ZIJ KRIJGEN EEN ZETEL Forse ruk recbts naar VVD Kroes 9535 KIEZERS HOUDEN HUIS Cees van Es Pinksteren 1974 Heemskerk B.V. Bedankt voor uw vertrouwen. Onze fractie van 2 naar 4 raadsleden CHRISTEN DEMOCRATISCH APPèL i (gruddig) Nieuwsblad Onafhankelijk Kleurentelevisie ■Hl ■11 liis F DONDERDAG 30 MEI 1974 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 29e JAARGANG - Nr. 1360 4# P. KROES a ft. Onze zaak aan de Zuidkade is vanaf 7 juni II vrijdags geopend tot 21.00 uur en zaterdags om 13.00 uur gesloten. O I I l-* iiiii met en zonder draadloze af standbediening L. M. OOSTERBROEK- WAAGMEESTER VVD J. C. A. C. DE VOGEL VVD PH. KROES VVD W. SULLEN Christen Democratisch Appèl A. H. VAN GENT Progressieven W. C. VERBAAN Progressieven P. DE LIJSTER Christen Democratisch Appèl ill W. G. DE MEER Progressieven P. MEERKERK Staatkundig Gereformeerde Partij/ Herv. Kiesvereniging H. VAN EK Progressieven P. F. J. VAN SCHIE Christen Democratisch Appèl H. HUIZER Staatkundig Gereformeerde Partij/Herv. Kiesvereniging R. H.HOLL Progressieven HAARSTYLIST Wij danken de 2563 kiezers, die het CDA in één klap de tweede partij van Waddinxveen maakten. Door uw vertrouwen gesterkt gaan we nu aan de slag. BiB D. UITBEIJERSE Staatkundig Gereformeerde Partij/Herv. Kiesvereniging M. BOERE Progressieven W. L. M. KRUIJK Christen Democratisch Appèl T. J. BOUWERS Christen Democratisch Appèl J. HAVENAAR Staatkundig Gereformeerde Partij/Herv. Kiesvereniging De VVD-fractie wordt dubbel zo groot (van twee naar vier zetels), De SGP/Hervormde Kiesvereni ging krijgt een zetel extra (in totaal nu ook vier), De ’Progressieven’ doen met hun partijcombinatie teleurstellende er varingen op, Het Christen-Democratisch Ap pel (CDA) lijkt op te bloeien, a Gemeentebelangen raakt zijn ene zetel voorgoed kwijt, Het GPV komt er niet aan te pas. ■I WADDINXVEEN Hoeawel bijna een kwart van de Waddinxveense kiezers gisteren van de stembus is weggebleven de 9535 "overblijvers" (76,2 procent) behoorlijk huis gehouden en voor grote vreugde en onpeil bare teleurstelling gezorgd. En wat opmerkelijk is zij hebben de nieuwe gemeenteraad naar rechts geduwd. Z. VAN DER HOUWEN VVD Weekblad voor Waddinxveen ijiiHi (Advertentie) I® PHILIPS PORTABLE T.V. ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE i - Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Wereldklasse voor het meene men. dersverkiezingen, één der eerste taken van de nieuwbenoemde gemeenteraad. (Zie verder elders in dit Weekblad voor Waddinxveen). aansluiting accu en lichtnet NU 429.— Uw adviseur ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoop (01727)-2834) EERSTE PINKSTERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoop (01727) 2834 TWEEDE PINKSTERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts Zuidkade 16-17, telefoon (01828) 2306 Groensvoorde 18, telefoon (01828) 2522 In de begin september te benoemen nieuwe Waddinxveense gemeenteraad zijn negentien zetels, dat zijn er twee meer dan in desze raasdsperiode, omdat onze gemeente de 20.000 inwoners is ge passeerd. In de komende maanden zul len besprekingen tussen de politieke par tijen worden gevoerd over de wetihou- ra De /Progressieven”, met 30,4 procent van de stemmen en zes zetels, blijven in de Waddinxveense gemeenteraad de grootste fractie vormen. Het CDA heeft zi.ch opgewerkt tot de tweede partij met 26,8 procent van de stemmen en vijf zetels. Ten opzichte van de in maart ge houden verkiezingen voor de provinciale staten lijkt ook in Waddinxveen de VVD het groeiplafond. al gepasseerd te zijn. Dat de „Progressieven” teruggang ver tonen moet aan het denken zetten. I I I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: |j I-- I i o I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I UW ui i icjiesie 01 'lui icjiyujc^cai^i Radio DOOLKerkweg 1Z1 I Waddinxveen O1B23 2301 h

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1