi teiten plaats: i Maandag 10 december, 10.30 uur Koersbal, een spel voor mensen van alle leeftijden. Van 13.30-16.30 uur biljarten, van 14.15-16.00 uur sjoelen. P Dinsdag 11 december, 10.30 uur Denksport, een leuke manier om uw brein actief te houden. t»> Woensdag 12 december, 10.30 uur Bingo, het populaire cijferspel met voor elke deelnemer een prijsje. Donderdag 13 december, 10.30 uur Geheugentraining, houd uw geheu gen vitaal en actief met spelletjes, quizzen en oefeningen. Van14.15-16.00 uur Spelmiddag: onder andere rummi- kub, scrabble, sjoelen en Wii. Vrijdag 14 december, 13.00-16.00 uur Sfeervolle kerstmarkt met o.a. leuke kerstcadeautjes, kerststukjes, oliebollen en appelbeignets en een levende kerststal. De toegang voor de kerstmarkt is vrij. Informatie over deelname en tarie ven is op te vragen bij de receptie van Centrum Moerdregt aan Land voor Water 3 of telefonisch: 0182-373844. De kinderen leefden zich uit tijdens de Taekwondoles. Zuidpias - Aan de nieuwe brochure voor het volgende BRAinS-seizoen wordt inmiddels hard gewerkt, maar tot de kerstvakantie staan er nog di verse activiteiten voor de kinderen op het programma. De afgelopen week deed een groot aantal kin deren mee aan lessen Tuimelen en Taekwondo.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 35