74 LO rouw De ophanghaakjes Deze combinatie is het beeldmerk van de voormalige Zilverfabriek A. Mesker Zoon te Schoonhoven. De gestileerde letter is van bovenaf gezien een zilversmid met ge reedschap in zijn handen. 16 De bedrijfsgegevens zijn te vinden in het afgelegde dossier van de Zilverfabriek A. Mesker en Zoon in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nationaal Archief Den Haag, Bedrijvenregister Zuid-Holland Gouda toegang 3.17.11.01 inv.nr. 150 dossier 5203). De fabrikant van de gedenktekens Zilverfabriek A. Mesker Zoon aan Koestraat 128 in Schoonhoven was een voort zetting van de daar in 1891 opgerichte zilversmederij van goud- en zilversmid Arie Mesker.15 De fabriek had in 1946 een moeilijke oorlogstijd achter de rug. Al direct in het eerste oorlogsjaar was de hoeveelheid werk sterk teruggelopen door gebrek aan materialen als gevolg van maatregelen van de Duitse bezetter. Maar desondanks, toen in februari 1941 Arie Mesker overleed, besloten de twee overgebleven venno ten zoon Pieter Anthony Mesker en schoonzoon Gerardus Boere het familiebedrijf toch voort te zetten, onder dezelfde naam, samen met Jan Cornelis (Cor) Mesker en Jacob Cornelis Voorsluijs, respectievelijk een jongere broer en een nog jongere zwager van Pieter A. Mesker.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 12