I w 45 Wel kon hij de feiten mooier maken dan ze hoogstwaarschijnlijk waren. De tweede smet, het breken van sommige kloostergeloften, probeerde hij te verzachten door voor te wenden dat hij nog erg jong en beïnvloedbaar was toen hij die geloften af legde. Ook zou hij zich tot het uiterste hebben verzet tegen intrede in het klooster, maar uiteindelijk onder de druk van zijn voogden en omgeving zijn bezweken. Ad fontes In een gesprek dat Jan Willem Klein, groot kenner van de Erasmiana in de Goudse Librije, en ik na afloop van de lezing met Goudriaan hadden, vertelde hij dat hij de ze vondst enerzijds wil vergelijken met wat Erasmus zelf in zijn compendium vitae (cv) van 1524 over zijn herkomst en vroegste jeugd heeft verteld, en anderzijds confronteren met wat Cornelis Loos en Willibrord Gielisz daarover te berde hebben gebracht. Die vergelijking heeft hij inmiddels gemaakt en het resultaat ervan in een mooi en lichtvoetig geschreven artikeltje in dit tijdschrift gepubliceerd. Als eerste stap lijkt mij dit alleszins bevredigend. Hopelijk komt er echter als vervolgstap nog een uitgewerkte versie voor een internationaal forum. Om in die versie als toets steen slechts Erasmus' eigen korte levensbeschrijving te nemen, lijkt me om ver schillende redenen onverstandig; allereerst om wat Avarucci, die een vergelijkbare vondst heeft gedaan, is overkomen4. Goudriaan verwijst daar zelf al naar. Toen Avarucci zijn belangrijke ontdekking van een aantal handschriften van Erasmus' va der Gerardus Helye wereldkundig maakte, liet hij zich in zijn beschouwing over de implicaties van zijn vondst te veel en kritiekloos meevoeren door Erasmus' cv. P.S. Allen, H.M. Allen H. W. Garrod (eds.J, Opus Epistoiarum Des. Erasmi Roterodami, I-XII (Oxford 1906-1958) 4 G. Avarucci, 'Due codici scritti da 'Gerardus Helye', padre di Erasmi', Ita/ia medioeva/e e umanistica, 26 (1983) p. 215-255 ro' - Eli.- 'W ERASMI EPItïUE ALUiX TOMVffl 152CJ-J5JC ER. CTÏ...AUS ALL'/N ERAE.aI EPISTbfAE ERaSMI AL-.Ï OWNB ERA: vH EPIST'iAE w,» ERASMJ EPISMAB EHSXUB- ALU-X ep- ‘r.:| IW. Ef .sMl) ffiSÓIAE rOM.x - ERaSMJ ALI1JX OXON1I OXON1I TQM.V 1522 1524

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 11