1 I ik o //met kortingen van Mwr," UMOET WKÓMEN KIJKEN 1 BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN GEVONDEN EN VERLOREN Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen I I I I I I I Weekblad voor I f Waddinxveen -x L X NOTEN STOEL met stoffen bekleding 1 EIKEN BANKSTEL massief met wollen stof nu met de opruiming SLA NU UW i SLAG! KLEIN MEUBELEN Wié L -f 1 AGENDA E KERKEN NODIGEN PK J 'V Gereformeerde gemeente boskoop BAKKERS J WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977 4 din 1398 125 /- NU an»i u. VEEN en wens een kwartaalabonnement a f 4.75. Naam: t Adres: Woonplaats: gebr. bakker Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 4Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Geboren: Mark z.v. A. Hofman en K. C. Appel; Corina Maria Christina d.v. P. M. J. Verhoeff en A. C. M. de Waal; Abdelmajjed z.v. A. Darrazi en J. M. F. van Schip; Johanna Petronella Maria d.v. P. G. M. van Tol en G. J. M. M. Smits; Elisabeth Debora, d.v. A. C. Neven en M. Olie; Debora Esther d.v. A. van Beest en H. de Bie; Esther Manou d.v. J. E. Nauman en M. M. P. Pie- terse; Saskia d.v. E. P. van Rhee en H. C. E. Maatjens; Floor d.v. A. Vosveld en G. W. A. Ax; Wouter z.v. C. J. G. de Lange en P. Oudijk; Jan Frederik Alexander z.v. J. W. J. Woldhuis en A. van der Graaf; Michel z.v. A. Schenk en C. P. Kriesch; Pieter z.v. J. van der Eijk en C. van der Wel; Mandy d.v. D. Haagsman en A. D. L. Oremus; Sebastiaan z.v. A. G. R. Cornelis en M. A. de Schot; San der z.v. D. J. Frerichs en N. de Graaf. Gehuwd: K. C. Angenent en D. M. Bennemeer; C. C. T. van der Nat en A. Schoonackers; D. van der Veen en E. J. Hogendoorn. Ondertrouwd: J. H. Laurenssen en C. H. Bras. Overleden: van Schoneveld, Jenneke, oud 21 jaar; Goor, Machiel; oud87jaar. Donderdag 18 augustus Orgelconcert Jean Rotthier (Brussel), Goudse St. Janskerk, 20.15 uur Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX- I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I Donderdag 18 augustus tot en met zondag 21 augustus Antiekbeurs, Goudse Schouwburg, 11.00-19.00 uur I t STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. i 'i HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. tv kasten buikkasten DEKENKISTEN van 450.- I Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W'veen Abonnementsprijs: 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. l I t I I I l I i B m vt te 11 n< rt vc la a\ bt g< vt L k d di R di Vs "S Woensdag 3 augustus Praatavond met discussiefilm, evange- lisatietent Mozartlaan/Beethovenlaan, 20.00 uur. Donderdag 4 augustus Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 16.30 uur Grote kinderoptocht, evangelisatietent Mozartlaan/Beethovenlaan, 18.30 uur Donderdag 4 augustus Orgelconcert Herman van Vliet/Hans Maas, Goudse St. Janskerk, 20.15 uur ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. Waarneemster tot 8 augustus: Mevrouw B. van der Linde-Bauer, Souburghlaan 15, tel. 4100 f KOOP NU VOOR LATERE LEVERING! (GRATIS opslag) de op dal 19' de zo< die vis clu toe pre be’ Wt dal los ten pre rea SPECIALE EIKENAFDELING IN 225.- zolang de voorraad strekt! V. V< is 01 te g< ie In (oi hie ver inz: tek In i mij ren din mo f get tui doi nei cie Zondag 7 augustus 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur ds. J van den Heuvel 18.30 uur ds. H.C. Bultman Schoonh. De Hoeksteen: 09.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. J. van den Heuvel Bethelkerk: 09.30 uurds. J. v. d. Haar, Houten 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 09.30 uur ds. J. Brommer, Bilthoven 19.00 uur ds. N.J.M. Hoogendijk Alphen aan den Rijn. 20 tot 50% CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk: 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ds. A. Bac CHR. GER. KERK BOSKOOP 08.45 uur ds. B van Smeden, Den Haag- Zuid 15.00 uur ds. H.D. Rietveld, Maarssen B APTISTEN GEM EENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ev. J. Leidekker VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttbrenbespreking Dinsdag 9 augustus Raadscommissie voor de ruimtelijke .ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Commissie voor woningbouw, verkeer en vervoer Midden Holland, stadhuis Gouda, 19.30 uur Donderdag 11 augustus Orgelconcert Arie J. Keijzer, Goudse St. Janskerk, 20.15 uur zz wdüuinxveen DR. RUTGERSHUISWrau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en dondedag van 19.00:-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De mid delenverkoop vindt tijdens de spreek uren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer0182l-1911. 1 GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 09.30 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. D.J. Modderaar Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. P. van den Berg, REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G.A. Hooikaas Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEÈRDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór maandag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór maandagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen, telefoon (01828)4788 ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. Gevonden: hondepenning; ring met sleutels; portemonnaie; oorbel. Verloren: armband; ring met sleutels; portemonnaie; zwempak; jas; knirps; autogordel; ketting; kindervestje. Donderdag 1 september Orgelconcert Klaas Boersma/Hans Zomer, Goudse St. Janskerk, 20.15 uur Donderdag 25 auhustus Orgelconcert Wim van der Panne/Jule Mansfield (viool), Goudse St. Janskerk, 20.15 uur -ff WWW*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 2