.^■?S ua z N9 5688 69 LEGITIMATIE Leden de Dlstrlctslelder: LO-legitimatie van Jannigje (Jannie) Kijkuit 11 NIOD PER 0433 De Zwerver 24, 14 juni 1947 In die periode kwamen er nog steeds bestellingen binnen. Van wie? Het Centraal Bureau liet in juni weten: 'Het is niet zo, dat iedereen een plaquette kan verkrijgen. Voor de fabriek zou de order voor collaborateurs en NSB-ers wel eens te groot kunnen worden. En ook het CB kan deze administratie niet verwerken. De plaquettes zijn voor onze medewer kers bedoeld, al mag de grens hier iets ruimer worden genomen, dan bij de ver strekking van legitimaties het geval is geweest.'11 Na de bevrijding moest desgevraagd elke LO-medewerker zich als zodanig kunnen legitimeren met een bewijs dat was voorzien van een registratienummer en van de handtekeningen van een lid van het Centraal Bureau én van de districtsleider waar onder hij of zij had gewerkt. Het moest een garantie zijn dat de houder van het be wijs zich tijdens de oorlog inderdaad had ingezet voor de LO. Deze streng gehan teerde maatregel was gericht tegen hen die hadden samengewerkt met de Duitse bezetter en uit angst voor de zuiveringsacties van het Militair Gezag het deden voorkomen óók te hebben deelgenomen aan LO-verzetsactiviteiten. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (L.O.) van erkende verzetsorganisaties, militaire en burgelijke autoriteiten worden I vprzocht bezitter dezer papieren alle mogelijke hulp en Inlichtingen te geven. jeteekende IsStede werkster van de L O. Kenmerken van het persoonsbewijs: Naam: 7 Voornamen: J.dnniSjC Geboren te: ...B.QX.t.e.I’dftlD Geboortedatum: 26... April 1907 Beroep-kant o Qrbe diende NoZ42/N0.004439 Namens het C.B.: de Dlstrlctslelder: de Houder: K 'k&merk*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 7