de hefbrug I I I ’t Loopt storm voor kip-actie I Rondom In Zuid Dia’s Tarief Klaverjassen Cursus BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN GEVONDEN EN VERLOREN A GEN DA GOUDSE BIOSCOPEN I Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen ’t Weegje Kamp Weekblad voor I Waddinxveen nu r i II^DE KERKEN NODIGEN II Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 u. Naam: Adres: Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking I I I I I I in Gouda al twee zaken, dus die aan ”de Passage” wordt de derde. Na de receptie op woensdag 5 oktober gaat de zaak op donderdag 6 oktober voor het publiek open met diverse reclame aanbiedingen. I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. THALIA Iedere avond (behalve Ma.) 8 uur, bovendien Za. en Zo. half vier SOLDAAT VAN ORANJE. Kleur, 16 jr. Speciaal voor de jeugd Za. en Zo. half twee, Wo. half drie TEKEN- F1LMPARADE. a.l. Vr. en Za. 11.30 uur (nacht- voorst.), maandagcyclus 8 uur ALAIN DELON - MR. KLEIN. 12 jr. Vorige week zijn in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat weer de hobbyclubs van start ge gaan, speciaal bestemd voor kinderen van 6 tot 13 jaar. De leidsters van deze clubs hebben ons gevraagd het volgende door te willen geven: Net als vorig jaar willen wij onze krachten ge bruiken om de jeugd in de leeftijd van 6 jaar tot 13 jaar, gedurende een middag of avond nuttig en aangenaam bezig te houden. Dit willen wij doen in de vorm van handenarbeid, spelletjes en al wat ter sprake komt. Voor het komende jaar hebben wij daarvoor een plan uitgezet waarin rond enkele hoogtepun ten als St. Nicolaas, car naval en dauwtrappen, voor onze jeugd weer veel plezier te beleven valt. Wij nodigen de kinderen in de St. Victorwijk dan ook uit tot het deel nemen aan deze hobby clubs. Wij vertrouwen erop dat door jullie komst er elke week een cursus. Het doel van zelfverdediging is om vrouwen door middel van oefeningen in karate en judo meer zelfvert rouwen in zichzelf te ge ven. Zodat ze tezijner- tijd in staat zijn zichzelf in benarde situaties te verdedigen. Als je daar zin in hebt kun je je per brief opgeven bij M. A. Vos, Pr. Hendrikstraat 8 te Gouda of telefonisch bij Ruut Boogaard, tele foon (01820)27321. Het lesgeld is voor vier les sen per maand f 12,50 en bij de tijd van 9.15 tot 10.15 uur. WADDINXVEEN Bij Be Fair- voetbal wordt - evenals in de voetbal- kantine van Waddinxveen en WSE - vrijdagavond weer geklaverjast om mooie prijzen. De klaverjascompetitie van Be Fair begint om kwart over acht, terwijl het inleggeld twee gulden per avond bedraagt. De cursus zelfverdediging is sinds kort van start gegaan in de Goudse Emma- school, Herpstraat 1. Er kunnen nog steeds vrou wen meedoen aan deze voor Wad- niet mor- :ldige trefbalfinale van Ameri ka had gewonnen. De eindstand werd: 1. Euro pa, 2. Amerika, 3. Afri ka en 4. Azië. Meester Roosendaal beloofde ons een kampoorkonde en met elkaar schreven we heel wat kantjes voor een speciale ’’kamp krant”. Het was mooi, leuk en vermoeiend ge weest, maar wat een vriendschappen werden er gesloten. Nog steeds rijden de leerlingen voor en na schooltijd naar ei kaars scholen om elkaar weer te zien. En dat was één van de bedoelingen van het kamp. gezellig kinderfeest zal zijn. De tijden voor jullie club zijn als volgt: Van 6 t/m 8 jaar op don derdagmiddag van 4 uur tot half 6, kosten 50 cen ten. Van 9 t/m 13 jaar op woensdagavond van 6 uur tot half acht, kosten 90 cent. Tevens vragen wij aan de ouders van onze jon gens en meisjes even tueel materiaal en/of hulp in welke vorm dan ook beschikbaar te stel len. Ook in deze geldt: Eendracht maakt macht. Wij zien de jongelui graag op onze eerstvol gende clubmiddag of - avond. Kom gerust eerst eens kijken, het zal je veel plezier bezorgen. Ik abonneer mij op het WEEKB LAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Geboren: Immy Rieneke, d.v. W. M. van Peek en J. van der Kruk; Ricardo Kevin, z.v. G. A. W. van Krimpen en G. J. van Es. Gehuwd: S. Oomkens en B. van der Kraats; G. J. Meerkerk en M. C. G. Weerheim Ondertrouwd: T. H. Twigt en A. van Herk; J. H. C. Doesburg en W. M. Hofman; T. Bremmer en C. C. de Visser. Overleden: van Breemen, Frans, oud 83 jaar. Zondag 2 oktober 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. J. van den Heuvel De Hoeksteen 09.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 09.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur ds. Joh. Verwelius Immanuëlkerk: 10.00 uur dhr. P. Nap, Woerden 17.00 uur ds. J. Haitsma, Woerden GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 10.00 uur ds.A.J.Damsma, Rijnsburg 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. A.J.Damsma,Rijnsburg REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooykaas Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór maandag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór maandagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen, telefoon (01828)4788 met elkaar van gedach ten te wisselen. Niet al leen leden, ook belangs tellenden zijn van harte welkom. De avond be gint om half negen. Gevonden: kladblok met aantekenin gen; etui met sleutels; kinderarmband- je; colbertjasje; handschoen. Verloren: bril in etui; horloge; jas; letterbroche; portemonnaie; zwem broek; etui met inhoud; skelter; gym- broek- en schoenen; fiets. Opgaven van evenementen en vergaderingen, die een alge meen of openbaar karakter hebben, ontvangen wij gaarne tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Woensdag 28 september Algemene vergadering Rabobank, Rabobank, 20.00 uur Vrouwenbond NVV, Ger. Ver- enigigingsgebouw, 20.00 uur Donderdag 29 september Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 16.30 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 30 september Guarneri trio, Goudse Schouwburg, 20.00 uur Receptie Roubos Transporten BV, Party Home, 14.00-17.00 uur Zaterdag 1 oktober Dansavond The Old Classic, Anne Frank-centrum, 20.00 uur Open Dag Ger. Verenigingsgebouw, Ger. Verenigingsgebouw, 14.00-17.00 uur Maandag 3 oktober Vergadering SGP, Het Anker, 19.30 uur Woensdag 4 oktober Raadscommissie voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Woensdag 5 oktober Raadscommissie voor openbare REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 én 9.15 uur, Zo. 3 uur THE KARATE MAMA’S. 16 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nacht- voorst.), Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur MEISJES, DIE DE KOP NIET LATEN HANGEN. 16 jr. SCHOUWBURG Za. 7 uur, Zo. 4 en 7 uur, Ma. en Di. 8.15 uur SINBAD EN HET OOG VAN DE TIJGER. Kleur, a.l. Do. 8.15 uur, Za. en Zo. 9.15 uur OP DE RAND VAN DE ON DERGANG. Kleur, 16 jr. Za. 2 uur, Zo. 3 uur DE APPEL BOLLENBENDE. Kleur, a.l. Donderdag 29 september: 19.00 uur ds.J.Schinkelshoek,Kampen Woensdag 5 oktober: 19.00 uur dhr. A.P.v.d.Meer, Monster CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie-vieringen in de Ontmoetings kerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 uur. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur leesdienst CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. J. Brons, Veenendaal 18.30 uur ds. J. Brons, Veenendaal BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Burn maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, werken en -bedrijven, gemeente huis, 19.30 uur Raadscommissie voor de onderwijs zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Modeshow Brugboetiek, Gerefor meerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur Donderdag 6 oktober Modeshow Brugboetiek, Gerefor meerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur en snoekbaars vindt men er forse karpers. ,,’t Praatuis” is zowel via de rijksweg Den Haag- Utrecht als via de Ka- naalweg naar Gouda te bereiken. Sla - in dat laatste geval - voor de Julianasluis linksaf en brachte spelletjes, zoals kwartetten, memory enz. Later, toen het don ker was geworden, speelden we het havens- pel, wat sommigen toch wel ”eng” vonden, zon der zaklantaarn in een donker bos. Daarna was het tijd om te gaan sla pen, maar dat viel niet mee in een vreemde om geving en met zo’n 15 kinderen op een kamer. Die eerste nacht is er dan ook weinig gesla pen, en de meesters Roosendaal en Van Zwet en de dames Roo sendaal, Ebens en Huy- zer liepen als schild wachten heen en weer. Zaterdag: ’s Morgens hebben we vier bosspelen gedaan, waarbij de groepen rou leerden. Voor het mid dagprogramma was me vrouw Groenendijk overgekomen uit Wad dinxveen, om de biolo- giespeurtocht te organi seren. Van die tocht is nog aardig wat opgesto ken. ’s Avonds een spannende film: ”In de greep van de zwarte monnik” en daarna naar bed, waar het na een kwartier reeds een ge snurk van jewelste was. Hele oerwouden werden doorgezaagd. Zondag: Om 9.30 uur begon de kampdienst, waar we met elkaar zongen en we luisterden naar het ver haal over ”het afscheid van Mozes van het volk Israël”. Die middag de grote speurtocht met veel opdrachten, zoals het de weg vragen naar een doofstomme, en hoeveel boterhammen kun je van éen héél brood snijden (weet u het?) enz. De rest van de dag werd besteed als voorbereiding voor de ’’bonte” avond, waarbij elk der groepen iemand moest verkleden als in woner van hun wereld deel, er een tafeltoe- spraak moest worden gehouden (Afrikaan Pe ter Bakker was gran dioos), er liedjes moes ten worden verzonnen enz. Die avond het resultaat van al dat zwoegen: keu rige versierde tafels, verklede ’’buitenlan ders”, yellende inboor lingen, kauwgometende Amerikanen, zingende Aziaten en dansende Europeanen, het was groots! Tot slot een ”- nachtwandeling” door het koude bos van een uur en toen voldaan naar bed. Maandag: Het klaarmaken vertrek naar dinxveen, maar voordat Europa ’s gens in een geweldige DR. RUTGERSHUTS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bebedoeld voor nieuwe cliën ten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Iedere eerste donderdag van de maand houdt de actiegroep Man Vrouw Maatschappij het M.V.M. café in ”De Ruimte”, Regentessep lantsoen 8a, Gouda. Op 6 oktober wordt de dia serie ’’Mieke, ben je er nog?” vertoond. Deze serie is gemaakt in opd racht van het ministerie van C.R.M. en de Emancipatie Kommis sie. De serie gaat over een jonge vrouw met man en kind die een kantine van een sport zaal zou willen beheren. Zij stuit daarbij op grote moeilijkheden die een gevolg zijn van het feit, dat zij een getrouwde vrouw is. Na afloop is er gelegenheid hierover I Samenstelling: Bert J. Woudenberg 1 L.... Als men zich af vraagt waar toch al die niet- Waddinxveners vandaan komen, die de weg heb ben gevonden naar het vissersparadijs ’t Weegje moet men weten hoe deze plek in Zuid- Holland wordt aange- prezen. In de krant van zaterdag (Het Vrije Volk) kwamen we bij voorbeeld deze aanbe veling tegen: ”Wie met de trein van Rotterdam naar Utrecht reist ziet links voor de spoorbrug over de Gou- volg de secundaire weg tot voorbij de spoor baan. Kiest u de Rijks weg, neem dan de laat ste afslag voor de Gou we en rij tot voorbij de spoorlijn. Een bord bij de brug verwijst naar ,,’t Weegje”. Met ingang van afgelopen zondag is het volgende nacht- middagtarief van het GEB gedurende de vol gende tijden van kracht: a. het middagtarief van 11.30 tot 14.30 uur, b. het nachttarief van 23.00 tot 07.00 uur. we, een mooie visplas liggen: ’t Weegje. De ei genaar van dit veertien hectare omvattende wa ter verstrekt dagvergun- ningen in zijn uitspan ning ,,’t Praathuis”, waar ook boten te huur zijn. De plas is zeer vis rijk. Naast witvis, snoek WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1977 De zesde klassen van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool (Peter Zuidlaan) en de Willem van Oranje- school (Oranjelaan) zijn vorige week van 16 tot 19 september op school kamp in Austerlitz ge weest. Een aanwezige gaf ons daarvan het vol gende verslag: Na een wat late start op vrijdag (de bus had vet- raging) arriveerden we rond elf uur voor ons kamphuis. Na koffers, tassen en slaapzakken te hebben uitgeladen, bracht de chauffeur ons naar de speeltuin bij de piramide van Austerlitz. Na limonade te hebben gedronken, werd de speeltuin in bezit geno men. Ronddraaiende schommels, kleurige botsautootjes bleven niet lang onbezet. Meni geen merkte, dat je zak geld snel op kan raken in zo’n speeltuin. Som migen hadden een kwar tje en anderen helemaal niets over. Rond half twee was het verza melen geblazen en vert rokken we naar de in 1804 gebouwde Pyrami- de. Onderaan was een winkeltje, dat oude, ger bruikte patronen voor een dubbeltje per stuk verkocht. U begrijpt, dat de man zijn voorraad binnen de kortste keren kwijt was. Vervolgens het bos in, waar het ken- nismakingsspel werd ge speeld. Leerlingen van beide scholen stelden el kaar een achttal vragen om elkaar wat beter te leren kennen. Er werden vier groepen gevormd van 14 kinderen, die elk de naam van een werelddeel kregen toe gewezen. Het verdere weekend spraken we over Afrika, Azië, Amerika en Europa. In het kamp terug, werden de bedden klaargemaakt voor de nacht. Het eerste deel van die vrijdagavond werd bes teed aan het schrijven van ansicht kaarten en het doen van meege- A Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk A Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redact ie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per halfjaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. WADDINXVEENDe eerste week van de najaars-kipactie van het win kelcentrum ”de Passage” zit erop. Gebleken is dat de Waddinxveners wel van kip moeten houden, gezien de gretigheid waarmee de afgelopen dagen bij de deelnemende winkeliers stempels werden verzameld. Zoals vorige week bericht houdt de kip-actie in dat bij elke bestede vijf gulden boodschappen een stempel wordt gezet op een speciaal vel, waa rop in totaal 60 stempels moeten ko men voor één gratis kip. Die kippen kunnen in de tweede week van oktober worden afgehaald bij de bekende Goudse poelier Mart van Loon, die binnenkort een filiaal opent in ”de Passage”. Mart van Loon begint in Wad dinxveen een poeliersbedrijf annex smikkelhoek en kaasboetiek. Hij heeft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9