PROGRAMMA Gouwenieuws STANDEN Veel bezoekers van De Bron Damclub Bibliotheek Excelsior WSV-nieuws stilt leeshonger Spanning breekt laat bij WSE: 1-0 Prins Claus der Nederlanden Weekblad voor Waddinxveen Epiloog Proloog bij KNGV-proeven TOOS i<f! Boterletter f 8.90 REPRODUKTIES - POSTERS HUIZER’S BAKKERIJEN Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 23 NOVEMBER ’7 SIO-MONTAGE HOCUS POCUS Verkrijgbaar: STRATEGO MENS erger je niet Boekhandel Veldwijk BV 1J Boekhandel Veldwijk BV Eikenlaan 54 - leplaan 122 Uitgave Druk. Veldwijk NV Direktie J. B. Veldwijk Redaktie C. J. M. R. v.d. Bas Exploitatie F. van Kempen Bestel nu uw lil ui nl nl 1! 111 1 lil tl I 1 H H 1T De spanning vergoedde veel in deze op zich zelf niet denderende wedstrijd. Een fout van doelverdediger Sanner van Nieuwkoop waar Jan Toor snel bij was zorgde voor het winnende doelpunt, twintig minuten voor het einde. Een unieke levensbeschrijving geïllustreerd met vele foto's De uitermate belangrijke schaak' wedstrijd voor het eerste WSV-tean tegen het nog ongeslagen Capellf 1 is met nog twee onbesliste partijen geëindigd in een voorlopige 5-3 voorsprong voor WSV. Na in de be ginperiode al spoedig tegen een 2-41 achterstand te hebben aangekeken wijzigde de situatie zich bij het voi-l deren van de avond ten gunste van de Waddinxveners. -lit ’/si 8 Be Fair Dames I-Willem II. enz. enz. SPEELGOEDHUIS (Advertentie) Vrijdagavond is de top-avond. Telefoon 2401 3 3 5 5 1 2 4 0 0 0 1 3 2 2 1 0 2 17 15 15 13 13 12 12 12 11 10 DAMESKOMPETITIE (ZONDAG) Groeneweg-Waddinxveen, 12 uur 11 11 11 12 11 11 11 9 9 9 9 9 10 8 9 8 8 8 9 9 10 8 9 8 12 10 12 11 9 9 9 9 9 8 7 7 5 4 5 4 2 3 22 1 8 7 5 5 5 3 3 1 1 2 1 6 6 6 5 5 3 2 2 1 1 0 3 2 1 1 1 3 4 2 3 2 2 0 1 3 1 2 3 1 1 3 0 2 3 1 1 2 2 2 6 5 5 5 6 6 0 1 3 2 3 2 3 5 5 6 7 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 7 7 f Het gladde veld en de schuin over het veld staande harde wind droeg ook al niet bij tot een vlotte vertoning; Er werd aan beide kanten hard gewerkt voor de winst, wat WSE uiteindelijk lukte. Adr. Kleiweg van WSE kreeg z’n eerste kans maar zijn schot belandde buiten de pa len. Nieuwkoop probeerde een schot via J. Verlooy maar ook dit werd een af zwaaier. Bij een aanval van L. v.d. Lons, C. Jacobi en W. Compeer probeerde de laatste met een boogbal de doelman voorbij te komen, maar de bal ging ook over de lat Even daame een gevaarlijk moment in de WSE-achterhoede met een doorspeel- bal waar H. Vijfhuizen achteraan ging, maar waar de WSE-doelman eerder bij was. Deze schopte de bal tegen een te genstander maar gelukkig ging het leren monster achter. In de tweede helft kwamen er wat meer goede aanvallen op de grasmat. Bij WSE Donderdag 23 november 1972 28e jaargang - nr. 1314 Giro 47062 tnv Drukkerij Veldwijk NV Meisjes C (gezakt 15): 1. Monique Klei weg 41.6; 2. Helma Beeuwkes 40.7; 3. Erika van Gelooven 40.7. Jongens (gemakkelijke oefenstof): 1. Bar- tleen Wijenberg 33.0 pnt; 2. Maarten Kortekaas 32.0; 3. Peter v.d. Vlies 30.6. Jongens I (moeilijke oefenstof): 1. André Dekker 32.6; 2. John de Bruin 30.9; 3. Jeroen Verwaal 30.7. Jongens A (gezakt 5): 1. Henk v. Aerns- bergen 38.0; 2. Joost Kuper 37.6; 3. Frank Hagoort 37.4. Jongens B (gezakt 3): Roland Huizer 38.0; 2. Marco Loef 37.9; 3. Edwin Tofield 37.4. Jongens C (gezakt 5): Ronald Geerlof 39.7; 2. Theo Merkenstein 36.8; 3. Peter Speyer 36.3. ZATERDAGKOMPETITIE Be Fair-Hillegersberg Siveo-Waddinxveen, 14.30 uur Be Fair 2-Sportlust 2, 14.30 uur Siveo 2-Be Fair 3, 12.30 uur Be Fair 4-Floreant 3, 12.30 uur Be Fair 6-Moerkapelle 2, 12.30 uur Moerkapelle 3-Be Fair 7, 12.30 uur Be Fair 8-Siveo 4, 10.30 uur Waddinxveen 3-Floreant 5, 14.30 uur WDS 4-Waddinxveen 4, 10.30 uur 0 1 2 2 2 1 0 3 2 0 1 Redaktle-adres Groensvoorde 94, Waddinxveen, telefoon (01828) 6509 (op werkdagen na 19 uur) Advertentle-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen telefoon 2604 ZONDAGKOMPETITIE Quick Steps-Waddinxveen WSE-Oudewater, 15 uur WSE 3-RVC 3, 12 uur GSV 5-WSE 4, 10 uur Moordrecht 5-Waddinxveen 5, 11 uur V 1’ li i CH I'-® 1 1 WSE bezorgt zijn rivalen grijze haren door steeds op ’t nippertje de volle buit voor zich op te eisen. Daar komt ook wel ’es een beetje geluk bij kijken, maar je wordt nou eenmaal geen kampioen zonder. Nieuwkoop moest date ervaren. Een treffer van Jan Toor deed hen bui gen. Waddinxveen-zaterdag laat niet langer met zich sollen. En het zijn merkwaar digerwijs de ’grote’ ploegen uit de afde ling die dat aan den lijve moeten onder vinden. WDS, derde op de lijst, was za terdag het verbaasde slachtoffer van het onverzettelijke geelzwart. Meer dan een 22 gelijkspel viel er niet uit te persen. bij Groensvoorde 8 - Tel. 2382 Zuidkade 11 - Tel. 2354 1( IJ 12 12 12 1 i 4 4 J afgebr afgebr 0-1 o-l 0-1 0-1 1-4 Bank Coöp. Raiffeisenbank W’veen. Sluitingstermljn Voor opneming van advertenties en berichten die dinsdagmiddags na 12 uur binnenkomen in het Weekblad van dezelfde week kan niet worden ingestaan. Be Fair kan zaterdag zijn kwaliteit be wijzen met een zege in de uitwedstrijd tegen Hillegersberg. Geen eenvoudige opgave, maar daarom niet minder nood zakelijk willen de zwartwitten zich in hun fraaie koppositie handhaven. Uit speelt ook Waddinxveen dat met Quick Steps de degens kruist. De zege op Moerkapelle, afgelopen zondag, mag het bewijs vormen dat het Waddinxveen aan stootkracht niet ontbreekt. Wel aan de zogeheten ’finishing touch’. En die zal tegen Quick Steps hard nodig blijken. WSE kan zondag voor eens en voor goed af rekenen met al diegenen die er van uit gaan dat de Waddinxveners min of meer per ongeluk aan kop gaan in de afdeling. Mededinger Oudewater komt dan op be zoek en dat is derhalve dè gelegenheid. Wij houden het op winst voor WSE. Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat wij niet meer geloofden in een mo gelijke opmars voor Waddinxveen-zater dag. Maar na een aantal uitermate ac ceptabele prestaties ziet het er naar uit dat wij onze mening moeten herzien. Bij deze dan. En voor de wedstrijd tegen Siveo zien wij zelfs een bescheiden winst. De Waddinxveense Christelijke Open bare Bibliotheek en leeszaal draait goed. Met 22.000 boeken, 200.000 uitleningen en 4.000 leden mag je wel vaststellen dat de instelling in een behoefte voorziet. Het bestuur van de bibliotheek zegt er zelf van dat ze Waddinxveen van een niet-lezende tot een lezende gemeente hebben omgevormd. Op dit moment zijn er drie vestigingen. Het hoofdgebouw aan de Juliana van Stolberglaan, het filiaal in de Victorwijk en een nederzetting in het Anne Frank- centrum. Vorige week heeft onder grote belang stelling de gymnastiekvereniging TOOS de jaarlijkse KNGV-jeugdturnproeven afgenomen. Hieraan waren tevens onder linge wedstrijden gekoppeld, waarbij de keurturnleden buiten mededinging mee streden. In totaal deden 486 TOOS-leden in ver schillende leeftijds- en vaardigheidsproe- ven mee. Na afloop van de wedstrijden gaf de keurgroep van de heer K. Zwij nenburg een fraaie demonstratie lange- mat springen. Mede dankzij de medewer king van de juryleden uit Waddinxveen en omgeving en van vele ouders, die als telcommissie fungeerden, kan op een bij zonder geslaagde wedstrijd-week worden terugzien. Op de laatste wedstrijddag, vrijdag 16 november, reikte de ere-voorzitter van TOOS, de heer Bontenbal aan Carin Sirre de jeugdwisselbeker uit. Carin had met 43.1 pnt het hoogste puntenaantal van alle groepen. Uitslagen: Meisjes I gemakkelijke oefen stof: 1. Anita Engelsman 35.3 pnt; 2. Nelleke den Boon 34.0; 3. Franciska Overdam 33.4; 4. Els Gerritsen 33.2. Meisjes I moelijke oefenstof: 1. Ingrid Koenen 35.0; 2. Ankie Koorengevel 34.2; 3. Anneke Hoogendoom 33.6. Meisjes A (gezakt 3): Anneke Kervel 40.9; 2. Linda de Winkel 40.1; 3. Judith Uiterwijk 39.9. Meisjes B (gezakt 2): 1. Jacqueline van ’t Zet 42.4; 2. Anneke de Bruin 41.2; 3. Diana Kimmel 40.5. Uitslag: O.Z.V. 1-Gouwe 1 (dames) 31 Programma: zaterdag 25 nov. 19.30 uur te B’graven: Gouwe a-Koudekerk a (meisjes) Zwemwedstrijden Zaterdag was de zwemploeg van De Gouwe in Gouda voor de tweede avond van de C-kompetitie. De resultaten wa ren zeer mager. Ada Utewaal werd met 1.31.8 derde op het nummer 100 m schoolslag meisjes (0-14 jaar). Op dit zelfde nummer voor jongens werd Henry Verweij 3e in 1.33.7. Op de 100 m rug slag jongens (0-16 jaar) werd Kees Buur man 3e in 1.21.7 en Arie de Groot 4e in 1.22.5. Na de eerste avond stond De Gouwe op de 3e plaats. Na deze avond staat het na AZC met 3157.2 p., Colom biaan met 3363.4 p., LZ’86 met 3377.5 p. op de 4e plaats met 3388.3 p. Abonnementsprijs 3,35 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 8,50 per half jaar binnen versprei dingsgebied en 14,75 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,19 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. vlotte het nog het beste. Jan Toor had geen geluk toen diens schot van de lat terugspatte. De wisselspelers Lichtenberg en Geers waren ook niet in staat om verandering in de 00 stand te brengen. Maar de altijd op een fout loerende spits Toor strafte net op tijd nuchter een misser van de Nieuwkoopse doelverdedi ger af. Afdeling Gouda: Gouda Reeuwijk WDS Bodegraven Aarlanderveen 11 Sportief Zevenhoven Floreant Waddinxveen Bergambacht Rijnstreek Siveo JUNIORENKOMPETITIE NSV-Waddinxveen, 14.30 uur A: Soccer Boys 2-Waddinxveen 2, 15 u. I B: Gouda-Be Fair, 13.15 uur Stolwijk-WSE, 14.30 uur Waddinxveen 3-Schoonhoven 2, 15 uur I C: Esto-Be Fair, 14.30 uur Waddinxveen 2-Olympia 2, 13.45 uur Sportlust 2-WSE 2, 13.45 uur Be Fair 4-Nieuwerkerk 4, 14.30 uur ZATERDAGKOMPETITIE 4e klas C KNCB: ZBVH Be Fair Heinenoord Hillegersberg Bolnes Wieldrecht Nw Lekkerland 9 Hardinxveld Stellendam Ornas Gr. Ammers Op 13 december a.s. bestaat de biblio theek precies tien jaar. Natuurlijk was voor die tijd onze gemeente niet zonder bibliotheken, maar dat waren instituten die waren gebonden aan de kerkgenoot schappen en als zodanig niet openbaar. In die tien jaar is de exploitatierekening gestegen van 25.253,- tot 140.000,- terwijl het aantal leden is vertienvou digd. De bibliotheek heeft haar succes voor een groot deel te danken aan het enthou siasme van achttien medewerkers(sters), die een niet te ruime vergoeding ontvan gen voor hun diensten, maar desondanks dikwijls jarenlang hun medewerking blij ven geven. Het aankoopbeleid is steeds gericht ge weest op een zo breed mogelijke lezers kring. Zo kan iedere scholier de voor zijn opleiding verplichte boeken daar vinden. In de tien jaar van het bestaan is er wel een duidelijke verschuiving van de nor men opgetreden. Wat voor een aantal jaren taboe was, staat nu voor iedereen ter beschikking. Men weert echter nog steeds bewust zedenkwetsende lektuur terwijl ook de zeer goedkope weggooi- romans op de planken ontbreken. Met het gemeentebestuur wordt reeds sinds de oprichting een goede band onderhou den, waarbij het bestuur er prat op gaat, naast de toegestane Rijkssubsidie eigen lijk nooit een beroep te hebben gedaan op aanvullende susidies. Een jubileum als dit gaat vanzelfspre kend niet onopgemerkt voorbij. Het feest wordt gevierd met een boekenpuz- zel, een opstelwedstrijd en een teken wedstrijd. Inlichtingen hierover kunt u in de drie vestigingen van de bibliotheek krijgen. Voor wie goed zijn best doet, zijn er in ieder gevel leuke prijzen. 4 3 4 2 In het gereformeerd verenigingsgebouw speelde de damclub Excelsior de elfde ronde om het klubkampioenschap. Uitslagen: C. Blonk-A. A. Rietveld 11; J. Slappendel-L. Verhey 20; C. H. Kramp- I. J. C. ten Toom 11; W. v.d. Heijden-C. Meiderwijk 20; T. Driese- B. van Eijk 2—0; H. Boele-Th. van Bue- ren 11; A. Blom-G. Heeren 20; P. Swart-A. Zwanenburg 20; J. de Heer- R. van Dijk 11; T. den Ouden-J. Ver meulen 20; C. Stolker-J. de Wit 20. Vrijdag gaat Excelsior op bezoek bij Kijk Uit uit Zegveld. Stand onderlinge kompetitie: 1. C. H. Kramp 2. T. den Oude 3. A. Blom 4. H. Boele 5. C. Stolker 6. G. v.d. Zijden 7. Th. van Bueren 8. G. Heeren 9. P. Swart 10. A. Zwanenburg ZONDAGKOMPETITIE Afdeling Gouda: WSE Oudewater Haastrecht Bergambacht Nic. Boys Nieuwkoop Schoonhoven Soccer Boys Gouderak RVC Ammerstol Het derde team speelde tegen het Rottei-I damse politieschaakteam Hermandad en behaalde zijn derde overwinning inl suksessie. Met een liefst 6J-1J nederlanjl moesten de Rotterdamse politiemensen! de terugreis aanvaarden. Het jeugdtearI tenslotte bond het Rotterdamse jeugil team Ivooren Toren aan de zegekar. Uitslagen: Capelie 1-WSV 1: H. van Velden-W. van Vuuren A. G. Meyer-Tj. Doesema M. v.d. Wilt-Dr. W. Wientjens J. Blokland-J. van Oort L. Mes-H. Borst A. Mes-L. Jongsma H. Opschoor-N. Plantfeber A. Smit-W. van Oort W. Kok-P. Maas G. de Haas-P. Broer WSV 3-Hermandad 2: G. v.d. Bom-G. Groen G. Burgers-F. Spoelstra A. Voskuilen-J. Nentjens H. Schoemaker-J. Warris A. van Amerongen-H. v.d. Linde J. de Bock-C. v.d. Poel A. v.d. Starre-G. v.d. Poel B. Berloth-A. Bouman Ivoren Toren-WSV jeugd: F. Fritsen-b v.d. Bom 0—1; S. A. Jakian-J. Vlegg-n 1—0; M. Burgers-H. Groenewegen W C. Jacobs-P. v.d. Berg 01; G. van List-N. Littooy 10. Onderlinge kompetitie: N. Plantfeber^ van Oort afgebr.; W. van Vuuren-’! Kardol 1—0; G. Markus-W. van 0° 1—0; H. Borst-H. Groenewegen van Fulpen-P. Perdijk afgebr.; C. Alb11! L. Ellers W. Verstoep-J. Rei»-I 0—1; Th. Molenaar-G. Bernard C. v.d. Ree-A. van Oort 10; A. M^l A. Littooy 0—1; J. v.d. Bom-G. Too« I beek 0—1; K. J. Kraan-B. Berloth M I 10 7 9 6 10 5 10 4 10 6 9 5 10 4 9 4 4 7 8 Wliüliii--*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 2