een nette Winkeljuffrouw STAPz/z tfNAUSTIN ENzzzïDAT ALLEDAAGSE OARAGE WEURMAN gg^kabouters 1 intepieupkunst Sprongs Slagerijen I O Adverteren doet verkopen LEERMIDDELEN Voor uw picnic DANSLESSEN B. H. DE GRAAF BLOEMEN IIKT® lliiuilllhnn De Zwaluw „SOMAT” HALFWAS of LEERLING VROUWELIJKE KRACHT voor ons directieverblijf aan de Wilhelminakade te Waddinxveen. SJANG HAI DRESS Balletschoenen Boekhandel Veldwijk PLANTEN Honden halsband nr. 3 8 80 JP Bertels O NIEUWI B. VAN HEES jqhn h.hoogendoorn grammofoonplaten KLEUTERkledincj DEJ Boekhandel Veldwijk Net meisje voor de huishouding Boekhandel Veldwijk Wereld - Dansprogramma „DE PIONIER” Bakkerij J. Verheul Stormvliegers ■f' September aanvang Schoolvulpenhouders F. Veldwijk Pagina 6 GOUDSE BIOSCOPE* Diversen KOPIEERINRICHTING n Aanmelden Lange Tiendeweg 49 - Gouda Telefoon 01820—2094 BURGERLIJKE STAND GOUDA Auto's, motoren, fietsen enz. Diverse lessen en clubs VERTAALBUREAU INDIVIDUEEL ONDERWIJS KERKEN NODIGEN Bege n tessepla n tsoe n Gouda, telefoon 01820-3728 Austin 1100 Glider: 7.995,- Kleiweg 63 Overig personeel gevraagd aangeboden Huishoudelijk personeel gevraagd HUIZEN KAMERS GEVRAAGD Huisraad- kleding enz. qevraogd en aangeboden WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 17 augustus 1967 A kleuren. - Za. 3 u. Zon. 3-5 u. Met spoed gevraagd: N.V. Aannemingsbedrijf Heijcopstraat 7, Utrecht, tel. 030-30675 Kleiweg 80, Gouda, tel. 7226 de HET afwas- Dus bij OLIE- EN ZEEPHANDEL Noordeinde 29 - Tel. 01828-3129 - Waddinxveen ‘d GEVRAAGD in Ki s Itei Telefoon 2288 Mevr. v. d. VOORN, Zuidkade 166, telefoon 2138 Voorhanden bij: Passage 145 Waddinxveen telefoon 2620 Gevraagd: Liefst halve dagen. Hoog loon. Papieren bordjes Papieren bekers Servetten Kerkweg 145 Waddinxveen telefoon 01828-2620 Af te halen bij J. H. Mol, D. v. Schagenplantsoen 8, W’veen Medio September aanvang van de nieuwe cursus sen beginners en gevorderden, scholieren, gehuwden en oudere paren Inschrijving dagelijks. Privélessen volgens afspraak. INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN REUNIE TEL. 4139 THALIA TEL. 2230 Mevr. Boonstoppel-Broer, J. Dorrekenskade 24, W’veen, vraagt WERKSTER vor enkele dagen of ochtenden n. week. MOERKAPELLE Ned. herv. kerk - 9.30 uur: ds. D. J. van Hoff, Rotterdam en 18.30 uur: ds. A Boertje Ger. Gem. - 9.30 en 1.30 uur 8: ds. A. F. Honkoop. ZEVENHUIZEN Ned. herv. kerk - 10 uur: ds. J. G. van der Vlist en 19 uur: ds. S. van der Zee, Uitwijk. Kapel Rotte - 10 uur: ds. G. Koersel- man, Bleiswijk en 18.30 uur: ds. J.G. van der Vlist. Geref. kerk - 9.30 en 1.30 uur:8 ds. W Steunenberg, Rotterdam Ver. Vrijz. Herv. - 18.30 uur: ds. J. van Rossum, Voorburg ZEVENHUIZEN Geboren: Marinus van der Eijk, z.v. J. van der Eijk en W. van Driel Overleden: Marinus Johannes schen- kenberg, ev. C. T. J. Zwanikken, 67 jaar. REGENWATER, ZACHT WATER. Prima eiken en kastanje wijnvaten, nieuw en gebruikt. Voorts kaaskuipen, mandflessen etc. Margrietstr. 16, W’veen. Wilt u iets meer weten over paard of ponyrjjden? Zater dags van 9 t.m. 17.30 uur. Zondags van 10 t.m .16.00 uur, kunt u geheel vrijblij vend kennis met onze ma nege komen maken. Manege ’Reigersburgh’, Piasweg 35, Waddinxveen. tel. 2423. VOOR HET BETERE DANSONDERWIJS. Gouwe 208 Gouda Telefoon 4608 Internationaal gediplomeerd dander aar. Vanaf heden te koop: Verschillende soorten Incluslef verwarming en ruitecp (1100 Glider Countryman (C. f 9.650 BRB7- EN KLEUTERHUIS H00G5TR.19 TEL:4262 GOUDA Let u eens op de vele Austins die u ondeiv.cj i-j-.ikomtl En kijkt u dan ook eens, wie er in zo’n Austin rijdtVoor die mensen is autorijden nog een bezigheid waaraan zij bewust plezier beleven. U wilt <:t ook? Stap dan in een Austin':1 WADDINXVEEN Met een af stand van 337 km voor de boeg wer den zaterdag om 12.10 uur 112 jonge duiven van ’De Zwaluw” gelost in Pont St. Maxence. Aankomst eerste duif 16.12.57 uur, laatste duif 16.53.59 uur. Snelheid respectievelijk 1311.30 en 1190,13 meter per minuut. De uitslag luidde: M. Twigt 1, 8; Joh. Brans 2, 10, 14, 27; W. Slagboom 3, 9, 25; Troost-Tamerus 4, 12, 18; C. Smit 5, 19, 20, 24; H. N. v. Haren 6; K. v. Veen 7, 15, 16, 17; C. de Lang 11; P. C. Loendersloot 13, 26; H. de Jong 21; A. J. v. Essen 22; J. de Haan 23; D. Boere 28. Mevr, van de Roovaart, Pr. Beatrixlaan 41, Waddinxveen vraagt WERKSTER. Gevraagd: WERKSTER voor 1 ochtend per week. W. de Zwijgerlaan 38, W’veen, tel. 2669. Gevraagd: HUISH. HULP voor één halve dag per week. Roemer Visscherstraat 23 te W’veen, tel. 2344. voor alle takken van onderwijs. worden 50 ct incasso- en Wij kunnen U leveren: Wilt U dat wij het ronde gat in de ruit maken! Vergeet dan niet dat wij ook ventila toren verkopen. Voor ƒ49,50 heeft u er al een die in 2 .standen gebruikt kan worden Vraag er naar bij Hogen doorn, tel. 2520. „DE VOS” AUTOBEDRIJF Opel Rekord 1962 Opel 1200 I960 Chevrolet Chevelle 1965 Oldsmobile F 85 1965 Plymouth Valiant 1965 Garage Dorpsstraat 59 Telefoon 2787 Kon. Wilhelminasingel 30 Telefoon 2554 Inruil en financiering Verkoop alle nieuwe merken Te koop: CHEVROLET I960 100.000 km., radio, 2 gor dels, in zeer goede staat. J. A. Loef, Burg. Colijnstr. 54 Boskoop, tel. 01727-3273. J. A. Loef, v. Mecklenburg Schwerinlaan 23, W’veen, tel. 2051. Gevraagd voor direct een KOSTHUIS in Waddinxveen of omgeving. Ton Kurvers, Meerweg 36, Kronenberg- Sevenum (L.) Terstond gevraagd: NET KOSTHUIS met eigen kamer voor leerling TuinbouwSch. te Boskoop. Inl,: Adr. de Jong, Noordkade 2, W’veen, tel. 01828-2584, Te koop: VRIJJSTAAND WOONHUIS aan de Pias weg. Gemoderniseerd met douche, c.v. olie. Vraagprijs 35.500,00. Piasweg 18 te Waddinxveen. GEVRAAGD voor brood en banketbakkerij. 5-daagse werkweek. Dorpsstraat 68 Waddinxveen D. Baks, Reparaties half uur gereed. Tandtechnisch bedrjjf. Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778. Hypotheken. Ie hypoth. tot 90% en aanvullende 2e hy potheek. Lage lasten. Bij overlijden pand evt. hyp. vrij. Inl. Boegheim Vink Gouwe 54, Gouda, telefoon (01820) 7861. Ook voorver koop onr. goederen. Voor uw naaiwerk o.a. Ja ponnen, rokken, avondkle ding, bruidstoiletten en kinderkleding, ook veran- derwerk naar Mevr. Boots- ma, Vondellaan 210,W’veen Kabouters kosten 50 cent per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere regel vet extra 70 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven ondernum mer 20 cent extra. Bewijsnummer 20 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan 9 te Waddinxveen, telefoon 01828 - 2238. Voor Kabouters, die niet bij vooruitbetaling zijn voldaan administratiekosten extra berekend. Uitsluitend mond, onderw. TALEN - BOEKHOUDEN STENO - TYPEN WISKUNDE MIDDENSTANDSOPL. (1 en 2-jarige opleiding) HANDELSCORRESPOND. SPREEKVAARDIGHEID OPENBARE AVOND-ULO (individueel onderwijs) I.V.I.O.-opleidingen (voor hen, die geen voort- gez. onderw. genoten). SLEUTELDIPLOMA Dipl. Alg. Vr. vorming (voor meisjes) Dipl. Prakt. Alg. vorming (voor jongens) EH1SH1MVH3 65OV 4B 131 1 Aantrekkelijke Chinese pyama’s en kimono’s Luchtige Huisjasjes Bamboe Gordijnen Prachtige Wandversieringen Zeer aparte Thee- en Moccaserviesjes Praktische Pepermolens enz. enz. ZEVENHUIZEN Met 164 duiven heeft ”De Stormvliegers” deelgeno men aan de wedvlucht van Soigniers. Er werd om 13 uur gelost en gevlo gen over een afstand van 163 km. De eerste en laatste duif kwamen res pectievelijk om 15.17.32 en 15.37.40 uur aan. De gemiddelde snelheden bedroegen 1193,60 en 1040,70 meter per minuut. De uitslagen luidden: J. Heijkoop I, 20; W. Verschoor 2, 13; H. Brands 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18; H. Streef 4; M. Heemsbergen 6; J. Stofberg 11, 15, 19 J. Meyer 12; W. Breedijk 14, 17. Vanaf heden inschrijving OPENB. AVOND-ULO individueel onderwijs opl. voor het wettelijk er kende diploma o.l.v. exa minator MULO A of B (m. middenstandsopl. of wisk.). Aanvullingsex. B. PTT of NS (spec. 1-jar. opl. voor afgewezen can- didaten). Tijdige aanmel ding wordt verzocht aan de AVOND-ULO Crabethstraat 3 - GOUDA Tel. 01820-4059 spreekuren dir. 2-4 en 7-8 u.) Begin nu aan een verant woorde sportieve vrijetijd- besteding. Paard en pony- rijden bü Manege Reigers burgh, Piasweg 35 te Wad dinxveen, telefoon 2423. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: punt van hengel en dob ber, blauw Jongensjack, grijze heren regenjas en pakje brood, groen kin derfietsje; Verloren: spaarbankboekje met in houd, donkergroene sweater, zak boekje, badlaken met 2 zwembroeken gouden broche, sleutel aan blauw paars hangertje, rode step, donker bruine herenportemonnaie met in houd, zwart vest, rood kindervestje, Prisma dameshorloge met zwart bandje, Magneet jongensfiets, kin- derschoentje maat 19. Regentesseplantsoen 30 Gouda Tel. (01820)-4061 Te koop i.g.s.z.: OPEL RE KORD 1957. Kleikade 4 te W’veen. Te koop: KREIDLER MO TOR, 5 versn. Sekeris, Ka naaldijk 7, W’veen. Aanvang nieuwe en herhalingscursussen TYPEN (ook op elektrische machines) STENO (Nederlands en moderne talen) MIDDENSTAND (erkende cursus met Rijks- subsidie); BOEKHOUDEN - M.B.A. - S.P.D. TALEN, HANDELSCORRESP. en CONVER SATIE voor beginners en gevorderden (Ned., Frans, Duits, Engels, Spaans, en Italiaans) ALGEMENE ONTWIKKELING - NEDERL. TAAL - ELEMENTAIRE WISKUNDE voor economische wetenschappen. AVOND MULO A, B en AANVULLEND B STUDIEHULP voor leerlingen van L.O., Mulo, H.B.S., Gymnasium, etc. VRAAGT VRIJBLIJVEND STUDIEADVIES Inlichtingen en aanmeldingen dagelijks 9-22 u. Over VERF gesproken, Pra ten wij niet over. Wij smeren VERF van Hogendoorn, die verkoopt pas verf. A. van Solmsstraat 31. eslist NU, U zou toch nog die LADDER kopen. Kom even naar Hogendoorn, tel. 2520. Plaktegeltjes voor alle deuren in Uw woning verkoopt Ho gendoorn. ADVIES en dan nog vak kundig ook geven wij geheel gratis voor VERF, BEHANG en GLASWERK. Heeft U wat te vragen, vraag het aan HOGENDOORN uw vak man. A. v. Solmsstr. 31. Het is niet duur! Pony- rijden per les 7,kaart voor 10 lessen 60, Paardrijden per les 8, kaart voor 10 lessen 70, Manege „Reigersburgh Piasweg 35, Waddinxveen. telefoon 2423. CONSERVATIECLUBJE ENGELS voor gevorderden. Mevr, van Doornik, telefoon 01828-3087. Te koop t.e.a.b.: wegens aan schaf gashaard, GRIJZE KO- LENCONVECTOR merk E* fel, 17.000 call. 3 winters gebrand. De Mik, J.D. Kade 74, W’veen. Te koop Groene Skai lederen KINDERWAGEN. Hoog model, merk Koelstra, telef. 01802-678, Te koop: Bruingrijs geruit HERENCOSTUUM m. 49-50 te klein gekocht van 169 voor 60. L. Engels, Justus van Effenlaan 76. Ter overname aangeboden: wegens overschakeling op CV Beckers GASHAARD (1 sei zoen gebruikt tevens z.g.a.n. Miele centrifuge. Jac. Catslaan 5, tel. 3289 te W’veen. Te koop: GROT CALIMIX OLIEHAARD met tank. Ernst Casimirlaan 22, W’veen tel. 3048, Te koop ERRES WASCOM BINATIE met verwarming en pompen i.z.g.st. ook elektr. van 795 nieuwwaarde voor 179. Tesselschadelaan 46, W’veen. Te koop: PIANO. Vijverlaan 33, W’veen. I Te koop: BABYWEEG- SCHAAL, BABYBAD, KIN- DERLEDIKANTJE 150 x 75 met matras, DRIEWIEL- FIETS. Vijverlaan 33, W’veen Te koop: BANKSTEL 60. Kon. Wilhelminasingel 61, W’veen. Te koop: KINDERWAGEN blauw met wit, merk Rié- mersma, half hoog model. C. Drost, Pr. Willemstraat 14 Moerkapelle. koopt u in de zaak met grootste sortering en waar je zo prettig geholpen wordt. Gevonden op Kerkweg met naam Wilma Ravestein Kent u reeds onze Brother SCHRIJFMACHINE met 1 jaar volledige garantie compleet met lederen koffer .f 225.—. BOEKHANDEL BURGER Dorpsstraat 80, Waddinxveen WADDINXVEEN Ned. herv. kerk - 9.30 uur: ds. J. Ver- van ’t Te koop: ANTIEKE TE GELS (DB), tegeltableau, pla vuizen, haardplaat (1687), blaasbalg, Kamferkisten etc. Margrietstraat 16, W’veen. HOUTEN LIJSTJES voor foto’s, diploma’s, schil derstukken enz. BOEKHANDEL BURGER Dorpsstraat 80 - Telef. 2298 Brilmonturen (ook voor kinderen). Jac. Saton, Pr. Beatrixlaan 31. Leveran cier van alle ziekenfondsen. telefoon 30 80 „OSS 117 HARTENTROEF IN TOKIO” in kleuren - Toeg. 14 j. Aanv. Do. 8.15 u. Za. 7-9.15 u. Zo. 3-5- 7-9.15 u. Ma. Di 2.30, 8.15 u. Wo. 8.15 u DE VRIJDAGAVOND 2 voorst. 8-10.15 u. „DE MAN MET DE 5 PASPOORTEN” toeg. 14 j. - in kleuren. „FLIPPER DE DOLFIJN” in kleuren - al. - Aanv. Za. 2.30 u. Wo. 2.30 u. „I TABU No. 2”. Toeg. 18 j. Aanv. Do. Vr. 8.15 u. Za. Zon. 7-9.15 u. Di. Wo. 8.15 u. Nachtvoorstelling Zat. 11 u. - Toeg. 21 j. „PARASIETEN DER LIEFDE” „VRIJ OM TE DODEN” - Toeg. 14 j. in kleuren. - Za. 3 u. Zon. 3-5 u. Biedt zich aan: NET MEIS JE voor de huishouding. Br. nr. Pl bur. van dit blad. Biedt zich aan: MEISJE voor huish. of winkel, leeftijd 16 jaar. Br. nr. P2 bur. v. d. bL Wij vragen enkele METAAL BEWERKERS en een MA GAZIJNBEHEERDER met enige ervaring in de metaal bewerking. Firma W. A. Slie- drecht, St. Victorstraat 54 te W’veen, tel. 01828-2944 en 3249. Meubelmakers gevraagd. Meubelfabriek „Fema”, Zuidkade 53, tel. 2351. Hedenav. (Dond. cyclus) 8.15 u. Een op- SCHOUWBURG merkelijke film zoals men niet vaak te TEL 3750 zien kriigt’ ifcL. «w „SUDDENLY, LAST SUMMER” (maar toen van de zomer Elizabeth Taylor, Mntgommery Clift. - 18 j. Vrijd. 8.15 u. Zat. 3-7-9.15 u. Zon. 3-5- 7 u. Ma. Di. Wo. 2.30 u. Een magische krachtfiguur in ’n film vol avontuur en sensaties „Hombre” betekent ’Kerel’, Paul Newman -is zo’n ’kerel’„HOMBRE”. Paul Newman, Richard Boone, Diane Ci- lento. Scope - Kleuren - 14 j. Let op! Zon. 9.15 u. Ma. Di. 8.15 u. ’n Door de pers zeer hoog gewaardeerde film, ’n Film over de liefde en hartstocht van jonge mensen. „DE ONSCHULDIGE VERLEIDERS” Vooraf: „HEART BEAT FRESCO” van Pim de la Parra. - 18 j. met losse patronenhouders. CLIPPER 4,95 PELIKAAN 9,75 PARKER 11,00 PASSAGE 145 Telefoon 2620 een nieuwe single van The Beach Boy’s: HEROES AND VILLAINS 4,25 een nieuwe L.p. van The Rolling Stones: „FLOWERS" 18,50 WADDINXVEEN Ondertrouwd: Johanna Willemina.d. v. W. M. Broer en W. Vos; Roald Vasco, z.v. P. Droog en W. Soeters: Elizabeth, d.v. P. Broer en G. Wuis; Jeanine, d.v. J. B. H. van Alfen en J den Engelse; Hendrik Jan Pleun, zv. P. H. Koetsier en G. M. Oudijk; Ma ria Johanna, d.v. H. Schipper en S.S. Oudijk Overleden: Eduard Hendrik Daniël Echter, 62 jaar; Gerrit Pieter van Soest, 21 jaar welius en 18.30 uur: ds. T. Veld. Herv.Wtfkgeb. - 9.30 uur: ds. L. A. Klootwijk, Ede en 18.30 uur: ds. C. Vos, Gouda. Bethel - 9.30 uur: ds. T. van 't Veld en 17 uur: ds. J. Verwelius. Ev. Mol.kerk - 11.30 uur: ds. P. Fa der. Herv. Immanuëlkerk - 9.30 en 19 uur dr. A. van Haarlem. Geref. kerk - 9 en 10.30 uur: ds. B. Koekkoek en 18.30 uur: ds. D. N.Ver- schoor, Moordrecht Remonstr. kerk - 10 uur: ds. T. El- ders-Mayer, Rotterdam. Chr. Afgesch. Gem. - 9.30 en 17 uur en wo. 19 uur: ds. A. P. Verloop. St. Victorkerk RK - zo 7, 9, 11 en 15 uur, do. 20 uur, za. 9 uur, ma. ,di., wo. en vr. 7.45 uur: Heilige Mis. St. Petruskapel RK - zo. 8.30, 11.45 en 17.30 uur, di. 7.45 uur, do. 20 en za. 9 uur: Heilige Mis. Jehovah’s - 15.30 en 18.30 uur: openb toespraak en Wachttorenstudie, do. 19.30 en 20.30 uur: bedieningsschool en dienstverg. en opgemaakte bakjes en vaasjes, vele soorten cactussen en vet- plantjes. Uw zelfgebrachte bakjes of vaasjes worden door ons weer opgevuld met plantjes en bloemen door u zelf uitge zócht. Telefonische bestellingen worden bij u opgegeven i i of het door u adres thuisbe zorgd. P. PERDIJK Julianastr. 72 - Moerkapelle te!. 01793 - 589 Gevonden in D. van Schagen plantsoen (zg.n. metalen trekketting) Af te halen bij J. H. Mol, D. v. Schagenplantsoen8, Waddinxveen Telefonisch aangesloten (privé Oranjelaan 28 en spoelmiddel voor uw vaatwasmachine.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 6