Adam van der Craenleyde 40 Dit betekent dus dat Gerardus Elye van 1471/1472 tot 1475/1476 vicecureit was in Woerden, vervolgens diezelfde functie (ongeveer) een jaar lang bekleedde in Gou da, en na een onderbreking nogmaals in de ja ren 1478/1479 en 1479/1480. Voor dat jaar ertussenin vond ik nog een intrigerend gegeven: in 1477/1478 wordt Int Waell (een dorpje aan de Lek ten zuiden van Utrecht) een Gerardus Hlê (met een tilde) geïnstitueerd. Er staat bij dat het tegen een sterk gereduceerd tarief ging, omdat de parochie exigua, piepklein, was. Als dit dezelfde persoon is, was Erasmus' vader dus een tijd lang dorpspastoor aan de Lek. In Woerden en Gouda was hij niét de echte pastoor, maar slechts zijn plaatsver vanger. Toch moeten we daar niet te gering over denken, want het was die vice cureit die voor de parochianen werkelijk iets betekende. Interessant is dan wel de vraag wiens vervanger Gerardus Elye was. Daarvoor heb ik de volgende gegevens: Daarvoor moesten ze wel jaarlijks een boete betalen, de absenties zoals verant woord in de rekeningen van de socius. Bovendien moesten ze jaarlijks een vervan ger aanstellen, die dus vicepastoor of vicecureit werd. Ook die moest betalen: de officiaties. Het recht om een nieuwe pastoor aan te stellen berustte ook bij de aartsdiaken, die er een fors tarief voor berekende: de instituties. Die rekeningen staan dus vol met namen, en zo kom ik voor Gerardus Elye (in sommige jaren 'de Rotterdammis' genoemd) tot de volgende opsomming: Gouda: officiatie in 1474/1475 [jaar 1475/1476 ontbreekt] institutie 1476/1477 absentie 1476/1477 e.v. Woerden: absentie 1469/1470; 1471/1472 t/m 1475/1476 Plaats Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden Gouda Int Waell Gouda Gouda Type officiatio officiatio officiatio officiatio officiatio officiatio institutio: Gerardus Hlê officiatio officiatio Jaar 1471/1472 1472/1473 1473/1474 1474/1475 1475/1476 1476/1477 1477/1478 1478/1479 1479/1480

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 6