19e Damtournooi WSV 1 SCHOOLDAMTOURNOOI neemt van Excelsior en EEN GROOTS SPEKTAKEL Ro voorsprong Sportweekcomité Be Fair gdijk Be Fair en de volleybalpropaganda WADDINXVEEN BURGERLIJKE STAND Weekblad voor Waddinxveen Onder de dammers zijn twee kleuters is WSE oefent en verliest WADDINXVEEN WSE klaverjast RAPE REPRODUKTIES - POSTERS CVI Wi SPREEKUREN WADDINXVEEN DEELT PUNTEN WADDINXVEEN/MOORDRECHT In een spannende en enerverende voet balwedstrijd hebben Moordrecht en Waddinxveen de punten gedeeld (2-2), nadat door Waddinxveen in de eerste helft de leiding had genomen. GEVONDEN EN VERLOREN VOETBALSTANDEN GOUWENIEUWS Pagina 2 Same Boekhandel Veldwijk BV Groots tournooi E KERK El A G E N A Bun der 1976 kan sche ..ges ging is vi van - sd den min de r kete een wor als dier wek vert met ren Sta; brie WADDINXVEEN/HEINEOORD Pas tegen het einde slaagde Be Fair er al voetballend tegen Heinen oord in gelijk te maken (1-1). De achterstand, die men had opgelopen werd verdiend weggewerkt door een doelpunt uit een vrije trap. WADDINXVEEN Veertien scholen en welgeteld 265 kinderen doen komende zaterdag, volgende week zaterdag en die zaterdag daarop mee aan het grootste schooldamtoumooi, dat ooit in Waddinxveen én daar buiten is gehouden. De organisatie van dit spektakel is in handen van de damclub ’’Excelsior” en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). Tweede set Ondertrouwd: W. Jongeneel en J. W. van der Laan. Geboren: Adrianus Hendrikus, zv. G. A. Arends en N. Huisman; Johanna Margaretha Maria, dv. A. T. Vernooij en C. G. Steenber gen; Ramona, dv. A. C. Schonewille en M. J. Boere; Joost Thomas, zv. M. H. van Dongen en C. J. M. Vermeulen; Paulus Frederik An- tonius, zv. A. J. van Leeuwen en V. M. Becht; Marlon Christiaan, zv. H. J. Mulders en C. E. Lamet; Michel Johannes, zv. J. A. Schol- te en J. H. M. van Scheppingen; Arjan, zv. W. F. Huijzer en M. E. J. de Grood; Mirko Alexis Raymond, zv. R. M. van der Baan en H. J. T. Aerts; Jinne Klaas, zv. K. Terpstra en G. Stienstra; Jacoba Marianne, dv. M. W. F. Habold en J. M. van der Weiden; Remo zv. J. P. Tanis en A. M. Bouman; Jacqueline, dv. H. van Waas en D. Rietveld; Jan Cornells, zv. W. Hofman en D. van Hemert; Pris cilla, dv. D. A. W. van Prooijen en A. Grootendorst; Wolter, zv. F. Bokelman en H. W. Steendam; Alize Anthea Isabella, dv. A. Zaal en M. Bosch; Mariska Kristel, dv. C. Talitisch, A. H. Bouman. Overleden: van Dijken, Harm, 62 jaar; van Bergeijk, Sijgje wv den Ouden, 73 jaar; Vonk wv Verzijden, Paulina, 85 jaar; Both, Klaas, 88 jaar. Getrouwd: J. de Koning en E. M. van Rhijn; L. A. Rehorst en R. P. de Bas; H. A. Steenkamer en C. W. M. Toor; W. D. H. la Grand en M. H. de Reede. Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen WADDINXVEEN In samenwerking met het Sportweekcomité organi seert de damclub „Excelsior” zaterdag 3 februari het negentiende dam tournooi. Het tournooi zal worden gehouden in het Gereformeerd Vereni gingsgebouw aan de Stationsstraat. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 11 JANUARI 1973 EEKBI £7 Service-rubriek van het Weekblad voor alle abonnees WADDINXVEEN Het eerste team van de Waddinxveense Schaakvereniging (WSV), dat dit seizoen enkele minder goede resultaten boekte in de eerste klas se van de Rotterdamse Schaak Bond, begint er kennelijk wat beter in te ko men. Donderdag 11 januari 1973 28e jaargang - Nr. 1320 De Evenementscommissie van de Ver eniging voor Openbaar Onderwijs, waar van mevrouw A. H. de Groot en me vrouw J. N. G. Mulder en de heren F. v.d. Capelle en H. van Ek lid zijn, kon bij de aanvankelijke uitwerking van het door de penningmeester van de dam- Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. Instuif voor gehuwden, Nieuwjaarsbal met de Aviola’s, Anne Frankcentrum, 20.00 uur Waterpolowedstrijd De Gouwe-TZV Tilburg, Boskoop, 19.00 uur Zondag 14 januari Zingen bij het orgel, Ontmoetingskerk, 21.00 uur Nederlands Jeugdtoneel, Goudse Schouwburg, 14.00 uur Dinsdag 16 januari Jaarvergadering Ned. Bond van Platte landsvrouwen, Gereformeerd Vereni gingsgebouw, 20.00 uur Informatieavond, Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuur- vriendenwerk (NIVON), Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur Woensdag 17 januari NCVB, Gereformeerd Verenigings gebouw, 20.00 uur Donderdag 18 januari Gemeenteraadsvergadering, gemeente huis, 20.00 uur Contactavond WSE, clubhuis Wamaar- plantsoen, 20.00 uur Vrijdag 19 januari Feest-Contactavond Plattelands Jonge rengroep, Gereformeerd Verenigings gebouw, 20.00 uur Zaterdag 20 januari Orgelconcert Ben Kramer, Bethelkerk, 20.00 uur Schooldamtoumooi Excelsior en VOO, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 10.00 uur Zondag 21 januari Nederlands Jeugdtoneel, Goudse Schouwburg, 14.00 uur Maandag 22 januari NCReisV, Het Brandpunt Gouda, 20.00 uur tijen, die nog niet uitgespeeld zijn wor den gearbitreerd. 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 9 8 7 7 7 6 4 4 3 2 2 1 9 7 7 7 5 5 3 5 4 2 3 2 9 8 7 7 5 4 4 2 2 2 1 3 3 3 3 4 3 5 1 2 4 1 2 1 2 5 4 3 3 5 6 8 8 8 1 2 3 3 3 5 4 7 7 6 9 8 2 2 2 2 4 6 6 5 7 8 7 18 17 16 16 12 9 9 8 6 5 3 19 17 17 17 14 13 11 11 10 8 7 6 Advertcntie-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen telefoon 2604 Giro 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Bank Coöp. Raiffeisenbank W’veen. OPPASCENTRALE (TEL. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. In de oudheidskamer van de Co öperatieve Raiffeisenbank aan de Kerkweg exposeert mevrouw E. M. C. Jansen portretten, land schappen en schtesen tot en met 15 januari. Geopend dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur. 19 18 17 15 15 14 11 10 7 6 6 Ooi Wa< star 197 wei zag jusf Ag slu: aar voc sch NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds R. C. Cuperus, Bennekom 18.30 uur ds D. van Vliet Bethelkerk: 9.30 uur ds D. van Vliet 17.00 uur ds T. van ’t Veld De Hoeksteen: 9.30 uur ds T. van *t Veld 18.30 uur ds R. C. Cuperus, Bennekom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds N. J. Flink 19.00 uur ds J. H. Bogers, Alp. a.d. Rijn GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 en 17.00 uur ds B. Koekkoek I Kruiskerk: 110.00 en 17.00 uur ds D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE I (in samenwerking met de Vrijzinnig I Hervormden) (Kerkgebouw Zuidkade 59: 110.00 uur ds G. A. Hooykaas IOUD-GEREFORM. GEMEENTE IIN NEDERLAND I Kerkgebouw Zuidkade 159: 110.00 en 18.30 uur eredienst ICHR. AFGESCH. GEMEENTE I Kerkgebouw Dorpstraat 3: 19.30 en 17.00 uur ds A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE I BOSKOOP I Kerkgebouw: Mendelweg 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac I JEHOVA’S GETUIGEN I Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 115.00 uur openbare toespraak over „Le- Iring trekken uit de wonderen van Jezus” 116.30 uur wachttorenstudie over „Gewe- I tensvragen onder de ogen zien”. I VOLLE EVANGELISCHE I GEMEENTE BOSKOOP I Bethelkerk: 19.30 en 18.30 uur samenkomst; I dinsdag 20.00 uur samenkomst IROOMS-KATHOLIEKE KERK 1st. Victorkerk: eucharistieviering 8.00 110.00 uur. Maandag, woensdag en I zaterdag 19.00 uur. Vrijdag 7.45 uur. I Ontmoetingskerk: eucharistievieringen 18.30, 11.45 en 18.30 uur, dinsdag 7.45 luur, donderdag 20.00 uur, zaterdag 9.00 ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. PROT. CHR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. afdeling Maatschappelijk Werk: spreekuren: maandag- en dinsdagmorgen van 9-10 uur in het Wijkgebouw Het Anker (ingang achterom via Noordkade), Kerkweg 234, te Waddinxveen, tel. 4522. Daarnaast iedere eerste woensdag van de maand van 7-8 uur ’s avonds; woensdagmorgen van 9-10 uur in het Anne Frankcentrum, tel. 5555. ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. men scholen voor basisonderwijs, MA- VO-scholen en de huishoudschool „De Rank” deel. WADDINXVEEN Klaverjassen, pandoeren en sjoelen. Dat kan men vol gende week donderdagavond 18 januari tijdens de contactavond voor leden en donateurs van WSE. Ook hun vrouwen zijn van harte welkom. In het clubhuis in het Wamaarplantsoen liggen die avond leuke prijzen op de winnaars te wachten. ZBVH Be Fair Heinenoord Bolnes Hillegersberg Nw. Lekkerland Wieldrecht Omas Groot Ammers Hardinxveld Stellendam Schiedam Full Speed HMSH Rava Tonegido Archipel Quick Steps Moordrecht GDS Waddinxveen Spoorwijk Wippolder WSE Oudewater Bergambacht Haastrecht Nic. Boys Nieuwkoop Schoonhoven Soccer Boys Gouderak RVC Ammerstol Donderdag 11 januari Kerkgebouw Remonstrantse Gemeente Zuidkade 59, bijbellezing door ds. D. C. Overduin, Hilversum, 19.45 uur Start moedercursus Groene Kruis, Stationsstraat, 10.00 uur. Vrijdag 12 januari Opening peuterspeelzaal Pieter Pierebas, Savornin Lohmanschool, 9.30 uur Popgroep Plain-Song, Goudse Schouw burg, 20.00 uur Zaterdag 13 januari Schooldamtoumooi Excelsior en VOO, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 10.00 uur. De Arl on; len hoi jui: Bij aar nie a le ech als eer mij vol lijk dal Voor het technisch goed draaiende, maar niet agressief spelende Be Fair zal het moeilijk worden het sinds zaterdag één punt uitgelopen ZBVH, dat de eer ste plaats op de ranglijst bezet, een toon tje lager te laten zingen. club „Excelsior” gelanceerde idee in ok tober 1972 niet vermoeden welk een groots schooldamtoumooi zou kunnen worden georganiseerd. Gehoopt wordt natuurlijk dat de jeugd door dit tournooi de liefde voor het damspel zal blijven behouden en bij zichzelf en anderen zal weten te stimu leren. Lid worden van de plaatselijke damclub zou dan de volgende stap kun nen zijn. Twee van de 265 aan het schooldamtoumooi deelnemende dam mers zijn 5 jaar. Aan het tournooi ne- n het rooms-1 torparo veen v< ber 1 neersla' toekom lijke g in augi nog w chiebla vermei teiten tholiek charist den ge zaal café. f inane parcel ventig zaakt kerk I kerk het geld I schuit i werke Omd; I ze so: I had I werkt je t< I spron I heeft deeld I te -v I blad I datee I dit s1 I dige I maar I katht I chie I dag I dinx’ I gebe I wanr I van vlotte oefenwedstrijd kwam WSE pas na de rust aan de overwinning (3-2). Tegen het einde van de eerste speelhelft keken de WSE’ers zelfs tegen een 2-0 achterstand aan. Het speltempo lag in de tweede helft gelukkig beduidend hoger. De wed strijd werd afgerond door een prachtig doelpunt van J. Toor. In het afgelopen weekeinde heeft de KNVB afdeling Gouda geen competitie afgewerkt. Toch willen wij u de stand van WSE op dé ranglijst niet onthou den. De belangstelling voor dit tournooi van de Waddinxveense schooljeugd heeft de stoutste verwachtingen van de organisa toren overtroffen. Burgemeester C. A. van der Hooft doet zaterdagmorgen 10.00 uur in het Gereformeerd Vereni gingsgebouw aan de Stationsstraat - waar alle zalen drie zaterdagen achter een in het teken zullen staan van de damsport - de eerste zet. Twee weken later zal hij ook de prijzen uitreiken. De veertien scholen zijn verdeeld in vijftallen. De vijftallen zijn ingedeeld in poules. De poulewinnaars worden auto matisch deelnemer op de derde speeldag. Per poule is een door het gemeente bestuur van Waddinxveen ter beschik king gestelde gegraveerde legpenning te winnen. Per leeftijdsgroep is voorts een wisselbeker en een in bezit blijvende schoolprijs beschikbaar gesteld. WADDINXVEEN Het Waddinxveense publiek heeft kennis kunnen maken met topvolleybal. In de dagen na Kerstmis, na afloop van het volleybaltoumooi voor middelbare scholieren, speelde Be Fair - versterkt met de (eredivisie) Blokkeerspelers Frank Constandse en Jacques de Vink een enerverende wedstrijd tegen AMVJ/RLVC uit Rotterdam. Er bestond voor dit duel een grote be langstelling. Dat is niet de enige reden om in het weekblad van vandaag nog eens terug te komen op dit door het versterkte Be Fair met 30 gewonnen duel. Het gaat over de accommodatie. De teams hadden nogal wat met de te kleine zaal te kampen. Vele set-ups kwamen tegen het te lage plafond, de toeschouwers zaten op of vlakbij de wit te lijnen die het speelveld markeerden, goede akkommodatie om de spelers te ontvangen was er niet en de toeschou wers moesten door de in gebruik zijnde kleedkamers naar het speelveld toe. Woensdag 24 januari Vergadering commissie voor onderwijs zaken, gemeentehuis, 20.00 uur Vergadering commissie voor onderwijs zaken, gemeentehuis, 20.00 uur Donderdag 25 januari Volksuniversiteit, Thalia Theater Gouda, 20.00 uur Parochieavond St. Victorparochie, Ontmoetingskerk, 20.00 uur de set pakte, weer met 16-14, was het een 3-0 zege op AMVJ geworden. Als toegift voor het publiek wilden de spe lers nog wel een vierde en vijfde set spelen. Jammer was wit, omdat de wed- strijdoverwinning al beklonken was, ontaardden deze laatste twee sets min of meer in een trainingspartijtje. Weliswaar is het een\prestatie om Moor drecht een gelijk spel af te dwingen, maar een blik op de ranglijst leert dat Waddinxveen daar niets mee is opge schoten. Over de wedstrijd willen ‘volgende vertellen. Nadat speaker Hanny Oskam spelers en scheidsrechters had voorgesteld, probeer den beide teams ondanks alles de wed strijd zo aantrekkelijk mogelijk te ma ken. Be Fair deed zijn uiterste best en bereikte met de twee "vreemde” spelers een grote hoogte. Set-ups van Ad Anker en Jan Terpstra werden bekwaam door Frank Constand se en Jacques de Vink afgerond, dit tot ongenoegen van AMVJ, dat niet of nauwelijks een blok tegen dit geweld kon vormen. Toch lieten de Rotterdam- Gevonden: 1 paar geruite wanten, zil veren kinderarmbandje, lange sleutel, groene wollen tricot ceintuur, 1 zwarte damesglacé, bankbiljet, bruine heren portemonnee met inhoud. Verloren: bruine suède laars, 1 bruine herenportemonnee met inhoud, doublé dameshorloge, bruine herenportemonnee met inhoud, 1 paar d.bruine dameshand- schoenen, 1 sleutel gouden trouwring, rode Portoquick portemonnee met in houd, zwarte diplomatentas met inhoud, zwarte portemonnee met inhoud, pas poort, 1 paar grijze glacé herenhand schoenen, rode portemonnee met inh., rode portemonnee met inhoud, 1 sleutel, blauwe badtas met inhoud, bruine he renportemonnee, bruine knijpportemon- nee met inhoud. we u nog het Speelde het in de vorige wedstrijd ver dienstelijk gelijk tegen het nog ongesla gen Capelle I, in zijn nu laatst gespeel de Wedstrijd tegen Spijkenisse I heeft WSV een voorlopige 3-1 voorsprong ge nomen door overwinningen van L. Wolfs Tj. Doesema en N. E. Plantfeber en een wat ongelukkige nederlaag van dr. W. Wientjes. Vandaag zullen de Spijkemis- sers opnieuw naar Waddinxveen moeten komen om de resterende wedstrijden uit te spelen. Het aan de leiding gaande 2e team van de Waddinxveense Schaakclub kreeg een onverwachtige sterke tegendam van het Schiedamse SSC III. De voorlopige uitslag is V/i-V/ï ook hier beslist op 4 jan. de uitslag aan nog 1 bocal de to tale uitslag. Uitslagen: WSV Il-Schiedam III (3e klas) G. Bernard-La Grange 1-0; J. v. Oort-De Koningh 'A-'/a; K. Kraan-Wil- lens afgebr.; A. D. Kasdol-Kinnegen 0-1; P. Roggeband-Piek ’/a-'/a; P. Perdijk- Nefkens 1-0; W. van Grieken-Hoogen- dijk 0-1; A. Versluis-Huyser '/a-'/a. Uitslagen 16e ronde huishoudelijke competitie: G. v.d. Bom-J. Doesema 0-1; L. Wolfs-Plantfeber ’/a-’/a; W. van Vuu- ren-J. H. de Bock 1-0; A. Voskuilen-A. van Amerongen 1-0; A. v.d. Starre-G. Burger 1-0; G. Markus-H. Schoemaker 1-0; J. Reitsma-P. Maas 1-0; A. Littooy- G. Mets afgebr.; H. Groenewegen-P. Besloth 0-1; W. van Oort-C. v.d. Ree 1-0; L. Ellers-Th. Molenaar 1-0; C. Al- blas-W. Verstoep 1-0; J. Kleiweg-J. Sijt- hof 1-0; G. Toorenbeek-H. van Fulpen 1-0; P. Visse-J. v.d. Bom 0-1. De stand aan de kop na 16e ronde (52 deelnemers) is: 1. T. J. Doesema, 2. J. van Oort, 3. W. Plantfeber, 4. W. van Vuuren, 5. L. Wolfs, 6. A. Voskuilen, 7. J. H. de Bock, 8. A. van Amerongen, 9. G. Burger en 10. G. Markus. Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kosteloos. In de tweede set, nadat coach Van Beek met een andere basisopstelling was be gonnen, liepy de ploegen gelijk op en dus moest er weer gevochten worden om een set op naam te brengen. Be Fair trok weer aan het langste eind, zij het met een minimaal verschil (16-14). Lupo Westerhuis liet in deze set zien dat hij zelfs door een driemansblok heen kon smashen. Toen Be Fair, of eigenlijk moeten we spreken van Be-Blok-Fair-keer (vanwe ge de twee Blokkeerspelers) ook de der- Rcdaktie-adres Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 mers het er niet bij zitten. Geregeld enige puntjes pakkend, liepen ze op Be Fair in, dat in de eerste set regelrecht op een klinkende overwinning wilde af gaan. Met 19-17 en een razend applaus pakten de Waddinxveners de eerste set. Abonnementsprijs 3,60 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,- per half jaar binnen versprei dingsgebied en 16,25 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,21 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Er wordt gespeeld in verschillende klas sen: hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse en derde klasse. In elke uit vier dammers bestaande groep zijn twee prij zen te behalen. Er zijn drie ronden: de eerste is van 10.00-12.00 uur, de tweede is van 13.00-15.00 uur en de derde is van 15.30-17.30 uur. De sluitingstijd voor de inschrijving hebben de organisatoren gesteld op za terdag 20 januari. Dammers die aan dit negentiende damtournooi wensen deel te nemen kunnen zich nog opgeven bij de heer C. H. Kramp, Lijsterbesstraat 15 in Waddinxveen. Het inschrijfgeld be draagt drie gulden per persoon. Het speeltempo is 60 zetten per uur. De par- 12 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13 ZONDAGVOETBAL 12 12 13 13 12 13 12 13 13 12 13 12 KNVB GOUDA - 1c KLASSE 0 1 2 2 •2 1 1 4 2 1 1 ZATERDAGVOETBAL 3 4 3 1 3 6 3 4 3 2 4 WADDINXVEEN De zwemclub De Gouwe werkt in de komende week het volgende programma af: 13 januari 19.30 uur te Leiden: de Zijl/ LGB 2-Gouwe 2 heren; 17.45 uur te Gouda: Gouwe b-BZC a meisjes; 18.45 uur te Gouda: OZV-Gouwe pupillen meisjes; 19.00 uur te Gouda: Donk a- Gouwe a meisjes; 20.30 uur te Bodegra ven: Gouwe 4-BZC 2 heren; 21.00 uur te Bodegraven: Gouwe 5-Z.P.S. 3 heren; 17 uur te Boskoop: zwemtraining groep C, 17.40 uur selectiegroep, 18.20 uur groepen A en B; 19.00 uur te Boskoop: Gouwe 1-TZV 1 heren; 15 januari 21.00 uur te Boskoop: polotraining. In een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 2