telkens weer anders uit VLIEG!!! de pater - makelaardij b.v. waddinxveen tournet drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Wrangler TOKBAS SHOP 7 1 voor hen pas- B ’’Waddinxveen ziet er Vakantie? Denk aan uw buitenlands geld en uw reisverzekering! flRadio - T.V. defekt Rabobank S3 Nieuwsblad Onafhankelijk LUXAFLEX w GEMEENTERAAD Woensdag 14 juni HOOFDREDACTEUR MET VAKANTIE Fa. v.d. Linde i i I Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 m Commissaris Mr. M. Vrolijk tijdens werkbezoek: gratis. Bel dan 01828-5890 99 UI in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen i. TEKOOP&IJ: DOUANE DOUANE I I I !lïï de Rabobank, dan gaat u gerust op reis! Bestel dan meteen uw buitenlands geld. Spaart straks tijd Ook voor de ANWB i Internationale Reis- en I kredietbrief en lidmaatschappen ANWB en Wegenwacht kunt u bij Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 l ALS EEN PIJL 7 A NAAR DE Z Af WRANGLERSHOP Y EN HAAL DAAR ZO’N 1 PUIKE WRANGLER JEANS. PERFEKT VAN ZIT STERK ALS STAAL. DE BESTE DENIM. MET UNIEKE GARANTIE.’ Regel uw verzekeringen bij ons terecht Neem meteen de brochure Reiswijzer mee, staat boordevol waardevolle tips. De Rabobank wenst u een goede reis en een fijne vakantie 33e JAARGANG - Nr. 1515 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 9 JUNI 1977 Onze hoofdredacteur B. J. Woudenberg is deze weken met vakantie. Gedurende zijn afwezigheid zullen alle redactionale werkzaamheden maandagmiddag de commissaris van de koningin in Zuid-Holland een nieuwe bedrijfs- u Vraag vrijblijvend offerte. send pand. RAADHUIS, 19.30 UUR I voldoende arbeidsdplaatsen in de kantoren- en bedrijvensector gezorgd I wordt. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT W EER WAT.... ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 H Waddinxveen^ I worden waargenomen door Drukkerij Veldwijk BV, Oranjelaan 9. Voor telefonisch contact met de redactie moet u draaien 4788. WADDINXVEEN Alhoewel de gebruikelijke officiële handelingen niet ontbraken, zijn er maandag tijdens het werkbezoek aan Wad- i dinxveen van Mr. M. Vrolijk, als commissaris van de koningin in Zuid- Holland, ook wezenlijk belangrijke zaken ter sprake gekomen. Met name burgemeester Mr. A. G. Smallenbroek liet zich de kans niet ont gaan om de Waddinxveense belangen bij zijn hoge gast vurig te beplei ten. Zo liet hij zich onder meer bezorgd uit over de werkgelegenheid in Waddinxveen en de kans dat het gemeentebestuur daarvoor verant woordelijk gesteld zal worden als in de nabije toekomst niet tijdig voor Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een i julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 J Weekblad voor Waddinxveen FRUITBAKJES Nadat de lunch in restaurant ’’Bibelot” in de Passage was gebruikt, vertrok het gezelschap naar het veilingcomplex aan de Bredeweg, waar Mr. Vrolijk werd verzocht door middel van het weg schuiven van een gordijn de nieuwe bedrijfshal van groente-exportbedrijf firma Olieman in gebruik te stellen. Zoals bekend is de oude hal vorig jaar december door brand verwoest, maar kon in een recordtijd van vijf maanden door bouwbedrijf P. Rehorst onder ar chitectuur van het bureau Stuurman, beiden uit Waddinxveen, een nieuw ge bouw herrijzen. Direkteur J. Bijl was hiermee zo ingenomen dat hij alle Waddinxveense bejaarden een fruit- bakje ten geschenke heeft gegeven. Weer terug in het gemeentehuis had de commissaris van de koningin een infor mele bespreking met de raad, waarna hij als laatste officiële daad drie eerste stenen voor het nieuwe raadhuis inmet selde. Aannemer Van Eesteren gaf Mr. Vrolijk voor dit karwei een troffel met inscriptie ten geschenke en een boek over bouwen. Rond vijf uur vertrok het gezelschap weer naar Den Haag. Mr. Vrolijk hield zich echter zeer diplo matiek op de vlakte en stelde zijn gast heer gerust door te zeggen dat hij de Waddinxveense problemen in Den Haag zou voorleggen. Overigens zei de com missaris wel te hebben geconstateerd dat Waddinxveen een dynamische gemeente is gebleven. Vooral de totstandkoming van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum had hem geweldig ge boeid. ’’Telkens als ik Waddinxveen bin nenkomt valt het mij op dat de gemeente er wéér anders uit ziet. Dat kan ook niet anders in een dorp waar eerste heipalen en stenen regelmaat zijn”, zo betoogde Zuidhollands gouverneur. C. D. Hoogendijk - dat daarin over de werkgelegenheid wel ontzettend veel wordt gezegd, maar dat in feite Wad dinxveen er maar karig afkomt. En dat terwijl wij in de regio een belangrijke industrie-gemeente zijn. ’’Gezegd wordt dan wel dat Gedeputeerde Sta ten maar weinig concreet kunnen doen voor de werkgelegenheidsbevordering, maar ik ben het daar beslist niet mee eens”, aldus de burgemeester. Wijzend op het goedkeuringsbeleid van de gemeentelijke bestemmigsplannen en op het feit dat Waddinxveen zonder medewerking van G.S. niets van de grond kan krijgen, sprak Mr. Smallen broek de hoop uit dat de commissaris zoveel als maar mogelijk is zich voor de Waddinxveense problematiek zou in zetten. Zuidkade 6 k Naast Verbakel DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot Hu., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 j neem daarom.... I zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als inlevert Het werkbezoek was ’s morgens om half elf begonnen met een ontvangst op het gemeentehuis door het voltallige college van burgemeester en wethou ders. Tijdens de daarop volgende infor mele besloten bespreking was al reeds het ontwerp streekplan Zuid-Holland- Oost; de mogelijkheden tot ontwik keling van een industrieterrein nabij het veilingcomplex alsmede het recrea tieschap ’Reeuwijkse Plassen' en omge ving” ter sprake gekomen. Vervolgens werd een rondrit gemaakt door Waddinxveen. Bijzondere belangstelling daarbij kregen het uit breidingsplan Zuidkade, de voorgeno men reconstructie van de Kanaaldijk, de uitbreiding van de school voor HA- VO/Atheneum, de sporthal en de nieu we tennisbanen en de sportzaal bij station-Noord. Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 uur. In het veilingcomplex, waar maandagmiddag de commissaris van de koningin in Zuid-Holland een nieuwe bedrijfs- hal van de Firma Olieman in gebruik stelde, bewonderd het hoge gezelschap een aantal met groenten gevulde manden. Uiteraard mochten de heer en mevrouw Vrolijk er ook een mee naar huis nemen. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). geld en goede raad Bijkantoren De burgemeester deed deze krasse uitspraak tijdens een bijeenkomst in de raadzaal vlak voordat Mr. Vrolijk de eerste steen voor het nieuwe raadhuis zou metselen. Aanwezig hierbij waren ook verschillende gemeenteraadsleden en ambtenaren. Inhakend op het oms treden en in discussie zijnde streekplan wees Mr. Smallenbroek de commissaris erop - die in gezelschap was van zijn echtgenote mevrouw G. Vrolijk- Teerink en de loco-griffier de heer W.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1