1469 1476? 1477/78 1466? 1470? 1466 1473 1475 1484 1484 1487 1487 1488 1487(?) 1488(?) 5 R.R. Post, 'Geboortejaar en opleiding van Erasmus', Mededelingen der Koninklijke Neder landse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, 6 (1953) p. 327- 348, A.C.F. Koch, The Year of Erasmus' Birth, (Utrecht1969), H. Vredeveld, 'The Ages of Erasmus and the Year of his Birth', Renaissance Quarterly, 46 (1993), p. 754-809 48 1484- 1486/1487(?) 's-Hertogenbosch, met een tussentijds verblijf in Gouda wegens ziekte(?) intrede klooster Stein professie Tot slot Post, die begin jaren vijftig voor 1469 als geboortejaar koos. Van hem is de volgende chronologie: geboren te Rotterdam naar school te Gouda naar Domschool te Utrecht als choraal? A.C.F. Koch houdt het op 1467 en Harry Vredeveld op 14665. Over de geboorteplaats bestaat veel minder discussie. Erasmus noemt zichzelf Rot terdammer en heeft zich nooit Gouwenaar genoemd. Haast iedereen houdt het op Rotterdam, maar een enkeling houdt wel de mogelijkheid van Gouda open. Laten we de verschillende chronologie├źn maar eens naast elkaar zetten. P.S. Allen gaf in een appendix bij het eerste deel van de brievenuitgave (1906) zijn mening over en kele feiten uit Erasmus'jeugd in het volgende schema weer: geboren te Rotterdam naar de school van Gouda? 1475-1484 naar de school van Deventer 1484-1487 te 's-Hertogenbosch 1487 intrede in het klooster Stein 1488 professie aldaar Vredeveld kiest bijna een eeuw later ook voor 1466 als geboortejaar, maar komt met een enigszins afwijkende periodisering. geboren in Rotterdam schrijfschool in Gouda koorknaap in Utrecht 1477/1478(?) aankomst in Deventer vertrek uit Deventer naar Gouda vertrek uit Gouda naar 's-Hertogenbosch terugkomst in Gouda intrede in klooster Stein professie Schoeck neemt 1467 als geboortejaar en komt met de volgende chronologie: 1467(?) geboren in Rotterdam (Gouda?) 1471 naar school in Gouda 1475-1484(?) school in Deventer, met een tussentijds verblijf aan de koorschool in Utrecht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 14